Publications
Pavel Florenskij a Andrej Bělyj - magie slova a symbolu II
Lenka Naldoniová, Jan Vorel
Year: 2010, Paideia: Philosophical E-journal of Charles University
journal article

Pavel Šopák: Výtvarná kultura ve Slezsku a na Ostravsku do roku 1970; Pavel Šopák: Výtvarná kultura a dějepis umění v českém Slezsku a na Ostravsku
Marie Šťastná, Pavel Šopák
Year: 2010
published expert opinions, reviews

PEJČOCH, Ivo: HRDINOVÉ ŽELEZNÉ OPONY : Útěky do svobodného světa s pomocí neobvyklých technických prostředků v letech 1949-1989. Cheb : Svět křídel, nakl. letecké literatury, 2008, 191 s. ISBN 978-80-86808-52-9.
Petr Gába
Year: 2010
others

Peníze v kultuře středověku
Tomáš Krejčík
Year: 2010, Theatrum historiae
journal article

Perception of workload by men and women teachesr and self-assessed health staus
Karel Paulík
Year: 2010
abstract in proceedings

Pesnja o druge Vladimira Vysockogo i jeje perevody na anglijskij i cheshskij jazyki
Igor Jelínek
Year: 2010, Sankt-Peterburgskij gosydarstvennyj universitet
specialist book chapter

Pětifaktorový model a empatické tendence u studentů středních a vysokých škol
Zdeněk Mlčák
Year: 2010
abstract in proceedings

Pětifaktorový model osobnosti a empatické tendence u studentů středních a vysokých škol
Zdeněk Mlčák
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pětifaktorový model osobnosti, prosociální chování a empatie u studentů středních a vysokých škol
Zdeněk Mlčák
Year: 2010, Psychologie a její kontexty
journal article

Phonétique ludique
Guilaine Becker
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Phraseologismen im Wörterbuch und im deutschen und tschechischen Sprachgebrauch
Eva Cieślarová
Year: 2010, Peter Lang Verlag
specialist book

Piecing Memories, Connecting Lives: The (Inter)Textual Quilt in Phyllis Alesia Perry's Stigmata
Karla Kovalová
Year: 2010, American and British Studies Annual
journal article

Písně pobělohorských exulantů (1670 - 1750)
Jan Malura
Year: 2010, Academia
specialist book

Pivovar ve Znojmě a jeho budoucnost
Květa Jordánová
Year: 2010, Časopis Společnosti přátel starožitností
journal article

Plošný výzkum průmyslového dědictví v okrese Rychnov nad Kněžnou
Květa Jordánová
Year: 2010
abstract in proceedings

Podíl žen na stávkovém hnutí v Rakouském Slezsku na přelomu 19. a 20. století
Stanislav Knob
Year: 2010, Historická demografie
journal article

Podnikání a životní styl měšťanských podnikatelů éry průmyslové revoluce ve světle pozůstalostních spisů
Petr Popelka
Year: 2010, Časopis Matice moravské
journal article

Podnikatelská rodina Popperů - firma F. L. Popper (7. část)
Adam ŽIDEK
Year: 2010, Chrudimské vlastivědné listy
journal article

Podnikatelská rodina Popperů-firma F. L. Popper (3. část)
Adam ŽIDEK
Year: 2010, Chrudimské vlastivědné listy
journal article

Podnikatelská rodina Popperů-firma F. L. Popper (5. část)
Adam ŽIDEK
Year: 2010, Chrudimské vlastivědné listy
journal article

Podnikatelská rodina Popperů-firma F. L. Popper (6. část)
Adam ŽIDEK
Year: 2010, Chrudimské vlastivědné listy
journal article

Podpora rozvoja osobnosti a intervenčné programy
Anna Schneiderová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Podvody Josefa Tandlicha a konec podnikání židovského podnikatele Philipa Landsbergera
Radek Lipovski
Year: 2010
abstract in proceedings

Poesie der Grammatik und des Wortschatzes im Unterricht DaF. Zum Stellenwert einer Typologie der kreativen Schreibaufgaben für Anfänger.
Pavla Zajícová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poeta Laureatus Jiří Bartold Pontanus z Breitenberka a jeho hymnus o svaté Zdislavě: Humanistický básník jako stratég katolické reformace?
Kateřina NAAROVÁ
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pohyby / Movimientos
Svatava Urbanová
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Pojetí univerbizace v ruské a české lingvistice
Ljuba Mrověcová
Year: 2010, Tribun EU
specialist book chapter

Pokušení jako inspirace
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Year: 2010, Protimluv
journal article

Politická anekdota jako historický pramen
Blažena Gracová
Year: 2010, UJEP Ústí nad Labem
specialist book chapter

Polska krzyżówka panoramiczna a jęyzkoznawstwo
Radka POLJAKOVÁ
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polskie szkolnictwo na Litwie - stan współczesny i perspektywy
Jiří ŠIMON
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polskie szkolnictwo na Litwie - stan współczesny i perspektywy
Jiří ŠIMON
Year: 2010
abstract in proceedings

Polszczyzna zaolziańska
Urszula Kolberová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Popis a konstrukce astrolábu podle raně středověkých textů
Marek Otisk
Year: 2010, Aithér
journal article

Postavení a vývoj romologie v České republice a její vliv na vytváření multikulturního prostředí
Jan Knejp
Year: 2010, Ústav pro soudobě dějiny AV ČR
specialist book chapter

Postavy imigrantek v dílech současných amerických etnických autorek
Stanislav Kolář
Year: 2010
published expert opinions, reviews

(Post)Colonial Search for Identity of the Caribbean American (Grand)Daughters
Stanislav Kolář
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postoje uživatelů k tvarům indikativu prézentu sloves III. třídy
Eva Jandová
Year: 2010
abstract in proceedings

Poválečná konfiskace hotelu Palace v Ostravě (Případ rodiny Gronnerů)
Radoslav Daněk
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pozůstalostní spisy v městském a venkovském prostředí v 18.- 19. století
Radek Lipovski, Milan Myška, Petr Popelka, Aleš Zářický
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Práce s rodinou agresivního dítěte jako možnost intervence.
Jana KITLIŇSKÁ
Year: 2010
abstract in proceedings

Práce s textem J. K. Rowlingové
Martin Tomášek
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prameny k dějinám vzdělání a školství - tištěné programy (výroční zprávy) středních škol, školské schematismy a středoškolské hlavní katalogy
Petr Kadlec, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku II.
Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2010
editorial work

Prameny k životopisným údajům představených vybraných mužských klášterů v olomoucké arcidiecézi 1848-1918
David MANDÁT
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prameny vztahující se ke spolkové činnosti (spolkové katastry, spolkové spisy, výroční a jubilejní zprávy spolků)
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Hana Šústková
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Preparation of Silicon Nanoparticular Nanocomposite with Thin Interparticular Tin Matrix
Roman ADAMCZYK
Year: 2010
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Presidential doctrines and strategies of American foreign policy from 1947 to 1965
Marek HAMPL
Year: 2010, Communications : scientific letters of the University of Žilina
journal article

Prezentace výtvarného umění ve Slezském zemském muzeu - východiska, stav a perspektivy
Pavel Šopák
Year: 2010, Bulletin Moravské galerie v Brně
journal article

Pro bolest opatrně opřen
Iva Málková
Year: 2010, Host
journal article


