Publications
Dějiny výchovy a vzdělávání v moderní éře v pracích mladých historiků
Petr Popelka, Aleš Zářický, Lukáš Fasora
Year: 2013
organizing conference, workshop

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků 2013
Kornélia Machová
Year: 2013
editorial and language revision

Den s překladem VIII
Martin Mostýn, Martin Mostýn, Tomáš Rucki, Tomáš Rucki
Year: 2013
editorial work

Den s překladem (8. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Bajerová
Year: 2013
editorial and language revision

Deníky aristokratek 19. a počátku 20. století jako genealogický pramen
Jana KNAPIKOVÁ
Year: 2013, Genealogické a heraldické informace
journal article

Dennettův přístup k mysli v rámci jeho heterofenomenologie a jeho etické implikace
Antonín Dolák
Year: 2013, Institut mezioborových studií
specialist book chapter

Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont 2, 34 avenue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand
Jan Lazar
Year: 2013
work experience abroad

Department of Humanities and Philosophy, College of Liberal Arts, University of Central Oklahoma
Marek Otisk
Year: 2013
work experience abroad

Der mediale, emotional beladene Diskurs in Bezug auf literarische Texte
Eva Hrdinová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

"Der Schreibtisch ist der Hafen, wo sich alles abspielt [...]"
Iveta Zlá
Year: 2013
abstract in proceedings

Des acquis aléatoires a une compréhension intégrale du langage. Conceptions linguistiques principales de Jan Šabršula
Pavlína Žídková
Year: 2013, Studia romanistica
journal article

Descriptivity in Slovak lyrics
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Year: 2013, Glottotheory
journal article

Deutsch als Sprache der spätmittelalterlich-frühneuzeitlicher Medizin
Lenka Vaňková
Year: 2013
abstract in proceedings

Deutsche oder Fremde? Zu den sog. ?nationalen Tendenzen? in der tschechischen und deutschen Version der Dalimil-Chronik
Norbert Richard Wolf
Year: 2013, Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt
specialist book chapter

Deutschmährische Literatur
Irena Šebestová
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Diccionario terminológico espaňol-checo de los conceptos de la Traductología y el ejercicio de la profesión de traductor-intérprete. Španělsko-český terminologický slovník pojmů z oblasti translatologie a překladatelsko-tlumočnické praxe
Begońa García Ferreira, Jana Veselá
Year: 2013
editorial and language revision

Diccionario terminológico espaňol-checo de los conceptos de la Traductología y el ejercicio de la profesión de traductor-intérprete. Španělsko-český terminologický slovník pojmů z oblasti translatologie a překladatelsko-tlumočnické praxe
Jana Veselá
Year: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Diccionario terminológico espaňol-checo de los conceptos de la Traductología y el ejercicio de la profesión de traductor-intérprete. Španělsko-český terminologický slovník pojmů z oblasti translatologie a překladatelsko-tlumočnické praxe
Irena Fialová, Jana Veselá
Year: 2013
editorial and language revision

Didactic conception of teaching of psychology in high schools.
Maria Vašutová
Year: 2013
abstract in proceedings

Didaktické a psychologické aspekty výuky psychologie na středních školách
Anna Schneiderová, Maria Vašutová
Year: 2013, Psychologie a její kontexty
journal article

Die Begegnung mit dem Fremden ... oder zur Emotionalität im ausländerbezogenen Diskurs
Martin Mostýn
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die Beziehung der Fürstenfamilie von Liechtenstein zu (Österreichisch) Schlesien
Hana Šústková, Marek Vařeka, Aleš Zářický
Year: 2013, Universität Ostrava - Liechtensteinisches Landesmuseum
specialist book chapter

Die Bibel in den tschechischen Liturgieübersetzungen des 20. Jahrhunderts
Eva Hrdinová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die Denk- und Handlungsweise der "Dorfaristokratie" in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts (am Beispiel der Familie Kudlich)
Pavel Kladiwa, Eduard Kubů, Torsten Lorenz, Uwe Müller, Jiří Šouša
Year: 2013, BWV - Dokořán
specialist book chapter

