Publications
Museums, Nobility and Entrepreneurs
Tomáš Krejčík
Year: 2009
abstract in proceedings

Muzeum Archidiecezjalne w Ołomuńcu. Olomouc 2009
Ondřej Jakubec, Pavel Zatloukal
Year: 2009
editorial work

MYŠKA, M.- DOKOUPIL, L.- ZÁŘICKÝ, A.- DANĚK, R.: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 12 (24.). 1 heslo.
Radek Lipovski, Milan Myška, Jana Psotová, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický, Radoslav Daněk
Year: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 12. (24.), (1 heslo pod zkratkou SU)
Svatava Urbanová, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Mytická krajina Zeyerova Vyšehradu
Martin Tomášek
Year: 2009, Host
specialist book chapter

Mytizační funkce toponym a mýtus naší krajiny (na příkladu honorifikačních oikonym)
Jaroslav David
Year: 2009
abstract in proceedings

Mytopoetické aspekty literární krajiny v raných prózách K. Klostermanna
Martin Tomášek
Year: 2009
abstract in proceedings

Mýtus a čas ve Skácelově poezii
Zdeňka VELIČKOVÁ
Year: 2009
abstract in proceedings

Mýtus v románu Pavla Brycze
Iveta Mindeková
Year: 2009
abstract in proceedings

Na křižovatkách životních cest (vzpomínka na Jana Rohla)
Jiří Svoboda, Petr Rohel, Eva Rohlová
Year: 2009, Městský obvod Ostrava-Pustkovec
specialist book chapter

Na okraji Horálkovy klasifikace a charakteristiky slovanských jazyků
Irena Bogoczová
Year: 2009, Studia Slavica XIII
journal article

Nabývání československého státního občanství v letech 1918-1935
Michal SOJČÁK
Year: 2009
abstract in proceedings

Nad básnickou sbírkou (Katarína Kucbelová Malé velké mesto)
Iva Málková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nad edicí Kochemova Velikého života aneb Znovu k metodám vydávání raněnovověké literatury
Jan Malura
Year: 2009, Česká literatura
journal article

Nadějný debut vidím...
Petr Hrtánek
Year: 2009, Host
journal article

Nahodilé a podstatné rysy jazyka dle Traktátu
Antonín Dolák
Year: 2009, Filozofický ústav SAV
specialist book chapter

Najlepší lekár je aj filozofom
František Šimon
Year: 2009
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Nástin dějin výroby od pravěku po současnost, 1. část: Energetika, zemědělství a průmysl
Stanislav Knob, Aleš Zářický
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Nazwy własne jako element mapy mentalnej (na przykładzie Rodzinnej Europy Czesława Miłosza)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nedají si říct a nedají si říct!
Miroslav Černý
Year: 2009, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
journal article

Několik poznámek k ikonografickým aspektům iluminované výzdoby v rukopisu Codex Gigas
Pavol Černý
Year: 2009,
specialist book chapter

Několik poznámek k zachovávání morfologické pravidelnosti v řeči malých dětí
Eva Jandová
Year: 2009
abstract in proceedings

Několik poznámek ke kázání Qui non diligit me Jakoubka za Stříbra
Andrea Krúpová
Year: 2009, Studia historica Brunensia
journal article

Několik poznámek po deseti letech České knižnice
Zdeněk Smolka
Year: 2009, Česká literatura
journal article

Nekotoryje aktivnyje processy v sovremennom russkom slovoobrazovanii
Blažena Rudincová
Year: 2009
abstract in proceedings

Nerealizovaný výbor z poezie Jana Zahradníčka. Dopisy, koncepty a poznámky z pozůstalosti Františka Hrubína
Iva Málková
Year: 2009, Česká literatura
journal article

Nesklonjajemyje suščestvitel´nyje na ruběže věkov
Zdeňka Nedomová
Year: 2009
abstract in proceedings

Nesklonjamyje suščestvitel´nyje inojazyčnogo proischoždenija na polosach gazet i žurnalov
Zdeňka Nedomová
Year: 2009
abstract in proceedings

Nobilitace české dvorské kanceláře v II. polovině 17. století a v I. polovině 18. století
Jiří Brňovják
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nobilitace Slezanů za loajalitu Marii Terezii v období slezských válek
Zbyněk Žouželka
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nobilitace ve světle písemných pramenů
Jiří Brňovják
Year: 2009
editorial work

Nobilitace ve světle písemných pramenů
Aleš Zářický
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Nonverbal Features Accompanying Communicative Units in an American Feature Film
Lenka Sedlářová
Year: 2009, Repronis
specialist book

Nonverbal Features Accompanying Communicative Units in an American Feature Film
Christopher Hopkinson, Lenka Sedlářová
Year: 2009
editorial and language revision

Non-Violence in Media Language as a Communication Strategy for Social Change and Sustainability
Sirma Wilamová, Christopher Hopkinson
Year: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Nová kniha bezručovského badatele
Zdeněk Smolka
Year: 2009, Průhledy. Občasník Obce spisovatelů, středisko Ostrava.
journal article

Nováková Lucie: Identita - intimita - intelekt. Poezie Antonína Brouska do roku 1969. Rigorozní práce
Martin Pilař
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Nováková Lucie: Identita - intimita - intelekt. Poezie Antonína Brouska do roku 1969. Rigorozní práce
Józef Zarek
Year: 2009
published expert opinions, reviews

O polskich przekładach nowej czeskiej
Józef Zarek
Year: 2009
abstract in proceedings

O prekladaní poľských textov (problematika zradných slov v prekladoch)
Marta Pančíková
Year: 2009
abstract in proceedings

O různých světotextech neboli Den s překladem a Studentská překladatelská soutěž IV opět v Ostravě
Eva Hrdinová
Year: 2009, ToP (tlumočení a překlad, Odborný bulletin Jednoty tlumočníků a překladatelů)
journal article

Oběť kyberšikany
Jana KITLIŇSKÁ
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Oběť kyberšikany
Jana KITLIŇSKÁ
Year: 2009
abstract in proceedings

Obrana filosofie
Martin Škabraha
Year: 2009, Salon. Literární a kulturní příloha Práva
journal article

Obraz dziejów Polski we współczesnych czeskich podręcznikach do nauczania historii
Blažena Gracová
Year: 2009, Wiadomości Historyczne
journal article

Obraz kobiety w polszczyźnie
Simona Gwuzd Mizerová
Year: 2009
abstract in proceedings

Obraz resilience adolescentů v prostředí ústavní péče
Jan Sebastian Novotný
Year: 2009
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Obrázkové dějiny a portréty významných historických osobností v současné české literatuře pro děti a mládež
Svatava Urbanová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Odborná exkurze do Obchodní a průmyslové komory v Drážďanech pro studenty NSVP
Martina Imider
Year: 2009
organizing conference, workshop

Odolnost vůči zátěži u těchotných žen s abúzem drog
Helena Záškodná, Blanka Žižková
Year: 2009, Neuveden
specialist book chapter


