Publications
Miasto zachwycającego szczegółu. Katowice na dawnej pocztówce
Jan Malicki, Jan Malicki
Year: 2007
editorial work

Migration und Minderheiten in Österreich und der Tschechischen Republik
Silvia Neumayer-El Bakri
Year: 2007
organizing conference, workshop

Milý můj jest a já jeho: barokní kázání Bohumíra Josefa Hynka Bilovského
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Year: 2007, Protimluv
journal article

Mistr Oldřich Polák v díle Jindřicha z Isernie (několik poznámek k jeho osobě)
Richard Psík
Year: 2007
abstract in proceedings

Moderne österreichische Literatur
Irena Šebestová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Moderní teologie
Vladimír Šiler
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Monoculture versus Multiculture: Gary Snyder's Perspective
Petr Kopecký
Year: 2007
abstract in proceedings

Moveoterapie
Maria Vašutová, P. Moškořová, E. Pušová, K. Žáková
Year: 2007
abstract in proceedings

Mrtvý holky to chtěj taky
Petr Hrtánek
Year: 2007, Tvar
journal article

Muž a žena v českém reklamním diskursu
Hana Srpová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

My jedim, čtoby žiť... (Jíme, abychom žili...)
Igor Lisový
Year: 2007, seriálová publikace
journal article

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 10. (22.) (1 biogram)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 10. (22.) (2 biogramy)
Radek Lipovski, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 10. (22.) (2 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 10. (22.) (3 biogramy)
Milan Myška
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada 10. (22.) (2 biogramy)
Kamil Rodan, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Mýtus a legenda v barokním kázání Bohumíra Hynka Bilovského
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Year: 2007
abstract in proceedings

Na cestě k socialistickému realismu. Architektura Jiřího Krohy 40. let. In: Marcela Macharáčková (ed.): Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století
Martin Strakoš
Year: 2007, Vydavatelství ERA
specialist book chapter

Na jiném břehu Léty čili procházka římskými hřbitový, in:Literaturnyje vozraščenija
Igor Lisový
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Na kolonii. Život v hornické kolonii dolu Šalamoun v Moravské Ostravě do začátku socialistické industriaizace.
Petr Popelka, Martin Jemelka
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Na świętego Jana
Karel Kadłubiec
Year: 2007, Zwrot
journal article

Náboženská slovní zásoba pravoslaví ve světle různorodosti a unifikace kultur doby rozřiřování EU a její význam pro překladatelskou praxi
Eva Hrdinová
Year: 2007
abstract in proceedings

Náboženská slovní zásoba pravoslaví ve světle různorodosti a unifikace kultury doby rozšiřování EU a její význam pro překladatelskou praxi
Eva Hrdinová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Náboženská slovní zásova ve světle různorodosti a unifikace kultur doby rozšiřování Evropské unie a její (možný) význam pro překladatelskou praxi
Eva Hrdinová
Year: 2007
abstract in proceedings

NAD ranními zprávami (Bystřice NAD/POD Pernštejnem)
Jaroslav David
Year: 2007, Čeština doma a ve světě
journal article

Nancy Fraser: Rozvíjení radikální imaginace. Globální přerozdělování, uznání a reprezentace
Martin Škabraha
Year: 2007, Filosofický časopis
journal article

Nárok zdravého rozumu
Petr Glombíček
Year: 2007
research reports and final reports of opposed grants

Nárys vývoje základních koncepcí křesťanské morálky v rámci středověké teorie výchovy
Jana Grollová
Year: 2007, Acta historica neosoliensia
journal article

Následkové spojovací výrazy v barokní češtině
Pavel Kosek
Year: 2007, SPFFBU
journal article

Nastupujúca dospelosť ako perióda osobnostného vývoja vo svetle empirických zistení projektu ESS
František Baumgartner
Year: 2007
abstract in proceedings

Náš starověk v díle Ladislava Horáka
Jaroslav David
Year: 2007
abstract in proceedings

Naše první prozaická biblická adaptace
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Year: 2007, Protimluv
journal article

National Cultural Heritage Site Michal / Petr Cingr Coal Mine, Ostrava
Miloš Matěj, Jaroslav Klát
Year: 2007, National Institute for the Protection and Conservation of Monuments and Sites Regional Unit in Ostrava
specialist book

National report
Miloš Matěj
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ne, nezvadnul Ovidiův věnec!", in: Literaturnyje vozvraščenija. Výběr překladů z české beletrie a publicistikyUspořádala Z. Matyušová
Igor Lisový
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Need medicine? All here! (S-P-A-M a manipulace)
Hana Srpová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Několik poznámek k jazykové situaci na českém Těšínsku
Lucie Radková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Několik poznámek k jazykové situaci na českém Těšínsku
Lucie Radková
Year: 2007
abstract in proceedings

Nekotoryje aktivnyje processy v grammatike russkogo jazyka načala XXI veka
Zdeňka Nedomová
Year: 2007
abstract in proceedings

Nekotoryje produktivnyje tipy složnych imen suščestviteľnych v sovremennom russkom jazyke
Blažena Rudincová
Year: 2007
abstract in proceedings

Některé postřehy z výzkumu aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách
Blažena Gracová
Year: 2007
abstract in proceedings

Některé spojitosti mezi sebevražedným jednáním a závislostí na drogách
Karel Pavlica
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Některé spojitosti mezi sebevražedným jednáním a závislostí na drogách
Karel Pavlica
Year: 2007
abstract in proceedings

Němčina I - gramatika a konverzace
Jiří Schoffer
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Němčina II - gramatika a konverzace
Jiří Schoffer
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Němčina III - gramatika a konverzace
Jiří Schoffer
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Němčina IV - Handelskorrespondenz
Jiří Schoffer
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Německé divadelnictví v Moravské Ostravě do roku 1918
Hana Šústková
Year: 2007
abstract in proceedings

Nemocnice v českém Slezsku do roku 1938 - pohled dějin architektury
Pavel Šopák
Year: 2007
abstract in proceedings

Nepředvídané důsledky genderu
Petr Saforek
Year: 2007, Kontakt
journal article