Die kulturelle Geschichte des Adelshauses Lichnowsky (1778-1958): ihre Kontinuität und neue Forschungsperspektiven
Iveta Zlá, Irena Šebestová
Year: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Die Liechtensteiner in der Geschichte der Böhmischen Kronländer: Hauptentwicklungsaspekte
Marek Vařeka, Marek Vařeka, Aleš Zářický
Year: 2013, Universität Ostrava - Liechtensteinisches Landesmuseum
specialist book chapter

Die Merkmale der deutschsprachigen Postmoderne am Beispiel des Romans "Austerlitz" von Winfried Georg Sebald
Irena Šebestová, Irena Šebestová
Year: 2013, Filozofická Fakulta
specialist book chapter

Die Sicht tschechischer Studierender auf die kommunistische Tschechoslowakei. Ergebnisse einer Untersuchung an den Hochschulen in Ostrava.
Vladimír Horák, Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2013
abstract in proceedings

Die Spuren der antiken Mythologie in der literarischen Postmoderne
Irena Šebestová
Year: 2013, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
journal article

Die wirtschaftlichen Aktivitäten Hartmanns II. und seines Sohnes Fürst Karl I. von Liechtenstein
Marek Vařeka
Year: 2013
abstract in proceedings

Diktáty tradiční i zábavné a jejich využití ve výuce cizích jazyků
Iva Dedková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diktáty tradiční i zábavné a jejich využití ve výuce cizích jazyků
Iva Dedková
Year: 2013
abstract in proceedings

"Do těchto hlubin moderního podsvětí pronikni..." Zobrazování mezních psychických stavů na přelomu 19. a 20. století v umění v českých zemích
Andrea KOZLOVÁ
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Does Blackness Still Matter?: Black Feminist Literary Criticism Revisited
Karla Kovalová
Year: 2013, Ostrava Journal of English Philology
journal article

Does Blackness Still Matter?: Black Feminist Literary Criticism Revisited
Karla Kovalová
Year: 2013, Ostrava Journal of English Philology
journal article

Dominikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku
Pavel Hruboň
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Dopad hospodárské krize 70. let 19. století na rakousko-uherské železnicní společnosti
Petr Popelka
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Doplnění obrazu - kontakty Františka Hrubína s osobnostmi literárního Valašska
Iva Málková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Doporučení publikace do tisku: K voprosu o podchodach k sopostavitel´nomu lingvističekomu opisaniju dinamičeskich processov v sovremennych slavjanskich jazykach
Zdeňka Nedomová
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2013
organizing conference, workshop

"Druhý život" Bible: apokryfní proměny biblických předloh v současné české próze
Petr Hrtánek
Year: 2013, Historie - Otázky - Problémy
journal article

Důsledky zásahů komunistického režimu do vývoje romských skupin v ČSSR (1958 - 1969)
Nina Pavelčíková
Year: 2013, Človek a spoločnosť
journal article

Dva pohledy na jednu zemi / Hlučínsko očima Frana Směji a Augusta Scholtise
Aleš Zářický, Hana Šústková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dvě literární reprezentace jednoho města
Jan Malura
Year: 2013, Česká literatura
journal article

Dynamiczne układy w opisie leksykograficznym (na przykładzie terminologii) a słowniki specjalistyczne
Mieczyslaw Balowski
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dynamika českého lexika a lexikologie
Hana Srpová
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Dyskurs religijny w dwujęzycznym środowisku czeskiego Śląska Cieszyńskiego
Jiří Muryc
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Działalność bibliotek na terenie Zaolzia po drugiej wojnie światowej
Urszula Kolberová
Year: 2013, Biblioteka i Edukacja
journal article

Dziecko z zespołem Aspergera
Jana Raclavská, Ewa Huczek
Year: 2013, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej
specialist book chapter

Eine diachrone Untersuchung zum Stil theorievermittelnder Wirtschaftstexte
Martin Mostýn
Year: 2013, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
journal article


