Publications
K výzkumu prosociálního chování a jeho korelátů u vysokoškolských studentů pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Year: 2009
abstract in proceedings

KADLEC, Petr - GÁBA, Petr: Město a městská společnost v procesu modernizace.
Petr Kadlec, Petr GÁBA
Year: 2009
others

Kapitoly z české oikonymie 20. století
Jaroslav David
Year: 2009, Academia
specialist book

Karel Smrž - Literární juvenilie. Úvod.
Karel Tabery
Year: 2009, Knihovna Václava Čtvrtka
specialist book chapter

Kateřina Važíková, Madona ze Slezské Ostravy.Pokus o ikonografickou interpretaci a zařazení do kontextu středievropského umění
Daniela Rywiková
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Každá věc má svůj čas
Tomáš Novotný
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Každá věc má svůj čas
Tomáš Novotný
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Každodennost studentů na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2009, Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
specialist book chapter

Když ptáci jedli koně, Satan prodával veteš a Richard Rorty hledal jak jsou věci ve skutečnosti
Tomáš Hauer
Year: 2009, Kultura-Média-Kominikace
journal article

KLÁT, J.; MATĚJ, M. Národní kulturní památka Důl Michal / Petr Cingr v Ostravě. Národní památkový ústav, Ostrava 2006
Alena Borovcová
Year: 2009, Zprávy památkové péče
journal article

Kleió, vzácná Múza historie
Igor Lisový
Year: 2009, Nová forma
specialist book

Knihovna
Pavol Černý
Year: 2009,
specialist book chapter

Knižní malba ve Francii za vlády Ludvíka IX a pozdních Kapetovců a její památky v českých a moravských knihovnách a archívech
Pavol Černý
Year: 2009,
specialist book chapter

KNOB, S.; ZÁŘICKÝ, A. Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 1: Energetika, zemědělství a průmysl
Jakub IVÁNEK
Year: 2009
editorial and language revision

KOBIETA W POLSZCZYŹNIE (analiza obrazu kobiety na przykładzie wybranych polskich czasopism kobiecych)
Simona Gwuzd Mizerová
Year: 2009
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Koblov
Martin Jemelka
Year: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
specialist book chapter

Kognitivní přístup ve výuce mateřského jazyka
Mieczyslaw Balowski
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kognitivny prístup v glottodidaktike
Mieczyslaw Balowski
Year: 2009, FF UMB
specialist book chapter

Kohákovo české nebe
Martin Škabraha
Year: 2009, Literární noviny. Kulturně-politický týdeník
journal article

Kommunikative Kompetenz und Identitätsentwicklung - Rezeption von Werbetexten in der Sekundarstufe I
Pavla Zajícová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Kompetence v praxi sociálního pracovníka
Ivana KANIOVÁ
Year: 2009
abstract in proceedings

Komunikace
Ivana Kazdová, Ivana Kaniová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Year: 2009, MOST - Moderní otevřené studium dobrovolných hasičů v ochraně obyvatelstva
specialist book chapter

Komunikace mezi sousedy nebo česko-německé (ne) porozumění.
Nicole Horáková Hirschlerová, Vladimír Horák
Year: 2009, Fortuna
specialist book chapter

Koncepce *Východ - Západ* v genezi románové tvorby Andreje B?lého
Jan Vorel, Helena Ulbrechtová, Siegried Ulbrecht
Year: 2009, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. / Neisse Verlag
specialist book chapter

Koncert Nisko
Tomáš Novotný
Year: 2009
interpretation of works of art

Koncert židovské hudby
Tomáš Novotný
Year: 2009
interpretation of works of art

Koncert židovské hudby - Adash
Tomáš Novotný
Year: 2009
interpretation of works of art

Konec kouzelného talismanu
Svatava Urbanová
Year: 2009, Bibiana
journal article

Konformizam na dečijem uzrastu
Simona Dobešová Cakirpaloglu
Year: 2009
abstract in proceedings

Kotouč jako Hora Olivetská a poutní knihy Matěje Tannera a Bartoloměje Christelia
Jan Malura
Year: 2009, Městský úřad
specialist book chapter

Kramářský tisk jako publikační forma exkluzivní náboženské písně
Jakub IVÁNEK
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kramářský tisk jako publikační forma exkluzivní náboženské písně (nad tiskem čtyř barokních náboženských písní z Městského muzea v Čáslavi)
Jakub IVÁNEK
Year: 2009
abstract in proceedings

Kritický klub: M. Urban - Lord Mord
Petr Hrtánek
Year: 2009
radio and televison broadcast

Kritický klub: T. Zmeškal - Milostný dopis klínovým písmem
Petr Hrtánek
Year: 2009
radio and televison broadcast

Krótka relacja z procesu autolustracji polskich środowisk akademickich (II)
Piotr Sawicki
Year: 2009, Eslavística Complutense
journal article

Křepinský, Maxmilián
Jan Holeš, Harro Stammerjohann
Year: 2009, Neuveden
specialist book chapter

Křepinský, Maxmilián
Jan Holeš, Harro Stammerjohann
Year: 2009, MAX NIEMEYER VERLAG
specialist book chapter

Kukučka Jan: Bohumil Pavlok (1922-2020). Život a dílo básníka. Rigorozní práce
Jiří Svoboda
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Kultura a umění makedonské říše
Marie Šťastná
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kultura a umění starého Říma I.
Marie Šťastná
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kultura a umění starého Říma II.
Marie Šťastná
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

kultura.cz
Marie Šťastná
Year: 2009
radio and televison broadcast

Kultura.cz
Alena Borovcová
Year: 2009
radio and televison broadcast

Kulturní determinanty struktury jazykového projevu
Mieczyslaw Balowski
Year: 2009
abstract in proceedings

Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru
Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Irena Korbelářová
Year: 2009, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
specialist book

Kupidovo ztvárnění v De planctu naturae Alana z Lille a jeho antické kořeny
Anna Pumprová
Year: 2009, Graeco-Latina Brunensia
journal article

Kurz tlumočení a překladu (CŽV)
Eva Hrdinová
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

La cortesía verbal en las lenguas checa y espaňola: estudio pragmalinguístico contrastivo
Miroslav Slowik
Year: 2009
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

La dérivation préfixale dans l´oeuvre de Fréderic Dard
Jana Brňáková
Year: 2009, Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.)
journal article

La guerra civil espaňola: un conflicto extraordinario y excepcional o una contienda europea normal y corriente?
Jiří Chalupa
Year: 2009, Masarykova univerzita
specialist book chapter


