Publications
Konflikt pokoleń i różnice cywilizacyjne w języku czeskim. Zarys problemu
Mieczyslaw Balowski
Year: 2012, Uniwersytet A. Mickiewicza, Wydawnictwo PRO
specialist book chapter

Konfrontace s existenciální osamělostí: terapeutické a růstové možnosti sociální izolace
Martin Kupka, Marek Malůš
Year: 2012
abstract in proceedings

König Wenzel II. von Böhmen und die Wahl des römisch-deutschen Königs von 1292
Robert Antonín
Year: 2012, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 120
journal article

Kontakt językowy w środowisku dwujęzycznym czeskiej części Śląska Cieszyńskiego
Jiří Muryc
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kontakte der Fürstin Mechtilde Lichnowsky zu Franz Werfel
Iveta Zlá
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kontakte der Fürstin Mechtilde Lichnowsky zu Maximilian Harden
Iveta Zlá
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Konzeptualisierung der Emotion Angst in deutschen und tschechischen Phraseologismen
Eva Cieślarová
Year: 2012, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
journal article

Konzeptualisierung von Emotionen in deutschen und tschechischen Phraseologismen
Eva Cieślarová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Krajina jako autorovo osudové zajetí (k prózám J. Strnadla)
Jiří Svoboda
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura, Jan Malura
Year: 2012
editorial work

Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Eds. J. Malura, M. Tomášek
Svatava Urbanová
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Krajiny na kraji kontinentu v díle Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka
Petr Kopecký
Year: 2012, Ostrava Journal of English Philology
journal article

Král Jan a zbraslavský opat Petr. Proměny reflexe Jana Lucemburského ve Zbraslavské kronice
Robert Antonín
Year: 2012
abstract in proceedings

Krew i wampiry w tetralogii Siergieja Łukjanienki.
Jolanta Greń
Year: 2012
abstract in proceedings

Kritický klub
Petr Hrtánek
Year: 2012
radio and televison broadcast

Kroměříž. Historické město a jeho památky
Pavel Zatloukal
Year: 2012, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Kroměřížská architektura 1791-1918
Pavel Zatloukal, Marek Pedrůtka
Year: 2012, Město Kroměříž
specialist book chapter

Kryštof B. Skrbenský z Hříště (1615-1686). Barokní aristokrat a jeho doba
Jiří Brňovják
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

KŘENEK Petr
Svatava Urbanová
Year: 2012, Libri
specialist book chapter

Kształcenie językowe dziecka w warunkach wielojęzyczności
Jana Raclavská
Year: 2012, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała
specialist book chapter

Kultovní literatura
Martin Pilař
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kultura a "duchovnost". Kultura v kleštích ireligiozity novodobé civilizace
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Kultura.cz
Iva Málková
Year: 2012
radio and televison broadcast

Kulturní a společenské styky Lichnowských - salon Hradec, Chuchelná?
Jiří Jung
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda
Alena Borovcová
Year: 2012, Národní památkový ústav
specialist book

Kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace
Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Jarmila Plchová, Jan Kyselák
Year: 2012, NPÚ ÚOP v Ostravě
specialist book

"Kurze versuochte dinge." Ein mährisch-schlesisches wundärztliches Rezeptar des 15. Jahrhunderts
Gundolf Keil
Year: 2012, Ashgate
specialist book chapter

Kvaterny majestátů moravských desk zemských jako pramen k poznání nových členů moravské stavovské obce od poloviny 17. do poloviny 19. století
Jiří Brňovják
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

La condensation syntaxique dans les textes juridiques francais et tcheques rédigés par les institutions europennes
Zuzana Honová
Year: 2012, Studia Romanistica
journal article

La locomotive est hors d´usage. A propos de HORS
Iva Dedková
Year: 2012, Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 2/2012
journal article

La parodia parahistórica de Eduardo Mendoza. Las (in)diferencias entre el espacio real y el ficticio en la narrativa (seudo)histórica posmoderna
Jiří Chalupa
Year: 2012, FHV UMB
specialist book chapter

La princesse Marie Ernestine d´Eggenberg née Schwarzenberg, duchesse de Krumlov (1649-1719) et la culture française en Boheme
Jitka Radimská
Year: 2012, Lavauzelle
specialist book chapter

La rebelión de Elvio Romero
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2012, Studia Romanistica
journal article

Language Change and Variation in Present-Day Malaysia
Miroslav Černý
Year: 2012
abstract in proceedings

Language policy in Georgia with focus on non-Georgian minorities
Lenka Kopečková
Year: 2012, Annual of Language & Politics and Politics of Identity
journal article

Las conexiones literarias entre Espaňa y Paraguay
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2012, Wydawnictwo Wyzszej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu
specialist book chapter

LAZECKÝ František
Svatava Urbanová
Year: 2012, Libri
specialist book chapter

Le discours électronique médié
Jan Lazar
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

LE GOFF, Jacques: Peníze ve středověku : Historicko- -antropologická studie. Praha : Nakladatelství Mladá fronta, Edice Kolumbus, 2012, 180 s. ISBN 978-80- 204-2406-8.
Adam ŽIDEK
Year: 2012
others

Le phénomene d´explicitation dans la langue juridique
Zuzana Honová
Year: 2012, ROMANICA OLOMUCENSIA
journal article

"Leben denn irgendwo noch Seelen?" Kontakte der Fürstin Mechtilde Lichnowsky zu Maximilian Harden
Iveta Zlá
Year: 2012, Riječ
journal article

Lednicko- valtický areál
Pavel Zatloukal
Year: 2012, Foibos Books
specialist book

LENARTOVÁ Eva
Svatava Urbanová
Year: 2012, Libri
specialist book chapter

Les actualités cinématographiques francaises en Tchécoslovaquie
Karel Tabery
Year: 2012, Ostravská univerzita
specialist book

Les aspects phraséologiques du lexique français
Jana Brňáková
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Les pro stromy nevidí
Martin Škabraha, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Les pro stromy nevidí. K politické estetice národního parku Šumava
Martin Škabraha
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lexikon českých historiků 2010
Radek Lipovski, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Lexikon českých historiků 2010
Adam ŽIDEK, Radek Lipovski, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Year: 2012
editorial work

Lexikon českých historiků 2010
Adam POLÁŠEK, Radek Lipovski, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Year: 2012
editorial work


