Publications
Hydronymie Ostravska v urbanonymii a mapových pramenech
Jan Slepička
Year: 2014, Acta onomastica
journal article

Hypoteticky dokončitelné hry
Filip Svoboda
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ideál?!
Antonín Dolák
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Iluminace misálu Herborda z Fulštejna, pokus o jejich zařazení do kontextu dobového vývoje
Pavol Černý
Year: 2014, Muzeum umněí Olomouc
specialist book chapter

Iluze jako významotvorný prvek novely Michaela Maxe Unterwassera
Petra Knesplová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Imaginative Investment in the Writings of the Post-Holocaust Generation
Stanislav Kolář
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Imitace stylu a stylové kontrasty v českých literárních apokryfech
Petr Hrtánek
Year: 2014
abstract in proceedings

Impoliteness as a socially constructive behaviour: Face-attacking and community-building in online discussions
Christopher Hopkinson
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

In memoriam PhDr. Jaroslava Resky, CSc.
Jana Veselá
Year: 2014, Listy FF, březen 2014
journal article

Infrastruktura veřejných prostranství a komunikací Opavy a dalších měst moravskoslezského pomezí ve středověku a raném novověku v kontextu střední Evropy
František Kolář, Michal Zezula
Year: 2014
abstract in proceedings

Ingredere Hospes 6. Sborník NPÚ Kroměříž 2013.
Dalibor Janiš
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Initiation a la lexicologie francaise
Jana Brňáková
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Institut slavjanovedenija Rossijskoj akademii nauk
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská
Year: 2014
work experience abroad

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Petr Hrtánek
Year: 2014
work experience abroad

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego
Antonín Dolák
Year: 2014
work experience abroad

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego
Antonín Dolák
Year: 2014
work experience abroad

Instytut Historii, Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Aleš Zářický
Year: 2014
work experience abroad

Instytut Historii, Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Aleš Zářický
Year: 2014
work experience abroad

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2014
work experience abroad

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2014
work experience abroad

Integrative approach to metadiscourse revisited: a case of hedging
Tereza Guziurová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inteligence, intelektuálové či vzdělanci?
Petr Kadlec, Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Interkulturní dimenze literárních textů
Irena Šebestová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Intermediální rozměr v současné literatuře pro děti a mládež: od obrazu k textu
Svatava Urbanová
Year: 2014
abstract in proceedings

Internet für DaF
Pavla Zajícová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Internet Memes - A New Literacy?
Ondřej Procházka
Year: 2014, Ostrava Journal of English Philology
journal article

Interpretace Aristotelova filosofického díla na základě historického a biografického kontextu: kulturní, ekonomický a politický vývoj v oblasti Egejského moře a zvláště na poloostrově Chalkidiki v letech 700 p. n. l. až 431 p. n. l.
Filip Svoboda
Year: 2014, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Interpretace Sofie v pojetí V. Solovjova ve vztahu k Danteho Beatrici
Lenka Naldoniová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Intersubjective positioning in the genre of political speeches from above
Lenka Kopečková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ivan Pfaff, Francie a Čechy v Evropě národních států. Francouzská politika F. L. Riegra 1867-1878.
Andrea Pokludová
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Ivan Theimer / Cesta světla / Path of Light
Pavel Zatloukal
Year: 2014
radio and televison broadcast

Ivan Theimer / Via lucis / Výstavní projekt
Pavel Zatloukal
Year: 2014
radio and televison broadcast

Ivan Wernisch: Hlava na stole
Martin Pilař
Year: 2014, Academia
specialist book chapter

Ivo Harák: Básník a jeho čas. Nad životem a dílem Zdeňka Rotrekla
Lukáš Průša
Year: 2014, Bohemistyka
journal article

IX. ročník mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků s názvem České, slovenské a československé dějiny 20. století. 2.-3. dubna 2014, Hradec Králové
Martin BRYCHTA
Year: 2014
others

Izabela Łuc: Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe..., Małgorzata Bortliczek: Język uwikłany w ponowoczesność (recenze)
Irena Bogoczová
Year: 2014, Slovo a slovesnost
journal article

Já jako narativní těžiště
Vojtěch ZACHNÍK
Year: 2014
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Jak se ve Slezsku kdysi hauzírovalo.
Milan Myška
Year: 2014, Vlastivědné listy
journal article

Jak si kojot snědl penis aneb k českým překladům ústní slovesnosti severoamerických Indiánů
Miroslav Černý
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

"Jak správně zacházet s novým kartáčkem na zuby?" K problematice srozumitelnosti návodů k použití
Eva Bajerová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

"Jak správně zacházet s novým kartáčkem na zuby?" K problematice srozumitelnosti návodů k použití
Eva Bajerová
Year: 2014
abstract in proceedings

Jak šel čas - zastavení nad Augustovou hymnografickou tvorbou
Aneta MLADĚJOVSKÁ
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jan Lazar. Exercices de grammaire
Zuzana Honová
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Jan Rous
Pavel Kotrla, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
specialist book chapter

Jan Szczepański jako antropolog kultury
Jan Kajfosz
Year: 2014, Akant
specialist book chapter

Jančík, Drahomír - Štolleová, Barbora (eds.): Pivo, zbraně i tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí, Praha 2014, 368 s.
Aleš Zářický, Drahomír Jančík, Barbora Štolleová
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Jánské Koupele a jejich historie do přelomu 19. a 20. století
Jakub Ivánek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jaromír Šavrda v obklíčení
Iva Málková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jáství jako příběh
Antonín Dolák, Kolektiv Autorů
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Jazyk příhraničního mikrosvěta / Język przygranicznego mikroświata
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Year: 2014, Ostravská univerzita
specialist book


