Publications
Komunitní plánování ve veřejné správě a jeho dopad na rozvoj sociálních služeb v městě Pardubice
Jan MANDYS
Year: 2007
abstract in proceedings

Konformita v dětském věku
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Vladimír Řehan
Year: 2007, Československá psychologie
journal article

Konkurenční vztah explicitnosti a implicitnosti vyjadřování v překladu
Jitka Smičeková
Year: 2007
abstract in proceedings

Kontakte des Fürsten Karl Alois Lichnowsky zu Johann Wolfgang Goethe
Iveta Rucková
Year: 2007
abstract in proceedings

Konteksty współczesnych zmian kulturowych
Karel Kadłubiec
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Konverzace na WWW chatu v češtině - tematické zaměření na reálný a virtuální svět v momentu chatování
Eva Jandová
Year: 2007
abstract in proceedings

Krajina paměti v nové české a polské literatuře slezského pomezí
Józef Zarek
Year: 2007
abstract in proceedings

Kristianstad University a Jonkoping University
Karla Šimčíková
Year: 2007
work experience abroad

Kritický klub
Petr Hrtánek
Year: 2007
radio and televison broadcast

Krýza, Martin: Proměny poetiky básnických děl Karla Hlaváčka. Rigorózní práce
Jiří Svoboda
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Krýza, Martin: Proměny poetiky básnických děl Karla Hlaváčka. Rigorózní práce
Svatava Urbanová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Krýza, Martin: Proměny poetiky básnických děl Karla Hlaváčka. Rigorózní práce
Zdeněk Smolka
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Kulturelle Kontakte des Fürsten Karl Alois Lichnowsky
Iveta Rucková
Year: 2007
abstract in proceedings

Kulturněhistorické pozadí Keltičkovy pověsti o nalezení uhlí
Andrea Pokludová
Year: 2007, Časopis Slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické
journal article

Kulturní a jazykové zdroje persvazivnosti české reklamy
Světla Čmejrková, Hana Srpová
Year: 2007, FF OU
specialist book chapter

Kulturowe znaki identyfikacji
Karel Kadłubiec
Year: 2007, Zwrot
journal article

Kulturowe znaki identyfikacji społeczności zaolziańskiej
Karel Kadłubiec
Year: 2007, Zwrot
journal article

La autoimagen de los narradores hispanoamericanos contemporáneos en sus comentarios y críticas del estado actual de la literatura de su continente: posboom, McOndo y crack
Nina Podleszańska
Year: 2007, Estudios Hispánicos. Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki
journal article

La imagen del Paraguay en las traducciones polacas de la prosa de Augusto Roa Bastos y en su poesia en castellano
Maksymilian Drozdowicz, Maksymilian Drozdowicz
Year: 2007, Palafox & Pezuela
specialist book chapter

Language System - Linguistics as an Empirical Science
Radek Čech
Year: 2007, Sapostavitelno ezikoznanie
journal article

Las garras de Leviatán. Los rasgos totalitarios de la Inquisición espaňola
Jiří Chalupa
Year: 2007, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Romanica
journal article

Latinská morfologie
Andrea Krúpová, Jana Mikulová, Richard Psík
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Le reve de la réalité ou la réalité du reve
Aleksander Ablamowicz
Year: 2007
abstract in proceedings

Lékař
Andrea Pokludová, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Leopold Peřich - texty
Pavel Šopák
Year: 2007, Slezská univerzita
specialist book

Les figures de l'ascension impossible: Baudelaire et Verlaine
Jerzy Brzozowski
Year: 2007, Wydawnictwo UJ
specialist book chapter

Les maladies de l'âme (Hélisenne de Crenne, Jeanne Flore, Marguerite de Navarre).
Aleksander Ablamowicz, Barbara Marczuk
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1848-1914. Díl I.: Vývoj legislativy
Pavel Kladiwa
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Let místeckého Sokola
Tomáš ADAMEC
Year: 2007, SOkA Frýdek Místek
specialist book

Let's not forget about Africa
Miroslav Černý
Year: 2007
abstract in proceedings

Lingua Rossica et communicatio...
Blažena Rudincová, Zdeňka Nedomová
Year: 2007
organizing conference, workshop

Lingua Rossica et.communicatio 2007
Zdeňka Nedomová
Year: 2007
organizing conference, workshop

Lipińska, E.: Język ojczysty, język drugi, język obcy. Wstęp do badań dwujęzyczności
Jiří Muryc
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Literární a konfesijní spektrum předbělohorské duchovní písně, část 5. (Duchovní píseň v českých zemích)
Jan Malura
Year: 2007, Hudební rozhledy, č. 5
journal article

Literární kompendium barokní zbožnosti
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Year: 2007, Protimluv
journal article

Literatura espaňola 1
José Luis Bellón Aguilera, Piotr Sawicki, Irena Fialová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Literatura espaňola 1
Piotr Sawicki, Irena Fialová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Literatura I
Beata Waclawiecová, Martin Tomášek
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Literatura II
Marcela Pucholdtová, Martin Tomášek
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Literatura III
Zuzana Litnerová, Martin Tomášek
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Literature as a Key to the Understanding of the Ecological Crisis
Petr Kopecký
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Litomyšl - miasto historii i kultury
Jiří ŠIMON
Year: 2007, Muzeum w Sosnowcu
specialist book chapter

Logika. Průvodce pro každého
Petr Hromek
Year: 2007
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Los Comanches de Nuevo México: hybridita, autenticita a politika identity v Novém Mexiku
Přemysl Mácha
Year: 2007, Český lid
journal article

Los santos inocentes de Mario Camus (Lecturas y representaciones fílmicas de la dominación en la Espaňa de Franco)
José Luis Bellón Aguilera
Year: 2007
abstract in proceedings

Luis Jorge González, Psychologia św. Teresy z Lisieux, Doktora Kościoła. Strategia rozwoju dla każdego
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2007
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Lux et Silesia
Karel Kadłubiec
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lux et Silesia
Karel Kadłubiec
Year: 2007, Urząd Miasta Rydułtowy
specialist book chapter

M. Myška, Faustin Ens. Životní přiběh..., Ostrava 2003
Igor Lisový
Year: 2007
published expert opinions, reviews

M. Zimmermann (Hrsg.), Der Traum von Troia, München 2006
Igor Lisový
Year: 2007
published expert opinions, reviews


