Publications
Výslovnostní vzory při osvojování češtiny jako cizího jazyka
Ilona Adámková
Year: 2010
abstract in proceedings

Výuka ruštiny ve dvou formách distančního studia na OPF SU v Karviné
Ljuba Mrověcová
Year: 2010
abstract in proceedings

Využití canisterapie při práci s mládeží s výchovnými problémy
Šárka Honová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití českého hraného filmu posledního dvacetiletí ve výuce dějepisu. (Výsledky empirického šetření.)
Blažena Gracová
Year: 2010, Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
specialist book chapter

Využití technických památek v cestovním ruchu z pohledu Národního památkového ústavu
Alena Borovcová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vývoj evropské intelektuální tradice interpretace gest
Vítězslav Vilímek, Miroslav Mikulášek, Jan Vorel, Zdeňka Kalnická, Jaroslav Hroch
Year: 2010, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Vývoj živnostenské otázky v Rakouském Slezsku 1859-1914
Květoslava MÁLKOVÁ
Year: 2010, Muzeum v Bruntále
specialist book

Výzkum copingových strategií mužů a žen na pozadí nábožensko-spirituálních postojů
Alina Kubicová
Year: 2010, Psychologie a její kontexty
journal article

Výzkumná studie kyberšikany na Ostravské univerzitě v Ostravě
Maria Vašutová, Jan Nevřala, Michal Panáček
Year: 2010, Neuveden
specialist book chapter

Výzkumné a praktické využití metody měření variability srdeční frekvence
Vera Kristýna Jandačková
Year: 2010
abstract in proceedings

Vzestup rodu Liechtensteinů ve světle nobilitačních privilegií ze 17.-18. století
Jiří Brňovják
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vzpomínka na vynikajícího vysokoškolského učitele (100 let od narození Františka Kopečného)
Eva Mrhačová
Year: 2010, Bohemistyka
journal article

Vztah knížecí rodiny Liechtensteinů k Rakouskému Slezsku
Hana Šústková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vztahy české a slovenské literatury pro děti a mládež od 60. let po současnost
Svatava Urbanová
Year: 2010, Literárne informačné centrum
specialist book chapter

Walencja kulturowa a identyfikacja narodowa w społeczeństwie wielokulturowym
Mieczyslaw Balowski
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Was die Stimme über Emotionen verraten kann.. Eine korpusbasierte Untersuchung zu Stimmkommentierungen in deutschen Romanen
Lenka Vaňková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Water and Woman
Zdeňka Kalnická
Year: 2010, VDM publishing house Itd.
specialist book

"Wenn sich die Augenblicke zu dritt beliebig ausdehnen." Literarisches Bild der Freundschaft zwischen Sidonie Nádherný von Borutin, Mechtilde Lichnowsky und Karl Kraus vor dem Hintergrund Mechtilde Lichnowskys Erzählung "Der Zeichner".
Iveta Zlá
Year: 2010
abstract in proceedings

Wie ein Kind mit urgründigen Augen oder Ivan Stupek: Die deutschen Autoren des 19. Jahrhunderts und Analysen ihrer Werke unter dem Aspekt des Realismus, Ostrava 2009, ISBN 978-80-7368-743-4
Eva Hrdinová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Wieczny powrót w twórczości Milana Kundery
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Year: 2010
abstract in proceedings

WINGFIELD, Nancy M.: Flag Wars and Stone Saints. How the Bohemian Lands Became Czech. Cambridge - London : Harvard University Press, 2007.
Pavel Kladiwa
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Władysław Nehring a Czechy
Mieczyslaw Balowski
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

World Wide Werk
Katerina Bohac
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wysza Szkola Zawodowa v Raciborzu
Stanislav Kavka
Year: 2010
work experience abroad

'You love the open road...': Building identities and relationships in car advertising discourse
Christopher Hopkinson
Year: 2010, Ostrava Journal of English Philology
journal article

Z díla hospodářského historika
Milan Myška
Year: 2010, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book

Za Jaroslavem Pleskotem
Svatava Urbanová
Year: 2010, Ladění - časopis pro teorii a kritiku dětské literatury
journal article

*Za późne* nowele Wiesława Adama Bergera
Jana Raclavská
Year: 2010, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Za profesorem Alešem Svobodou
Miroslav Černý
Year: 2010, Ostrava Journal of English Philology
journal article

ZAHRA, Tahra: Kidnapped souls : National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands, 1900-1948. Ithaca - London Ithaca : Cornell University Press, 2008.
Pavel Kladiwa
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Zaimki dystansowe w polszczyźnie wileńskiej i zaolziańskiej
Jana Raclavská
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zakład Filologii Polskiej w Ostrawie. Aktualny stan
Jiří Muryc
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základy biodromální psychologie
Maria Vašutová, Kateřina Bartlíková, Judita Jandová, Alina Kubicová, Václav MORAVEC, Jan Nevřala, Michal Panáček
Year: 2010, FF OU
specialist book

Základy etiky pracovníka v sociálních službách
Šárka Honová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie
Lubomír Bartoš
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie
Jana Veselá, Lubomír Bartoš
Year: 2010
editorial and language revision

Základy psychologie
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Soňa Lemrová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Západoslovanské paremiologické dědictví
Eva Mrhačová
Year: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Zastavení u básníka Josefa Kaluse
Jiří Svoboda
Year: 2010, HLASY muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
journal article

Zátopek byl disident, nebo...?
Nicole Horáková Hirschlerová, Vladimír Horák
Year: 2010, Neuveden
specialist book chapter

Závěrečná zpráva. SGS 9/FF/2010.
Maria Vašutová
Year: 2010
research report

Závěrečné práce z problematiky historické demografie a dějin rodiny na katedře historie Ostravské univerzity v Ostravě v letech 1991-2010
Radek Lipovski
Year: 2010, Historická demografie
journal article

Zážitkové učení jako jedna z metod andragogického působení
Ludmila Houdková
Year: 2010
abstract in proceedings

Zdena Tomin - portrét české exilové autorky
Martin Pilař
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zdena Tomin - portrét české exilové spisovatelky
Martin Pilař
Year: 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
specialist book chapter

Zdeněk Jindra: Als Krupp der Kanonekönig war
Milan Myška
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Zdrowie duchowe a kompetencje zawodowe przedstawicieli profesji pomagających
Alina Kubicová
Year: 2010
abstract in proceedings

Zemřel Avrom Sutzkever
Tomáš Novotný
Year: 2010, Maskil
journal article

Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Daniela Rywiková
Year: 2010
work experience abroad

Zkratky a zkratková slova v podnikatelské ruštině
Blažena Rudincová
Year: 2010
abstract in proceedings


