Publications
Meditace jako žánr české literatury raného novověku
Jan Malura
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Medizinische Texte aus böhmischen und mährischen Archiven und Bibliotheken (14.-16. Jh.)
Lenka Vaňková
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Menaceach veNicuach
Tomáš Novotný
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Města Rakouského Slezska první poloviny 19. století nahlížené soudobými statisticko-topografickými prameny
Tomáš Řeha
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Město a veřejný prostor - některé teoretické poznatky a její aplikace na situace v Ostravě
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Městská kolejová doprava a její postavení v modernizující se společnosti na přelomu 19. a 20. století
Michaela Závodná
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Městská kolejová doprava jako společenský fenomén (přelom 19. a 20. století)
Michaela Závodná
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metaforické převleky filosofie
Zdeňka Kalnická
Year: 2014, Filosofický časopis
journal article

Metafory ve vědeckém myšlení
Filip Svoboda, Jakub Varga, Lukáš Lička
Year: 2014
organizing conference, workshop

Metafory ve vědeckém myšlení
Zdeňka Kalnická
Year: 2014
organizing conference, workshop

Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Year: 2014, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book

Mezi matematikou a filozofií: poznámky k dopisu Gerberta z Remeše Konstantinovi z Fleury
Marek Otisk
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezi matematikou a filozofií: poznámky k dopisu Gerberta z Remeše Konstantinovi z Fleury
Marek Otisk
Year: 2014
abstract in proceedings

Mezigenerační kontinuita technické inteligence na provincii (na příkladu Vítkovického horního a hutního těžířstva)
Hana Šústková, Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Mezinárodní vědecká konference Psychologické aspekty pomáhání 2014
Zdeněk Mlčák
Year: 2014, Psychologie a její kontexty
journal article

Mezioborové výhledy do krajiny
Aneta MLADĚJOVSKÁ, Aneta MLADĚJOVSKÁ
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Michel Ballard (2013). Histoire de la traduction. Reperes historiques et culturels.
Zuzana Honová, Zuzana Honová
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pisarz na prowincji" / Mezinárodní vědecká konference "Literát nad hranicemi provincie"
Jan Malura
Year: 2014
organizing conference, workshop

Migracja a integracja na przykładzie Polaków w Berlinie
Anna Burek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Milan Kundera, sondy do autorovy tvorby a česko - polská recepce
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Year: 2014
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Milan Myška: Region a industrializace. Studie k dějinám industrializace Slezska (1800-1918)
Aleš Zářický, Milan Myška
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Minimalistická definice konvencí
Vojtěch ZACHNÍK
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Místek na sklonku středověku a v raném novověku (do roku 1648)
Jan Al Saheb, Tomáš ADAMEC
Year: 2014, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book chapter

Místo člověka v ruském kosmismu
Lenka Naldoniová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

MitteleuropaZentrum der TU Dresden
Irena Šebestová
Year: 2014
work experience abroad

Mladické ryčeni a pokorné návraty
Iva Málková
Year: 2014, Host
journal article

Mluva odsouzených v psychosociálních souvislostech
Lucie Radková
Year: 2014, Pano Verlag
specialist book chapter

Mobiliář Kostela Všech svatých v Heřmánkovicích - interpretace soch
Tereza Čapandová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Modelowanie obrazu kobiety w systemie kulturowym czesko-polskiego pogranicza na Śląsku
Renáta ZECHOVÁ
Year: 2014, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Modernizace dopravní infrastruktury v Rakouském Slezsku 1740-1914
Petr Popelka
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Modernizační tendence rakouské vlády na přelomu 18. a 19. století ve slezském zemědělství
Marek Vařeka
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Modlitba v literatuře raného novověku
Jan Malura
Year: 2014
organizing conference, workshop

Modlitební knihy Martina z Kochemu, workshop Modlitba v literatuře raného novověku
Šárka Netolická
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

"Mon journal des affaires de cour"
Jitka Radimská
Year: 2014, Université de Lorraine, centre Écritures
specialist book chapter

Monumenta viva: Broumovské studentské jaro 2014
Marie Šťastná
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Moravská a slezská města v průběhu tzv. sametové revoluce v listopadu 1989
Nina Pavelčíková
Year: 2014, Vysoká škola evropských a regionálních studií, Jihočeské muzeum Č. Budějovice
specialist book chapter

Moravskoostravská každodennost v době transformace na velkoměsto, děti v procesu zrodu a smrti
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil, Radek Lipovski
Year: 2014, Vlastivědný věstník moravský
journal article

Motiv knihy v románu Zlatý věk Michala Ajvaze
Tomáš HRABEC
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Motivace ve výce humanitních předmětů
Markéta Bilanová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Moving Window TTR
Miroslav Kubát
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Moving window type-token ratio and text length
Miroslav Kubát
Year: 2014, RAM-Verlag
specialist book chapter

Mozek jako determinant jednání
Marek Petrů
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití pozůstalostních spisů z 18. a první poloviny 19. století v genealogii
Radek Lipovski
Year: 2014
abstract in proceedings

Msgre. P. Josef Veselý - umělec víry, naděje a lásky
Lukáš Průša
Year: 2014
abstract in proceedings

Muka obraznosti - hra se slovy, jejich formou i významem jako prostředek atrakce cílové skupiny
Hana Srpová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Muka obraznosti - hra se slovy, jejich formou i významem jako prostředek atrakce cílové skupiny
Hana Srpová
Year: 2014, Univerzita Komenského v Bratislave
specialist book chapter

Multimodal production and consumption in conference presentations
Gabriela Zapletalová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multimodality in academic language: Aspects of the lexicogrammar of presentation slides
Gabriela Zapletalová
Year: 2014, Discourse and Interaction
journal article

Musik und Lied im Unterricht DaF
Pavla Zajícová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Muzeum umění Olomouc: O muzeu umění, sbírání a vystavování výtvarného umění na Olomoucku
Pavel Zatloukal
Year: 2014, Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce
journal article


