Publications
Parémie národů slovanských IV. Ostrava [2008-11-20 - 2008-11-21]
Blažena Rudincová
Year: 2008
organizing conference, workshop

Past and Present of the English Language
Stanislav Kavka
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pavěk: Dedikace: Eseje
Jakub Guziur
Year: 2008
abstract in proceedings

Péče o technické a industriální památky
Miloš Matěj
Year: 2008, Zprávy památkové péče, č. 5
journal article

Pedagogická fakulta UK v Bratislavě
Kornélia Machová
Year: 2008
work experience abroad

Pedagogická fakulta v zrcadlech času (nad počáteční etapou 60. let)
Jiří Svoboda
Year: 2008
abstract in proceedings

Pět moravských obecních spořitelen před první světovou válkou
Renata Kafková, Eduard Kubů, Pavel Kladiwa, Jiří Šouša
Year: 2008, Dokořán
specialist book chapter

Petra Mašitová: František Adam Skrbenský z Hříště a z pohledu pozůstalostního inventáře
Marie Šťastná
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Petrohradská státní univerzita
Igor Jelínek
Year: 2008
work experience abroad

Phraseologismen im Wörterbuch und im deutschen und tschechischen Sprachgebrauch am Beispiel von Phraseologismen mit dem Bild von Mann und Frau
Eva Hofrichterová
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Píseň o hunské bitvě
Miroslav Černý
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Píseň umírajícího Hjálmara
Miroslav Černý
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Po vzoru Berojských. Život i víra českých a moravských evangelíků v předtoleranční a toleranční době. (Kapitola: Sebrání některých vzdělávatelných písní a hymnografie české větve ochranovské Jednoty)
Jan Malura, Ondřej Macek
Year: 2008, Kalich
specialist book chapter

Podíl šlechty na železničním podnikání v habsburské říši. Základní srovnání situace v Anglii, Německu a habsburské říši
Petr Popelka, Aleš Zářický, Jiří Brňovják
Year: 2008, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Podíl zemské samosprávy na budování lokální železniční sítě a zemská železniční akce v Rakouském Slezsku
Petr Popelka
Year: 2008, Časopis Matice moravské
journal article

Podnikatelské aktivity nobilitovaných poslanců slezského zemského sněmu
Hana Šústková, Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Year: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století
Martin Pilař
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Podstawowe zagadnienia stylistyki porównawczej w językach zachodniosłowiańskich
Mieczyslaw Balowski
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poetika Stonišova románu o Paterkovi a pastýřce laní (poznámky k četbě)
Svatava Urbanová
Year: 2008
abstract in proceedings

Pohyb mezi žánry : čtení traktátu O lstech a chytrostech ďábelských z literárněvědné perspektivy
Jan Malura
Year: 2008, Slovenská literatura
journal article

Pohyb mezi žánry. (Čtení traktátu O lstech a chytrostech ďábelských z literárněvědné perspektivy)
Jan Malura
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pojednanie w Europie Południowo-Wschodniej.
Eva Saunders
Year: 2008, Spoleczeństwo
journal article

Pojetí pýchy, závisti a hněvu v traktátu Petra Chelčického
Jana Grollová
Year: 2008
abstract in proceedings

Polacy w Ostrawie
Karel Kadłubiec
Year: 2008, Zwrot
journal article

Politická etika
Vladimír Šiler
Year: 2008
radio and televison broadcast

Politika zaměstnanosti
Renáta Halásková
Year: 2008, Ostravská univerzita
specialist book

Pootevřené dveře k americkému literárnímu kánonu
Stanislav Kolář
Year: 2008, Host, měsíčník pro literaturu a čtenáře
journal article

Postmodern mode of speech
Tomáš Hauer
Year: 2008
abstract in proceedings

Postmoderna na lehátku
Martin Škabraha
Year: 2008, A2. Kulturní týdeník
journal article

Posudek disertační práce Mladá poezie devadesátých let 20. století
Iva Málková
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Posudek disertační práce Ondřeje Berana
Petr Glombíček
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Posudek habil. práce P. Mittera
Jaroslav Hubáček
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Posudek na monograficko-encyklopedickou práci Miloše Matěje a kolektivu Kulturní památky ostravsko- karvinského revíru
Aleš Zářický, Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Irena Korbelářová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Poštmistr na příkladu Antona Franze Königa
Petr Popelka
Year: 2008, Centrum pro studium demokracie a kultury
specialist book chapter

Potichu jako placebo
Petr Hrtánek
Year: 2008, Tvar
journal article

Pôvod byzantsko-slovanského obradu na Spiši
Juraj BRINCKO
Year: 2008, Theologos. Teologická revue.
journal article

Poznámky k privilegovanej a konfirmačnej listine mesta Gelnica od kráľa Ladislava IV. Kumánskeho. In Ružomberský historický sborník II
Beáta Vida
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Poznámky k vymezení období let 1526-1740 v periodizaci slezských dějin
Jiří Brňovják
Year: 2008
abstract in proceedings

Poznatky z Výzkumu aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách
Blažena Gracová
Year: 2008
abstract in proceedings

Pozoruhodný soubor studií o polštině
Ireneusz Hyrnik
Year: 2008, OperaSlavica
journal article

Pozpátku vpřed!
Jakub Guziur
Year: 2008, Host
journal article

Praca socjalna w Republice Czeskiej - perspektywy i dylematy edukacji i praktyki
Alina Kubicová
Year: 2008
abstract in proceedings

Praktická cvičení z českého jazyka (Stylistika, Pravopis), 5. upravené
Hana Srpová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Prakticky nepraktická
Miroslav Černý
Year: 2008, Psychologie dnes
journal article

Prameny a literatura ke stávkovému hnutí ve Slezsku v letech 1848-1890
Stanislav Knob
Year: 2008, Acta facultatis philosophica. Historica
journal article

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.
Milan Myška, Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Stanislav Knob, Kamil Rodan, Jiří Stibor
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.
Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2008
editorial and language revision

Prameny statistické povahy pro výzkum železniční dopravy do roku 1945
Petr Popelka, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Preodolenie bar'erov akkul'turacii inostrancev v Čehii
Vítězslav Vilímek
Year: 2008, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla
specialist book chapter

Primäre Präpositionen aus der Perspektive des (Zeitungs-)textes
Martin Mostýn
Year: 2008
abstract in proceedings


