Publications
Die Widerspiegelung von Mündlichkeit in der direkten Rede von Romanfiguren am Beispiel von Thomas Brussigs
Lenka Vaňková
Year: 2009, Academicus
specialist book chapter

Different Approaches to Classification of Gestures
Lenka Sedlářová
Year: 2009
abstract in proceedings

Diktátor a prosperita. Francisco Franco a španělský hospodářský zázrak
Jiří Chalupa
Year: 2009, Historický obzor
journal article

Dinamika razvitija nesklonjajemosti suščestvitel´nych v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Year: 2009
abstract in proceedings

Dionýz, syn Ampoda (? - po 1235)
Beáta VIDA, Martin Homza, Stanisław Andrzej Sroka
Year: 2009, Univerzita Komenskeho v Bratislave / Uniwersytet Jagielloński Kraków
specialist book chapter

Dispoziční empatie a syndrom vyhoření u hospicových a sociálních pracovnic
Zdeněk Mlčák
Year: 2009
abstract in proceedings

Dispoziční empatie a syndrom vyhoření u hospicových a sociálních pracovnic
Zdeněk Mlčák
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ditransitive Verbs in Spoken and Written Czech (with regard to the Transitivity Hypothesis)
Radek Čech
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diversity in Unity: Communication Strategies and Target Reader in Three Women´s Magazines
Renáta Tomášková
Year: 2009, Ostrava Journal of English Philology
journal article

Dny pokání v judaismu
Tomáš Novotný
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Doporučení do tisku: K problémům hermeneutiky a informační vědy
Vítězslav Vilímek, Lenka Hořínková-Kouřilová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení do tisku: Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení
Vítězslav Vilímek, Lukáš Hlouch
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení monografie do tisku: Dekanová, E. Kapitoly z teórie a didaktiky prekladu odborných textov
Blažena Rudincová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení monografie do tisku: Mrověcová, L. Způsoby obohacování slovní zásoby ruštiny sféry podnikání v synchronně-diachronním aspektu (v porovnání s češtinou)
Blažena Rudincová, Ljuba Mrověcová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení publikace do tisku: Hermeneutický kruh Rúfusovej poézie
Miroslav Mikulášek
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení publikace do tisku: Jurij Koch - nové interpretace lužickosrbské prózy. Od socrealismu k jeho destrukci
Miroslav Mikulášek
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení publikace do tisku: K metodologii duchovědného paradigmatu umění interpretace
Lenka Naldoniová, Miroslav Mikulášek
Year: 2009
editorial work

Doporučení publikace do tisku: K problémům hermeneutiky a informační vědy
Jan Vorel
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení publikace do tisku: Ke kognitivní funkci ironie v díle A. A. C. Shaftesburyho
Lenka Naldoniová
Year: 2009
editorial work

Doporučení publikace do tisku: Lidský svět školy
Jan Vorel
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení publikace do tisku: Petr Jakovlevič Čaadajev - skandální přítomnost vyhraněné noblesnosti
Lenka Naldoniová
Year: 2009
editorial work

Doporučení publikace do tisku: Petr Jakovljevič Čaadajev - skandální přítomnost vyhraněné noblesnosti
Miroslav Mikulášek
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení publikace do tisku: Pltónův Erós očima Vladimíra Solovjova
Jan Vorel
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení publikace do tisku: Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení
Jan Vorel
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení publikace do tisku: Univerzalita hermeneutiky - Rozhovor jako životní prostor
Jan Vorel
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Dorf - Industrielle Vorstadt - Sanierungsgebiet. Eine Mikrostudie zur Geschichte und Sozialstruktur der Gemeinde Hrušov bei Ostrava im 19. und 20. Jahrhundert.
Nicole Horáková Hirschlerová, Vladimír Horák
Year: 2009
abstract in proceedings

Dramaticko-divadelní studio
Pavla Zajícová
Year: 2009
research reports and final reports of opposed grants

Drsná země kde nerostly ani olivy
Igor Lisový
Year: 2009, Nová Forma
specialist book

Duchovní substance hermeneutické exegeze
Miroslav Mikulášek
Year: 2009, Studia Slavica XIII
journal article

Důsledky polské měnové reformy na československé hospodářství v roce 1950
Arkadiusz MARKOWSKI
Year: 2009
abstract in proceedings

Dušen Selko (ed.) Psychológia zdravia. Bratislava: MAURO SLOVAKIA, 2009. Psychologie a její kontexty, 1, 2010, 1, s. 111-112.
Karel Paulík, Karel Paulík
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Ediční experiment
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Year: 2009, Protimluv
journal article

Ediční experiment (Tomáš Štítný ze Štítného: Vidění svaté Brigity Švédské. Ed. P. Rychterová)
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Year: 2009, Protimluv
journal article

Ekonomická aktivita žen v textilním městě Frýdku na přelomu 19. a 20. století
Radek Lipovski
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ekonomika a řízení firmy
Renáta Halásková
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

El bilingüismo paraguayo y su literatura en guaraní. Un esbozo histórico
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2009, Studia Romanistica
journal article

El camino hacia la sociolingüística hispana
Jana Veselá
Year: 2009, Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.)
journal article

El concepto de norma según Eugenio Coseriu
Jana Veselá
Year: 2009, AnaPress
specialist book chapter

El simulacro de la cotidianeidad: La Soledad, de Jaime Rosales
José Luis Bellón Aguilera
Year: 2009, Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.)
journal article

Emblematika v barokním konceptuálním kázání B. H. J. Bilovského
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Year: 2009, Protimluv
journal article

Emblematika v barokním konceptuálním kázání Bohumíra Hynka Josefa Bilovského
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Year: 2009
abstract in proceedings

Emotionalität und Thema-Rhema Gliederung
Alžběta SEDLÁKOVÁ
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Emotionen im Drama
Milan PIŠL
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Emotionen in den Liedtexten der Sammlung Des Knaben Wunderhorn
Miroslava TOMKOVÁ
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Emotionen in der Figurenrede
Lenka Vaňková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Emotionen in der interkulturellen deutsch-tschechischen Kommunikation
Martina Imider
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Emotionen in Metaphern
Silvie SLINTÁKOVÁ
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

English Linguistics for Novices
Stanislav Kavka
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Entrepreneurs in Communal and Country Politics of Austrian Silesia in the second half of the 19. Century
Hana Šústková
Year: 2009
abstract in proceedings

Environmentální rozměr toponomastiky
Jaroslav David
Year: 2009, Acta onomastica
journal article


