Publications
Prešovská univerzita v Prešove
Svatava Urbanová
Year: 2015
work experience abroad

Prešovská univerzita v Prešove
Zdeňka Kalnická
Year: 2015
work experience abroad

Privatunterricht - soukromé vyučování v německém jazyce na Hlučínsku v létech 1920-1938
Irena Šebestová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika mobbingu ve vybraných krajích ČR a současné teoretické koncepty
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj, Soňa Lemrová
Year: 2015
abstract in proceedings

Problematika zemědělského průmyslu velkostatků za první pozemkové reformy na příkladě porolničení Gutmannova cukrovaru v Tovačově
Adam POLÁŠEK
Year: 2015, Univerzita Hradec Králové
specialist book chapter

Proměny gotického románu v prozaické tvorbě Miloše Urbana
Matěj ANTOŠ
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proměny reprodukce kulturně odlišných populací ve Slezsku za modernizace
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Year: 2015
abstract in proceedings

Pronásledování, paranoia, nadpřirozeno. Významné rysy vybraných povídek Miloše Urbana
Matěj ANTOŠ
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prorok, čo podmanil ženy
Tomáš Novotný
Year: 2015, Rozmer
journal article

Prostředky aktualizace a automatizace v reklamním a masmediálním diskurzu
Hana Srpová
Year: 2015, ANAGRAM
specialist book chapter

Protimorová opatření a jejich realizace v praxi lidového léčitelství na Těšínsku
Jana Raclavská
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Protimorová opatření a jejich realizace v praxi lidového léčitelství na Těšínsku
Jana Raclavská
Year: 2015, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
specialist book chapter

Prowincja pisze do Kraszewskiego
Janusz Jan Spyra, Krzysztof Czajkowski, Janusz Jan Spyra, Jan Malura
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Prožívání každodennosti v "nové" angažované poezii
Roman Polách
Year: 2015
abstract in proceedings

Prožívání každodennosti v prostoru ghetta a koncentračních táborů v díle Arnošta Lustiga
Ingrid CHYTILOVÁ
Year: 2015
abstract in proceedings

Průvodní slovo při vystoupení vokálního souboru Noach
Tomáš Novotný
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průvodní slovo při vystoupení vokálního souboru Noach
Tomáš Novotný
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průvodní slovo při vystoupení vokálního souboru Noach
Tomáš Novotný
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průvodní slovo při vystoupení vokálního souboru Noach
Tomáš Novotný
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průvodní slovo při vystoupení vokálního souboru Noach
Tomáš Novotný
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průvodní slovo při vystoupení vokálního souboru Noach
Tomáš Novotný
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průvodní slovo při vystoupení vokálního souboru Noach
Tomáš Novotný
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průvodní slovo při vystoupení vokálního souboru Noach
Tomáš Novotný
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průvodní slovo při vystoupení vokálního souboru Noach
Tomáš Novotný
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průvodní slovo při vystoupení vokálního souboru Noach
Tomáš Novotný
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průvodní slovo při vystoupení vokálního souboru Noach
Tomáš Novotný
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průvodní slovo při vystoupení vokálního souboru Noach
Tomáš Novotný
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

První válečné půjčky a české spořitelny v roce 1915
Jan Hájek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Przemiany języka czeskiego: spisovná čeština czy standardní jazyk?
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
specialist book chapter

Przemiany języka czeskiego: spisovná čeština czy standardní jazyk?
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Před 110 léty se narodil Vilém Závada
Iva Málková
Year: 2015
others

Předmluva (k Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost)
Jan Herůfek
Year: 2015, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Přednáška pro studenty maturitních ročníků
Iva Málková
Year: 2015
others

Přednaškový pobýt v ramcí Erasmus+, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko), 18-20.11.2015.
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2015
work experience abroad

Překladatel a metaforika: frazeologie a zkušenost v ní ukrytá
Vítězslav Vilímek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Překladatel a metaforika: frezeologie a zkušenost v ní ukrytá
Vítězslav Vilímek
Year: 2015, Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
specialist book chapter

Příklady edukačního využití průmyslového dědictví v Ostravě
Květa Jordánová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příprava projektu rovných příležitostí absolventů OU a VŠB TUO na trhu práce.
Marek Schneider, Petra Šobáňová, Martina Schneiderová
Year: 2015
abstract in proceedings

Příroda vs. industriál. Reprezentace / vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění.
Martin Tomášek, Jan Malura, Jakub Ivánek
Year: 2015
organizing conference, workshop

Psychometrické vlastnosti nástroja - emočná inteligencia sestier v interakcii s geriatrickými pacientmi
Ingrid Juhásová, František Baumgartner
Year: 2015, Logos Polytechnicos
journal article

Public Sociology and Hermeneutics
Vít Horák
Year: 2015, Critical sociology
journal article

Public Sociology and Hermeneutics
Vít Horák
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pýthagorova tabule v raném latinském středověku
Marek Otisk
Year: 2015, Dějiny věd a techniky
journal article

Quantitas abstracta et discreta
Marek Otisk
Year: 2015, Studia Neoaristotelica
journal article

Quelques remarques sur la féminisation linguistique dans la langue
Jan Holeš, Martin Pleško
Year: 2015, Nová filologická revue
journal article

Radují a zlobí se Němci a Češi stejně? Aneb vyjadřování emocí v němčině a v češtině
Martin Mostýn
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Raková : La traduction tch?que du français. Brno : MU.
Jan Lazar
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Reading Black, Reading Czech
Karla Kovalová
Year: 2015, Review of Arts and Humanities
journal article

Recenze na knihu Jindřich vybíral, Leopold Bauer - heretik moderní architektury
Pavel Zatloukal
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Recepcii russkoj filosofii v Čechii: T. G. Masaryk i T. Špidlik
Lenka Naldoniová
Year: 2015, Věče. Žurnal russkoj filosofii i kultury.
journal article


