Publications
Rothberg International School, Hebrew University of Jerusalem
Jana HORÁKOVÁ
Year: 2012
work experience abroad

Rozum a slast. Sókratovské školy a život ve shodě s přírodou.
Oldřich Kramoliš
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ruská sofiologie a věčné ženství
Lenka Naldoniová
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Ruské a české frazémy s klíčovým slovem dluh/dolg a jejich deriváty
Ljuba Mrověcová
Year: 2012
abstract in proceedings

Ruština pro pracovní jednání a úřední korespondenci
Ljuba Mrověcová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sága rodiny Popperů
Adam ŽIDEK
Year: 2012, Chrudimské vlastivědné listy
journal article

San José State University
Petr Kopecký
Year: 2012
work experience abroad

Sběratelství stavovské společnosti jako předpoklad vzniku muzejních institucí občanské společnosti: od manýristických sbírek jako obrazu světa k osvícenské Společnosti vlasteneckých přátel umění v Praze
Jaromír Olšovský, Pavel šopák, .. A Kol.
Year: 2012, Slezská univerzita
specialist book chapter

Scham in der deutschen und tschechischen Phraseologie na konferenci Phraseologie und Kultur
Eva Cieślarová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Schreiben über Filme: Zur textstilistischen Vielfalt der Filmrezensionen
Jiřina Malá
Year: 2012, Stauffenburg Verlag
specialist book chapter

Schuster, Matthias (2012): Franz Kafkas Handschrift zum Schloss. Universitätsverlag Winter GmbH Heidelberg, Heidelberg. 552 S. ISBN 9783-8253-6071-9
Iveta Zlá
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Schůzky s literaturou Kdo na moje místo aneb Existuje ostravská literární scéna?
Iva Málková
Year: 2012
radio and televison broadcast

Schůzky s literaturou Kdo na moje místo aneb Existuje ostravská literární scéna?
Svatava Urbanová
Year: 2012
radio and televison broadcast

SCHWEICKART, David: Po kapitalizme : Ekonomická demokracia. Překlad Pavol Dinka. Bratislava : Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2010, 208 s. Pohľady za horizont, 9. ISBN 978-80-8061- 428-7.
Adam ŽIDEK
Year: 2012
others

Sedm smrtelných hříchů
Tomáš Novotný
Year: 2012, Združenie evanjelikálnych cirkví v SR
specialist book

Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách
Mieczyslaw Balowski
Year: 2012
abstract in proceedings

Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách
Mieczyslaw Balowski
Year: 2012, Nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum
specialist book chapter

Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách
Mieczyslaw Balowski
Year: 2012
abstract in proceedings

Sense of Community in the Work of Gary Snyder
Lenka Szczerba
Year: 2012, Ostrava journal of English philology
journal article

Session B-2 - ELI03: The Self-presentation of Political Elites in Agrarian Regions of Central Europe, 19th to beginning of 20th Century
Andrea Pokludová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Setkání polonistů 2012 / Spotkanie Polonistów 2012
Jiří Muryc
Year: 2012
organizing conference, workshop

Severní dráha císaře Ferdinanda
Alena Borovcová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Severní vítr
Martin Tomášek
Year: 2012
radio and televison broadcast

Situovaná věda
Filip Svoboda, Kristina UVÍROVÁ
Year: 2012
organizing conference, workshop

Skeptické čtení světa Agrippy z Nettesheimu
Vladimír ŽATECKÝ
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slavica iuvenum XIII
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek
Year: 2012
organizing conference, workshop

Slavica iuvenum XIII
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Year: 2012
editorial work

Slavica Iuvenum XIII
Beata Bednářová
Year: 2012
editorial work

Sleeping Languages in the English Speaking World
Miroslav Černý
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slezská nižší šlechta ve službách olomouckého biskupství před Bílou horou.
Jan Al Saheb
Year: 2012, Muzeum Těšínska ; Kysucké múzeum v Čadci ; Považské múzeum v Žiline
specialist book chapter

Slezská nižší šlechta ve službách olomouckého biskupství před Bílou horou - osobní aspirace versus reálné kariérní možnosti na příkladu Valentina Pavlovského
Jan Al Saheb
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slezsko a opolský region ve 13. století a prvních desetiletích 14. věku
Robert Antonín, Kolektiv Autorů, Dalibor Prix
Year: 2012, NLN
specialist book chapter

Slezsko v časech raného středověku
Robert Antonín, Kolektiv Autorů, Dalibor Prix, Pavel Kouřil
Year: 2012, NLN
specialist book chapter

Sluneční vůz Faethonta : abecední průvodce vzácnými lokalitami a skvosty starověku (Egypt, Řecko a Řím)
Igor Lisový
Year: 2012, vlastním nákladem
specialist book

Snad mají pravdu básníci - hlavní je láska
Andrea Holešová
Year: 2012, Ostrava Journal of English Philology
journal article

Sociálna a emocionálna inteligencia vo vzťahu k anticipovaným dôsledkom prepojenia práce a rodiny
Lenka Očenášová, Ivana Václaviková
Year: 2012
abstract in proceedings

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje
Lubor Hruška
Year: 2012, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.
specialist book

Sókratés. Komplexní či negativní ironie?
Oldřich Kramoliš
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Some characterizations of Slovak poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Year: 2012, Praesens Verlag
specialist book chapter

Some geometric properties of Slovak poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Year: 2012, Journal of Quantitative Linguistics
journal article

Současné ruské reálie
Vítězslav Vilímek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Soudní tlumočení a některé jeho specifické problémy
Zuzana Honová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Specifika kyberšikany u vysokoškolských studentů
Jan šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spirituality in the work of Gary Snyder
Lenka Szczerba
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské universtiy v Ostravě
specialist book

Spirituality in the Work of Gary Snyder
Stanislav Kolář
Year: 2012
editorial work

Spisovatelovo osudové zaujetí krajinou
Jiří Svoboda
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Spisovná čeština: mezi mluveností a psaností
Irena Bogoczová
Year: 2012, Časopis pro moderní filologii
journal article

Spletité klubko Ariadny : tahák pro studující antický starověk, 1
Igor Lisový
Year: 2012, Repronis
specialist book

Spor o výstavbu mostu mezi Frýdkem a Místkem ve světle dokumentů z roku 1639
Jan Al Saheb
Year: 2012, Těšínsko
journal article

Sprawy łużyckie w piśmie "Śląsk". Epilog?
Józef Zarek
Year: 2012
abstract in proceedings


