Publications
Speculum Mortis: The Image of Death in Late Medieval Bohemian Painting
Daniela Rywiková
Year: 2020, Lexington Books
specialist book

Specyfika czeskiego sacrum i jej refleksja teolingwistyczna
Irena Bogoczová
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

?Śpiewająca" poezja Władysława Młynka
Jana Raclavská
Year: 2020
others

Spišské železorudné bane Banskej a hutnej spoločnosti v medzivojnovom období
Lukáš PATERA
Year: 2020, Slezský sborník
journal article

Společenský tmel, nebo cenzura? Srovnání jazyka politické korektnosti v současné francouzské a české literatuře
Karel Střelec
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spolehlivost odhadu času stráveného na smartphonu u vysokoškolských studentek
Marek Malůš, Tereza Macurová
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spolehlivost odhadu času stráveného na smartphonu u vysokoškolských studentek
Marek Malůš, Tereza Macurová
Year: 2020
abstract in proceedings

Spotřební literatura Richarda Skláře
Roman Polách
Year: 2020
published expert opinions, reviews

SPYRA, Janusz: Historiografia a tożsamość regionalna w czasach nowożytnych na przykładzie Śląska Cieszyńskiego w okresie od XVI do początku XX wieku. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego 2015, 487 s. ISBN 978-83-7455-433-6.
Hanna Grudniewska
Year: 2020, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Srovnávací frekvenční analýza exilových projevů Klementa Gottwalda a Edvarda Beneše z let 1939-1945
Jana Davidová Glogarová, Miroslav Kubát
Year: 2020, Slovo a slovesnost
journal article

Stanislav Setinský: To je Jeruzalém
Svatava Urbanová
Year: 2020, Bibiana, revue o umení pre deti a mládež
journal article

Stanislav Vydra - zapomenutý autor české novolatinské literatury
Lubor Kysučan
Year: 2020, Vysoká škola Danubius-MSD
specialist book chapter

Stará čeština v historické beletrii: reflexe jazykového konstruktu
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Tereza Klemensová
Year: 2020, Slovo a slovesnost
journal article

Staročeský, staroslovanský a staroslověnský - k významovým polím tří adjektiv
Jaroslav David
Year: 2020, Bohemica Olomucensia
journal article

Sterilizace v amerických detenčních táborech? Bohužel nic nového pod sluncem
Jan Beneš
Year: 2020
others

Steve Puig (2019). Littérature urbaine et mémoire postcoloniale
Karel Střelec
Year: 2020, Studia Romanistica
journal article

Sto let posilování a oslabování vědomí naší státnosti ve světle dobových učebnic a čítanek
Martin Tomášek
Year: 2020
abstract in proceedings

Stručná historie psychologie práce a organizace v Česku a na Slovensku v mezinárodním kontextu a její významní představitelé
Karel Paulík, Simona Oľhová
Year: 2020, Aplikovaná psychologie/ Applied Psychology
journal article

Strukturní mozaika
Miroslav Kubát
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže I-II
Pavol Černý
Year: 2020, Masarykův ústav AV ČR - Univerzita Palackého
specialist book

Studentská vědecká konference 2020 Katedry filozofie
Antonín Dolák, David Černín, Jan Čížek
Year: 2020
organizing conference, workshop

STUDIA HUMANITATIS VIII
Jan Vorel
Year: 2020
organizing conference, workshop

STUDIA HUMANITATIS VIII
Jan Vorel
Year: 2020
editorial work

Studia Romanistica, vol. 20, nr 1 (2020)
Jan Holeš, Jiří Chalupa
Year: 2020
editorial work

Studia Romanistica, vol. 20, nr 2 (2020)
Jan Holeš, Jiří Chalupa
Year: 2020
editorial work

Studia romanistica, Vol. 20, Num. 1/2020
Iva Dedková
Year: 2020
editorial and language revision

Studia romanistica, Vol. 20, Num. 2/2020
Iva Dedková
Year: 2020
editorial and language revision

Studia Slavica XXIV/1
Jana Raclavská
Year: 2020
editorial work

Studia Slavica XXIV/2
Jana Raclavská
Year: 2020
editorial work

Studio N: Rasové nepokoje ve Spojených státech. ?Nic víc než ulici nemáme?
Jan Beneš, Filip Titlbach, Jana Ciglerová
Year: 2020
radio and televison broadcast

Stylistika španělštiny.
Jana Veselá
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Summary and Abstracts of articles (Area Slavica 3, s. 199-206)
Igor Jelínek
Year: 2020
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Super-intensive German
Kateřina LOCHMANOVÁ
Year: 2020
work experience abroad

Sushi, Sandmann, Sozialismus: Kultur- und Landeskunde der DDR. Ein Text- und Übungsbuch für den DaF-Unterricht.
Kai Witzlack-Makarevich, Nadja Wulff, Coretta Storz
Year: 2020, Frank & Timme GmbH
specialist book

Svibice
Lenka Nováková
Year: 2020, Muzeum Těšínska
specialist book chapter

Svibice
Lenka Nováková
Year: 2020, Muzeum Těšínska
specialist book chapter

Svobodová, P. (2020): Diatopické varianty verbální flexe na území kontinentálního Portugalska (Praha: Univerzita Karlova KAROLINUM)
Martin Pleško
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Symboly tradice i modernity
Jiří Brňovják
Year: 2020
abstract in proceedings

Syntax
Jana Veselá
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Syntax španělského jazyka pro překladatele
Jana Veselá
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

System of Values and Life Strategies of Young People in Višegrad Countries
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2020, Humanizacja pracy
journal article

Szarowski, Emanuel
Irena Bogoczová
Year: 2020, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU
specialist book chapter

Szkolnictwo protestanckie i jego wpływ na polszczyznę cieszyńską przełomu XVIII i XIX wieku
Jana Raclavská
Year: 2020, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Linguistica
journal article

Školní výuka dějepisu jako prostředek formování národní identity mládeže po vzniku Československa
Blažena Gracová
Year: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Šlechtická společnost Horního Slezska po jeho rozdělení roku 1742 na příkladu Hlučínska
Michal KUBICA
Year: 2020, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis
journal article

Španělská lexikologie a sémantika
Jana Veselá
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Šumperk years of Carl Seidl. Šumperská léta Karla Seidla
Pavel Zatloukal
Year: 2020, Obecní dům Brno
specialist book chapter

Tamara Bučková: Interkulturální didaktika cizojazyčné literatury. Kontexty a perspektivy se zaměřením na německy psanou literaturu pro děti a mládež a zřetelem k tématu 2. světové války
Svatava Urbanová
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Tauber v. Taubenfurth
Michal KUBICA
Year: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
specialist book chapter

Tempo sospeso e trasgressione coreutica nelle fonti bassomedievali
Angelica Aurora Montanari
Year: 2020, Reti Medievali Rivista
journal article


