Publications
Tendencias en la creación léxica en el espaňol actual
Lubomír Bartoš
Year: 2008
abstract in proceedings

Teoretické a praktické předpoklady saturace práv národnostních menšin na Těšínsku v ČR
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Year: 2008
abstract in proceedings

Teorie Modernizace a jejich aplikace v historickém výzkumu
Milan Myška
Year: 2008
organizing conference, workshop

Terapeutická empatie v cyklickém pojetí
Zdeněk Mlčák
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Teritoriální původ obyvatel ostravských dělnických kolonií
Martin Jemelka
Year: 2008, Slezský sborník
journal article

Terminologický seminář polského jazyka
Alexandra SEDUNKOVÁ
Year: 2008
organizing conference, workshop

Textové kolonie jako organizační princip a komunikační strategie v časopisech pro ženy a pro muže
Renáta Tomášková
Year: 2008
abstract in proceedings

Textsyntax und/oder Textstilistik
Norbert Richard Wolf
Year: 2008
abstract in proceedings

The Cult of Love in Pound's Cantos
Jakub Guziur
Year: 2008, Univerzita Palackého
specialist book chapter

The Czech Language in the Post-Velvet Revolution Period
Hana Srpová
Year: 2008, Columbia University Press
specialist book chapter

The growth of academic English: globalising tendencies
Gabriela Zapletalová
Year: 2008
abstract in proceedings

The Influance of Galicians on Life in Moravian Ostrava/Ostrau and its Surroundings during the Era of Industrialization
Hana Šústková
Year: 2008
abstract in proceedings

The linguistic competence of polish immigrants in the UK
Joanna BIELEWICZ-KUNC
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The linguistic competence of polish immigrants in the UK
Joanna BIELEWICZ-KUNC
Year: 2008
abstract in proceedings

The use of generic pronominals as a specific type of communication strategy in academic texts.
Gabriela Zapletalová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Walls of Division in Alejandro Morales' Rag Doll Plagues
Stanislav Kolář
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Theater im Fremdsprachenunterricht
Pavla Zajícová
Year: 2008
abstract in proceedings

Tlumočení jako translační činnost
Vítězslav Vilímek, Eva Hrdinová, Vítězslav Vilímek
Year: 2008, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Tlumočnické dovednosti a jejich trénink v počáteční etapě studia
Soňa Rábeková, Vítězslav Vilímek
Year: 2008
abstract in proceedings

Tożsamość językowa i kulturowa na Zaolziu w Republice Czeskiej
Jiří Muryc
Year: 2008, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla
specialist book chapter

Tract Largum sero by Jan from Holešov
Kamil Harvánek
Year: 2008
abstract in proceedings

Translatologica Ostraviensia III. Sborník z konference ´Den s překladem´.
Renáta Tomášková
Year: 2008
editorial and language revision

Translatologica Ostraviensia III, Tomášková, R. (Ed.), Ostrava 2008, 81s.
Eva Hrdinová, Renáta Tomášková
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Translatologie a translace na přelomu XX. a XI. století
Milan Hrdlička
Year: 2008
abstract in proceedings

Tranzitivita, negace, vid
Radek Čech
Year: 2008
abstract in proceedings

Tři paradoxy Květy Pacovské
Svatava Urbanová
Year: 2008, Ladění, č. 1
journal article

TU Dresden
Dominique Fliegler
Year: 2008
work experience abroad

TU Dresden, Fakultät für Sprach-und Literaturwissenschaften, Institut für Slawistik
Eva Šrámková
Year: 2008
work experience abroad

Tvrz v Držkovicích (okres Opava) a její pozůstatky
Jakub Ivánek
Year: 2008, Časopis Slezského zemského muzea
journal article

Typologie moderních českých povídkových cyklů
Martin Pilař
Year: 2008
abstract in proceedings

Typologie žen a mužů v českých reklamách
Hana Srpová
Year: 2008, Polish Academy of Sciences, Opole University
specialist book chapter

Tzv. dvojí přečtení Apollinairova Pásma (Wolker a Nezval)
Jiří Svoboda
Year: 2008
abstract in proceedings

Tzv. účinkové věty v barokní češtině
Pavel Kosek
Year: 2008, SPFFBU
journal article

U Hasa. Hospoda u Šalamounské kolonie v Moravské Ostravě
Martin Jemelka
Year: 2008, Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy
journal article

Über die krummbeinigen Adjektive in der griechischen Literatur
František Šimon
Year: 2008
abstract in proceedings

Ubu en tant que théâtre de l´absurde appellatif
Mariana Kunešová
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Ubu roi, le 19 décembre 1960 (extraits)
Mariana Kunešová
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Učiteľ latinčiny a dejiny medicíny
František Šimon
Year: 2008
abstract in proceedings

Ukrajinska mova: zbirnyk tekstiv dlja dyktantiv
Jelena Kupcevičová, Halyna Fiľ, Marija Fedurko
Year: 2008
abstract in proceedings

Umění interpretace a jeho soudobé hermeneutické vědní paradigma
Miroslav Mikulášek
Year: 2008, SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10. - 16. 9. 2008
journal article

Umění interpretace. Techné hermeneutiké.
Igor Jelínek, Miroslav Mikulášek
Year: 2008
editorial and language revision

Una historia en color caqui. Algunos apuntes acerca del militarismo en la historia política latinoamericana
Jiří Chalupa
Year: 2008, Romanica Olomucensia
journal article

Uni Viadrina, Frankfurt/Oder
Nina Pavelčíková
Year: 2008
work experience abroad

Universidad Autonóma de Barcelona
Svatava Urbanová
Year: 2008
work experience abroad

Universidad de Cantabria - BECAS-MAE
Miroslav Slowik
Year: 2008
work experience abroad

Universidad de Sevilla, Departamento de Geografía Humana
Přemysl Mácha
Year: 2008
work experience abroad

Universität Erfurt
Iveta Rucková
Year: 2008
work experience abroad

Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Jana Grollová
Year: 2008
work experience abroad

Universität Würzburg
Lenka Vaňková
Year: 2008
work experience abroad

Université Blaise Pascal, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de Linguistique, Clermont-Ferrand, France
Iva Dedková
Year: 2008
work experience abroad


