Publications
Pozůstalostní spisy v městském a venkovském prostředí v 18.- 19. století
Radek Lipovski, Milan Myška, Petr Popelka, Aleš Zářický
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Práce s rodinou agresivního dítěte jako možnost intervence.
Jana KITLIŇSKÁ
Year: 2010
abstract in proceedings

Práce s textem J. K. Rowlingové
Martin Tomášek
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prameny k dějinám vzdělání a školství - tištěné programy (výroční zprávy) středních škol, školské schematismy a středoškolské hlavní katalogy
Petr Kadlec, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku II.
Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2010
editorial work

Prameny k životopisným údajům představených vybraných mužských klášterů v olomoucké arcidiecézi 1848-1918
David MANDÁT
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prameny vztahující se ke spolkové činnosti (spolkové katastry, spolkové spisy, výroční a jubilejní zprávy spolků)
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Hana Šústková
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Preparation of Silicon Nanoparticular Nanocomposite with Thin Interparticular Tin Matrix
Roman ADAMCZYK
Year: 2010
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Presidential doctrines and strategies of American foreign policy from 1947 to 1965
Marek HAMPL
Year: 2010, Communications : scientific letters of the University of Žilina
journal article

Prezentace výtvarného umění ve Slezském zemském muzeu - východiska, stav a perspektivy
Pavel Šopák
Year: 2010, Bulletin Moravské galerie v Brně
journal article

Pro bolest opatrně opřen
Iva Málková
Year: 2010, Host
journal article

Problém vzdělanosti Romů - historický pohled
Nina Pavelčíková, Helena Nosková, Petr Bednařík
Year: 2010, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
specialist book chapter

Problémy a metody hospodářských dějin. Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru
Milan Myška
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Procesy internacionalizace současné ruské slovní zásoby
Blažena Rudincová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proč zpívat židovské písně?
Tomáš Novotný
Year: 2010, Hudební výchova
journal article

Profil motivační struktury učitele
Lucie Křeménková, Jan Sebastian Novotný
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profil motivační struktury učitele
Lucie Křeménková, Jan Sebastian Novotný
Year: 2010
abstract in proceedings

Projektivní metody a dětská kresba
Kateřina Bartlíková
Year: 2010, FF OU
specialist book chapter

Projektové řízení
Petra Šobáňová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Projektové vyučování jako příležitost k integraci dějepisu s jinými předměty. (Výsledky empirických šetření)
Blažena Gracová
Year: 2010, Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
specialist book chapter

Prokletá i požehnaná - tradice české literatury z perspektivy
Karolina SLAMOVÁ
Year: 2010
abstract in proceedings

Proměny české antroponymie po roce 1989
Jaroslav David
Year: 2010, Acta onomastica
journal article

Proměny šikany ve světě nových médií
Tomáš Rucki, Maria Vašutová, Michal Panáček, Kateřina Bartlíková, Jana KITLIŇSKÁ, Václav Moravec, Michal Panáček
Year: 2010
editorial work

Proměny šikany ve světě nových médií
Maria Vašutová, Kateřina Bartlíková, Jana KITLIŇSKÁ, Václav MORAVEC, Jan Nevřala, Michal Panáček, Tomáš Rucki
Year: 2010, Neuveden
specialist book

Proper Names as a High Transitivity Feature: Testing of the Transitivity Hypothesis
Radek Čech
Year: 2010
abstract in proceedings

Prosocial behavior of volunteers.
Michaela Pečtová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prosociální aspekty osobnosti studentů středních škol
Zdeněk Mlčák
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prosociální chování v kontextu dispozičních aspektů osobnosti
Zdeněk Mlčák
Year: 2010, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book

Prosociální tendence a jejich měření u studentů pomáhajících profesí.
Helena Záškodná
Year: 2010
abstract in proceedings

Prosociální třída
Zdeněk Mlčák
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prosociální třída jako nezbytná podmínka efektivní etické výchovy
Zdeněk Mlčák
Year: 2010
abstract in proceedings

Prostějov ve fotografiích Václava Ševčíka
Karel Tabery
Year: 2010, vlastním nákladem
specialist book

Proudy a principy (povídka bratří Čapků Systém)
Zdeňka Kalnická
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proudy a principy (povídka bratří Čapků Systém)
Zdeňka Kalnická
Year: 2010, Filozofická fakulta OU v Ostravě
specialist book chapter

Próza ne zcela naplněných očekávání
Petr Hrtánek
Year: 2010, www.iliteratura.cz
journal article

Prozvišča svjatych v russkom narodnom kalendare, poslovicach i pogovorkach
Jelena Kupcevičová
Year: 2010
abstract in proceedings

Prožívání jazyka na internetu
Eva Jandová
Year: 2010, Karolinum
specialist book chapter

PRŮCHA, Václav a kol.: HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DĚJINY ČESKOSLOVENSKA 1918-1992. 2. DÍL: OBDOBÍ 1945-1992. Brno : Nakladatelství DOPLNĚK, 2009, 1004 s. ISBN 978-80-7239-228-5.
Petr GÁBA
Year: 2010
others

Przegląd najważniejszych publikacji mediewistyki polskiej ostatnich kilkunastu lat
Jiří ŠIMON
Year: 2010
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Przekładka V / Premost V
Agnieszka Baran, Kolektiv, Szymon Brandys, Marta Grubka, Piotr Szałaśny
Year: 2010
editorial work

Přehled českých a slovenských vysokoškolských pracovišť, insitutcí a profesních organizací zabývajících se odborným překladem
Vítězslav Vilímek, Edita Gromová, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Přehled dějin Egypta
Andrea Krúpová
Year: 2010, Neuveden
specialist book chapter

Přehled dějin Mezopotámie
Andrea Krúpová
Year: 2010, Neuveden
specialist book chapter

Přehled dějin starověku a každodenní kultury antického Řecka a Říma (soukromé reálie)
Igor Lisový, Andrea Krúpová, Jan Burian
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Překladatelská dílna: francouzština 2010
Zuzana Honová
Year: 2010
organizing conference, workshop

Překladatelská dílna: španělština 2010
Irena Fialová
Year: 2010
organizing conference, workshop

Překladová cvičení z francouzštiny
Iva Dedková, Zuzana Honová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přemysl Otakar II. a zisk zemí Babenberského dědictví
Robert Antonín, Jan Libor, Jiří Kacetl, A Kol.
Year: 2010,
specialist book chapter

Příběhy - kombinovaná technika
Marie Šťastná
Year: 2010
organizing exhibition (E)

Přínos rehabilitačních kurzů pro nevidomé a slabozraké - vybraná tyflopedická problematika
Lucie Skříšovská
Year: 2010
abstract in proceedings


