Publications
Związki F. Halasa ze środowiskiem plastyków i jego inspiracje sztukami plastycznymi
Agnieszka Baran
Year: 2010
abstract in proceedings

Žánrová hybridizace v české literatuře 16. a 17. století
Jan Malura
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Žánrové aspekty starší literatury
Tomáš Rucki, Jan Malura
Year: 2010
editorial work

Žánrové aspekty starší literatury IV
Jan Malura
Year: 2010
organizing conference, workshop

Žánrové aspekty starší literatury V
Jan Malura
Year: 2010
organizing conference, workshop

"Žart" Milana Kundery okiem polskiej i czeskiej krytyki literackiej
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ženská tematika na stránkách nejnovějších českých dějepisných učebnic
Blažena Gracová
Year: 2010, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
specialist book chapter

Žilinská univerzita v Žilině
Stanislav Kavka
Year: 2010
work experience abroad

Život svatého Petra predikátorového: sonda do funkčního vymezení jednoho textu ve staročeském Passionálu
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Životní smysluplnost jako faktor podporující sociální inkluzi
Maria Vašutová, Michal Panáček
Year: 2010
abstract in proceedings

Žižkovo Pole, Baťov, Gottwaldov, Havířov, Gottland
Jaroslav David
Year: 2010, Oficyna Wydawnicza LEKSEM
specialist book chapter

12 two-page Business English lessons in a monthly magazine titled
Joanna BIELEWICZ-KUNC
Year: 2010, Rzeźnik Polski
journal article

15 let Biografického slovníku Slezska a severní Moravy (východiska, výsledky, perspektivy)
Aleš Zářický, Pavla Vošahlíková, Marie Makariusová
Year: 2010, Historický ústav AV ČR, v. v. i.
specialist book chapter

16. studentská vědecká konference katedry germanistiky
Irena Šebestová
Year: 2010
organizing conference, workshop

19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly.
Stanislav Knob
Year: 2010
published expert opinions, reviews

A Corpus-Based Analysis of Medical Interviews: An Overview
Miroslav Černý
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A dialecticis libera nos, Domine!
Marek Otisk
Year: 2009, Filozofický časopis
journal article

A vot kakuju ocenku knige daet docent Ostravskogo universiteta Aleš Zaržickij
Aleš Zářický, Igor Lisový, Georgis Vellas
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Academic Discourse and the Genre of Research Article
Gabriela Zapletalová
Year: 2009, FHV UMB Banská Bystrica
specialist book

Academic Discourse and the Genre of Research Article
Christopher Hopkinson, Gabriela Zapletalová
Year: 2009
editorial and language revision

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - Studia Germanistica V
Martin Mostýn, Kolektiv Autorů
Year: 2009
editorial and language revision

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica IV
Manuela Schwärzler, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Year: 2009
editorial and language revision

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica V
Manuela Schwärzler, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Year: 2009
editorial and language revision

Activités ludiques pour développer l´expression orale
Guilaine Becker
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ad: Evropská renesance
Marie Šťastná, Daniela Rywiková
Year: 2009
published expert opinions, reviews

ad: Publicita průmyslového dědictví
Marie Šťastná, Alena Borovcová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

ad: Umění českého středověku
Marie Šťastná, Daniela Rywiková
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Adash & Naches Napůl živě
Tomáš Novotný
Year: 2009
recordings released on audio media or filmed

ADMINISTRATIVE TERRITORIAL STRUCTURES IN EU COUNTRIES AND THEIR SPECIFICS
Renáta Halásková, Martina Halásková
Year: 2009, Scientific Papers University of Pardubice Faculty of Ecomomics and Administration
journal article

Africká studia jako součást přípravy budoucích učitelů angličtiny
Miroslav Černý
Year: 2009
abstract in proceedings

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Year: 2009
work experience abroad

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała.
Vítězslav Vilímek
Year: 2009
work experience abroad

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polská republika), přednášky v oboru polský jazyk a pedagogika
Jana Raclavská
Year: 2009
work experience abroad

Albert Josef hrabě Hodic - slezský šlechtic mezi Rakouskem a Pruskem.
Milan Myška
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Algunas consideraciones sobre el pretérito pluscuamperfecto de indicativo en espaňol
Jana Veselá
Year: 2009, Romanica Olomucensia 2
journal article

Allgemeine Charakteristik der Streikbewegung in den cisleithanischen Städten an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert
Stanislav Knob
Year: 2009, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen; Prague Economic and Social History Papers
journal article

Americká zahraničná politika v počiatočnom období studenej vojny
Marek HAMPL
Year: 2009, Acta humanica
journal article

Anglica III Linguistica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Stanislav Kavka
Year: 2009
editorial and language revision

Anglický jazyk jako lingua franca zdravotnických profesí
Roman ADAMCZYK
Year: 2009, Mladá fronta, Sestra
journal article

Anglicyzmy w jezyku ojczystym, a nauka jezyka obcego
Markéta Bilanová
Year: 2009
abstract in proceedings

Antologie textů k dějinám české literární kritiky II (1. polovina 20. století)
Petr Hrtánek
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Antonín Wittman von Denglaz - v cizích službách
Tomáš Krejčík
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Apetýt
Marie Šťastná
Year: 2009
radio and televison broadcast

Application of American doctrine of containment during the Korean War
Marek HAMPL
Year: 2009
abstract in proceedings

Aquí o allá: la subida del clítico en las estructuras infinitivales en el espa?ol
Miroslav Slowik
Year: 2009, Studia Romanistica
journal article

Archeologické výzkumy na Masarykově náměstí v Ostravě a jejich výpověď k vývoji, hmotné kultuře a životnímu prostředí města ve středověku a raném novověku
Z. Moravec, P. Kočár, Z. Sůvová, Michal Zezula
Year: 2009
abstract in proceedings

Archeologický výzkum v kostele sv. Benedikta, raně středověké Krnovsko a počátky města Krnova ve světle archeologických nálezů
Michal Zezula
Year: 2009, Národní památkový ústav
specialist book chapter

Architektura a Ostrava
Martin Strakoš
Year: 2009
abstract in proceedings

Architektura 50. let v Československu
Martin Strakoš
Year: 2009
abstract in proceedings

Archivní prameny k dějinám hornictví na Ostravsku ve fondech Archivu města Ostravy
Jiří Brňovják
Year: 2009
abstract in proceedings


