Publications
Das Adelsgeschlecht der Lichnowskys. Eine kulturelle Kontinuität
Iveta Rucková, Václav Bok, Siegried Ulbrecht
Year: 2007, Euroslavica
specialist book chapter

Das Adelshaus der Lichnowskys. Eine kulturelle Kontinuität
Iveta Rucková
Year: 2007, FF OU
specialist book

Das Erzdiöcesanmuseum in Olomouce/Olmütz
Vladimír Šlapeta
Year: 2007,
specialist book chapter

Das Leben im Shtetl
Eva Saunders
Year: 2007,
journal article

Das Schloss Johannesberg in Jauernig im Spiegel der Literatur und Musik der deutschsprachigen Länder
Iveta Rucková
Year: 2007
abstract in proceedings

Dědeček automobil
Karel Tabery
Year: 2007, AMU - NFA
specialist book chapter

Dějiny české literatury 1945-1989. (I. 1945-1948)
Svatava Urbanová
Year: 2007, Academia
specialist book chapter

Dějiny české literatury 1945-1989. (II. 1948-1958)
Svatava Urbanová
Year: 2007, Academia
specialist book chapter

Dějiny starověku. Opora pro studenty kombinované formy studia
Igor Lisový, Andrea Krúpová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Den peruánské kultury
Jana Veselá
Year: 2007
organizing conference, workshop

Der Fürst Karl Max Lichnowsky im Spiegel der Literatur und Musik der deutschsprachigen Länder
Iveta Rucková
Year: 2007
abstract in proceedings

Des Liaisons dangereuses au Quartett: Un roman épistolaire se transforme en piece de théatre
Mariana Kunešová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Descartes's Concept of Common Sense
Petr Glombíček
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

*Déšť many* v Jistebnickém kancionálu jako příklad utrakvistické ikonografie
Daniela Rywiková
Year: 2007
abstract in proceedings

Determinanty subjektivního prožívání pracovních podmínek učitelů
Karel Paulík, Vojtěch Gajda
Year: 2007
abstract in proceedings

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Maria Vašutová
Year: 2007, FF OU
specialist book chapter

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Maria Vašutová
Year: 2007
abstract in proceedings

Děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a agresivita ve školním prostředí
Maria Vašutová
Year: 2007, FF OU
specialist book

Děti se SPUCH a školní násilí
Maria Vašutová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dětská agresivita a šikana ve školním prostředí
Maria Vašutová
Year: 2007
abstract in proceedings

Dětská úmrtnost v populacích měst Frýdku a Místku v éře demografického přechodu od starého k novému reprodukčnímu režimu
Radek Lipovski
Year: 2007
abstract in proceedings

Deutsche Dialekte in Tschechien, ihre Gemeinsamkeiten und Besonderheiten im Vergleich zum Mutterboden
Lenka Vaňková, Mojmír Muzikant
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur
Iveta Rucková
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Diagnostické využití percepce barev u dětí se specifickými vývojovými poruchami učení a chování
Maria Vašutová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diagnostyka niektórych cech osobovych dzieci ze specyficznym zaburzeniem uczenia sie i zachowania na podstawie percepcji kolorów. Filozofia edukacji i etos rodziny
Maria Vašutová
Year: 2007
abstract in proceedings

Diagnostyka niektórych indywidualnych charakteristyk u dzieci ze specyficznym zaburzeniem uczenia i zachowania sie na dle percepcji kolorów
Maria Vašutová
Year: 2007
abstract in proceedings

Didaktika dějepisu I. Studijní opora pro posluchače distančního studia dějepisu středních škol
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Didaktika dějepisu II. Studijní opory pro posluchače distančního studia učitelství dějepisu středních škol
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Die Akademikerarbeitslosigkeit in der Tschechischen Republik
Eva Saunders
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die Arbeit mit den Flüchtlingen und Europäische Union
Eva Saunders
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

"Die Schweiz ist keine Insel, auch wenn dies einer ihrer Lieblingsmythen ist."
Irena Šebestová
Year: 2007
abstract in proceedings

Die Schweizer Kurzgeschichte (Am Beispiel der Erzählungen von Erica Pedretti
Irena Šebestová
Year: 2007
abstract in proceedings

Die tschechisch-deutsche Sprachmischung im Hultschiner Ländchen
Eva Hofrichterová
Year: 2007
abstract in proceedings

Dieťa a jeho vývin
Maria Vašutová, D. Kolibová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Dire vrai dans les narrations françaises du Moyen-Age
Aleksander Ablamowicz, Maciej Abramowicz
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Dispozičný coping a sociálna inteligencia vo vzťahu k zvládaniu záťažových situácií policajnej praxe
František Baumgartner
Year: 2007
abstract in proceedings

Do hlubin slovenského baroka. (G. Gáfriková: Zabúdané súvislosti: Štúdie o slovenskej literatúre 17.-18. storočia)
Jan Malura
Year: 2007, Česká literatura
journal article

Dobrodružné cesty úskalími překladu a tlumočení
Renáta Tomášková
Year: 2007, TOP
journal article

Doc. PhDr. Andělín Grobelný, DrSc.
Blažena Gracová
Year: 2007, Těšínsko
journal article

Does context always decide on figurative interpretation of syntactic strings?
Stanislav Kavka
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Domácnosti a sociální dávky v letech 2000-2005 (Analýza dostupných dat)
Renáta Halásková, R. Jahoda, P. Kofroň
Year: 2007
published expert opinions, reviews

"Domov je pevným bodem v mém nitru." Vladimír Neuwirth - český spisovatel mezi Opavou, Lovaní a Frankfurtem nad Mohanem
Iveta Rucková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dorf ? Industrielle Vorstadt ? Sanierungsgebiet.
Nicole Horáková Hirschlerová, Vladimír Horák
Year: 2007
abstract in proceedings

Dosud opomenutý pramen ke studiu populačního vývoje
Lumír Dokoupil, Jiří Stibor
Year: 2007
abstract in proceedings

Duchovní píseň v českých zemích. 5., Literární a konfesijní spektrum
Jan Malura
Year: 2007, Hudební rozhledy
journal article

Durante dos días anduvo buscando... Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity N 12, 2007
Jana Mikulová
Year: 2007
abstract in proceedings

Dvě dogmata konzervativního liberalismu
Martin Škabraha
Year: 2007, Filosofia
specialist book chapter

Dvě poznámky k Mahoneyho platónské ekologii
Oldřich Kramoliš
Year: 2007
abstract in proceedings

Dwie huty, podobna historia: Zakład Słowackiego Powstania Narodowego i Huta im. W. I. Lenina - budowa wielkiego socjalistycznego zakładu przemysłowego
Arkadiusz MARKOWSKI
Year: 2007, Acta historica Neosoliensia
journal article

Dynamika socialistické bytové výstavby v Ostravě-Porubě, její organizace a realizace
Petr GÁBA
Year: 2007
abstract in proceedings


