Publications
Jenom svět nestačí
Petr Glombíček
Year: 2011, Filosofie dnes
journal article

JERZY ACHMATOWICZ, NICAN MOPOHUA. Główne źródło studiów nad objawieniami guadalupańskimi w Meksyku, w 1531 roku, Wrocław, ATUT, 2010, 417 s
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2011, Estudios Hispanicos XIX
journal article

Jewishness as Humanism in Bernard Malamud's Fiction
Stanislav Kolář
Year: 2011, Ostrava Journal of English Philology
journal article

Jews and Secondary Schooling in the Czech lands in the Second Half of the 19th Century and in the Early 20th Century
Petr KADLEC
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jezuité v českých zemích
Jan Malura, Jakub Ivánek
Year: 2011, Česká literatura : časopis pro literární vědu
journal article

Jiný pohled. Výstava instalací absolventů sochařského ateliéru Jana Ambrůze z FaVU VUT v Brně.
Vladimír Šiler
Year: 2011
exhibition foreword

Jízda králů - kulturologický a translatologický aspekt
Lukáš MARŠÍK
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Johann Wolfgang von Goethe, Markus Hoppe: Faust - Ein Laienstück
Pavla Zajícová
Year: 2011
editorial work

John Steinbeck a Robinson Jeffers: literární ikony Kalifornie v Československu
Petr Kopecký
Year: 2011, Ostrava Journal of English Philology
journal article

Josef Jelen a jeho parní pekárna na Ostravské ulici v Hlučíně
Jiří Jung
Year: 2011, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article

Julius Bühler. Architekt knížete Karla Maxe Lichnowského
Jakub Ivánek, Jiří Jung
Year: 2011
editorial and language revision

Julius Bühler. Architekt knížete Karla Maxe Lichnowského
Jiří Jung
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

K erbovním figurám a jejich cenzuře v České dvorské kanceláři v letech 1705-1711
Adam POLÁŠEK
Year: 2011, Genealogické a heraldické informace
journal article

K. J. Erben a současná literární věda (Katedra Slawistyki, Uniwersytet Opolski)
Martin Tomášek
Year: 2011
work experience abroad

K některým aspektům pobělohorské rekatolizace opavského knížectví
Jan Al Saheb
Year: 2011, Neuveden
specialist book chapter

K některým problémům identity Romů v ČR
Nina Pavelčíková
Year: 2011, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. v.v.i.
specialist book chapter

K obrazu velkoměsta v románech K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
specialist book chapter

K otázce dějin české aforistiky
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011, Pedagogická fakulta UJEP
specialist book chapter

K situaci spisovného (českého) jazyka
Irena Bogoczová
Year: 2011, Studia Slavica
journal article

K současné mluvě odsouzených
Lucie Radková
Year: 2011
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Káňa, Tomáš / Peloušková, Hana (2011): Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Korpusbasierte linguistische Studien II. Brno: Masarykova univerzita.
Eva Cieślarová
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Karl Max Lichnowsky (1860-1928) - K politickým postojům slezského knížete a německého diplomata.
Jiří Jung
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Katarína Chovancová (2008, 2009), Les discussions en direct sur internet -Énonciation et graphie, Aspects pragmatiques, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. ISBN 978-80-8083-627-6. 112 pp. ISBN 978-80-8083-785-3. 138 pp
Jan Lazar
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Kdopak by se překladu bál?!
Tomáš Rucki, Eva Hrdinová, Marie Werbová
Year: 2011
editorial work

Když oko vaše slzou se zaleje (večer poezie K. J. Erbena se studenty FF OU)
Martin Tomášek
Year: 2011
interpretation of works of art

KELLER, Jan: Tři sociální světy : Sociální struktura postindustriální společnosti. Praha : Sociologické nakladatelství (Slon), 2010, 211 s. ISBN 978-80-7419- 031-5.
Adam ŽIDEK
Year: 2011
others

Kierunki badań naukowych na terenach przygranicznych - język kościelny na Zaolziu
Tereza ONDRUSZOVÁ
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kists facing language policy in Georgia
Lenka Sedlářová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kists Facing Language Policy in Georgia
Lenka Kopečková
Year: 2011
abstract in proceedings

Klasifikace honorifikačních toponym
Jaroslav David
Year: 2011, Slovo a slovesnost
journal article

Knížecí rod Liechtensteinů v historii zemí Koruny české
Adam ŽIDEK
Year: 2011
others

Knižní malba na Moravě v první polovině 14. století
Pavol Černý
Year: 2011, Ostravské muzeum
specialist book chapter

KNOPP, Bedřich
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2011
abstract in proceedings

Kolejová městská doprava v rakouském železničním zákonodárství před rokem 1914 (na příkladu Brna, Olomouce a Ostravy).
Michaela ZÁVODNÁ
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komparace závažné trestné činnosti v Moravské Ostravě a Opavě v letech 1934-1938
Eva Bánská
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Konstruktionen am Satzrand und Emotionalität
Alžběta SEDLÁKOVÁ
Year: 2011, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
journal article

Kontakte der Fürstin Mechtilde Lichnowsky zu Alfred Kerr vor dem Hintergrund der künstlerischen Traditon des Adelshauses Lichnowsky
Iveta Zlá
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kontakte Mechtilde Lichnowskys und Karl Max Lichnowskys zu Gerhart Hauptmann
Iveta Zlá
Year: 2011
abstract in proceedings

Kordian Bakuła: Mówione-pisane: komunikacja, język, tekst... (recenze)
Irena Bogoczová
Year: 2011, Slovo a slovesnost
journal article

Korpuslinguistische Wege der Untersuchung von Emotionen im Deutschen und Tschechischen
Eva Cieślarová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kostel sv. Martina od počátku 19. století do 30. let 20. století
Jaromír Olšovský, Dalibor Prix, Michal Zezula, Petr Kozák
Year: 2011, Národní památkový ústav v Ostravě
specialist book chapter

Kostel sv. Martina v Bohušově
Petr Kozák, Dalibor Prix, Michal Zezula
Year: 2011
editorial work

Kostel sv. Martina ve světle archeologického výzkumu
Michal Zezula
Year: 2011, Obec Bohušov
specialist book chapter

Krajina v české literatuře 19. století
Martin Tomášek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského
Daniela Rywiková
Year: 2011
organizing conference, workshop

Kramářský tisk jako publikační forma ambiciózní náboženské písně
Jakub Ivánek
Year: 2011, Bohemica Litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná bohemistická
journal article

Krátké vyprávění o životních osudech posledních těšínských Habsburků
Aleš Zářický
Year: 2011, Těšínsko
journal article

Kreativní psaní ve výuce němčiny
Pavla Zajícová
Year: 2011, Grada
specialist book chapter

Kritický klub: P. Soukupová - Marta v roce vetřelce
Petr Hrtánek
Year: 2011
radio and televison broadcast

Krize myšlení a determinismus
Antonín Dolák
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


