Publications
Třísky rodokmenu
Jakub Guziur
Year: 2009, H+H
specialist book chapter

Tvůrčí osobnost Františka Hrubína (bibliografie)
Iva Málková, Daniel Řehák
Year: 2009, Ostravská univerzita, Host Brno
specialist book

Two Kraus Generations in Ostrava
Lumír Dokoupil
Year: 2009
abstract in proceedings

Typology and Universals in Word-Formation
Pavel Stekauer
Year: 2009
organizing conference, workshop

Über die Wurzeln Katharina Betas oder darüber, wie sich religiöse Lexik übersetzen lässt
Eva Hrdinová
Year: 2009, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
journal article

Účel a racionalita v teorii jednání: Max Weber, Talcott Parsons a nástin alternativy
Vít Horák
Year: 2009
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Učiteľ latinčiny a dejiny medicíny
František Šimon
Year: 2009, Filosofický ústav - Kabinet pro klasická studia AV ČR
specialist book chapter

Údělem člověka je exil
Józef Zarek
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Umění českého středověku
Daniela Rywiková
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Umění evropského středověku
Daniela Rywiková
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Umění interpretace. "Techné hermeneutiké"
Miroslav Mikulášek
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Umgang mit Heterogenität im Sprachunterricht durch das kreative Schreiben
Milan PIŠL
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Umgang mit Heterogenität im Sprachunterricht durch das kreative Schreiben
Manuela Schwärzler
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

(UN)GEHEIM - (UN)SICHTBAR. Auf den Spuren des Industriedenkmals Vitkovice. Fotografien.
Pavla Zajícová
Year: 2009
exhibition foreword

Universaux argotiques des jeunes : analyse linguistique dans les lycées professionnels français et tch?ques.
Jana Brňáková
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Universidad Autonóma de Barcelona
Svatava Urbanová
Year: 2009
work experience abroad

Universidad de Alicante
Piotr Sawicki
Year: 2009
work experience abroad

Universidad de Jaén, Jaén
Stanislav Kolář
Year: 2009
work experience abroad

Universidad de Jaén, Jaén
Stanislav Kolář
Year: 2009
work experience abroad

Universita degli Studi di Firenze
Jan Herůfek
Year: 2009
work experience abroad

Universität Bonn
Iva Málková
Year: 2009
work experience abroad

Universität Erfurt
Eva Hrdinová
Year: 2009
work experience abroad

Universität Leipzig
Iva Málková
Year: 2009
work experience abroad

Universität Leipzig, Phililogische Fakultät, Institut für Slavistik
Eva Jandová
Year: 2009
work experience abroad

Universität Wien
Eva Cieślarová
Year: 2009
work experience abroad

Universität Wien
Eva Hrdinová
Year: 2009
work experience abroad

Universität zu Köln, Seminar für Wirtschaft und Sozialgeschichte
Andrea Pokludová
Year: 2009
work experience abroad

University of Glasgow
Martin Pilař
Year: 2009
work experience abroad

University of Glasgow
Vítězslav Vilímek
Year: 2009
work experience abroad

University of Oxford
Martin Pilař
Year: 2009
work experience abroad

University of Sakarya, Fakulty of Arts and Sciences, Department of History
Aleš Zářický
Year: 2009
work experience abroad

Univerzita Jyväskylä
Lenka Vaňková
Year: 2009
work experience abroad

Univerzita Ljubljana
Eva Jandová
Year: 2009
work experience abroad

Univerzita Ljubljana
Zdeněk Smolka
Year: 2009
work experience abroad

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vítězslav Vilímek
Year: 2009
work experience abroad

Univerzita Mateje Bela
Ljuba Mrověcová
Year: 2009
work experience abroad

Univerzita v Oulu
Ljuba Mrověcová
Year: 2009
work experience abroad

Uniwersitet Wroclawski
Igor Jelínek
Year: 2009
work experience abroad

Uniwersytet Šląski w Katowicach
Jana Raclavská
Year: 2009
work experience abroad

Uniwersytet Wroclawski
Vítězslav Vilímek
Year: 2009
work experience abroad

Uniwersytet Wroclawski, Instytut Filologii Słowianskiej. Přednášky: České středověké drama; Raný humanismus a renesance v zemích Koruny české
Jan Malura
Year: 2009
work experience abroad

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta
Jelena Kupcevičová
Year: 2009
work experience abroad

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta
Jelena Kupcevičová
Year: 2009
work experience abroad

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Jiří Muryc
Year: 2009
work experience abroad

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Simona Gwuzd Mizerová
Year: 2009
work experience abroad

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Simona Gwuzd Mizerová
Year: 2009
work experience abroad

Unregelmässige und unvollständige Komparation der lateinischen Adjektive aus der Sicht der morphematischen Analyse. Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics
František Šimon, S. Oriňáková
Year: 2009
abstract in proceedings

Urbář plumlovského panství z roku 1624
Marek Vařeka
Year: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

US Propaganda during World War II and the Cold War and American Response to the Holocaust
Stanislav Kolář
Year: 2009, Ostrava Journal of English Philology
journal article

Úskalí zjednodušování v lingvistice
Marie Krčmová
Year: 2009, Veda
specialist book chapter


