Publications
Ziemia z aspektu porównawczego polsko-czesko-słowackiego
Marta Pančíková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Získávání československého občanství po roce 1918
Michal SOJČÁK
Year: 2015, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Získávání československého občanství po roce 1918: případ vojenských gážistů
Michal SOJČÁK
Year: 2015, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Zločin a oběť v románu Fialový anachoréta Jindřicha Henryho
Petra Knesplová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Złodziej w czeskiej i polskiej frazeologii
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změna v politice státní moci vůči romskému obyvateolstvu na sklonku osmdesátých let (aneb co KSČ už nestihla)
Nina Pavelčíková
Year: 2015, Romano džaniben
journal article

Ztratit se na cestě za literární krajinou
Martin Tomášek
Year: 2015, Česká literatura
journal article

Železnice jako součást kulturního dědictví
Alena Borovcová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Železnice v Olomouci v komparaci s umístěním brněnského železničního nádraží. Památkově hodnotné železniční stavby v Olomouci.
Alena Borovcová
Year: 2015, Zprávy památkové péče
journal article

Žena a historie v prózách současných českých autorek
Denisa Tkačíková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Život a dílo Petra Cingra (1850-1920)
Stanislav Knob, Karel Jiřík
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Život a dílo Petra Cingra (1850-1920)
Michaela Závodná, Karel Jiřík, Stanislav Knob
Year: 2015
editorial and language revision

Život a posmrtný úděl Karla Velikého v zrcadle středověkých vidění
Jan Slíva
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Životní spokojenost a angažovanost učitelů v povolání
Karel Paulík, Aneta Bajgarová, Sandra Ščudlova
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

07/01/2015-05/02/2015, Universität Würzburg, DE, badatelský pobyt
Eva Cieślarová
Year: 2015
work experience abroad

12. 4. -18. 4. 2015 Faculty of History, University of Gdańsk (badatelský a výukový pobyt)
Robert Antonín
Year: 2015
work experience abroad

14. 06.-20.06.2015 Společenskovědní institut pro historii a kulturu středovýchodní Evropy (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas - GWZO) při univerzitě v Lipsku
Irena Šebestová
Year: 2015
work experience abroad

15/03/2015-27/03/2015 - učitelská mobilita v rámci programu Erasmus +, Université Bordeaux Montaigne
Martin Mostýn
Year: 2015
work experience abroad

19. 1-23. 1. 2015 Institute of History, University of Wasaw (výzkumná a výuková stáž)
Robert Antonín
Year: 2015
work experience abroad

2. 11. - 7. 11. 2015 School of History and Anthropology, Queen's University, Belfast (výzkumný a výukový pobyt)
Robert Antonín
Year: 2015
work experience abroad

20.Možnosti výzkumu a vylepšení mysli metodou transkraniální magnetické stimulace mozku
Marek Petrů
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

21. studentská vědecká konference KGE FF OU
Irena Šebestová
Year: 2015
organizing conference, workshop

3artbeat festival: Filosofická stage
Filip Svoboda
Year: 2015
organizing conference, workshop

4. Vývoj sekundárního sektoru: živnostenská výroba a tovární průmysl od druhé poloviny 18. stol. do roku 1914 / Industrializace před industrializaci
Milan Myška, Zdeněk Jindra, Ivan Jakubec
Year: 2015, Karolinum
specialist book chapter

4. Vývoj sekundárního sektoru: živnostenská výroba a tovární průmysl od druhé poloviny 18. stol. do roku 1914 / Vývoj jednotlivých odvětví do první světové války
Aleš Zářický, Zdeněk Jindra, Ivan Jakubec, Ivan Jakubec, Zdeněk Jindra
Year: 2015, Karolinum
specialist book chapter

? propos des pratiques scripturales dans des corpus générationnellement opposés
Jan Lazar
Year: 2014, Studia Romanistica
journal article

A Golden Twenty Years, or a bad stepmother? Czech communist and postcommunist narratives on everyday life in interwar Czechoslovakia
Stanislav Holubec
Year: 2014, Acta Historiae Polonica
journal article

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 14/2014
Lenka Vaňková
Year: 2014
editorial work

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 15/2014
Lenka Vaňková
Year: 2014
editorial work

Adverbials in Czech: Models for their frequency distribution
Radek Čech, Ludmila Uhlířová
Year: 2014, RAM-Verlag
specialist book chapter

Aforyzm w perspektywie genologicznej i dyskursywnej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Afro-Pessimism and a Progressive Black Sexual Politics: A Critique for the 21st Century
Karla Kovalová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Akademia Techniczno - Humanistyczna Bielsko-Biala
Urszula Kolberová
Year: 2014
work experience abroad

Akvizice češtiny a propriální sféra jazyka
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014, Poznańskie Spotkania Językoznawcze
journal article

Alba - nový knižní fenomén
Svatava Urbanová
Year: 2014, Studia Slavica XVIII
journal article

Algunas consideraciones acerca de la música en Cuba y su influencia en la obra de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Year: 2014, Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Filologicznej we Wroclawiu
specialist book chapter

Algunas consideraciones acerca de la música en Cuba y su influencia en la obra de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Year: 2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu
specialist book chapter

Algunas observaciones sobre el empleo de la música en Los pasos perdidos de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Year: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego
specialist book chapter

Algunas observaciones sobre el empleo de la música en Los pasos perdidos de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Year: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
specialist book chapter

Americká literatura a hlubinná ekologie
Petr Kopecký
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analyse von Emotionen in Geburtstagswünschen auf Facebook: Wenn "Alles Gute" einfach zu wenig wird
Milan Pišl
Year: 2014, Stauffenburg Verlag
specialist book chapter

Analytická adjektiva v ruštině včera a dnes
Lukáš Plesník
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza lexiky v slovanských ľudových piesňach
Marta Pančíková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza novoročních projevů prezidentů České republiky - se zaměřením na projevy Václava Havla
Yvona Esterková
Year: 2014, Pano Verlag
specialist book chapter

Angažovaná česká próza? Mezi Paměťmi poslance parlamentu a Skutečnou událostí
Petr Hrtánek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Angažovanost a její přístup k paměti
Roman POLÁCH
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Anna Ledwina (2013), Les Représentations de la transgression dans l??uvre de Marguerite Duras sur l?exemple des romans Un Barrage contre le Pacifique, Moderato cantabile et L?Amant.
Jan Lazar
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Announcement: Quantitative Index Text Analyzer (QUITA)
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach, Radek Čech
Year: 2014, Glottometrics
journal article

Antická vizuální kultura a její přenosy do novověku
Marie Šťastná
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Apocryphal distance in the image of Hussitism in contemporary Czech prose
Petr Hrtánek
Year: 2014
abstract in proceedings


