Publications
Smysluplnost práce jako podstatná součást životního smyslu
Karel Paulík, Jan Sebastian Novotný
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Smysluplnost práce jako podstatná součást životního smyslu.
Karel Paulík, Jan Sebastian Novotný
Year: 2014
abstract in proceedings

Sociálne a spoločenské postavenie gréckokatolíckej cirkvi na Spiši v 18. storočí
Juraj Brincko
Year: 2014, Slavica Slovaca
journal article

Sociokulturní složka učebnic češtiny jako cizího jazyka (na příkladu vlastních jmen)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014, Univerzita Karlova
specialist book chapter

Sociopatologické zrcadlo
Roman POLÁCH
Year: 2014, Psí víno
journal article

Sokolská třída v Moravské Ostravě: fenomén rodícího se moderního středoevropského velkoměsta
Tereza Čapandová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sókratovské sebepoznání - mít či být?
Oldřich Kramoliš
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

SOME PROBLEMS OF TRANSLATION TUITION PRAXEOLOGY WITHIN THE FRAMEWORK OF NEWLY ESTABLISHED TRANSLATION DISCIPLINES IN THE CZECH REPUBLIC
Vítězslav Vilímek
Year: 2014, Vestnik slavjanskich kuľtur
journal article

"Sozialschwache", "blutrünstige Meute", Zigeuner-Phänomen". Zur rassistischen Darstellung von Roma in tschechischen Medein, analysiert an zwei aktuellen Fällen.
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2014
abstract in proceedings

Specifické rysy moderní (i postmoderní) české prózy
Martin Pilař, Terezie FOLDYNOVÁ, Jakub KLEIN
Year: 2014
organizing conference, workshop

Specifika systému obecních voleb v předlitavském období a jeho vliv na volební kulturu (na příkladu Moravy a Rakouského Slezska)
Pavel Kladiwa
Year: 2014, Historie, Otázky, Problémy
journal article

Spinozovo a Nietzscheho pojetí soucitu: Kiseljov II.
Antonín Dolák
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Společenskovědní institut pro historii a kulturu středovýchodní Evropy (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas - GWZO) při univerzitě v Lipsku
Irena Šebestová
Year: 2014
work experience abroad

Spolupráce malíře F. Kupky s londýnským Ústavem E. Beneše
Pavel Carbol
Year: 2014
abstract in proceedings

Spolupráce se zahraničními pracovišti (pobyt a zajištění pobytů zahraničních kolegů na domácím pracovišti - dr. Barbara Sattler, University of St Andrews)
Petr Hromek
Year: 2014
others

Spolupráce se zahraničními pracovišti (pobyt a zajištění pobytů zahraničních kolegů na domácím pracovišti - dr. Derek Ball, University of St Andrews)
Petr Hromek
Year: 2014
others

Spor o zákon sporu a jáství
Antonín Dolák
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sprecherwechsel mit oder ohne "gap" (mit oder ohne Sprechpause). Zu fremdsprachigen Textelementen in deutschen und tschechischen Fachtexten
Eva Bajerová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sprechhaltungen bei der Wissensvermittlung für Kinder und Erwachsene
Eva Cieślarová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Srovnávací slovanská frazeologie a lexikografie na katedře slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Eva Mrhačová
Year: 2014, Univerzita Palackého Olomouc
specialist book chapter

Srovnávací studium české a polské frazeologie - na příkladu lexému pes
Jana Raclavská
Year: 2014, Historický ústav AV ČR
specialist book chapter

Stanislavová, Z. a kol.: Žánrové, poetologické a axiologické aspekty prekladov zo svetovej literatúry pre deti a mládež do slovenčiny II. Kontext 70. rokov 20. storočia
Svatava Urbanová
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Stratégie identitaires d?auto-présentation des jeunes dans l?espace virtuel : entre tchat et emails et sms
Jan Lazar
Year: 2014, Uniwersytet Lodzski
specialist book chapter

