Publications
Churchill byl nekriticky heroizován (Aktualne.cz)
Petr Kopecký
Year: 2020
others

Církevní otcové křesťanského Západu
Martin SLEPIČKA, Jan Slepička
Year: 2020
exhibition curator

Classical Tradition in Czech Renaissance and Baroque Literature.
Lubor Kysučan
Year: 2020, Firenze University Press
specialist book chapter

Clerus ludens et bibens
Robert Vlk
Year: 2020, Časopis Matice moravské
journal article

Co je napadne zrušit příště aneb vizuální rozměr rasismu
Jan Beneš
Year: 2020
others

Colidius of Solnice, Melchior
Lubor Kysučan
Year: 2020, Walter de Gruyter, GmbH
specialist book chapter

Commento sopra una canozone de amore v kontextu své doby
Jan Herůfek
Year: 2020, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta,
specialist book

?Comunicación escrita, discurso médico y enfermedad en el exilio. La correspondencia del ministro anarquista Juan López Sánchez?
Pedro García Guirao
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Conference Report on the Austrian-Czech Symposium "Where Does Work Stop, Where Does Life Begin?" - The Transformation of Work in Austria and the Czech Republic
Julia Gruhlich, Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2020, Gender a výzkum - Gender and Research
journal article

Controlling Research Activity of Students by Digital Tools
Sergey Likhachev, Tatyana Likhacheva, Lyudmila Silchenkova, Elvira Krivorotova, Lukáš Plesník
Year: 2020, SHS Web of Conferences
journal article

Crítica, libertad e individualismo en 'El hombre que amaba a los perros'
Pedro García Guirao
Year: 2020, Studia Romanistica
journal article

Czeska i polska literatura po 1918 roku
Mieczyslaw Balowski
Year: 2020
organizing exhibition (E)

Czeski Bóg? Religijność Czechów jako wynik tradycji społeczno-kulturowych
Irena Bogoczová
Year: 2020, Edukacja Międzykulturowa
journal article

Czeskie frazeologizmy z komponentem ?muž? i jego synonimami
Mieczyslaw Balowski
Year: 2020
abstract in proceedings

Częstochowa, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Warszawa, Biblioteka Narodowa, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Martin SLEPIČKA
Year: 2020
work experience abroad

Čemu se smál středověký člověk?
Jan Malura
Year: 2020, Česká literatura
journal article

Černošské ghetto jako svědomí Ameriky
Jan Beneš
Year: 2020
others

Česká exilová poezie v evropském kontextu
Iva Málková
Year: 2020, Česká literatura
journal article

Česko-polské vztahy na příkladu poutních písní
Monika Szturcová
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Československé územní nároky v Horním Slezsku
Jiří NEMINÁŘ
Year: 2020, Hlučínsko
journal article

Český Brad Pitt, moravská Mata Hari - antroponymické variování v současné české publicistice
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2020, Acta onomastica
journal article

Činnost Čs. obce legionářské na Ostravsku v meziválečném období
Martin LOKAJ
Year: 2020, Bulletin Společnosti Edvarda Beneše
journal article

Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století
Robert Antonín, Daniela Rywiková, Dalibor Janiš, Richard Psík, Anna Pumprová
Year: 2020, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book

Čtvrtý lateránský koncil a vizuální kultura 13. a 14. století
Daniela Rywiková
Year: 2020, NLN
specialist book chapter

Čtvrtživotní krize, její výskyt a prediktory u českých mladých dospělých
Katarína Millová, Štěpánka Svárovská
Year: 2020, Psychologie a její kontexty
journal article

Daniel Krchňák: Dvě hemisféry - dva světy. Posudek disertační práce
Marek Petrů
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Das Bild der Polen als Heterokonstruktion in Zwischenkriegsromanen der Region Ostravsko: Tschechisch-deutsche imagologische Untersuchung1
Lukáš Pěchula
Year: 2020, POROWNANIA
journal article

Das Bild des Grafen Albert Joseph Hoditz (1706-1778) in der europäischen Literatur
Iveta Zlá
Year: 2020, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
journal article

Das Hultschiner Ländchen wird wieder deutsch?
Jiří NEMINÁŘ
Year: 2020,
specialist book chapter

Das Oberschlesische Eichendorff-Kultur-und Begegnungszentrum in Lubowitz als Begegnungsort: Tschechien, Polen, Deutschland
Irena Šebestová
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Das Oberschlesische Eichendorff-Kultur-und Begegnungszentrum in Lubowitz als Begegnungsort: Tschechien, Polen, Deutschland
Irena Šebestová
Year: 2020, Zeszyty Eichndorffa/Eichendorff-Hefte
journal article

Dějiny a kultura Ruska 3 (studijní opora)
Jan Vorel
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dějiny Hrabové v osmi staletích, Hrabovské památky minulé i současné, Významní hrabovští rodáci a osobnosti
Martin SLEPIČKA
Year: 2020
exhibition curator

Dějiny španělsky psaných literatur 1
Jan Mlčoch
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dějiny španělsky psaných literatur 2
Jan Mlčoch
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Demografický vývoj a národnostní otázka od poloviny 19. století do současnosti
Radek Lipovski
Year: 2020, WART
specialist book chapter

Demografický vývoj v letech 1869 - 1914
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Den s překladem XV
Irena Fialová, Zuzana Honová, Igor Jelínek, Jiří Muryc, Eva Polášková, Renáta Tomášková
Year: 2020
organizing conference, workshop

Den s překladem (15. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Polášková
Year: 2020
editorial and language revision

Den s překladem (15. ročník) - oprava soutěžních příspěvků (kategorie: střední a vysoké školy)
Milan Pišl
Year: 2020
editorial and language revision

Deputovaní stavů Opavsko-krnovského knížectví při slezském veřejném konventu v druhé polovině 18. století
Michal KUBICA
Year: 2020, Slezský sborník
journal article

Der Rote Elvis
Irena Šebestová
Year: 2020, Frank&Timme
specialist book chapter

Destrukce vědomí versus hledání duchovní integrity ve struktuře žánru experimentálním románu Andreje Bělého
Jan Vorel
Year: 2020, Kieleckie Towarzystwo Naukowe
specialist book chapter

Devatero učebnicových cest k impresionismu a polský přídavek jako inspirace
Martin Tomášek
Year: 2020, Český jazyk a literatura
journal article

Devětsil na půli cesty
Roman Polách
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Die Suche nach dem Weltbild Peters von Zittau
Anna Pumprová
Year: 2020, Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung
journal article

DIFFERENT APPROACHES TO TASK ANALYSIS IN HISTORY TEXTBOOKS WITH REGARD TO THE CONCEPT OF EVERYDAY LIF
Julie Janková
Year: 2020, Universytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
specialist book chapter

Digitální kompetence učitelů středních škol v karanténě
Lucie Dokoupilová, Alina Cogiel, Jan Beseda, Lukáš Macenauer
Year: 2020, Paido
specialist book chapter

Dilemmas of Artificial Intelligence Development - Sociological Considerations around Industry 4.0 and Sustainability
Nicole Horáková Hirschlerová, Malgorzata Suchacka
Year: 2020
abstract in proceedings

Diplomat a vlastenec Juraj Slávik
Pavel Carbol
Year: 2020
abstract in proceedings


