Publications
Jakým způsobem lze využít imaginaci a floating k nácviku sportovní dovednosti? Teoretická východiska
Veronika Kavková, Jitka Taušová, Marek Malůš
Year: 2012
abstract in proceedings

Jan Adam I. z Liechtensteina, ekonom, politik a mecenáš / Johann Adam I. von Liechtenstein, Ökonom, Politiker und Mäzen
Marek Vařeka, Dobromila Brichtová, Miroslav Koudela
Year: 2012
organizing exhibition (E)

Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka
Marie Šťastná
Year: 2012
editorial work

Jan Mlčoch: Interaktivní kurz Dějiny španělské literatury 2
Irena Fialová, Jan Mlčoch
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Jan Mlčoch: Interaktivní kurz Dějiny španělské literatury 2. E-learningový kurz Moodle
Jana Veselá
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jana Schlossarková - básnířka, prozaička, sběratelka
Lukáš Průša, Jana Schlossarková
Year: 2012, Alos
specialist book chapter

Jaromír Kadlec: Francouzština v Africe
Jan Holeš
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Jaroslav Lipowski, Operatívna fonetika slovečiny, češtiny a pol´štiny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ISBN 978-83-229-3202-5
Mieczyslaw Balowski, Mieczyslaw Balowski
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Jaroslav Reska, cofundador de la hispanística ostraviense ha cumplido ochenta aňos (*29.7.1932)
Jana Veselá
Year: 2012, Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 2
journal article

Jazyk jako volba (úvahy nejen nad tvorbou a recepcí Ivy Procházkové)
Svatava Urbanová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jazyk jako volba (úvahy nejen nad tvorbou a recepcí Ivy Procházkové)
Svatava Urbanová
Year: 2012
abstract in proceedings

Jazyk v náboženském životě na Těšínsku
Tereza ONDRUSZOVÁ, Jiří Muryc
Year: 2012, FF OU Ostrava
specialist book chapter

Jazyková politika frankofonních zemí
Jana Brňáková, Jan Holeš, Jaromír Kadlec
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Jazyková politika frankofonních zemí
Jan Holeš, Jaromír Kadlec
Year: 2012, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book

Je jazyk nových médií opravdu nový? (komparativní analýza současných a starých českých reklam)
Hana Srpová
Year: 2012, Wydawnictwo Primum Verbum, Uniwersytet Łódzki
specialist book chapter

Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)
Marcela Grygerková, Michaela LAŠŤOVIČKOVÁ
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Język w środowisku kościelnym na Zaolziu (przedstawienie wyników badań)
Tereza ONDRUSZOVÁ
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Język w życiu religijnym duchowieństwa na Zaolziu
Tereza ONDRUSZOVÁ
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Język w życiu religijnym duchowieństwa na Zaolziu
Tereza ONDRUSZOVÁ
Year: 2012
abstract in proceedings

Językowy obraz istot nadprzyrodzonych płci żeńskiej w opowieściach zebranych przez Józefa Ondrusza
Beata Bednářová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Językowy obraz istot nadprzyrodzonych płci żeńskiej w opowieściach zebranych przez Józefa Ondrusza
Beata Bednářová
Year: 2012
abstract in proceedings

Językowy obraz kobiety w prozie Tadeusza Konwickiego
Maria Małgorzata MOSKWA
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Językowy obraz kobiety w prozie Tadeusza Konwickiego
Maria Małgorzata MOSKWA
Year: 2012
abstract in proceedings

Job Satisfaction and Stress among Teachers
Karel Paulík
Year: 2012, New Educational Review
journal article

Johann Heinrich Alsted: A Mediator between Francesco Patrizi and J. A. Comenius?
Jan Čížek
Year: 2012, Acta Comeniana
journal article

Josef Haubelt a kol. Na Hranicku v časech druhé světové války. Praha 2011
Petr Kadlec, Petr Kadlec
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Josef Vörös - SRÍ LANKA DÁNAVATTA
Tomáš Zemčík
Year: 2012
exhibition foreword

K filologickým aktivitám Společnosti Viléma Mathesia
Miroslav Černý
Year: 2012
abstract in proceedings

K metodologii humanitních věd na FF OU
Zdeňka Kalnická, Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Year: 2012
others

K některým výrazům užívaným v penitenciárním prostředí
Lucie Radková
Year: 2012, Studia Slavica
journal article

K počátkům dobývání kamenného uhlí na Hlučínsku (1870-1835)
Aleš Zářický
Year: 2012, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article

K problematyce kooperacji Rothschildów i Gutmannów w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim w latach 1865-1895
Aleš Zářický
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K současné mluvě odsouzených (základní teze disertační práce)
Lucie Radková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K založení prvních akciových společností na Těšínsku
Milan Myška
Year: 2012, Těšínsko
journal article

K založení řepného cukrovaru v Osoblaze roku 1858
Milan Myška
Year: 2012
abstract in proceedings

Kafedra filosofii i psychologii, Fakultet deržavnogo upravlinnja, Doneckyj deržavnyj universytet upravlinnja
Marek Otisk
Year: 2012
work experience abroad

Kalevala
Martin Tomášek
Year: 2012
radio and televison broadcast

Kancionály českých pobělohorských exulantů
Jan Malura
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Karikatura jako zdroj paměti událostí a osobností totalitních režimů (Výsledky empirických šetření u studující mládeže z let 2005-2011)
Blažena Gracová
Year: 2012, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity - řada společenských vě
journal article

Katharina REISS (2009), Problématiques de la traduction, Paris : Édition ECONOMICA, 2009, ISBN 978-2-7178-5742-9
Zuzana Honová, Zuzana Honová
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Kdo bude publikum a kdo učinkující?
Vít Horák
Year: 2012, Cargo
journal article

Když se jídla nedostává. České středověké reflexe hladových let v evropském kontextu
Robert Antonín, Michaela Malaníková
Year: 2012
abstract in proceedings

Ke vzniku a vývoji druhého gymnázia v Hranicích v letech 1912-1922
Petr Kadlec
Year: 2012
abstract in proceedings

Klasická fotografie v digitálním věku
Marie Šťastná
Year: 2012, EN FACE
specialist book chapter

Kognice a volice
Marek Petrů
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kolberová, U.: Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu. Zarys problematyki
Jiří Muryc, Urszula Kolberová
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Kolektivní strategie chudinství: institucionalizace konfliktů mezi prací a kapitálem
Stanislav KNOB
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kolonie dolu Michal
Lukáš VACULÍK, Martin Jemelka
Year: 2012, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny-Ostravská univerzita
specialist book chapter

Konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí. Vernířovice 18.-20.5. 2012
Karel Paulík
Year: 2012, Psychologie a její kontexty
journal article

Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w Jezyku i w literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski, Mieczyslaw Balowski
Year: 2012
editorial work


