Publications
Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Kornélia Machová
Year: 2012
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Iva Dedková
Year: 2012
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Irena Fialová
Year: 2012
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Fašismus, my a Ezra Pound
Jakub Guziur
Year: 2012, Ostrava Journal of English Philology
journal article

Faustin Ens (1782-1858)
Milan Myška
Year: 2012, Verlag Degener and Co.
specialist book chapter

Feminist Aspects of Angela Carter´s Grotesque
Stanislav Kolář
Year: 2012
editorial work

Fenomén dětské univerzity v německymluvících zemích - inspirace i pro české univerzity?
Vladimír Horák, Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2012
abstract in proceedings

Fenomén "duchovnosti" v epoše sváru civilizace a kultury
Miroslav Mikulášek
Year: 2012, CUBE consulting
specialist book chapter

Fenomen językowego obrazu świata w kontekście lingwistyki feministycznej
Maria Małgorzata MOSKWA
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fenomen językowego obrazu świata w kontekście lingwistyki feministycznej
Maria Małgorzata MOSKWA
Year: 2012
abstract in proceedings

Ferdinandova osada
Lukáš VACULÍK, Martin Jemelka
Year: 2012, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Ostravská univerzita
specialist book chapter

Fialová, I. - Ragač, R. - Vařeka, M.: Panstvá cisára Františka Štefana Lotrinského na oboch brehoch rieky Moravy
Aleš Zářický, Ivana Fialová, Radoslav Ragač, Marek Vařeka
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Fikční světy: exaktní teorie literatury nebo pouhá metafora?
Petr Hromek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fikční světy: exaktní teorie literatury nebo pouhá metafora?
Petr Hromek
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Film jako politické médium
Roman RAKOWSKI
Year: 2012
abstract in proceedings

Filosof Pavel Floss o Komenském, Aristotelovi a kosmologii
Filip Svoboda
Year: 2012
others

Filosofie o slovech o slovech o filosofii. Philosophia sub specie communicationis et communionis.
Stanislav Hubík
Year: 2012, Univerzita Palackého
specialist book

Filosofie o slovech o slovech o médiích. Philosophia sub specie communicationis et communionis.
Stanislav Hubík
Year: 2012, Univerzita Palackého
specialist book

Filozofia medycyny na Słowacji
Lýdia BLUMENSTEINOVÁ, Marek Petrů
Year: 2012, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
specialist book chapter

Filozofia medycyny na ziemiach czeskich. Wiek XVII i XIX
Marek Petrů
Year: 2012, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
specialist book chapter

Filozofia medycyny w Czechach i na Slowacji
Marek Petrů, Jan Zamojski, Josef Kuře
Year: 2012, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
specialist book

Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání
Vladimír ŽATECKÝ, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Year: 2012
editorial work

Fonetické jevy z pohledu uživatelů češtiny
Ilona Adámková
Year: 2012, Studia Slavica
journal article

FORMING OF ORTHODOX CHURCH IN THE CZECHOSLOVAK REPUBLIC AND ITS PROTAGONISTS
Kristina BRIŠOVÁ
Year: 2012
abstract in proceedings

Fragment iluminovaného otonského evangeliare z Mohuce v Olomouci
Pavol Černý, Klára Benešovská, Jan Chlibec
Year: 2012, Lidové noviny
specialist book chapter

FRAGNER, Benjamin a kol.: Industriální topografie - Pardubický kraj : Průmyslová architektura a technické stavby. Praha : Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze, 2012, 273 s. ISBN 978-80-01-05045-3.
Adam ŽIDEK
Year: 2012
others

Francisco Javier Sancho Fermín OCD, Edyta Stein. Cz. 3: Nauka. ISBN 978-83-62536-63-4
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2012
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Francouzská univerzita, vzdělávání učitelů a výuka ve školách
Jitka Smičeková, Iva Dedková
Year: 2012
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

František Štefan Lotrinský a Holíčska fajansa. Spoločný návrat do 18. storočia prostredníctvom F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíča
Marek Vařeka, Tomáš Gronský
Year: 2012, Mesto Holíč - Masarykovo muzeum v Hodoníně
specialist book

FRAZÉMY V DVOJJAZYČNÝCH ŘÍMSKOKATOLICKÝCH FARNÍCH ČASOPISECH
Štěpánka VELČOVSKÁ
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Frazémy v římskokatolických farních informátorech na Těšínsku
Štěpánka VELČOVSKÁ, Jiří Muryc
Year: 2012, FF OU Ostrava
specialist book chapter

Fred Chappell: Kočičí přísaha
Jakub Guziur
Year: 2012
editorial work

"Frequently Asked Questions": A Genre between Centre and Periphery
Renáta Tomášková
Year: 2012, Ostrava Journal of English Philology
journal article

From the Proof of God?s Existence to the Abacus
Marek Otisk
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Funkce literární krajiny u Karla V. Raise
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura
Year: 2012, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Galerie a muzea umění
Jaromír Olšovský, Pavel šopák, A Kol.
Year: 2012, Slezská univerzita
specialist book chapter

Generační střet Miloše Martena a Františka X. Šaldy
Jana ŠRUBAŘOVÁ
Year: 2012, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
specialist book chapter

Generační výpověď v tvorbě Jana Balabána
Svatava Urbanová
Year: 2012, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
specialist book chapter

Genre and grammar interfaces in conference presentations: A contrastive study
Gabriela Zapletalová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

GERŠLOVÁ, JANA: Dějiny moderního podnikání, Praha: Professional Publishing 2012, 224 pp. ISBN 978-80-7431-08-05
Aleš Zářický, Jana Geršlová
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Good night, Džerzy
Petr Vidlák
Year: 2012
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Gościnność w przysłowiach polskich
Urszula Kolberová
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Gra komputerowa w dydaktyce i akwizycji języka obcego
Piotr Szałaśny
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Gra komputerowa w dydaktyce i akwizycji języka obcego
Piotr Szałaśny
Year: 2012
abstract in proceedings

Grammatical Choices and Genre in Conference Presentations: A Contrastive Study
Gabriela Zapletalová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Gregor Johann Mendel´s Ancestors: The Schindler´s List
Eva Mrhačová, Jan Klein, Norman Klein, Colm O'Huigin
Year: 2012, Folia Mendeliana
journal article

Guglielmo Raimondo Moncada between the Jewish and the Christian Mystical Tradition
Jan Herůfek
Year: 2012, Graeco-Latina Brunensia
journal article

Guido Cavalcanti - Ezra Pound: O lásce
Jakub Guziur
Year: 2012
editorial work

Hálek starý a nový - kapitola z environmentální estetiky
Martin Tomášek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hans Kudlich (1823-1917)
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book


