Publications
La novela familiar freudiana en la literatura y el cine (notas)
José Luis Bellón Aguilera
Year: 2009, Studia Romanistica
journal article

La novela histórica en la época del posmodernismo espaňol. Una renuncia a la búsqueda de la Verdad o un testimonio de un período de relativismo
Jiří Chalupa
Year: 2009, UMB Banská Bystrica
specialist book chapter

Langage du chat
Jan Lazar
Year: 2009, Romanica Olomucensia
journal article

Language Death versus Language Survival: a Global Perspective
Miroslav Černý
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Language Loss and Language Revitalization: A Lakota Perspective
Miroslav Černý
Year: 2009
abstract in proceedings

*Láska k moudrosti* jako psychóza?
Martin Škabraha
Year: 2009, A2. Kulturní čtrnáctideník
journal article

L´aspect - une catégorie purement verbale?
Zuzana Honová
Year: 2009, Studia Romanistica
journal article

L´aspect verbal du point de vue de la signification lexicale du verbe
Zuzana Honová
Year: 2009, Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.)
journal article

Latinitas medica Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení
František Šimon, H. Reichová, M. Severová, E. Marečková-Štolcová, D. Svobodová
Year: 2009, Masarykova univerzita
specialist book

Lecturas espaňolas de turismo (druhé, upravené a doplněné vydání)
Kornélia Machová
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Leksyka religijna kościolów wschodnich i jej specyfika translatologiczna
Eva Hrdinová
Year: 2009, Poznańskie Studia Polonistyczne
specialist book chapter

Leonard Cohen: Dokonce i když
Jakub Guziur
Year: 2009
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Leonard Cohen: Dorá rada pro lidi jako já
Jakub Guziur
Year: 2009
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Leonard Cohen: Máš pravdu, Saharo
Jakub Guziur
Year: 2009
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Leonard Cohen: Potopa
Jakub Guziur
Year: 2009
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Leonard Cohen: Tisíce
Jakub Guziur
Year: 2009
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Les particularités lexicales dans le langage du chat
Jan Lazar
Year: 2009
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Les prépositions chez et vers dans l´oeuvre de Marc Levy: Toutes ces choses qu´on ne s´est pas dites
Iva Dedková
Year: 2009, Studia Romanistica
journal article

Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Díl II., svazek II. Finance a infrastruktura.
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Renata Kafková
Year: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book

Lešková Danka: Historická a fiktívna narativita v súčasnom diskurze s jánošíkovskou tematikou. Disertační práce
Józef Zarek
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Lexical patterning in research articles: Towards a workable summary
Gabriela Zapletalová
Year: 2009, Discourse and Interaction
journal article

Lexikon české literatury počtvrté aneb na okraj pseudonymů
Jaroslav David
Year: 2009, Acta onomastica
journal article

Lexikon jako nástroj i pobídka k hlubšímu poznání literatury 19. věku
Martin Tomášek
Year: 2009, Česká literatura
journal article

Libor Martinek, Region, regionalismus a regionální literatura (recenze)
Irena Bogoczová
Year: 2009, Bohemistyka
journal article

Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny
Martin Jemelka
Year: 2009, Repronis
specialist book

Limity a možnosti podnikání žen v Rakouském císařství (1806 - 1914)
Petr Popelka
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Limity památkové péče a průmyslové dědictví
Miloš Matěj
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Linguistic Characterology Revisited - A Spring-Board for Language
Roman ADAMCZYK
Year: 2009
abstract in proceedings

Lingvistická antropologie jako součást přípravy budoucích učitelů angličtiny
Miroslav Černý
Year: 2009
abstract in proceedings

Lingvodidaktika, překladatelství a tlumočnictví
Vítězslav Vilímek
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Literatura polska we wwpółczesnych czeskich interpretacjach
Józef Zarek
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lives for Ransom: Exports and forced donations of works of art during the emigration of Jews from Bohemia and Moravia 1938-1942
Christopher Hopkinson
Year: 2009
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Londýnský Ústav Edvarda Beneše ke čtyřicátému výročí Československa roku 1958
Pavel Carbol
Year: 2009
abstract in proceedings

L´Union européene : quelques idées d´activités ludiques pour exploiter ce theme
Guilaine Becker
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Máchův Máj: zaostřeno na krajinu
Martin Tomášek
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Madona ze Slezské Ostravy: Pokus o ikonografickou interpretaci a zařazení do kontextu středoevropského umění
Milan PIŠL
Year: 2009
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Magnetická pole české literatury pro děti a mládež na začátku 21. století
Svatava Urbanová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Magnetická pole české literatury pro děti a mládež na začátku 21. století
Svatava Urbanová
Year: 2009
abstract in proceedings

Malíř, Jiří - Rája, Martin (eds.): JUDr. Václav Kounic a jeho doba. Brno 2009
Aleš Zářický, Jiří Malíř, Martin Rája
Year: 2009
published expert opinions, reviews

MARCIN KUREK Y MARLENA KRUPA (coords.) (2008), Estudios Hispánicos XVI. Entre la tradición y la vanguardia de la poesía hispánica. Wroclaw: Universidad de Wroclaw
José Luis Bellón Aguilera
Year: 2009, Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 2/2009
journal article

Marek Hrubec (ed.): Interkulturní dialog o lidských právech
Martin Škabraha
Year: 2009, Filosofický časopis
journal article

Mariánské Hory a Hulváky
Martin Jemelka
Year: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
specialist book chapter

Marie Terezie Wintersberger: Písně o smrti v českých kancionálech raného novověku. Disertační práce
Jan Malura
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Mary Austin Crossing Boundaries
Petr Kopecký
Year: 2009, Ars Aeterna
journal article

Mary de Rachewiltz: Diskrétnosti - Ezra Pound, otec a učitel
Jakub Guziur
Year: 2009
editorial and language revision

Mascarada
Katerina Bohac
Year: 2009
exhibition curator

Meaning predictability of novel, context-free compounds
Pavel Stekauer, Pavel Stekauer, Rochelle Lieber
Year: 2009, Oxford University Press
specialist book chapter

Medzijazyková idiomatickosť odborného jazyka
Milada Jankovičová
Year: 2009, AnaPress
specialist book chapter

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Pavel Kladiwa, Aleš Zářický, Aleš Zářický, Hana Šústková, Martin Jemelka, Stanislav Knob, Vladimír Horák, Radoslav Daněk, Andrea Pokludová
Year: 2009
editorial work

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Aleš Zářický, Hana Šústková, Martin Jemelka, Stanislav Knob, Vladimír Horák, Radoslav Daněk, Andrea Pokludová
Year: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book


