Publications
Svatý Martin, Ondřej a Mikuláš v obyčejové tradici německého etnika severní a střední Moravy
Vladimír Horák
Year: 2012, Národopisný Věstník, Bulletin D´Ethnologie
journal article

Svébytné konstrukce identity mužských světců v českých barokních písních
Jakub Ivánek
Year: 2012, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book chapter

Svědectví autografu o práci Petra Žitavského s textem Zbraslavské kroniky
Anna Pumprová
Year: 2012, Časopis Matice moravské
journal article

Svět slavných Řeků a Římanů. Malý abecední průvodce
Igor Lisový
Year: 2012, Tiskárna K. E. Macana
specialist book

Svoboda při realizaci českých samohlásek
Ilona Adámková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Svoboda při realizaci českých samohlásek
Ilona Adámková
Year: 2012
abstract in proceedings

Svoboda vůle v současné neurovědě
Marek Petrů
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Świat, Europa, Austro-Węgry i Śląsk Cieszyński w czasach dzieciństwa i młodości Józefa Kiedrońa
Aleš Zářický
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Symbols and Signs in Art (Colours, Animals, Plants, precious Stones)
Aleš Zářický
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Symboly lichtenštejnské státnosti. Nejen heraldika a sfragistika ve službách panujícího rodu
Tomáš Krejčík
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Symboly lichtenštejnské státnosti. Nejen heraldika a sfragistika ve službách panujícího rodu.
Tomáš Krejčík
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sympatia i antypatia w języku jako odbicie stanów fizjologicznych
Jana Raclavská
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sympozium KRAJINA
Martin Tomášek, Jan Malura
Year: 2012
organizing conference, workshop

Sympozium Město
Jan Nemček
Year: 2012, Protimluv
journal article

Sytuacja językowa w Kościołach Zaolzia - na przykładzie badań socjolingwistycznych duchowieństwa
Tereza ONDRUSZOVÁ, Jiří Muryc
Year: 2012, Studia Slavica
journal article

Sytuacja literackiej odmiany języka czeskiego na tle aktualnych badań socjolingwistycznych
Irena Bogoczová
Year: 2012, Socjolingwistyka
journal article

Sytuacja socjolingwistyczna Kościołów na Zaolziu
Tereza ONDRUSZOVÁ
Year: 2012, Studia Filologiczne
journal article

Šaldovy cesty k duchovní integraci moderního umění
Jan Vorel, Kolektiv Autorů
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Štefčík, J. Metodická príprava na súdne tlmočenie
Vítězslav Vilímek
Year: 2012, TOP (tlumočení-překlad)
journal article

Štýly identity vo vzťahu k sociálnej a emocionálnej inteligencii v období adolescencie a ich genderové aspekty
Lenka Očenášová, Ivana Václaviková
Year: 2012
abstract in proceedings

Tallinn University, Estonia
Blažena Rudincová
Year: 2012
work experience abroad

Tallinn University, Estonia
Zdeňka Nedomová
Year: 2012
work experience abroad

Tallinn University, Estonia
Ljuba Mrověcová
Year: 2012
work experience abroad

Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century
Christopher Hopkinson
Year: 2012
editorial and language revision

Technika omezené zevní stimulace
Martin Kupka, Marek Malůš , Vladimír Řehan, Veronika Kavková
Year: 2012, Československá psychologie
journal article

Technika omezené zevní stimulace (REST): kazuistické sdělení
Marek Malůš , Martin Kupka, Veronika Kavková
Year: 2012
abstract in proceedings

Tělesnost jako existenciální fenomén v prózách Arnošta Lustiga
Ingrid CHYTILOVÁ
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tematika lásky a smrti u Jana Skácela
Zdeňka Bizoňová Veličková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Temporale Deixis kontra Emotionen
Šárka Valová
Year: 2012, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
journal article

Tendence v současné ruské slovotvorbě (analýza materiálu jazyka ekonomické sféry)
Blažena Rudincová
Year: 2012, Studia slavica - Slovanské studie
journal article

Teori-fiction
Tomáš Zemčík
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Terapeutické a růstové možnosti sociální izolace v kontextu existenciální analýzy
Martin Kupka, Marek Malůš
Year: 2012
abstract in proceedings

Terminologia pogotowia ratunkowego stosowana w sytuacjach nagnagłego reagowania
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Text as a Dynamic Interplay of Text Parameters
Christopher Hopkinson
Year: 2012
editorial and language revision

Text und Verstehen. Zur Systematisierung der Begriffe der Textverständlichkeitsforschung
Eva Bajerová
Year: 2012, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica
journal article

Textová lingvistika. Kapitola v učebnici ČJ a komunikace pro SŠ - 3. a 4. díl (pracovní sešit)
Eva Jandová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Textová lingvistika. Kapitola v učebnici ČJ a komunikace pro SŠ - 3. a 4.díl (učebnice)
Eva Jandová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie (2. vyd.)
Irena Bogoczová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

texty resumé pro překlad do cizích jazyků
Petr Kadlec, Jana Bolková, Marek Otisk, Aleš Zářický, Agáta VŘESKÁ, Petr Kadlec
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

The Difference in Natural Reproduction between Industrial and Agricultural Regions during the First Demographic Transition: 1881-1913
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2012, Romanian Journal of Population Studies
journal article

The Electrification of Tramways in Ostrava in 1900-1901
Michaela Závodná
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Electrification of Tramways in Ostrava in 1900-1901
Michaela Závodná
Year: 2012, Acta Polytechnica
journal article

The functions of narrative as a means of interpersonal involvement in conference presentations
Gabriela Zapletalová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Influence of the Italian Art on the 14th century Bohemian Painting
Daniela Rywiková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Interpersonal Function of Language in the Genres of Academic, Institutional and Media Discourse
Renáta Tomášková
Year: 2012
organizing conference, workshop

The Interpersonal Function of Language in the Genres of Academic, Institutional and Media Discourse
Christopher Hopkinson
Year: 2012
organizing conference, workshop

The Interpersonal Function of Language in the Genres of Academic, Institutional and Media Discourse
Gabriela Zapletalová
Year: 2012
organizing conference, workshop

The Interpersonal Language Function Across Genres and Discourse Domains
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Year: 2012
editorial work

The Interpersonal Language Function Across Genres and Discourse Domains
Christopher Hopkinson, Christopher Hopkinson, Renáta Tomášková, Gabriela Zapletalová, A Kol.
Year: 2012
editorial work

The Issue of Robot and of Hereditary Subjection at the Vienna Reichstag during the Revolution of 1848
Pavel Kladiwa
Year: 2012, Hospodářské dějiny - Economic History
journal article


