Publications
Nebe nad Ostravou
Vladimír Šiler
Year: 2012, Protimluv
journal article

Několik poznámek k výzkumu geneze dopravní instrastruktury v českých zemích v 18. a 19. století
Petr Popelka
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny.
Radek Čech
Year: 2012, Slovo a slovesnost
journal article

Některé aspekty zobrazení panovníků v románském umění českých zemí
Pavol Černý, Kateřina Barcuchová, Zbyněk Moravec, Pavol Černý
Year: 2012, Ostravské muzeum Ostrava
specialist book chapter

Neologismy tvořené z příjmení politiků (od čunkodomků přes bobotrik k polévce havlovačce)
Eva Jandová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Neúplná "antropopoetická" mozaika města
Petr Hrtánek
Year: 2012, Česká literatura
journal article

Neverbaľnaja kommunikacija v obščenii narodov
Vítězslav Vilímek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Neverbální komunikace při mezikulturní komunikaci jako součást curricula filologických a translatologických oborů
Vítězslav Vilímek, Edita Gromová, Mária Kusá
Year: 2012, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Neznámá kresba v brevíři svatojiřského kláštera a ženská monastická spiritualita 14. století
Daniela Rywiková
Year: 2012, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Nižší klérus na barokní Moravě mezi normou a realitou. Příspěvek k prosazování norem pro život kléru v olomoucké diecézi
Pavel Pumpr
Year: 2012, Časopis Matice moravské
journal article

Not Man Apart: Ecocentric Personification in the Works of Robinson Jeffers and John Steinbeck
Petr Kopecký
Year: 2012, American and British Studies Annual
journal article

Nová forma modernismu
Roman RAKOWSKI
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nová média - nová čeština?
Eva Jandová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nový krok v genderovém výzkumu na Slovensku
Zdeňka Kalnická
Year: 2012, Gender, rovné příležitosti, výzkum
journal article

O nadšencích a vzdělaných teolozích, aneb ještě jednou k jednomu překladu.
Eva Hrdinová
Year: 2012, Studia theologica
journal article

Občanské soudní řízení nesporné ve světle řízení ve věcech obchodního rejstříku
Petr Hampel
Year: 2012, Právní fórum : český právnický měsíčník
journal article

Obecná pojmenování osob pracujících v zemědělství v historické perspektivě
Jaroslav David
Year: 2012, Naše řeč
journal article

Obraz Lichtenštejnů v českých učebnicích dějepisu
Blažena Gracová
Year: 2012, Časopis Matice moravské
journal article

Obraz polských dějin v současných českých dějepisných učebnicích
Blažena Gracová
Year: 2012, Kongres Polaków v Republice Czeskiej
specialist book chapter

Obraz Slezska a Slezanů v anonymních dopisech ,cestujícího Angličana´ z roku 1774
Milan Myška
Year: 2012, Krkonoše a Podkrkonoší
journal article

Obraz Vítězslava Nezvala v archivních fondech Viléma Závady a Františka Hrubína
Iva Málková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obrazové knihy jako kulturní fenomén
Svatava Urbanová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obsesja niespójności - spojrzenie na rzeczywistość w poezji Adama Ważyka
Agnieszka Baran
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Occupational stress and job satisfaction among teachers
Karel Paulík
Year: 2012, Katedra Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
specialist book chapter

"Oculos tuos ad nos converte". Paraliturgie, obraz a vizuální komunikace jako prostředek spásy
Daniela Rywiková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století
Jan Vorel
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Odešel ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc.
Miloš Matěj
Year: 2012, Zprávy památkové péče
journal article

Odkaz naděje: vybrané články a projevy
Karla Kovalová
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Ohlédnutí
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Okresní silniční výbory ve Slezsku (1868 - 1928)
Petr Popelka
Year: 2012, Slezský sborník
journal article

Oldřich Bělič en el recuerdo (9.6.1920 - 13.6.2002)
Lubomír Bartoš
Year: 2012, Studia romanistica, Vol. 12, Num. 2
journal article

Olomouc Museum of Art 1951-2011
Pavel Zatloukal
Year: 2012, Muzeum umění
specialist book

Oltář Reininghausův - pokus o novou interpretaci
Daniela Rywiková
Year: 2012, Artefactum. Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
specialist book chapter

Óndra Łysohorsky i język laski
Piotr Szałaśny
Year: 2012, Przekraczanie Granic I
journal article

Óndra Łysohorsky i język laski
Piotr SZALASNY
Year: 2012, Verbum
specialist book chapter

Ondřejovická válcovna plechu - nejstarší v českých zemích
Milan Myška
Year: 2012, Vlastivědné listy
journal article

Osada U Pumpy
Lukáš VACULÍK, Martin Jemelka
Year: 2012, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny-Ostravská univerzita
specialist book chapter

Osobnost olomouckého biskupa Stanislava I. Thurza z Béthlenfalvy (1470-1540)
Jan Al Saheb
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Osobnost olomouckého biskupa Stanislava I. Thurza z Béthlenfalvy (1470-1540)
Jan Al Saheb
Year: 2012
abstract in proceedings

Osobnostní dimenze u VŠ studentů zasažených tradiční šikanou a kyberšikanou
Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Year: 2012
others

OSTRAVA - ART 2012
Marie Šťastná
Year: 2012
exhibition foreword

Ostrava a její sídlištní celky po roce 1945 (Stopy - Fakta - Svědectví)
Petr GÁBA
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ostravská sídliště po roce 1945 - Několik poznámek k sídelní kultuře města (Stopy - Fakta - Svědectví)
Petr GÁBA
Year: 2012
abstract in proceedings

Ostravské dělnické kolonie II
Martin Jemelka, Mariana Stonišová, Jan Herman, Jiří Jung, Petr Kašing, Martin Malinek, Tomáš Majliš, Lucie Šádková, Agáta Šebestová, Antonín Szturc, Karel Slíva
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Paliativní péče jako činnost pracovníků v pomáhajících profesí.
Maria Vašutová
Year: 2012
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV
Jaroslav David
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Paměť města - názvy míst OSTRAVA
Jaroslav David
Year: 2012
organizing conference, workshop

Paměť města - názvy míst OSTRAVA
Jaroslav David
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Panstvá cisára Františka Štefana Lotrinského na oboch briehoch rieky Moravy.
Marek Vařeka, Radoslav Ragač, Ivana Fialová
Year: 2012, Regionálna rozvojová agentúra
specialist book

Papírová česká skořábka co mušle perlová
Martina NĚMCOVÁ DRAGONOVÁ
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
specialist book chapter


