Publications
Den spřekladem, Analýza opravených textů na KGE
Eva Hrdinová
Year: 2010
organizing conference, workshop

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Eva Cieślarová
Year: 2010
editorial and language revision

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků
Mathias Becker
Year: 2010
editorial and language revision

Den s překladem (5. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Martin Mostýn
Year: 2010
editorial and language revision

Deníky Jana Jáchyma ze Žerotína. Život šlechtice na počátku 18. století
Kateřina ŠULÁKOVÁ
Year: 2010, Genealogické a heraldické informace
journal article

Denk- und Handlungsweise der "Dorfaristokratie" in Österreichisch-Schlesien um 1840 (am Beispiel der Familie Kudlich)
Pavel Kladiwa
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont 2, 34 avenue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand
Jana Brňáková
Year: 2010
work experience abroad

Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont 2, 34 avenue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand
Iva Dedková
Year: 2010
work experience abroad

Der Ausdruck von Emotionen in der deutschen und tschechischen Phraseologie am Beispiel von Scham
Eva Cieślarová
Year: 2010, Acta facultatis Philosophicae Universitatits Ostraviensis Studia Germanistica
journal article

Der jüdische Adel in Mähren
Tomáš Krejčík
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Día Internacional de la mujer
Katerina Bohac
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die böhmische Redaktion des Altkirchenslawischen - oder viele Emotionen, mehrere Deutungsversuche, eine Redaktion
Eva Hrdinová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die Emotion bin Ich.
Pavla Zajícová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die Finanzkrise in Metaphern
Silvie SLINTÁKOVÁ
Year: 2010, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
journal article

Die Konstruktionen der gesprochenen Sprache im Theatertext und ihr Potenzial zur Vermittlung von Emotionen
Milan PIŠL
Year: 2010, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
journal article

Die Spurensuche nach der verlorenen Kindheit
Irena Šebestová
Year: 2010, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica
journal article

Die Spurensuche nach der verlorenen Kindheit. Am Beispiel der Romane
Irena Šebestová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die Stellung der Germanistik in der Tschechischen Republik nach der Bologna-Reform
Lenka Vaňková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die Stellung der Germanistik in der Tschechischen Republik nach der Bologna-Reform
Lenka Vaňková
Year: 2010
organizing conference, workshop

Diogenés šílejícím Sókratem
Oldřich Kramoliš
Year: 2010, -Filosofický časopis
journal article

Diplomové práce z problematiky historické demografie na katedře historie pedagogické fakulty v Ostravě v letech 1969-1991
Radek Lipovski
Year: 2010, Historická demografie
journal article

Discretement, la partie avance. Raymond Roussel et les Tcheques
Mariana Kunešová
Year: 2010, La Revue des Lettres modernes
journal article

Discretement, la partie avance. Raymond Roussel et les Tcheques
Mariana Kunešová
Year: 2010, Revue des lettres modernes
journal article

Dislocation women from Philosophy: FIve strategies
Zdeňka Kalnická
Year: 2010, Revista Clepsydra
journal article

Dívčí domov v Chuchelné - jeho geneze, tvůrci a umělecká výzdoba
Jiří Jung
Year: 2010, Časopis Slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické
journal article

Dobové aktuální písně o svatých mezi českými kramářskými tisky
Jakub IVÁNEK
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dopisy čtenářů Františka Hrubína (na základě jeho pozůstalosti)
Iva Málková
Year: 2010, Česká literatura
journal article

Dovednosti k řešení problému
Lucie Skříšovská, Anna Schneiderová
Year: 2010, FF OU
specialist book chapter

Dudášová-Kriššáková, J.: Kapitoly zo slavistiky II.
Marta Pančíková
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Dušan Uhlíř - Slezský šlechtic Felix Lichnovský
Jiří Jung
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Dvůr
Pavel Zatloukal
Year: 2010
abstract in proceedings

Dynamics Analysis of Cavitation Disintegration of Nanoparticles in a Liquid Suspension Using a New Water-Jet Mill Device (WJM)
Roman ADAMCZYK
Year: 2010
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Efektuace: Máme učit podnikání jinak?
Lukáš DURDA
Year: 2010
abstract in proceedings

Effective Writing: Communication Strategies in Academic Texts
Gabriela Zapletalová
Year: 2010
abstract in proceedings

El análisis traductológico de los cuentos de Arturo del Hoyo
Jana Veselá
Year: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2
journal article

El elemento espaňol SE y sus valores
Jana Veselá
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

E-learningová výuka cizích jazyků v distanční formě studia
Ljuba Mrověcová
Year: 2010
abstract in proceedings

Eliphas Lévi a satanismus
Vladimír ŽATECKÝ
Year: 2010, Dingir
journal article

Emblematické tisky olomouckých jezuitů
Lubomír Konečný, Martin Elbel, Jaromír Olšovský, Ondřej Jakubec
Year: 2010, Muzeum umění Olomouc
specialist book chapter

Emocionálna inteligencia ako schopnosť a jej vzťah k črtovej emocionálnej inteligencii
František Baumgartner, Zuzana Zacharová
Year: 2010
abstract in proceedings

Emočná a sociálna inteligencia adolescentov zdravotne oslabených a telesne postihnutých
Eva Karaffová, František Baumgartner
Year: 2010
abstract in proceedings

Emočná inteligencia vo vzťahu ku copingu
František Baumgartner, Zuzana Molčanová, Martina Chylová
Year: 2010, Slovak Academic Press
specialist book chapter

Emotionalität in Filmrezensionen. Dargestellt an der Emotion LIEBE in den Filmen über Liebe
Jiřina Malá
Year: 2010, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica
journal article

Emotionen im Drama
Milan PIŠL, Norbert Richard Wolf, Lenka Vaňková
Year: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Emotionen in Filmuntertiteln
Marek GAJDA, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Year: 2010, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Emotionen in Volksliedern der Sammlung ´Des Knaben Wunderhorn´
Miroslava TOMKOVÁ, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Year: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Emotionen Liebe und Angst im liturgischen Text
Eva Hrdinová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Empatie u vybraných pomáhajících profesí
Zdeněk Mlčák
Year: 2010
abstract in proceedings

Entfremdung und Entwurzelung als Themen in den literarischen Texten Erica Pedrettis
Irena Šebestová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Entfremdungsgefühle in den Werken von Erica Pedretti und Peter Härtling
Irena Šebestová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


