Publications
Harald Bauer, Johann Heinz, František Koudelka, Anton Kunzek von Lichton, Leopold Lichtwitz, Josef Alois Machod, Angelo Migliarina, Anton Onderka, Casimir Raschka
Pavel Šopák
Year: 2007, Neuveden
specialist book chapter

Hardiness, SOC and Optimism in Coping with Work-Related Stress
Karel Paulík
Year: 2007
abstract in proceedings

Hermeneutika a její místo ve vědě o překladu
Igor Jelínek
Year: 2007
abstract in proceedings

Hesla do slovníku
Petr Glombíček
Year: 2007, Filosofia
specialist book chapter

Historia vitae magistra?
Milan Myška
Year: 2007
abstract in proceedings

Historický a sociolingvistický pohled na český národní jazyk
Irena Bogoczová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 14.
Jana Grollová, Aleš Zářický
Year: 2007
editorial and language revision

Historie prostějovského divadla od roku 1945 do současnosti
Karel Tabery
Year: 2007, Město Prostějov
specialist book chapter

HISTORIE 2006 - Sborník prací z 12. celostátní studentské vědecké konference konané 7.-8. prosince 2006 v Ostravě (vědecká redakce)
Aleš Zářický, Petr Popelka
Year: 2007
editorial and language revision

HISTORIE 2006. Sborník prací z 12. celostátní studentské vědecké konference
Andrea Krúpová
Year: 2007
editorial and language revision

Hledání poetiky města. Eseje D. Hodrové (Hodrová, D.: Citlivé město : Eseje z mytopoetiky)
Martin Tomášek
Year: 2007, Host
journal article

Hledání souvislostí
Petr Holý, Svatava Urbanová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Hledání souvislostí. Podoby a proměny fotografií Zdeňka Stuchlíka
Svatava Urbanová
Year: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Hlubina coal mine, coking plant and blast furnaces at Vítkovice iron works
Miloš Matěj
Year: 2007
abstract in proceedings

Hodnota zdraví u osob bez domova
Jan Mandys
Year: 2007
abstract in proceedings

Horník
Milan Myška, Milan Myška, Martin Jemelka, Aleš Zářický
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Hrabalova Příliš hlučná samota jako francouzský komiks
Svatava Urbanová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hranice svobody a predestinační dary milosti
Marek Otisk
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Hry v jazykovém vyučování (Anglické pohádky jako škola hrou)
Aleš Svoboda
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hudba v Národním domě
Karel Tabery
Year: 2007, Město Prostějov
specialist book chapter

Hutník
Milan Myška, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Hymnografie pobělohorských exulantů v letech 1670-1740
Jan Malura
Year: 2007
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

I misteri di Ofiussa (Tyras)
Igor Lisový
Year: 2007, Paralleo 38, anno 38
journal article

Ibn Rušdův Bůh mezi metafyzikou a fyzikou
Marek Otisk
Year: 2007, Orientální ústav AV
specialist book chapter

Ideologisch - künstlerische Divergenzen. Schlesien der Ersten Republik in der deutschen literarischen Darstellung auf dem Gebiet Nordmährens
Ivan Stupek
Year: 2007
abstract in proceedings

Images of Water and Woman in the Arts
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická (Ed.)
Year: 2007, Xlibris Corporation
specialist book chapter

Impresje na temat Gorolskigo Święta
Karel Kadłubiec
Year: 2007, Zwrot
journal article

In Medias Res: Reclaiming the Black Female Body Once Again
Karla Šimčíková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Year: 2007
work experience abroad

Industrial Complexes in Ostrava. To be nominated for Inscription on the UNESCO
Miloš Matěj, Věra Kučová
Year: 2007, National Institute for the Protection and Conservation of Monuments and Sites, Central unit in Prague and Regional Department in Ostrava
specialist book

Industriální soubory v Ostravě. Vybrané k nominaci na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO
Miloš Matěj, Věra Kučová
Year: 2007, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
specialist book

Ingenio et Humilitate
Jan Malicki, Jan Malicki
Year: 2007
editorial work

Íňigo-Madrigal, L.: Bestiario Académico. Madrid, Biblioteca Nueva, 2003, 219 pp.
Ivo Buzek
Year: 2007, Lingua Viva
journal article

Inkvizice. Stručné dějiny hanebnosti.
Jiří Chalupa
Year: 2007, Aleš Skřivan ml.
specialist book

Inovace pregraduální a postgraduální přípravy učitelů ruštiny (Ostrava-Brno)
Blažena Rudincová
Year: 2007
research reports and final reports of opposed grants

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytet Wrocławski, Sokrates-Erasmus mobility,, 5. 11-9.11. 2007
Pavel Kosek
Year: 2007
work experience abroad

Integrační procesty ve stylizaci textů
Marie Krčmová
Year: 2007
abstract in proceedings

Intellectuals and Educated Middle Classes in Moravia and Silesia around 1900.
Andrea Pokludová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Internetové mapové zdroje pro toponomastiku
Jaroslav David
Year: 2007, Acta onomastica
journal article

Interpersonální kompetence manažera. Soft skills II.
Anna Schneiderová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Intertextová nadväznost. Metodologické poviedky Rudolfa Slobodu a Pavla Vilikovského a Metodologická novela Hermanna Brocha
Józef Zarek
Year: 2007
abstract in proceedings

Introducción a la cultura y civilización de Espaňa
Lubomír Bartoš, Kornélia Machová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Introducción a la cultura y civilización de Espaňa
Piotr Sawicki, Kornélia Machová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Introducción a la cultura y civilización de Espaňa
Kornélia Machová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Introducción a la cultura y civilización de Espaňa
Irena Fialová, Kornélia Machová
Year: 2007
editorial and language revision

Introduction
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická (Ed.)
Year: 2007, Xlibris Corporation
specialist book chapter

Introduction: European Scholars Teaching African American Texts
Karla Šimčíková, Karla Šimčíková
Year: 2007, Repronis
specialist book chapter

Ironické a magické aspekty Sókratovy dialektiky
Oldřich Kramoliš
Year: 2007
abstract in proceedings

J. Kořenský a styl
Marie Krčmová
Year: 2007, Jazykovědné aktuality
journal article

Jacek Baluch: Wiersz i przekład
Józef Zarek
Year: 2007, Pamiętnik Słowiański č. 2
journal article


