Publications
Co se stalo s kopím - aneb nálezy a ztráty při překladu náboženského textu a jejich možné motivace
Eva Hrdinová, Eva Hrdinová
Year: 2012, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
specialist book chapter

Collocations and set phrases in the daily newspaper Głos Ludu before and after the Velvet Revolution as a reflection of political transformation
Urszula Kolberová
Year: 2012, Media i Społeczeństwo
journal article

Communication breakdown of dialogues in computer role-playing games.
Daniel Bizoň
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Creativity as a Form of Revolt and Resistance: R. Goldstein's Mazel and L. Epstein's King of the Jews
Stanislav Kolář
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cualidades humanas expresadas por unidades fraseológicas
Lubomír Bartoš
Year: 2012, Studia romanistica, Vol. 12, Num. 1
journal article

Currículum profesional del profesor Lubomír Bartoš (*1932), publicaciones 1959-2012
Jana Veselá
Year: 2012, Studia romanistica, vol. 12, Num. 1
journal article

Czech Street Names: The Tendencies of Development in Modern Times
Jaroslav David
Year: 2012, Leipziger Universitätsverlag und AVA - Akademische Verlagsanstalt
specialist book chapter

Czeska norma (nie)literacka w opinii (nie)językoznawców
Irena Bogoczová
Year: 2012, Studia Slavica
journal article

ČECH Pavel
Svatava Urbanová
Year: 2012, Libri
specialist book chapter

Česká a polská literárně kritická reflexe románu Nevědomost Milana Kundery
Justyna Kościukiewicz
Year: 2012, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
specialist book chapter

České země za posledních Přemyslovců I. (1192-1253). Cestou proměny společnosti k vrcholně středověké monarchii
Robert Antonín
Year: 2012,
specialist book

Čeština v nových médiích - mezi psaností a mluveností
Eva Jandová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Člověk není nikdy svobodný od podmínek, ale vždy je svobodný k něčemu, aneb překlad filozofického textu a jeho možná translatologická východiska
Silvie GMUZDKOVÁ, Vladimír Biloveský, Eva Hrdinová
Year: 2012, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
specialist book chapter

Das Bild der Liechtenstein in tschechischen Geschichtslehrbüchern
Blažena Gracová
Year: 2012, Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein
specialist book chapter

Das Kirchenlied der böhmischen Exulanten im 18. Jahrhundert
Jan Malura
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Das Stadtgrundstück im Opava des 13. und 14. Jahrhunderts aus archäologischer Sicht
František Kolář, Michal Zezula
Year: 2012, Tradition - Umgestaltung - Innovation, Transformationsprozesse im hohen Mittelalter, Praehistorica, Supplementum 1
journal article

Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile
Jiří Chalupa
Year: 2012, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book

Den s překladem VII. Sborník z konference Den s překladem
Tomáš Rucki, Irena Fialová
Year: 2012
editorial and language revision

Den s překladem (7. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Cieślarová
Year: 2012
editorial and language revision

Den s překladem (7. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Bajerová
Year: 2012
editorial and language revision

Den s překladem (7. ročník) - oprava soutěžních příspěvků.
Iveta Zlá
Year: 2012
editorial and language revision

Deníky aristokratek jako genealogický pramen
Jana KNAPIKOVÁ
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2. 4. - 6. 4. 2012
Iva Dedková
Year: 2012
work experience abroad

Der Ausdruck von Emotionen in gegenwärtigen deutschen Dramentexten
Milan Pišl
Year: 2012, Ostravská univerzita
specialist book

Der emotional beladene mediale Diskurs in Bezug auf literarische Texte. Die Textsorte Rezension als Bestandteil eines Romans
Eva Hrdinová, Lenka Vaňková
Year: 2012, FF OU
specialist book chapter

Der Königsritt (kulturwissenschaftlicher und translatologischer Aspekt)
Lukáš MARŠÍK
Year: 2012
abstract in proceedings

Der Ort der Akzeptanz und des Gedächtnisses - Die Stelle der Verurteilung: Reflexion des deutschen Revolutionären Hans Kudlich und ihre Verwandlungen
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Year: 2012, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers
journal article

Der religiöse Terminus als ein Kulturgut
Eva Hrdinová
Year: 2012, Peter Lang
specialist book chapter

Deutsch als Sprache der spätmittelalterlich-frühneuzeitlicher Medizin
Lenka Vaňková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Deutsch für Mittelstufe
Iveta Zlá
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Deutsche Handwerkerterminologie im Hinblick auf den Bereich Schuhmacherei in der Region Mährische Südwalachei
Tereza Sucháčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diachronní sémantika - hrad a zámek potřetí
Jaroslav David
Year: 2012, Studia Slavica
journal article

Dialogy Ivy Procházkové
Svatava Urbanová
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Die konfessionsspezifischen Termini in der Fachsprache der Katholischen Kirche im Französischen und Tschechischen
Pavlína Žídková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die Kulturlandschaft Lednice-Valtice
Pavel Zatloukal
Year: 2012, Foibos Books
specialist book

Die Lichnowskys. Ein Adelshaus mit kulturellem Renommee
Iveta Zlá
Year: 2012, Oldenbourg
specialist book chapter

Die postmodernen Merkmale in Winfried G. Sebalds Roman "Austerlitz"
Irena Šebestová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die sprachlichen Mittel zum Ausdruck von Emotionen (am Beispiel zeitgenössischer Dramentexte)
Milan Pišl
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die Suche nach der entfremdeten Identität
Irena Šebestová
Year: 2012, ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS STUDIA GERMANISTIKA
journal article

Die Textsorte Filmrezension in der deutschen und tschechischen Presse. Ein stilistischer Vergleich
Jiřina Malá
Year: 2012, Peter Lang
specialist book chapter

Diferenciace přístupů k autoritě na příkladu augustiniánské zbožnosti 14. století
Jana Grollová
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Discourse of medicine revisited
Miroslav Černý
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Discourse of Medicine Revisited: On conveying empathy and trust in English medical consulting
Christopher Hopkinson, Miroslav Černý
Year: 2012
editorial and language revision

Disertační práce. Drzewiecka: Estetické aspekty grafickej vizualizácie básnického textu
Svatava Urbanová
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Disertační práce. Jonák, Jiří: Českojazyčná výuka literatury na evropské škole Brusel III
Svatava Urbanová
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Dlaczego Adama Ważyka nazywa się poetą niespójności?
Agnieszka Baran
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dlaczego Adama Ważyka nazywa się poetą niespójności?
Agnieszka Baran
Year: 2012
abstract in proceedings

Dlaczego fragmenty Dziadów cz. II i III w przekładzie Františka Halasa na język czeski tak spodobały sie Polakom
Agnieszka Baran
Year: 2012, Między Oryginałem a Przekładem
journal article

Dluhy a dluhy aneb Konec Jana z Pernštejna
Marek Vařeka
Year: 2012, Dějiny a současnost
journal article

Dny textilu v Jeseníku. Stručná informace o výstavě Historie textilního průmyslu na Jesenicku, stejnojmenné konferenci a publikaci
Aleš Zářický
Year: 2012
published expert opinions, reviews


