Publications
"Safe underneath the Story of My Life": Completing the Circle in Phyllis Alesia Perry's Stigmata
Karla Kovalová
Year: 2010, Ostrava Journal of English Philology
journal article

Sámové. Jazyk, literatura a společnost
Miroslav Černý
Year: 2010
published expert opinions, reviews

San José State University, USA
Petr Kopecký
Year: 2010
work experience abroad

Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010. Industriální dědictví a bydlení v průmyslových aglomeracích.
Alena Borovcová, Alena Borovcová
Year: 2010
editorial work

Sedm kráčejících mužů a pohyb hmoty sochy
Petr Holý
Year: 2010, HISTORICA Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Semiologie oder Magiologie
Stanislav Hubík
Year: 2010, Bielefeld: transkript Verlag
specialist book chapter

Sermo ako vrchol kazaťelskej činnosti v XII. - XVI. storočí
Beáta VIDA
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Session S8: Xth International Conference on Urban History
Andrea Pokludová, Hana Šústková
Year: 2010
organizing conference, workshop

Severní dráha císaře Ferdinanda
Alena Borovcová, Alena Borovcová, Miloš Matěj, Miloš Matěj
Year: 2010, Jaga Group s.r.o
specialist book chapter

Sewing Memories, Connecting Lives: The (Inter)Textual Quilt in Phyllis Alesia Perry's Stigmata
Karla Kovalová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

SI LO DIXIESE DE MÍO: Averroísmos y ortodoxia en el LIBRO DE BUEN AMOR
José Luis Bellón Aguilera
Year: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2
journal article

Skácelova inspirace moravským folklorem
Zdeňka VELIČKOVÁ
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Skácelova inspirace moravským folklorem
Zdeňka VELIČKOVÁ
Year: 2010
abstract in proceedings

Skutečnost jako maska
Katerina Bohac
Year: 2010
exhibition curator

Śląsk w pracach encyklopedycznych ośrodka ostrawskiego
Milan Myška
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slavic network - zradnosti slovinskej a slovenskej lexiky
Marta Pančíková
Year: 2010
abstract in proceedings

Slavica iuvenum XI
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Year: 2010
organizing conference, workshop

Slavica iuvenum XI
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Year: 2010
editorial work

Slavistické zájmy Karla Horálka z perspektivy více než 50 let
Irena Bogoczová
Year: 2010, Časopis pro moderní filologii
journal article

Slavné vily Čech, Moravy a Slezska
Vladimír Šlapeta, Pavel Zatloukal
Year: 2010, Foibos
specialist book

Slepnoucí Apollon, kastrovaný Dionysos
Jakub Guziur
Year: 2010, Ostrava Journal of English Philology
journal article

Slezský konzulát v Praze.
Andrea Pokludová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Slovenské frazémy športového pôvodu
Milada Jankovičová
Year: 2010
abstract in proceedings

Słowa klucze poezji K.H. Máchy
Mieczyslaw Balowski
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Socha ve veřejném prostoru "podivného" města
Marie Šťastná
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sochař básník Michael Lekakis - Erós Psyché
Jakub Guziur
Year: 2010, Periplum
specialist book

Sociálna psychológia + Psychológia práce = Sociálna psychológia práce.
Anna Schneiderová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Sociální inkluze jako jedna z hodnot a principů existence médií veřejné služby
Václav MORAVEC
Year: 2010
abstract in proceedings

Sociální začleňování špičkových měšťanských podnikatelů éry průmyslové revoluce na příkladu moravské podnikatelské rodiny Kleinů.
Petr Popelka
Year: 2010, Slezský sborník
journal article

Sofía Casanova Lutoslawska - Hiszpańska poetka, polska patriotka. Portret zwielokrotniony
Piotr Sawicki
Year: 2010, Muzeum Przyrody v Drozdowie
specialist book chapter

Sofía Casanova Lutosławska: Więcej niż miłość. Powieść współczesna
Piotr Sawicki
Year: 2010
editorial work

Sophisticated praise in Czech and Polish
Joanna BIELEWICZ-KUNC
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současná česká lingvistická produkce I
Miroslav Černý
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současná česká lingvistická produkce II
Miroslav Černý
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současná česká lingvistická produkce III
Miroslav Černý
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současná česká lingvistická produkce IV
Miroslav Černý
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současná česká lingvistická produkce V
Miroslav Černý
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současná česká lingvistická produkce VI
Miroslav Černý
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současná česká lingvistická produkce VII
Miroslav Černý
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současná česká lingvistická produkce VIII
Miroslav Černý
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sovětská historiografie do perestrojky o otrokářství starověkého Řecka
Igor Lisový
Year: 2010, HISTORICA Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Specifická emblematická gesta v češtině a v polštině
Vítězslav Vilímek
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spisovný jazyk - nevyhnutelnost, nebo eventualita?
Irena Bogoczová
Year: 2010, Naučni trudove - Filologija
journal article

Spolupráce prof. Arnošta Klímy s IAEH v letech normalizace (kapitola z nepublikovaných memoárů prof. PhDr. Arnošta Klímy, DrSc.)
Milan Myška
Year: 2010, Historica. revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Spor o definici smrti
Marek Petrů
Year: 2010, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae
specialist book chapter

Sprachliche Säkularisierung
Marcela Grygerková, Michaela Lašťovičková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sredstva realizacii rifm v russkich narodnych primětach o pogodě
Jelena Kupcevičová
Year: 2010
abstract in proceedings

Srovnávací frazeologie a paremiografie : Vybrané studie ze slovanských a románských jazyků. Frazeologia i paremiografia porównawcza : Wybrane studia z zakresu języków slowiańskich i romańskich
Piotr Sawicki, Jitka Smičeková
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Srovnávací frazeologie a paremiografie. Vybrané studie ze slovanských a románských jazyků
Tomáš Rucki, Piotr Sawicki, Jitka Smičeková
Year: 2010
editorial work

Stanislav Krejčí: Pocta Jazzové sekci
Vladimír Šiler
Year: 2010
exhibition foreword


