Publications
Přechod z biosféry k noosféře v pojetí Vladimíra Vernadského
Lenka Naldoniová, Martin Škabraha
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Před půlnocí
Martin Škabraha
Year: 2013
radio and televison broadcast

Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu
Eva Hrdinová
Year: 2013, IRIS, Vydavatelstvo a tlač, s.r.o., Bratislava
specialist book

Překladatelská dílna: španělština 2013
Kornélia Machová
Year: 2013
organizing conference, workshop

PŘÍBYTKY V LUSTIGOVÝCH PRÓZÁCH
Ingrid CHYTILOVÁ
Year: 2013, Motus in verbo
journal article

Příklady novodobé cyrilometodějské sakrální architektury
Pavel Zatloukal, Simona Jemelková (ed)
Year: 2013, Muzeum umění Olomouc
specialist book chapter

Přirovnání v Żeromského Předjaří a jejich substituce v českých překladech
Štěpánka VELČOVSKÁ
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přirovnání v Żeromského Předjaří a jejich substituce v českých překladech
Štěpánka Velčovská
Year: 2013
abstract in proceedings

Přirozená iracionalita lidské volby
Radek TOMAN, Martin Škabraha
Year: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pułapki na przyszłych tłumaczy
Marta Pančíková
Year: 2013, Uniwersytet Szczeciński
specialist book chapter

Quantitative Index Text Analyzer (QUITA)
Vladimír Matlach, Miroslav Kubát, Radek Čech
Year: 2013
software

Quelques remarques a propos de la typologie des pseudonymes
Jan Lazar
Year: 2013, Studia Romanistica
journal article

Rastlinné motívy v poľských a slovenských pranostikách
Marta Pančíková
Year: 2013, Univerzita Komenského
specialist book chapter

Realistické ztvárnění umírání a smrti v dílech Arnošta Lustiga
Ingrid CHYTILOVÁ
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

recenze básnické sbírky Natálie Paterová Uprostřed kosti duha
Iva Málková
Year: 2013
published expert opinions, reviews

(recenze) Buchtová, B., Šmajs, J., Boleloucky, Z.: Nezaměstnanost. 2. Přepracované a aktualizované vydání. Praha: Grada. 2012. ISBN978-80-247-4282-3
Karel Paulík
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Recenze knihy Jiřího Holého Tschechische Literatur 1945-2000: Tendenzen, Autoren, materialien. Ein Handbuch
Lucie Antošíková
Year: 2013, Die Welt der Slaven : Internationale Halbjahresschrift für Slavistik
journal article

Recenze: MARIA FILIPOWICZ-RUDEK, PIOTR SAWICKI (red.), Sofía Casanova Lutosławska - hiszpańska pisarka, Polka z wyboru, Drozdowo, Fundacja Narwiańska / Muzeum Przyrody w Drozdowie, 2012, 224 p., ISBN: 978-83-931500-5-2.
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2013, Studia Romanistica 2
journal article

Recepcja przekładu "Strefy" G. Apollinaire´a w czeskim i polskim środowisku literackim w okresie międzywojennym
Agnieszka Baran
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Recepcja twórczości Augusto Roa Bastosa w kontekście polskiego boomu (nawiązania i interpretacje)
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2013, AMERYKA LACIŃSKA. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny
journal article

Recepcja twórczości Augusto Roa Bastosa w kontekście polskiego boomu (nawiązania i interpretacje)
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2013, AMERYKA ŁACIŃSKA. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny
journal article

Reception of Polish Aesthetics in Czech and Slovak Republic
Zdeňka Kalnická
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reconstructing the story of science in conference presentations: "... so from this position I was first interested in public's reaction ..."
Gabriela Zapletalová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reflexe Femme fatale v kultuře a umění českých zemí na počátku 20. století
Andrea KOZLOVÁ
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reflexe Femme fatale v kultuře a umění českých zemí na počátku 20. století
Andrea KOZLOVÁ
Year: 2013, OFTIS Ústí nad Orlicí pro Historický ústav FF Univerzity Hradec Králové
specialist book chapter

Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.-1419 aug. 16), tom. VI (Fontes archivi publici Litomericensis).
Pavel Hruboň
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Regionalforschung zur Literatur der Moderne
Irena Šebestová
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Regionalizm śląski w dobie integracji europejskiej
Piotr Szałaśny
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Relations syntagmatiques des termes choisis dans les textes de l´Église catholique en français et en tcheque
Pavlína Žídková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reliéfy Svaté Rodiny ze Stonavy a zobrazování Kristovy ženské genealogie v umění pozdního středověku
Daniela Rywiková
Year: 2013, Muzeum Těšínska
specialist book chapter

Relocated from an Elevator to a Cattle Car
Stanislav Kolář
Year: 2013, American and British Studies Annual
journal article

Representation of the Orthodox Jewish Community in A. Goodman's Kaaterskill Falls and R. Goldstein's Mazel
Stanislav Kolář
Year: 2013
abstract in proceedings

Résumé. Concept et image. Dépassements de la philosophie et de l´art
Zuzana Honová
Year: 2013
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Revitalizace brownfields prostřednictvím kultury - případová studie Plechárna Černý Most
Petra Šobáňová, Blanka Marková
Year: 2013
abstract in proceedings

Revize sociální spravedlnosti
Kristina Uvírová, Martin Škabraha
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Rewolucja piwna w Czechach. Piwo Pilsner Urquell jako fenomen przeszłośći i współczesnośći
Aleš Zářický
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rithmomachie - hra filosofů čili aritmetika jako zábava středověkých intelektuálů
Marek Otisk
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Role a využití sochy ve středověku
Marie Šťastná
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Role angličtiny v procesu ústupu a obnovy menšinových jazyků
Miroslav Černý
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozmowa w deszczu [wiersze], Wydawnictwo Sztuka i Wiedza, Kraków 2013, 15 s. ISBN 978-83-63261-07-08.
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2013
others

Różnice w polskim, czeskim i angielskim nazewnictwie wybranych gatunków ssaków
Piotr Szałaśny
Year: 2013, Motus in verbo : vedecký časopis mladej generácie
journal article

Rozvíjení komunikativních/komunikačních kompetencí migrantů prostřednictvím L-Packu
Ljuba Mrověcová
Year: 2013
abstract in proceedings

Rozvoj výzkumu hospodářských a sociálních dějin na Ostravské univerzitě
Hana Šústková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rukopisné modlitební "nebeklíče" a jejich vztah k tiskům Martina z Kochemu
Šárka Havlová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ruské zkratky a zkratková slova v kontextu 21. století
Blažena Rudincová, Květuše Lepilová
Year: 2013, FF MU
specialist book chapter

Rytířské řády, historie a současnost
Marek Vařeka
Year: 2013, Masarykovo muzeum v Hodoníně
specialist book

Říha, Zdeněk - Fojtík, Pavel: Jak se tvoří měst: vývoj dopravního systému Prahy v období průmyslové revoluce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. 190 stran+ DVD. ISBN 978-80-01-05029-3.
Michaela Závodná
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Sakrálno ve městě
Vladimír Šiler
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sakrálno ve městě
Vladimír Šiler
Year: 2013
abstract in proceedings

Sborník příspěvků ze závěrečného semináře projektu L-Pack Citizenship Language Pack for Migrants in Europe
Ljuba Mrověcová, Ljuba Mrověcová
Year: 2013
editorial work


