Publications
Victor Hugo poete en Pologne: histoire d un non-amour (in:) L Autre tel qu on le traduit
Jerzy Brzozowski
Year: 2007, Université Charles-de-Gaulle, Lille3
specialist book chapter

Victor Hugo poete en Pologne: histoire d un non-amour (in:) L Autre tel qu on le traduit
Jerzy Brzozowski
Year: 2007, Université Charles-de-Gaulle, Lille3
specialist book chapter

Violencia escolar - el desarrollo del comportamiento asocial
Maria Vašutová
Year: 2007
work experience abroad

Violencia escolar - el desarrollo del comportamiento asocial
Maria Vašutová
Year: 2007
work experience abroad

Vladimíra Maroušková: Symbol jako stavební jednotka barokního kázání. Ondřej František de Waldt. Disertační práce
Jan Malura
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Vlivy cizích jazyků na vyjadřování v ženském časopise před 100 lety
Marie Krčmová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vratislavský biskup Karel Habsburský (1590-1624) - současník kardinála Ditrichštejna
Jiří Brňovják
Year: 2007
abstract in proceedings

Vratislavský biskup Karel Habsburský (1590-1624) - současník kardinála Ditrichštejna
Jiří Brňovják
Year: 2007, SOkA Břeclav
specialist book chapter

Vybrané kapitoly z polské literatury (Studijní opora distančního vzdělávání)
Jiří Muryc
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané právní aspekty nobilitací v 19. století
Tomáš Krejčík
Year: 2007
abstract in proceedings

Výchova k prosociálnímu chování
Helena Záškodná, Alina Kubicová
Year: 2007
abstract in proceedings

Výchova k prosociálnímu chování
Alina Kubicová, Helena Záškodná
Year: 2007
abstract in proceedings

Výchova kultivovaného mluveného projevu: mezi teorií a praxí.
Marie Krčmová
Year: 2007
abstract in proceedings

Vypravěči amerického Jihu
Jakub Guziur, Jakub Guziur, Marcel Arbeit
Year: 2007
editorial work

Vypravěči amerického Jihu
Jakub Guziur, Jakub Guziur, Marcel Arbeit
Year: 2007
editorial and language revision

Výrazová variabilita kategórie determinácie. Doktorská práce
Blažena Rudincová, Marta Kadorová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Výskyt šikany na vybraných ostravských školách
Maria Vašutová, Jan Nevřala
Year: 2007
abstract in proceedings

Výstavba silniční sítě v Rakouském Slezsku v letech 1848 - 1918
Petr Popelka
Year: 2007, Vlastivědný věstník moravský
journal article

Využití korpusu ORAL2006 ve výuce aneb s vulgarismy ke kritickému myšlení
Radek Čech
Year: 2007
abstract in proceedings

Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Michaela Váňová, Ivana KAZDOVÁ, Ivana KANIOVÁ, Marek Schneider
Year: 2007
abstract in proceedings

Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Ivana Kaniová, Michaela Váňová, Ivana Kazdová, Marek Schneider
Year: 2007
abstract in proceedings

Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Michaela Váňová, Ivana KANIOVÁ, Ivana KAZDOVÁ, Marek Schneider
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití metody ballanced scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Ivana Kazdová, Ivana Kaniová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Year: 2007
abstract in proceedings

Vyvíjí se česká reklama v evropském kontextu diskontinuitně?
Alena Jaklová
Year: 2007
abstract in proceedings

Vývoj francouzského jazyka
Jan Šabršula
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vývoj veřejné zdravotní péče v Opavě v druhé polovině 19. a na počátku 20. století ze zpráv úřadu starosty
Andrea Pokludová
Year: 2007
abstract in proceedings

Vývojová psychologie
Maria Vašutová, D. Kolibová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Vývojové tendence polského jazyka na Těšínsku od poloviny XIX. století
Jana Raclavská
Year: 2007
abstract in proceedings

Vývojové tendence v současné ruštině. Studijní opora pro studenty kombinované formy navazujícího magisterského studijního programu oboru Učitelství ruského jazyka a literatury
Blažena Rudincová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výzkum reakcí na nezaměstnanost jako východisko orientující poradenský proces
Alina Kubicová
Year: 2007
abstract in proceedings

Význam (šlechtického) vzdělávání a cestování pro nobilitaci v době vlády císaře Karla VI.
Jiří Brňovják
Year: 2007
abstract in proceedings

Významné osobnosti antického starověku
Igor Lisový
Year: 2007, FF OU
specialist book

Vzdělání a kariéra. Kariéry absolventů Vyššího montanistického učiliště / Báňské akademie v Příbrami 1849-1918
Milan Myška
Year: 2007
abstract in proceedings

Vzdělávání v oblasti návykových poruch na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích
Helena Záškodná
Year: 2007, Adiktologie
journal article

Vzdělávání v oblasti návykových poruch na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích
Helena Záškodná
Year: 2007, Adiktologie
journal article

Vzťahy lekárov a pacientov ako súčasť modulu zdravie vo výskume ESS
František Baumgartner
Year: 2007
abstract in proceedings

Warema: Management vodních zdrojů v chráněných oblastech
Marie Dlouhá
Year: 2007
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Warema: Management vodních zdrojů v chráněných oblastech
Marie Dlouhá, Autorský Kolektiv
Year: 2007
editorial and language revision

Warema: Management vodních zdrojů v chráněných oblastech
Marie Dlouhá, Autorský Kolektiv
Year: 2007
editorial and language revision

Warema: Management vodních zdrojů v chráněných oblastech
Marie Dlouhá
Year: 2007
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Was ist die Grammatik der gesprochenen Sprache? Aus Anlass von Johannes Schwitalla: Gesprochenes Deutsch. Eine Einführung und Reinhard Fiehler: Gesprochene Sprache. In: Duden. Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch, S. 1175-1256.Recenze.
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Water and Women in Past, Present and Future
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická (Ed.)
Year: 2007
editorial work

Wenn der skythische König stärb ... (Die Kulte der Skythen im nördlichen Schwarzmeergebiet).
Igor Lisový
Year: 2007
abstract in proceedings

Wielkanoc i jej symbolika
Karel Kadłubiec
Year: 2007, Zwrot
journal article

Wishbone / Kost přání
Jakub Guziur, Paul Muldoon
Year: 2007
editorial and language revision

Within Company, A Concise Dictionary to a Course Book
Zuzana Hurtová, Petr Daniel Hajkr, Hana Atcheson
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Wittgenstein
Petr Glombíček
Year: 2007
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Wpływy obce w leksyce polskiej końca XX wieku
Ireneusz Hyrnik
Year: 2007
abstract in proceedings

Writing in the Dark / Psaní v temnotě
Jakub Guziur, Richard Caddel
Year: 2007
editorial and language revision

Z dalších vzácných publikací Patmos Verlag
Igor Lisový, Theodor Kissel
Year: 2007
published expert opinions, reviews


