Publications
Introducción a la cultura y civilización de Espaňa
Lubomír Bartoš, Kornélia Machová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Introducción a la cultura y civilización de Espaňa
Piotr Sawicki, Kornélia Machová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Introducción a la cultura y civilización de Espaňa
Kornélia Machová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Introducción a la cultura y civilización de Espaňa
Irena Fialová, Kornélia Machová
Year: 2007
editorial and language revision

Introduction
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická (Ed.)
Year: 2007, Xlibris Corporation
specialist book chapter

Introduction: European Scholars Teaching African American Texts
Karla Šimčíková, Karla Šimčíková
Year: 2007, Repronis
specialist book chapter

Ironické a magické aspekty Sókratovy dialektiky
Oldřich Kramoliš
Year: 2007
abstract in proceedings

J. Kořenský a styl
Marie Krčmová
Year: 2007, Jazykovědné aktuality
journal article

Jacek Baluch: Wiersz i przekład
Józef Zarek
Year: 2007, Pamiętnik Słowiański č. 2
journal article

Jacques Prévert: Sniadanie
Piotr Sawicki
Year: 2007
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Jana Nechutová
Igor Lisový
Year: 2007
abstract in proceedings

Jazykový obraz vína ve slovinské kultuře (na příkladu přísloví) - Parémie národů slovanských III
Jiří Muryc
Year: 2007
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Je možné najít stejný jazyk mezi konfesemi? (Zamyšlení nad problematikou náboženské slovní zásoby pravoslaví.)
Eva Hrdinová
Year: 2007
abstract in proceedings

Jednání a vyjednávání
Marek Schneider
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jelena Jedličková - obrazy
Marie Šťastná
Year: 2007
exhibition foreword

Język osiemnastowiecznych zabytków kościelnych Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Year: 2007, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
specialist book chapter

Język polski współczesnej polityki
Michal Przywara
Year: 2007
abstract in proceedings

Jiná krajina. K jednomu sporu o interpretaci poezie Jana Zahradníčka
Zdeněk Smolka
Year: 2007
abstract in proceedings

Jindřich Baudisch a konfiskace uměleckých děl v protektorátu
Christopher Hopkinson
Year: 2007
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Jiří Kejř: Z počátků české reformace, Brno: L. Marek 2006, 271 str.
Andrea Krúpová
Year: 2007
abstract in proceedings

K diferenciaci jazykových prostředků...
Eva Jandová, Štěpánka Jaskulová
Year: 2007
organizing conference, workshop

K názvům vyučovacích předmětů užívaným mezi školní mládeží na českém Těšínsku
Lucie Radková
Year: 2007
abstract in proceedings

K otázkám metodického přístupu a terminologických problémů výzkumu slovenských a českých romů ve 20. století
Nina Pavelčíková
Year: 2007
abstract in proceedings

K populačnímu vývoji severovýchodní Moravy a rakouského Slezska v době napoleonských válek
Lumír Dokoupil
Year: 2007
abstract in proceedings

K posledním větám Wittgensteinova Traktátu
Petr Glombíček
Year: 2007
abstract in proceedings

K problematice empatie a jejího výzkumu
Zdeněk Mlčák
Year: 2007
abstract in proceedings

K problematice empatie a jejího výzkumu
Zdeněk Mlčák
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K problematice empatie a jejího výzkumu u vysokoškolských studentek
Zdeněk Mlčák
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K problematice empatie a jejího výzkumu u vysokoškolských studentek
Zdeněk Mlčák
Year: 2007
abstract in proceedings

K voprosu produktivnych slovoobrazovateľnych tipov v sovremennom russkom jazyke delovogo obščenija
Blažena Rudincová
Year: 2007
abstract in proceedings

K vydávání literárních textů raného novověku v současnosti
Jan Malura
Year: 2007
abstract in proceedings

Kacíři, rouhači, ironikové (v současné české próze)
Petr Hrtánek
Year: 2007, Host
specialist book

Kak izmenjaetsja grammatika russkogo jazyka našich dnej
Zdeňka Nedomová
Year: 2007
abstract in proceedings

Kapitel 1.3. (Das Deutsch des Hochmittealters), 1.4. (Das Deutsch des Spätmittelalters) und 1.5. (Das Deutsch der frühen Neuzeit). In: Wilhelm Schmidt: Geschichte der deutschen Sprache
Norbert Richard Wolf
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

"Kardiognosis" - duchovnaja serdcevina v germenevtičeskoj interpretacii
Miroslav Mikulášek
Year: 2007, Studia i skice slawistyczne
journal article

Karl Christ (jub. portrét)
Igor Lisový
Year: 2007
abstract in proceedings

Katarzyna Marcol: Folklor słowny dzieci na pograniczu etnicznym. Praca doktorska
Karel Kadłubiec
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Kategorie jmenného rodu v českém a polském jazyce
Simona Mizerová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kázání Petra Žitavského, opata cisterciáckého kláštera na Zbraslavi (1316-1339). Pokus o rekonstrukci kazatelova vystoupení
Anna Pumprová
Year: 2007
abstract in proceedings

Kazatel vášnivý a nebarokní: Martin Filadelf Zámrský
Jan Malura
Year: 2007, A2 kulturní týdeník
journal article

Kazdy z nas moze zostac setna malpa
Tomáš Hauer
Year: 2007
abstract in proceedings

Ke studiu nové šlechty v českých zemích v 18.-19. století
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík
Year: 2007
abstract in proceedings

Klement Alexandrijský, Stromata, sv. 1-2, Praha 2004-2006
Igor Lisový
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Knihkupecká a nakladatelská rodina Buchsbaumů z Přívozu
Hana Šústková
Year: 2007
abstract in proceedings

Kognice 2007
Marek Petrů
Year: 2007
organizing conference, workshop

Koloredovští Lichtensternové a jejich podnikání na Ostravsku
Radoslav Daněk
Year: 2007
abstract in proceedings

Komunikace
Petra Švrčinová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Komunikace mezi lékařem a pacientem: Zlepšení v nedohlednu?
Miroslav Černý
Year: 2007, Psychologie dnes
journal article

Komunitní plánování sociálních služeb na území statutárního města Ostravy jako nástroj sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných skupin obyvatel
Marek Schneider
Year: 2007
organizing conference, workshop

Komunitní plánování ve veřejné správě a jeho dopad na rozvoj sociálních služeb v městě Pardubice
Jan MANDYS
Year: 2007
abstract in proceedings


