Publications
Ergebenheit pro domo sua
Ivan Stupek
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Erich Mendelsohn v Československu a obchodní dům Bachner
Martin Strakoš
Year: 2009
abstract in proceedings

Essener Kanonenkönig (Z. Jindra: Když byl Krupp dělovým králem)
Milan Myška
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Ethnicity and Some Other Aspects of Henry Roth's Call It Sleep
Stanislav Kolář
Year: 2009, Moravian Journal of Literature and Film.
journal article

Etnokultúrne symboly v ruskej frazeológii
Milada Jankovičová
Year: 2009
abstract in proceedings

Eucharistická zbožnost v českých zemích pozdního středověku jako vizuální fenomén
Daniela Rywiková
Year: 2009
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Evropské jazykové portfolio jako nástroj sebereflektivního hodnocení cizojazyčné kompetence
Pavla Zajícová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Exkursion in das Mährische Ostrau zu Kohle und Stahl
Miloš Matěj
Year: 2009, Industrie-Kultur
journal article

Explicitace z pohledu funkční perspektivy výpovědi a její celkové sémantické výstavby
Jitka Smičeková
Year: 2009, Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.)
journal article

Explicitation as a Communication Strategy in Translation
Christopher Hopkinson
Year: 2009, Ostrava Journal of English Philology
journal article

FASORA, Lukáš - HANUŠ, Jiří: Dějiny Masarykovy univerzity v Brně (Příběh vzdělání a vědy ve střední Evropě). Brno 2009
Aleš Zářický, Jiří Hanuš, Lukáš Fasora
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Fenomen twórczości Milana Kundery w Polsce
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Year: 2009
abstract in proceedings

Fenomenalismus u Berkeleyho a Leibnize
Petr Glombíček
Year: 2009
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Figuratywność poezji Anieli Kupiec
Mariola KRAKOWCZYKOVÁ
Year: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book

Figuratywność poezji Anieli Kupiec
Urszula Kolberová, Mariola KRAKOWCZYKOVÁ
Year: 2009
editorial work

Filosoficky zaměřená interpretace vybraných próz Jiřího Šotoly
Jakub KLEIN
Year: 2009
abstract in proceedings

Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešov, Slovensko
Mieczyslaw Balowski
Year: 2009
work experience abroad

Filozofické aspekty teológie Jána Dunse Scota
Marek Otisk
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Filozofie a metafory
Zdeňka Kalnická
Year: 2009, FHV UMB Banská Bystrica
specialist book chapter

Firbas, Jan
Jan Holeš
Year: 2009, MAX NIEMEYER VERLAG
specialist book chapter

Firbas, Jan
Jan Holeš, Harro Stammerjohann
Year: 2009, Neuveden
specialist book chapter

Firbasian non-thematic layers and the communicative purpose of the writer
Zuzana Hurtová
Year: 2009, Ostrava Journal of English Philology
journal article

Firbasian Non-thematic Layers in Paragraphs and Beyond
Zuzana Hurtová
Year: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Firbasian Non-thematic Layers in Paragraphs and Beyond
Christopher Hopkinson, Zuzana Hurtová
Year: 2009
editorial and language revision

Five Minute Internet Activities for Lazy Teachers and Tired Pupils
Markéta Bilanová
Year: 2009
abstract in proceedings

Folk Etymology in the Middle Ages Czech Chronicles
Jaroslav David
Year: 2009, Beiträge zur Namenforschung
journal article

Fonetika a fonologie
Marie Krčmová
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Formování nauky o sedmi smrtelných hříších a její reflexe v díle Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického
Jana Grollová
Year: 2009, Sredniowiecze polskie i powszechne
journal article

Forms of Charity of Top Wealthy Town Businessmen in the Era of Industrial Revolution Shown on an Example of the Klein Family
Petr Popelka
Year: 2009
abstract in proceedings

Francisco Javier Sancho Fermín OCD, Edyta Stein. Cz. 1: Życie. ISBN 978-83-61727-40-8
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2009
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

František Lazecký - motivické a tematické konstanty a proměny jeho tvorby. Disertační práce
Iva Málková
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Franz Kachler, Ivo Krsek, Fritz Kruspersky, Johann Boguslaw Lüdecke, Jaroslav Volenec
Pavel Šopák
Year: 2009, Neuveden
specialist book chapter

Fraseología espaňola
Lubomír Bartoš
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Frau als Beute
Eva Cieślarová
Year: 2009, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
journal article

Fremde Realien in der deutsch-tschechischen Translation oder über die Hostie, die vom Kater Wasja Schamil gefressen werden sollte und die es in der Tat gar nicht gab
Eva Hrdinová
Year: 2009
abstract in proceedings

From Ego to Eco: John Muir's Legacy
Petr Kopecký
Year: 2009, Ostrava Journal of English Philology
journal article

Funkce gest v rámci Hallidayova ideačního, interpersonálního a textového komponentu.
Lenka Sedlářová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Galavečer TV NOE
Tomáš Novotný
Year: 2009
interpretation of works of art

Gallia romanica. Románské umění na českém území
Marie Šťastná
Year: 2009, Galerie výtvarných umění, SPOK - Spolek pro ostravskou kulturu
specialist book chapter

Gebrüder Gutmann, Wien (Stručná historie nejen jednoho obchodního a bankovního domu)
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Jiří Šouša
Year: 2009, Dokořán
specialist book chapter

Gender and Text: On Language and Style of Men´s and Women´s Magazines in English
Renáta Tomášková
Year: 2009
abstract in proceedings

Gender, umění,estetika
Zdeňka Kalnická
Year: 2009
abstract in proceedings

Genderovanost filozofického kánonu a textové ?strategie? marginalizace filozofek
Zdeňka Kalnická
Year: 2009, Sociologický časopis
journal article

George Berkeley: život a dílo
Petr Glombíček
Year: 2009, FILOSOFIA
specialist book chapter

George Steiner a myšlenka Evropy
Stanislav Kolář
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien
Libuše Spáčilová, Lenka Vaňková
Year: 2009
editorial work

Głos Ludu. Gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu
Urszula KOLBEROVÁ
Year: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Głos w dyskusji
Svatava Urbanová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Gothi parlano in todesco: Nástin lingvistické charakteristiky krymské gótštiny
Miroslav Černý
Year: 2009, Ostrava Journal of English Philology
journal article

Gotická Evropa - kultura, umění, politika a zbožnost
Daniela Rywiková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


