Publications
Turneři, sokolové a obecní samospráva (Opava, Olomouc, Praha).
Andrea Pokludová
Year: 2010
abstract in proceedings

Tvary a lektvary reklamy: ke komunikačním strategiím v časopisech pro ženy
Renáta Tomášková
Year: 2010
abstract in proceedings

Tvorba a ideje
Jiří Svoboda
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Tvůrčí počátky Heleny Čapkové
Jindra Hylmarová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Týmové kompetence
Ludmila Houdková, Anna Schneiderová
Year: 2010, FF OU
specialist book chapter

Údělem člověka je exil
Józef Zarek
Year: 2010
abstract in proceedings

Umgang mit den Emotionen im postmodernen Theater
Milan PIŠL
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

U)mučení jako příběh. Nad podobou passio a jeho narativními proměnami ve Zlaté legendě a staročeském Passionálu
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Unified discontinuity as a productive feature of contemporary mass media discourse
Renáta Tomášková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Universidad Autónoma de Barcelona
Svatava Urbanová
Year: 2010
work experience abroad

Universita di Pisa
Jan Herůfek
Year: 2010
work experience abroad

Universität Erfurt
Eva Hrdinová
Year: 2010
work experience abroad

Universität Oulu, Finnland, 27.02. - 14.03.2010
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2010
work experience abroad

Universität Wien
Iva Málková
Year: 2010
work experience abroad

University of Glasgow
Martin Pilař
Year: 2010
work experience abroad

University of Oxford
Martin Pilař
Year: 2010
work experience abroad

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Year: 2010
work experience abroad

University Tallinn, Estonia
Blažena Rudincová
Year: 2010
work experience abroad

University Tallinn, Estonia
Zdeňka Nedomová
Year: 2010
work experience abroad

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Vítězslav Vilímek
Year: 2010
work experience abroad

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Jana Grollová
Year: 2010
work experience abroad

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vítězslav Vilímek
Year: 2010
work experience abroad

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vítězslav Vilímek
Year: 2010
work experience abroad

Univerzita v Katowicích
Ljuba Mrověcová
Year: 2010
work experience abroad

Uniwersytet Śląski, Institut historii
Jiří Brňovják
Year: 2010
work experience abroad

Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Historii
Petr GÁBA
Year: 2010
work experience abroad

Uniwersytet Wroclawski
Vítězslav Vilímek
Year: 2010
work experience abroad

Uniwersytet Wrocławski
Jiří Muryc
Year: 2010
work experience abroad

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta
Jelena Kupcevičová
Year: 2010
work experience abroad

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta
Jelena Kupcevičová
Year: 2010
work experience abroad

Uprchlické zařízení jako objekt mediálního zájmu.
Michal Kedroutek
Year: 2010
abstract in proceedings

Urbanizace II
Andrea Pokludová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Urbáře
Jan Al Saheb, Milan Myška, Marek Vařeka, Aleš Zářický
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Určitost a neurčitost dějin filosofie
Stanislav Hubík
Year: 2010
abstract in proceedings

Ústav dr. Edvard Beneše v Londýně - vzpomínka na Roberta Williama-Seton-Watsona
Pavel Carbol
Year: 2010
abstract in proceedings

Ústav Edvarda Beneše v padesátých a šedesátých letech 20. století
Pavel Carbol
Year: 2010
abstract in proceedings

Ústavní péče jako indikátor selhání rodiny v současné společnosti
Jan Sebastian Novotný, Lucie Křeménková, Zdeněk Novotný
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Utiliser les vidéos et les courts-métrages en classe de français
Guilaine Becker
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úvodem
Pavel Zatloukal
Year: 2010
abstract in proceedings

Úvodem
Pavel Zatloukal
Year: 2010
abstract in proceedings

"V chlebnej tváři ty sě skrýváš..." Obraz Veraikonu v kontextu eucharistické zbožnosti pozdně středověkých Čech
Daniela Rywiková
Year: 2010, Umění
journal article

Václav Vaněk: Disharmonie
Martin Tomášek
Year: 2010, Česká literatura
journal article

Vánoční hry a vánoční písně v českém baroku
Jiřina Pavlíková
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Vectors and Codes of Text
Ioan-Iovitz Popescu, Ján Mačutek, Emmerich Kelih, Radek Čech, Karl-Heinz Best, Gabriel Altmann
Year: 2010, RAM-Verlag
specialist book

Vědecká konference Veřejné angažmá podnikatelů na místní a regionální úrovni 1800-1914 v Ostravě, 5.-6. 3. 2009.
Petr GÁBA
Year: 2010
others

Vědní paradigma *techné hermeneutiké* v myšlenkových korelacích Východu a Západu
Miroslav Mikulášek
Year: 2010, SLAVIA časopis pro slovanskou filologii
journal article

Venezuela País Tropical
Katerina Bohac
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vilniaus pedagoginis universitetas
Vítězslav Vilímek
Year: 2010
work experience abroad

Vilniaus Pedagoginis Universitetas
Jana Raclavská
Year: 2010
work experience abroad

Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Vilnius
Jiří Muryc
Year: 2010
work experience abroad


