Publications
Parémie národů slovanských VII
Eva Mrhačová, Urszula Kolberová, Jiří Muryc
Year: 2014
editorial work

Parémie národů slovanských VII.
Urszula Kolberová, Eva Mrhačová, Simona Mizerová, Jelena Kupcevičová
Year: 2014
organizing conference, workshop

Pašijová meditace v literatuře raného novověku
Jan Malura
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Patricius - Alstedius - Comenius. A Few Remarks on Patricius' Reception in Early Modern Central Europe.
Jan Čížek
Year: 2014
abstract in proceedings

Pavel Sterec: Stanice pro výzkum sněžné slepoty
Martin Škabraha
Year: 2014
exhibition foreword

Pavel Šrut: Papírové polobotky
Martin Pilař
Year: 2014, Academia
specialist book chapter

Pavel Zajíček: Zvuky sirén a zvonů
Martin Pilař
Year: 2014, Academia
specialist book chapter

Peče o německé seniory - trpící demencí a jinými nemocemi - v soukromých sociálních zařízeních na území Polska. Různé aspekty tohoto nového fenoménu.
Nicole Horáková Hirschlerová, Jan Kajfosz
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pedagogické a vědecké aktivity latinských filologů Ostravské univerzity
Anna Pumprová, Andrea Krúpová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pedagogické a vědecké aktivity latinských filologů Ostravské univerzity
Anna Pumprová, Andrea Krúpová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Perspektivy globální teorie uznání
Kristina Uvírová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pesach - přednáška
Tomáš Novotný
Year: 2014
others

Pesach a křesťanské Velikonoce
Tomáš Novotný
Year: 2014
organizing conference, workshop

Peterburgskij period tvorčestva Vladimira Solovjova
Lenka Naldoniová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Petr Chelčický humanistou i komunistou
Aneta MLADĚJOVSKÁ
Year: 2014, Česká literatura
journal article

Petr Kadlec, Střední školy a jejich studenti. K formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století.
Andrea Pokludová
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Petr Kopecký: Robinson Jeffers a John Steinbeck. Vzdálení i blízcí
Oldřich Kramoliš
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Petr Kozák (ed.), Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500-1507. Praha 2014.
Dalibor Janiš
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Piotr Sawicki: Polska-Hiszpania, Hiszpania-Polska. Poszerzanie horyzontów. 2013
Jan Mlčoch
Year: 2014, Lingua viva
journal article

Plovdivská univerzita Pajsije Chilendarského
Irena Bogoczová
Year: 2014
work experience abroad

Počátky a rozvoj Místku do roku 1434
Jan Al Saheb
Year: 2014, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book chapter

Podíl výrobních podniků na území dnešní České republiky na výstavbě flotily rakousko-uherských bitevních lodí
Miloš Matěj
Year: 2014, Zprávy památkové péče
journal article

Podomní obchodníci aneb jak se kdysi ve Slezsku hauzírovalo. Příspěvek k historii podomního obchodu na přelomu 19. a 20. století.
Milan Myška
Year: 2014, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Poetiky poznané i objevované
Iva Málková
Year: 2014, Host
journal article

Poezie Pavla Zajíčka po jeho návratu z exilu
Martin Pilař
Year: 2014, Poznanskie studia slawistyczne
journal article

Pohled do bezručovské textologie (Michal Kosák: S použitím kalendáře)
Jiří Svoboda
Year: 2014, Česká literatura
journal article

Pohyb a jeho tvořivá síla v "Sestře" Jáchyma Topola
Terezie FOLDYNOVÁ
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pohyblivé vzpomínky
Martin Tomášek
Year: 2014
abstract in proceedings

Pohyblivý svátek čtení
Martin Tomášek, Jakub Ivánek
Year: 2014
others

Pojem "common sense" u Thomase Reida
Petr Glombíček
Year: 2014, Filosofický časopis
journal article

Pojem přírody
Antonín Dolák
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pojetí pracovní angažovanosti v současné psychologii práce a organizace.
Karel Paulík, Zdeněk Mlčák
Year: 2014
abstract in proceedings

Pojetí člověka u Pica della Mirandola a Jochanana Alemanna
Jan Herůfek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pojetí důstojnosti člověka mezi antikou a novověkem
Jan Herůfek
Year: 2014
organizing conference, workshop

Pojetí křesťanských morálií v díle západočeských myslitelů Jakoubka ze Stříbra a Jana Rokycany
Jana Grollová
Year: 2014
abstract in proceedings

Pojetí Sofie u V. Solovjova ve vztahu k Danteho Beatrici.
Lenka Naldoniová
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Pojmenování s analytickými adjektivy v současné ruštině a jejich české reflexe
Zdeňka Nedomová
Year: 2014, Studia Slavica
journal article

Pokus o strukturální rozbor angažované poezie
Roman POLÁCH
Year: 2014, Tvar
journal article

Polishing a Medieval Chronicle: The Author's Proofreading of the Second Book of the Chronica Aulae regiae
Anna Pumprová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Politické osobnosti Londýnského Ústavu Edvarda Beneše
Pavel Carbol
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polonistika a jej kontakty
Marta Pančíková
Year: 2014
abstract in proceedings

Polská bohemistika na začátku 21. století
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014, Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka v Praze
specialist book chapter

Polská diplomacie a Hlučínsko ve 30. letech
Dan Gawrecki
Year: 2014, Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy
journal article

Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polsko-czeski słownik terminów zintegrowanego systemu ratownictwa w sytuacjach kryzysowych
Mieczyslaw Balowski, Sebastian Andrzej Taboł, Alina Zimna, Grażyna Balowska, Justyna Kościukiewicz, Joanna Maksym-Benczew, Anna Wróblewska
Year: 2014, IN PWSZ w Raciborzu
specialist book

Polskość Polaka na emigracji - język i kultura a tożsamość
Anna Burek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polskość Polaka na emigracji - język i kultura a tożsamość
Anna Burek
Year: 2014
abstract in proceedings

Polytechnic University of Catalonia, E, 19.1.-2.2.2014
Radek Čech
Year: 2014
work experience abroad

Pomníky - místa kolektivní paměti, zapomnění i smíření s minulostí
Andrea Pokludová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pomníky padlým I. světové války na Hlučínsku
Jiří NEMINÁŘ
Year: 2014, Hlučínsko, vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article


