Publications
Akademie III. věku - Arnošt Lustig
Ingrid CHYTILOVÁ
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Akciová společnost v městské dopravě na přelomu 19. a 20. století
Michaela Závodná
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Akreditácia vysokých škol
Antonín Dolák
Year: 2013, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
specialist book chapter

Aktuální podoba výuky dějepisu. Z empirického výzkumu
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Amfora. 3, Současné odborné názory na starověk: Egypt, Řecko a Řím : (anotace, referáty a recenze)
Igor Lisový, Jan Burian, Ivan Todorov, Lubor Kysučan
Year: 2013
published expert opinions, reviews

An introduction to English syntax for Czech students
Gabriela Zapletalová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Analyse ausgewählter (sprachwissenschaftlicher) Nachschlagewerke und ihre Benutzerfreundlichkeit
Eva Cieślarová
Year: 2013, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
journal article

Analýza archetypálních motivů v rané tvorbě Michala Ajvaze
Tomáš HRABEC
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza tematické koncentrace textu - komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David, Radek Čech
Year: 2013, Slovo a slovesnost
journal article

Anarquistas y esclavos. Reminiscencias barrettianas en la literatura paraguaya (1940-1990)
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2013, Ostravská univerzita
specialist book

Anarquistas y esclavos. Reminiscencias barrettianas en la literatura paraguaya (1940-1990)
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2013, Ostravská univerzita
specialist book

Angažovanost Živnostenské banky v báňských a hutních podnicích na Ostravsku v letech 1901-1914
Blanka Novotná
Year: 2013, Hospodářské dějiny - Economic History
journal article

Anglosaské reálie v datech a komentářích
Miroslav Černý
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Anna Kaczmarek (2012), L?image de la femme dans l??uvre d?Émile Zola, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-7395-487-8. 239 pp
Jan Lazar
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Antidiskriminierungspolitik in den USA und Intersektionalität: ein interessantes Konzept empirischer Forschung, allerdings ungeeignet für theoretische Höhenflüge. Kritik zum Hauptartikel von Gudrun-Axeli Knapp: Zur Bestimmung und Abgrenzung von Intersektionalität. Überlegungen zu Interferenzen von Geschlecht, Klasse und anderen Kategorien sozialer Teilung
Helgard Ricarda Kramer-Washington
Year: 2013, Erwägen Wissen Ethik (Deliberation Knowledge Ethics) Forum für Erwägungskultur ? Forum for Deliberative Action
journal article

Antika, jež se skrývá v labyrintu
Igor Lisový
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Antonín Gavlas - Světelná znamení
Vladimír Šiler
Year: 2013
exhibition foreword

Antonín Gavlas - Světelná znamení
Vladimír Šiler
Year: 2013, LaCultura.cz
journal article

Antonín Hořínek - Dojmy z cest z Irkutska do Vladivostoku a odtud mořem do Terstu 1-10
Martin Tomášek
Year: 2013
radio and televison broadcast

Apetýt
Jan Mlčoch
Year: 2013
radio and televison broadcast

Apokryfní proměny biblických předloh v současné české próze
Petr Hrtánek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Apollinairowskie inspiracje Adama Ważyka i Františka Halasa
Agnieszka Baran
Year: 2013
abstract in proceedings

Apollinairowskie inspiracje Adama Ważyka i Františka Halasa
Agnieszka Baran
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Arabské intelektuální inspirace latinského Západu kolem roku 1000
Marek Otisk
Year: 2013, Dějiny věd a techniky
journal article

Archeologické výzkumy v prostoru bývalého opevnění města Opavy
Michal Zezula
Year: 2013, Opavská kulturní organizace
specialist book chapter

Aristokratický salon na periferii. Návštěvníci a hosté knížat Lichnowských na zámku v Hradci u Opavy
Jiří Jung
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aristotelův pojem zdravého rozumu
Petr Glombíček
Year: 2013, Filosofický časopis
journal article

Art and Gender Identity
Zdeňka Kalnická
Year: 2013, -
journal article

Art and Touch
Zdeňka Kalnická
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Attitude Markers in Undergraduate Textbooks and Research Articles
Tereza Malčíková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Avant-propos
Zuzana Honová
Year: 2013, STUDIA ROMANISTICA
journal article

Baconovské idoly a Flusserova pluralita kódů
Martina Bruštíková Špidlová
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské Univerzity
specialist book chapter

Bankéř a matka představená
Tomáš Krejčík
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bariéry integrace žáků se zdravotním postižením na středních školách
Maria Vašutová
Year: 2013
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Barokní písně o svatých a zastavení nad termínem "kramářská píseň"
Jakub Ivánek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Básnické dílo Antonína Brouska do roku 1989. Východiska, inspirace a možnosti interpretace
Lucie Antošíková
Year: 2013
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Bayerová Naděžda
Irena Bogoczová, Milan Myška, Radoslav DANĚK, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Year: 2013, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě
specialist book chapter

Bestia femina: žena jako nebezpečí, smrt a zkáza na poč. 20. století v umění a kultuře českých zemí
Andrea KOZLOVÁ
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biały, czerwony, czarny. Konceptualizacja barw w twórczości Tadeusza Konwickiego
Maria Małgorzata MOSKWA
Year: 2013
abstract in proceedings

Biały, czerwony, czarny. Konceptualizacja barw w twórczości Tadeusza Konwickiego
Maria Małgorzata MOSKWA
Year: 2013, Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda
specialist book chapter

Biblický příběh Salome a jeho reflexe v české kultuře a umění na počátku 20. století
Andrea KOZLOVÁ
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biblický příběh Salome a jeho reflexe v české kultuře a umění na počátku 20. století
Andrea KOZLOVÁ
Year: 2013, Historie - Otázky - Problémy
journal article

Bibliographie du professeur Jan Šabršula 2008-2012
Pavlína Žídková
Year: 2013, Studia romanistica
journal article

Big Five, percepce zátěže a subjektivní zdraví
Karel Paulík
Year: 2013, Psychologie a její kontexty
journal article

Bigbít po valašsku
Martin Pilař, Monika Horsáková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bilance a výhledy studia problematiky dělnictva v 19. a 20. století
Stanislav Knob
Year: 2013
abstract in proceedings

Bilingwizm twórczy w poezji młodych autorów Śląska Cieszyńskiego
Michal Przywara
Year: 2013, Kolegium Nauczycielskie
specialist book chapter

"Bilingwizm twórczy" w twórczości zaolziańskich autorów
Michal Przywara
Year: 2013
others

Biloveský, V., Šuša, I. Banskobystrická translatológia. História - osobnosti - bibliografia (1997 - 2011), Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2012. 112 str. ISBN 978-80-557-0422-7.
Vítězslav Vilímek
Year: 2013, Studia Slavica
journal article

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 2
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický, Radoslav DANĚK
Year: 2013, Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
specialist book


