Publications
Moravské kvaterny Majestátů
Jiří Brňovják
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Moravští nekatolíci a Těšínsko v předtolerančním období
Jan Al Saheb
Year: 2013, Muzeum Těšínska
specialist book

Motiv paměti v poetice Ivana Blatného a Ivana Diviše
Roman POLÁCH
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Motivace, intenzita a trvání dobrovolnické aktivity.
Zdeněk Mlčák
Year: 2013, Psychologie a její kontexty
journal article

Motyw "granicy" w poezji Śląska Cieszyńskiego
Michal Przywara
Year: 2013
abstract in proceedings

Možnosti a meze integrace Romů - počáteční analýza metod a výstupů výzkumného projektu
Nina Pavelčíková
Year: 2013, Romano džaniben
journal article

Možnosti a meze multiperspektivního přístupu ve výuce dějepisu (Výsledky empirického šetření)
Blažena Gracová
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci se Sdružením historiků České republiky (Historický klub 1872)
specialist book chapter

Možnosti substituce frazeologických jednotek v uměleckém překladu
Štěpánka Velčovská
Year: 2013, Nakladatelství Pavel Mervart
specialist book chapter

Multimodality in Advertising University Education
Renáta Tomášková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multimodality of Snowclone Memes
Markéta Bilanová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multisenzorické pomůcky v jazykovém vzdělávání na příkladech z angličtiny
Markéta Bilanová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Muryc, J., Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku
Tereza ONDRUSZOVÁ
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Música como héroe literario
Jan Mlčoch
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Música como héroe literario
Jan Mlčoch
Year: 2013, Technická univerzita Liberec
specialist book chapter

Música como héroe literario
Jan Mlčoch
Year: 2013, Technická univerzita Liberec
specialist book chapter

MUSIL, Jiří, prof., PhDr., CSc., sociolog, věd. pracovník, pedagog (biogram)
Petr GÁBA, Lumír Dokoupil, Radoslav DANĚK, Aleš Zářický, Milan Myška
Year: 2013, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU
specialist book chapter

My a "naši" chudí.
Andrea Pokludová
Year: 2013, Historický ústav
specialist book chapter

Na cestách
Filip Svoboda
Year: 2013
radio and televison broadcast

Na cestách
Filip Svoboda
Year: 2013
radio and televison broadcast

Na cestách
Filip Svoboda
Year: 2013
radio and televison broadcast

Na cestách
Filip Svoboda
Year: 2013
radio and televison broadcast

Na cestách
Filip Svoboda
Year: 2013
radio and televison broadcast

Na cestách
Filip Svoboda
Year: 2013
radio and televison broadcast

Na prahu industrializace, 1763-1828
Jiří Brňovják
Year: 2013, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book chapter

Na přelomu věku
Igor Lisový
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Napětí každodennosti a nadčasovosti v "nové" angažované poezii 21. století
Roman Polách
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Narracja jako sposób autoprezentacji osób bezdomnych
Anna Burek
Year: 2013, Rozprawy Komisji Językowej
journal article

Narzędzia internetowe a wzrost kompetencji językowych studentów
Piotr Szałaśny
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Narzędzia internetowe a wzrost kompetencji językowych studentów
Piotr Szałaśny
Year: 2013
abstract in proceedings

Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 2: Oděvní výroba, doprava, elektrotechnika, stavitelství, vojenská technika
Stanislav Knob, Michaela Závodná, Petr Popelka, Martin Jašek, Jiří Jung
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

National and Kapodistrian University of Athens
Miroslav Kubát
Year: 2013
work experience abroad

National and Kapodistrian University of Athens
Miroslav Kubát
Year: 2013
work experience abroad

National and Kapodistrian University of Athens, GR, 24. 2.-1.3. 2013
Radek Čech
Year: 2013
work experience abroad

National discourse and identity: a psycholinguistic perspektive
Jana Raclavská
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Nazwy własne jako nośnik treści socjokulturowych
Mieczyslaw Balowski
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nebeklíče Martina z Kochemu coby průvodci každodenností raněnovověké ženy
Šárka Havlová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nedourčenost vědeckých teorií, holismus a bayesovské mechanismy výběru
Ondřej Kormaník
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Neexistence Já: (ne)možnost kompatibilismu
Antonín Dolák
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Neexistence Já: (ne)možnost kompatibilismu
Antonín Dolák
Year: 2013, Institut mezioborových studií
specialist book chapter

Negace ve Svatováclavské bibli v diachronním pohledu
Jakub Maruš
Year: 2013
abstract in proceedings

Negativní důsledky hraní Massive-Multiplayer Online Role-Playing Games a herní závislost
Jan Sebastian Novotný, Markéta Pressenová
Year: 2013, Psychologie a její kontexty
journal article

(Nejen) Boháč versus Rauchberg
Pavel Kladiwa
Year: 2013, Časopis Matice moravské
journal article

Několik slov k životu a dílu profesora Jana Šabršuly
Pavlína Žídková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Několik slov o autorce knihy
Lukáš Průša, Jana Hochmannová
Year: 2013, Pavel Jeřábek - Nakladatelství PLOT
specialist book chapter

(Neo)liberální governmentalita v České republice
Martin Škabraha
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Nepravidelné ozbrojené útvary na Moravě a ve Slezsku v raném novověku. Valaši a jejich podíl na obraně zemských hranic
Jan Al Saheb, Martin Krůl
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nesklonná přejatá neutra jako projev tendence k analytismu v současné ruštině
Zdeňka Nedomová
Year: 2013
abstract in proceedings

Neskoľko zametok k problematike perevoda russkich naučnych tekstov s tematikoj azerbajdžanskoj istorii na češskij jazyk
Vítězslav Vilímek
Year: 2013, Elmi asalar
journal article

Netradiční úkoly firemního archivnictví
Hana Šústková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nobilitovaní důstojíci v době napoleonských válek
Tomáš Krejčík
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


