Publications
Raně středověký latinský abakus
Marek Otisk
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reading between the Lines - Discourse Analysis of Newspaper Headlines
Barbora BLAŽKOVÁ
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Realita a vize. Vizuální kultura pozdně středověkého města v kontextu dobové mentality a zbožnosti
Daniela Rywiková
Year: 2011, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Realita a vize. Vizuální kultura pozdně středověkého města v kontextu dobové zbožnosti
Daniela Rywiková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

(rec.) Mira Načeva-Marvanová, Perfektum v současné češtině. Korpusová studie jeho gramatikalizace na bázi Českého národního korpusu,Nakladatelství Lidových novin, Ústav Českého národního korpusu, Praha 2010, ISBN 978-80-7422-041-8
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011
others

Recepce tvorby Milana Kundery v polském a českém kulturním kontextu (se zaměřením na romány)
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Year: 2011
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Redakcí vyžádaný posudek na studii pro Filosofický časopis
Antonín Dolák
Year: 2011
others

Redakcí vyžádaný posudek na studii pro Filosofický časopis
Antonín Dolák
Year: 2011
others

Reflexe kultu Panny Marie hostýnské v kramářských tiscích
Barbora Byrtusová
Year: 2011, Studia Comeniana et historica
journal article

Reflexión sobre la imagen de Europa y la de la América Latina vistas a través de la música en Los pasos perdidos de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Year: 2011, Studia Romanistica, vol. 11, Num. 1/2011
journal article

Reflexiones sobre el concepto de argot
Lubomír Bartoš
Year: 2011, Universidad de Sevilla
specialist book chapter

Reformácia v prostredí byzantsko-slovanského obradu (na príklade konfesionálne zmiešaného Spiša)
Juraj Brincko
Year: 2011
abstract in proceedings

Regulae multiplicationis v abacistických textech Gerberta z Remeše, Abbona z Fleury, Herigera z Lobbes a Bernelia z Paříže
Marek Otisk
Year: 2011, Pro-Fil
journal article

Rekonstrukce versus objektivita
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Year: 2011, Česká literatura
journal article

Relationships and identities in conference presentations: Czech speakers presenting in English
Gabriela Zapletalová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reliabilita měření variability srdeční frekvence u nezaměstnaných mužů
Vera Kristýna Jandačková
Year: 2011
abstract in proceedings

Renesanční cesty k náboženské toleranci (Kusánský, Ficino, Reuchlin a Postel)
Jan Herůfek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Research of personality aspects of prosocial behavior. Outline of the present state of the analysed problem
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2011, Didaktis
specialist book chapter

Restricted environmental stimulation technique/therapy (REST) - za hranicemi každodenní zkušenosti
Marek Malůš , Martin Kupka
Year: 2011
abstract in proceedings

Restricted environmental stimulation therapy - moc tmy
Marek Malůš , Martin Kupka, Veronika Kavková, Vladimír Řehan
Year: 2011
abstract in proceedings

Retrospektivy
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura
Year: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Reuchlinovo a Picovo pojetí křesťanské kabaly: malé přiblížení
Jan Herůfek
Year: 2011, Listy filologické Folia philologica
journal article

Rinas, Karsten/Gunsenheimer, Birgit/Opletalová, Veronika (2011): Übungsbuch zur deutschen Wissenschaftssprache.
Martin Mostýn
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Rita Krueger: Czech, German and Noble. Status and National Identity in Habsburg Bohemia. Oxford: Oxford University Press 2009
Pavel Kladiwa
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Rod v životě umění.
Zdeňka Kalnická
Year: 2011, Prešovská univerzita v Prešove
specialist book chapter

Rodina Boos-Waldeck z Vizovic - konfrontace německé šlechtické tradice s nově vzniklým československým státem
Jana KNAPIKOVÁ
Year: 2011, Ústav pro studium totalitních režimů
specialist book chapter

"Rodzinna Europa" Czesława Miłosza
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Role krajinných a přírodních prvků v próze Vítězslava Hálka
Martin Tomášek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rolová ztráta
Anna Schneiderová, Naděžda Špatenková
Year: 2011, Neuveden
specialist book chapter

Román Nazí Ivy Procházkové
Svatava Urbanová
Year: 2011, Kulturně-literární revue PANDORA
journal article

Romové-příběhy Antonína a Bartoloměje Daniela-prvních představitelů romských elit
Nina Pavelčíková
Year: 2011, Centrum pro studium demokracie a kultury
specialist book chapter

Rośliny w językowym obrazie kobiety
Renáta ZECHOVÁ
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rothschildovy peníze...
Milan Myška
Year: 2011, Těšínsko
journal article

Różnice kulturowe i pokoleniowe w języku czeskim
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rudolf Jurolek: Smrekový les
Iva Málková
Year: 2011, Bohemica Olomucensia
journal article

Ruština pro komunikaci v podnikání
Ljuba Mrověcová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Řešení konfliktů v sociální práci pomocí mediace
Petra Šobáňová
Year: 2011
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Sabotáž
Hana Srpová
Year: 2011
radio and televison broadcast

Sagen Sie Stauffenberg, wenn Sie an ihn schreiben, daß ich viel an ihn denke
Iveta Zlá
Year: 2011, Acta facultatis philosophicae univeristatis ostraviensis Studia Germanistica
journal article

SAKARYA UNIVERSITY, FACULTY OF ART AND SCIENCE
Irena Šebestová
Year: 2011
work experience abroad

Salutogenesis, perception of stress and the state of health of and the state of health male and female teachers
Karel Paulík
Year: 2011
abstract in proceedings

Sebeklamné sebeospravedlnění v deterministickém rámci
Antonín Dolák
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sekundární prevence sociálně patologických jevů ve Středisku výchovné péče v Liberci.
Maria Vašutová
Year: 2011
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Selected knowledge about changes of the Roma population in the Czech lands after 1945.
Jan KNEJP
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sémantická gesta v interlingvální komunikaci
Vítězslav Vilímek
Year: 2011
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Semestrální studijní stáž, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Jan Slíva
Year: 2011
work experience abroad

Setkání se Salvadorem Dalí na cestě k andro-gyné.
Zdeňka Kalnická
Year: 2011, Slovo a smysl / Word & Sense
journal article

Simvolika jazykovych jedenic funkcionalno-semanticzeskogo pola "moda" v romane M. Bulgakova "Master i Margarita"
Dmytro Klymenko
Year: 2011,
journal article

Situace vyučovaného cizího jazyka jako glottodidaktický problém
Irena Bogoczová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


