Publications
Nastupujúca dospelosť ako perióda osobnostného vývoja vo svetle empirických zistení projektu ESS
František Baumgartner
Year: 2007
abstract in proceedings

Náš starověk v díle Ladislava Horáka
Jaroslav David
Year: 2007
abstract in proceedings

Naše první prozaická biblická adaptace
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Year: 2007, Protimluv
journal article

National Cultural Heritage Site Michal / Petr Cingr Coal Mine, Ostrava
Miloš Matěj, Jaroslav Klát
Year: 2007, National Institute for the Protection and Conservation of Monuments and Sites Regional Unit in Ostrava
specialist book

National report
Miloš Matěj
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ne, nezvadnul Ovidiův věnec!", in: Literaturnyje vozvraščenija. Výběr překladů z české beletrie a publicistikyUspořádala Z. Matyušová
Igor Lisový
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Need medicine? All here! (S-P-A-M a manipulace)
Hana Srpová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Několik poznámek k jazykové situaci na českém Těšínsku
Lucie Radková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Několik poznámek k jazykové situaci na českém Těšínsku
Lucie Radková
Year: 2007
abstract in proceedings

Nekotoryje aktivnyje processy v grammatike russkogo jazyka načala XXI veka
Zdeňka Nedomová
Year: 2007
abstract in proceedings

Nekotoryje produktivnyje tipy složnych imen suščestviteľnych v sovremennom russkom jazyke
Blažena Rudincová
Year: 2007
abstract in proceedings

Některé postřehy z výzkumu aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách
Blažena Gracová
Year: 2007
abstract in proceedings

Některé spojitosti mezi sebevražedným jednáním a závislostí na drogách
Karel Pavlica
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Některé spojitosti mezi sebevražedným jednáním a závislostí na drogách
Karel Pavlica
Year: 2007
abstract in proceedings

Němčina I - gramatika a konverzace
Jiří Schoffer
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Němčina II - gramatika a konverzace
Jiří Schoffer
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Němčina III - gramatika a konverzace
Jiří Schoffer
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Němčina IV - Handelskorrespondenz
Jiří Schoffer
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Německé divadelnictví v Moravské Ostravě do roku 1918
Hana Šústková
Year: 2007
abstract in proceedings

Nemocnice v českém Slezsku do roku 1938 - pohled dějin architektury
Pavel Šopák
Year: 2007
abstract in proceedings

Nepředvídané důsledky genderu
Petr Saforek
Year: 2007, Kontakt
journal article

Neuroethics
Marek Petrů
Year: 2007
abstract in proceedings

Neverbální prvky persvaze v žurnalistice a v reklamě
Alena Jaklová, Hana Srpová
Year: 2007, FF OU
specialist book chapter

Neviditelná budoucnost povídek z Listenu
Petr Hrtánek
Year: 2007, Tvar
journal article

New Trends in the Czech Media
Pavel Pácl, Hana Srpová
Year: 2007, FF OU
specialist book chapter

New York: Cradle of America?s Cultural Plurality
Jakub Guziur, Michal Peprník, Matthew Sweney
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Nezaměstnanost akademických pracovníků v České republice
Eva Saunders
Year: 2007, Auspicia.Recenzovaný časopis pro otázky společenských věd
journal article

Niekoľko poznámok k prekladu Jesseniovho spisu O krvi.
František Šimon, J. Balegová
Year: 2007
abstract in proceedings

Niektóre zagadnienia procesu kształtowania się regionalnej odmiany polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nobilitace žen v habsburské monarchii
Tomáš Krejčík
Year: 2007
abstract in proceedings

Nobilitační proces a jeho písemnosti v druhé polovině 17. a první polovině 18. století
Jiří Brňovják
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nobilitovaní příslušníci slezského zemského sněmu v letech 1861-1918
Hana Šústková
Year: 2007
abstract in proceedings

Nominalstil als Mittel der Informationsverdichtung
Martin Mostýn
Year: 2007
abstract in proceedings

Nominalstil als Mittel der Informationsverdichtung. Zum Ersatz der Nebensätze durch Nominalphrasen in Kurznachrichten
Martin Mostýn
Year: 2007
abstract in proceedings

Nonverbal Elements of Persuasion in Journalism and Advertising
Alena Jaklová, Hana Srpová
Year: 2007, FF OU
specialist book chapter

Notas sobre el proyecto Diccionario espaňol-checo de voces de creación reciente o de uso actual
Ivo Buzek
Year: 2007, Lingua Viva
journal article

Nové trendy v českých médiích
Pavel Pácl, Hana Srpová
Year: 2007, FF OU
specialist book chapter

Nový stavební zákon a změny zákona o státní památkové péči
Jiří Klusoň, Martin Zídek
Year: 2007, Veřejná správa
journal article

O altruismu
Eva Saunders
Year: 2007
abstract in proceedings

O bohaterach zbiorowej pamięci
Karel Kadłubiec
Year: 2007, Zwrot
journal article

O francouzské reformaci
Jan Šabršula
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

O genezie, znaczeniu i funkcjach gwar cieszyńskich
Karel Kadłubiec
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O jazyce českého exilu 18. století (na ukázce spisu
Pavel Kosek
Year: 2007
abstract in proceedings

O kohútovi pre Asklepia. In: Sokratika II. . Sokratovská tradícia od antiky po súčasnosť.
František Šimon
Year: 2007
abstract in proceedings

O kulturowym obliczu podbeskidziej ziemi
Karel Kadłubiec
Year: 2007, Zwrot
journal article

O kulturowym obliczu podbeskidzkiej ziemi
Karel Kadłubiec
Year: 2007, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli *WOM* w Bielsku-Boalej
specialist book chapter

O kulturowym obliczu podbeskidzkiej ziemi.
Karel Kadłubiec
Year: 2007, Zwrot
journal article

O. Murray-J.K. Davies-F.W.Walbank, Die Geschichte des antiken Griechenland, Düsseldorf 2006
Igor Lisový
Year: 2007
published expert opinions, reviews

O polskich przekładach nowej czeskiej "powieści praskiej" (M. Ajvaza, D. Hodrovej, J. Topola)
Józef Zarek
Year: 2007
abstract in proceedings

O tych, którzy tworzyli nieprzemijającą wartość
Karel Kadłubiec
Year: 2007
abstract in proceedings


