Publications
Evropské malířství a sochařství 19. století
Petr Holý, Marie Šťastná
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Evropské malířství a sochařství 19. století
Andrea Pokludová, Marie Šťastná
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Exkursion nach Prag zur Präsentation des DAAD-Alumniportals
Mathias Becker
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Experimentální hledání Karla Kosíka
Jiří Svoboda
Year: 2010, Bohemica Olomucensia 1 - Symposiana
journal article

Exposición Colectiva
Katerina Bohac
Year: 2010
solo and collective exhibitions, realization

Family and household in the Ostrava region during rapid industrialization
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fenomen interteksta i persvazii v pesennych proizvedenijach V. S. Vysockogo
Igor Jelínek
Year: 2010, Meninis tekstas
journal article

Fenomén spirituality a jeho integrace do osnov sociální práce
Alina Kubicová
Year: 2010
abstract in proceedings

Figury a figurace
Svatava Urbanová
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Filosofie Franceska Patriziho a Jana Amose Komenského ve světle jejich vrcholných děl
Jan Čížek
Year: 2010, Studia Comeniana et historica
journal article

Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Miroslav Černý
Year: 2010
work experience abroad

Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Miroslav Černý
Year: 2010
work experience abroad

Filozofie a etika pro sociální práci
Vladimír Šiler
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Filozofie a feminizmus
Zdeňka Kalnická
Year: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Filozofie a feminizmus
Vladimír Šiler, Zdeňka Kalnická
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Forming Intelligence in Moravia and Silesia in the 2nd Half of the 19th and at the Beginning of the 20th Century
Andrea Pokludová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Francisco Javier Sancho Fermín OCD, Edyta Stein. Cz. 2: Pisma. ISBN 978-83-61727-70-5
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2010
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Francois Ost (2009), Traduire. Défense et illustration du multilinguisme, Paris: Librairie Artheme Fayard.
Zuzana Honová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

František Hrubín Básně
Iva Málková
Year: 2010, Host - vydavatelství s.r.o.
specialist book

Frazémy se slovem Bůh
Marcela Grygerková
Year: 2010
abstract in proceedings

Frazeologia somatyczna we współczesnej gwarze regionu wodzisławskiego
Joanna Danszczyk
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Frazeologia somatyczna we współczesnej gwarze regionu wodzisławskiego
Joanna Danszczyk
Year: 2010
abstract in proceedings

Frazeologizmy dotyczące gospodarki w Głosie Ludu w latach 1980-2000
Urszula Kolberová
Year: 2010
abstract in proceedings

Frazeologizmy dotyczące polityki w Głosie Ludu w latach 1980-2000
Urszula Kolberová
Year: 2010, Studia Slavica
journal article

Freud, ženská kreativita, (feministické) umění a estetika
Zdeňka Kalnická
Year: 2010
abstract in proceedings

Freuen wird sich meine Seele im Herrn oder der liturgische Text und Emotionen
Eva Hrdinová
Year: 2010, ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS STUDIA GERMANISTICA
journal article

Full Valency. Verb Valency without Distinguishing Complements and Adjuncts
Radek Čech, Petr Pajas, Ján Mačutek
Year: 2010, Journal of Quantitative Linguistics
journal article

Fundraising
Petra Šobáňová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Funkcional´naja stilistika russkogo jazyka
Zdeňka Nedomová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Funkční stylistika ruského jazyka
Ljuba Mrověcová, Zdeňka Nedomová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Fußball und Emotionen
Martin Mostýn
Year: 2010, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica
journal article

Galina Ustvolskaja: Symfonie č. 1 pro symfonický orchestr a chlapecké hlasy
Vítězslav Vilímek
Year: 2010
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Gaucho a obchodník. Argentinský rosismus a Portalesův režim v Chile
Jiří Chalupa
Year: 2010, Dějiny a současnost
journal article

Genderové aspekty rané tvorby Heleny Čapkové
Jindra Hylmarová
Year: 2010
abstract in proceedings

Genderové aspekty rané tvorby Heleny Čapkové
Jindra Hylmarová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Genealogické a heraldické informace 2009
Tomáš Krejčík
Year: 2010
editorial work

Genologická analýza českých barokních písní o svatých
Jakub IVÁNEK
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Gerbert z Aurillacu a abacistické počtářské umění
Marek Otisk
Year: 2010, DVT - dějiny věd a techniky
journal article

Gerbertův úvod do geocentrické astronomie
Marek Otisk
Year: 2010, Teorie vědy
journal article

Gestures, English Spoken Discourse and Czech Dubbed Text
Lenka Sedlářová
Year: 2010, -Ostrava Journal of English Philology
journal article

Gestures, English Spoken Discourse and Czech Dubbed Text in an American Feature Film
Lenka Sedlářová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Gibt es eine Grammatik der Emotionen?
Norbert Richard Wolf
Year: 2010, ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS. STUDIA GERMANISTICA
journal article

Gosudarstvennaja akademija slavjanskoj kuľtury
Vítězslav Vilímek
Year: 2010
work experience abroad

Grantový projekt SGS 9/FF/2010.
Maria Vašutová
Year: 2010
others

Haldy spatřené: máchovská pouť na haldu Ema
Martin Tomášek
Year: 2010
interpretation of works of art

Heidegger, Derrida, Flusser a úkol myšlení
Stanislav Hubík
Year: 2010
abstract in proceedings

Historie, parahistorie, ironie - španělský historický román v dobách postmoderny
Jiří Chalupa
Year: 2010, World Literature Studies, Časopis pre výzkum svetovej literatúry (Ústav svetovej literatúry SAV)
journal article

Historyczne uwarunkowania współczesnej dyferencjacji języka czeskiego
Mieczyslaw Balowski
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hlavní tendence katolické publicistiky v období druhé republiky (1938-1939)
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hlavní tendence katolické publicistiky v období druhé republiky (1938-1939)
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Year: 2010
abstract in proceedings