Strážci národa v akci. Rekonstrukce pozadí sčítání lidu v Opavě v letech 1880-1930
Andrea Pokludová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Struktura moravského duchovenstva ve světle nejstaršího katalogu kléru olomoucké diecéze z roku 1745/1746
Pavel Pumpr
Year: 2014, Folia Historica Bohemica
journal article

Středoškolský profesor daleko od centra - pedagog, badatel, veřejný činitel
Petr Kadlec, Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Jana Davidová Glogarová, Martina ZÁVODNÁ
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Středověký člověk: poznání a svět
Marek Otisk
Year: 2014
organizing conference, workshop

Studentská vědecká konference Katedry filozofie (člen komise)
Antonín Dolák
Year: 2014
organizing conference, workshop

Studentská vědecká konference katedry psychologie FF OU
Anna Schneiderová
Year: 2014, Psychologie a její kontexty
journal article

Studentská vědecká konference 2014
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2014
organizing conference, workshop

STUDIA HUMANITATIS
Miroslav Mikulášek, Zdeňka Kalnická, Jan Vorel
Year: 2014
organizing conference, workshop

Studia humanitatis - ars hermeneutica: metodologie a theurgie hermeneutické interpretace V
Jan Vorel, Kolektiv Autorů
Year: 2014
editorial work

Studia romanistica
Zuzana Honová
Year: 2014
editorial and language revision

STUDIA ROMANISTICA, VOL. 14, NUM. 1 / 2014
Geoffroy Yrieix Bletton, Lubomír Bartoš, Jana Veselá
Year: 2014
editorial and language revision

Studia romanistica, Vol. 14, Num. 1 / 2014. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš
Year: 2014
editorial work

Studia romanistica, Vol. 14, Num. 1 / 2014. ISSN 1803-6406
Jana Veselá, Kolektiv Autorů
Year: 2014
editorial work

Studia romanistica, Vol. 14, Num. 1 / 2014. ISSN 1803-6406
Begońa García Ferreira, Kolektiv Autorů
Year: 2014
editorial and language revision

Studia romanistica, Vol. 14, Num. 1/2014
Iva Dedková, Lubomír Bartoš, Jana Veselá
Year: 2014
editorial and language revision

STUDIA ROMANISTICA, VOL. 14, NUM. 2 / 2014
Geoffroy Yrieix Bletton, Lubomír Bartoš, Jana Veselá
Year: 2014
editorial and language revision

Studia romanistica, Vol. 14, Num. 2 / 2014. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš, Kolektiv Autorů
Year: 2014
editorial work

Studia romanistica, Vol. 14, Num. 2 / 2014. ISSN 1803-6406
Jana Veselá
Year: 2014
editorial work

Studia romanistica. Vol. 14, Num. 2 / 2014. ISSN 1803-6406
Begońa García Ferreira, Kolektiv Autorů
Year: 2014
editorial and language revision

Studia romanistica, Vol. 14, Num. 2/2014
Iva Dedková, Lubomír Bartoš, Jana Veselá
Year: 2014
editorial and language revision

Studia Slavica XVIII/1
Jana Raclavská, Autorský Kolektiv, Joanna Czaplińska
Year: 2014
editorial work

Studie sekce historie valašské konference, Rožnov pod Radhoštěm září 2013
Aleš Zářický, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Subject and determinism
Antonín Dolák
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Subject does not exist: Sic et Non. (Neuroscience vs. Phenomenology)
Antonín Dolák
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Subjekt a identita
Antonín Dolák, Petr Hromek
Year: 2014, Zakład Filozofii SGGW Warszawa
specialist book chapter

Světla Čmejrková, Martin Havlík, Jana Hoffmannová, Olga Müllerová, Jiří Zeman, Styl mediálních dialogů
Simona Mizerová, Simona Mizerová
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Světy snů a světy realit
Denisa TKAČÍKOVÁ
Year: 2014, Bibiana - Revue o umení pre deti a mládež
journal article


