Publications
Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 2
Jana Veselá
Year: 2009
editorial and language revision

Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 2 / 2009. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš
Year: 2009
editorial work

Stylově příznakové neologizmy v ruských a českých ekonomických periodikách
Ljuba Mrověcová
Year: 2009, Acta Academica Karviniesia
journal article

Svátek Purim a násilí
Tomáš Novotný
Year: 2009, Dingir
journal article

SWOT Analysis of Anglicism Utilization Competence among Learners of English (Age 12-15)
Markéta Bilanová
Year: 2009
abstract in proceedings

Synérgies Pologne, num. 5 / 2008, Traduire le paraverbal (coord. par Jerzy Brzozowski), Revue du Gerlint - Groupe d´Études et de Recherches pour le Francais Langue Internationale, Cracovie : 2008
Jitka Smičeková
Year: 2009, Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 2/2009
journal article

Systémy zdravotní péče ve vybraných zemích EU
Renáta Halásková
Year: 2009
abstract in proceedings

SZYMCZAK, D: Modernizace *po velkopolsku*. Pokus o charakteristiku modernizačních procesů ve Velkoknížectví poznaňském ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století. In: Město a městská společnost v procesu modernizace. Ostrava 2009, s. 160-167.
Aleš Zářický
Year: 2009
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Šaldovské téma
Jiří Svoboda
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Šlechtic v Horním Slezsku v novověku. Úvodní slovo
Jiří Brňovják
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Šlechtic v Horním Slezsku v novověku (16.-19. století). Vztah regionu a centra na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska
Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Wacław Gojniczek, David Pindur
Year: 2009
organizing conference, workshop

Šolcová, I. Vývoj resilience v dětství a dospělosti . Praha: Grada, 2009
Karel Paulík
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Španělská lexikologie a sémantika. Lexicología y semántica espaňolas
Lubomír Bartoš
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Španělsko-český, česko-španělský slovník. Bolsillo
Jiří Chalupa
Year: 2009, Fin Publishing
specialist book

Tajemství gotických katedrál
Daniela Rywiková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Teaching to Teach Terminology. The Case of Medical Lexis and Beyond
Roman ADAMCZYK
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Technische Universität Dresden
Eva Hrdinová
Year: 2009
work experience abroad

Tematická výstavba jednoho dílčího dialogu na WWW chatu
Eva Jandová
Year: 2009
abstract in proceedings

Terminologický seminář
Marie Šťastná
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

TERMINOLOGICKÝ SEMINÁŘ
Andrea Pokludová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Terminologický seminář polského jazyka
Alexandra SEDUNKOVÁ
Year: 2009
organizing conference, workshop

Terminologický seminář polského jazyka
Alexandra SEDUNKOVÁ
Year: 2009
organizing conference, workshop

Testing of the Transitivity Hypothesis: Double Object Verbs and Aspect in Czech
Radek Čech
Year: 2009
abstract in proceedings

Text im Unterricht Deutsch als Fremdsprache schafft Emotionen. Aber wie?
Pavla Zajícová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Textlinguistik fürs Examen. Buchbesprechung
Eva Bajerová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie
Irena Bogoczová
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Texty, obrazy, stavby... (Nad romány V. Macury, V. Vokolka a M. Urbana)
Zdeněk Smolka
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The career anchors of czech politicians
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Soňa Lemrová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Changing English Language 2000-2010
Gabriela Zapletalová
Year: 2009, Cizí jazyky
journal article

The Family and Household in the Ostrava Region as a Nascent Industrial Centre According to Historical Census Data
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Family and Household in the Ostrava Region as a Nascent Industrial Centre According to Historical Census Data
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2009
abstract in proceedings

The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914
Aleš Zářický, Milan Myška, Pavel Kladiwa, Hana Šústková, Tomáš Krejčík, Lumír Dokoupil, Petr Popelka, Stanislav Knob
Year: 2009
editorial work

The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life, 1800-1914
Aleš Zářický, Radek Lipovski
Year: 2009
organizing conference, workshop

The Joys and Sorrows of Bilingual Lexicography
Josef Fronek
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Joys and Sorrows of Bilingual Lexicography
Josef Fronek
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Ostrava Corpus of Czech and British Radio Discussions as Material for Cross-Cultural Analysis of Communication Strategies in the Language of Media
Sirma Wilamová
Year: 2009, Ostrava Journal of English Philology
journal article

The Possibilities of Creating and Interpreting Texts in Language Teaching
Pavla Zajícová
Year: 2009, EU-Comenius
specialist book chapter

The Question of the Krumlov Miscellanea: The Chalice as Utraquist Symbol?
Daniela Rywiková
Year: 2009, Umění
journal article

The structural personality aspects and relationships to prosocial tendencies and empathy in students of helping proffesions
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák
Year: 2009, Didaktis
specialist book chapter

The supercategory of quantity: inflection vs. derivation: a crosslinguistic perspective
Pavel Stekauer
Year: 2009
abstract in proceedings

Three Meanings and Three Assumptions of Rationality of Human Action.
Vít Horák
Year: 2009, Teorie vědy (Theory of Science)
journal article

Three-Part Structures of Medical Interviews
Miroslav Černý
Year: 2009
abstract in proceedings

Timing of life use in emerging adults
František Baumgartner
Year: 2009
abstract in proceedings

TIPP 2007-2009 134222-LLP-1-2007-DE-Comenius-CMP
Pavla Zajícová
Year: 2009
research reports and final reports of opposed grants

Traktát Largum sero Jana z Holešova: Příspěvek k lidové zbožnosti ve středověku
Kamil Harvánek
Year: 2009, Studia historica Brunensia
journal article

Traktát o louskání fazolí - úryvek
Alexandra SEDUNKOVÁ
Year: 2009
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Translatologica Ostraviensia IV
Zuzana Honová
Year: 2009
editorial work

Translatologica Ostraviensia IV
Zuzana Honová
Year: 2009
editorial work

Tranzitivní slovesa ve výuce aneb kudy ke gramatice
Radek Čech
Year: 2009
abstract in proceedings

Travailler avec les clips vidéos
Guilaine Becker
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


