Publications
Tradiční nářečí a aktuální mluva na Těšínsku v ČR
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Year: 2015, Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter

Traveling to Europe to (Re)Discover Jewish Identity
Stanislav Kolář
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Trojí Boží kniha: Nástin dějin knižní metaforiky se zvláštním zřetelem ke Komenskému
Jan Čížek
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Týden ve tmě: Co teď?
Marek Malůš
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Učitel, student a rodič v "Bermudském trojúhelníku" komunikace
Martin Tomášek, Renáta Tomášková
Year: 2015
organizing conference, workshop

Události v regionech
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2015
radio and televison broadcast

Umění a religiozita v esteticko-filozofickém systému Dmitrije Sergejeviče Merežkovského
Jan Vorel
Year: 2015, Poznańskie Studia Slawistyczne
journal article

Umění a veřejný prostor v Ostravě-Hrabůvce
Jakub Ivánek
Year: 2015
abstract in proceedings

Universidad de Almeria
Jan Lazar
Year: 2015
work experience abroad

Universidad de Jaén
Stanislav Kolář
Year: 2015
work experience abroad

Universidad de Jaén
Gabriela Zapletalová
Year: 2015
work experience abroad

Universidad de Valladolid
Jan Mlčoch
Year: 2015
work experience abroad

Universidade de Santiago de Compostela
Irena Fialová
Year: 2015
work experience abroad

Universita degli Studi Roma Tre, Italia
Lenka Naldoniová
Year: 2015
work experience abroad

Universita Pavala Josefe Šafaříka v Košicích
Andrea Pokludová
Year: 2015
work experience abroad

Universität Wien, A, 28. 9. - 9. 10. 2015
Radek Čech
Year: 2015
work experience abroad

Universität Wien, Institut für Slawistik
Iva Málková
Year: 2015
work experience abroad

Universität Würzburg
Martin Mostýn
Year: 2015
work experience abroad

Universität Würzburg
Eva Hrdinová
Year: 2015
work experience abroad

Université Blaise Pascal, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de linguistique, Clermont-Ferrand, France, 16. 3. - 20. 3. 2015
Iva Dedková
Year: 2015
work experience abroad

Université de Gand
Jan Lazar
Year: 2015
work experience abroad

Université de Lorraine, UFR Sciences Humaines et Sociales - Nancy, France, 16. 11. - 20. 11. 2015
Iva Dedková
Year: 2015
work experience abroad

University of Dundee, Scotland
Zdeňka Kalnická
Year: 2015
work experience abroad

University of Helsinki
Renáta Tomášková
Year: 2015
work experience abroad

University of Katovice, 02. - 05.11.2015
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2015
work experience abroad

University of Kostanaj, 29.09. - 04.10.2015
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2015
work experience abroad

University of Paderborn, 08.12. - 11.12.2015
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2015
work experience abroad

University of Pécs
Renáta Tomášková
Year: 2015
work experience abroad

University of Silesia in Katowice
Zdeněk Smolka
Year: 2015
work experience abroad

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Year: 2015
work experience abroad

University of Tübingen, D, 21.6.-25.6. 2015
Radek Čech
Year: 2015
work experience abroad

University of Wroclaw, Faculty of Philology
Petr Hrtánek
Year: 2015
work experience abroad

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre: Sociálně patologické jevy společnosti v ČR v období po roce 1989, 23.03.2015 - 27.03.2015
Marek Schneider
Year: 2015
work experience abroad

Univerzita M. Béla Banská Bystrica
Jana Raclavská
Year: 2015
work experience abroad

Univerzita Mateja Bela
Vítězslav Vilímek
Year: 2015
work experience abroad

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Irena Šebestová
Year: 2015
work experience abroad

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
work experience abroad

Uniwersytet Jagielloński Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej
Irena Bogoczová
Year: 2015
work experience abroad

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Daniela Rywiková
Year: 2015
work experience abroad

Uniwersytet Karola Stefana Wyszyńskiego
Daniela Rywiková
Year: 2015
work experience abroad

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
Jiří Muryc
Year: 2015
work experience abroad

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
Irena Bogoczová
Year: 2015
work experience abroad

Uniwersytet Śląski w Katowicach (Sosnowiec, Polsko)
Lukáš Plesník
Year: 2015
work experience abroad

Uniwersytet Wroclawski
Igor Jelínek
Year: 2015
work experience abroad

Uniwersytet Wroclawski
Urszula Kolberová
Year: 2015
work experience abroad

Uniwersytet Wrocławski
Jiří Muryc
Year: 2015
work experience abroad

Uniwersytet Wrocławski
Anna Burek
Year: 2015
work experience abroad

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Simona Mizerová
Year: 2015
work experience abroad

Urban Rail Transport and its Role in a Modernizing Society at the Turn of the 20th Century
Michaela Závodná
Year: 2015
abstract in proceedings

Urbanistický a architektonický vývoj města Hlučína
Adam HUBÁČEK
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


