Publications
Feminativy v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fenomenální a konceptuální aspekty resilience
Karel Paulík
Year: 2015
abstract in proceedings

Fiktivní svět životních zkušeností v povídkách Marie Vosikové aneb Malá lekce z fenomenologické ontologie
Svatava Urbanová
Year: 2015
abstract in proceedings

Film mezi jinými edukačními médii - výsledky empirického šetření
Blažena Gracová
Year: 2015, Casablanca
specialist book chapter

Filosofická transformace elitářství po helénistickém kosmopolitním obratu
Roman HLOCH
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filosofická zábava středověkých vzdělanců: matematika jako hra
Marek Otisk
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filosofie medicíny v českých zemích
Marek Petrů
Year: 2015
editorial work

Filosofie medicíny v českých zemích
Marek Petrů, Vladimír Šiler, Tomáš Nejeschleba, Josef Kuře, Jan Payne, Wendy Drozenová, Ondřej Sláma
Year: 2015, Triton
specialist book

Filosofie (meta)předstírané vraždy
Kateřina LOCHMANOVÁ
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filosofie (meta)předstírané vraždy
Kateřina LOCHMANOVÁ, Miloslav Jůzl
Year: 2015, Institut mezioborových studií
specialist book chapter

Filozof na prowincji
Marek Otisk
Year: 2015
organizing conference, workshop

Filozofie a strach
Antonín Dolák, Lenka Naldoniová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filozofska fakulteta v Univerza Ljubljani
Jan Malura
Year: 2015
work experience abroad

Folklorystyczna uroczystość, czyli o pewnym kognitywnym mechanizmie budowania potęgi historycznego chłopa
Jan Kajfosz
Year: 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
specialist book chapter

Formen sprachlichen Handelns in Einleitungen zu linguistischen Fachartikeln aus kontrastiver Sicht
Martin Mostýn
Year: 2015, Narr Francke Attempto Verlag
specialist book chapter

Formování a vývoj ikonografického typu Adorace děcka v českém středověkém umění do roku 1420
Martin Slepička
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Formulářové sbírky a ars dictaminis
Richard Psík
Year: 2015, Dějiny a současnost
journal article

František Čermák, "Proverbs: Their Lexical and Semantic Features, Burlington, Vermont: "Proverbium" in cooperation with the Institute of the Czech National Corpus", The University of Vermont
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
published expert opinions, reviews

František Emmert: Dvojí občanství v českém právu. Praha: C.H. Beck, 2014, 144 s. ISBN: 978-80-7400-284-7
Michal SOJČÁK
Year: 2015
published expert opinions, reviews

František Hodáč - Tomáš Baťa, život a práce hospodářského buditele
Jan HERMAN, Zdeněk Pokluda
Year: 2015
editorial work

František Josef I. a T. G. Masaryk ve veřejném prostoru, na příkladu Frýdku-Místku
Martina ŠIMÍKOVÁ
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

"Františkán české poezie" František Lazecký
Lukáš Průša
Year: 2015, OKNO
journal article

Frauenporträts. Puchalová, Ingrid (2014) Lebensbilder und Texte deutschschreibender Autorinnen aus dem Gebiet der heutigen Slowakei. Košice: Vydavatelství Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. s. 256. ISBN 978-80-8152-182-9.
Iveta Zlá
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Frazémy ve dvojjazyčných římskokatolických farních časopisech
Štěpánka Velčovská
Year: 2015, Nakladatelství Pavel Mervart
specialist book chapter

Freudova neurofyziologie mysli
Marek Petrů
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
editorial work

Galerie držitelů Paskova
Jan Al Saheb, Karel Müller
Year: 2015, Město Paskov
specialist book

Gaunersprache. Geheimsprache der gesellschaftlichen Unterschicht?
Lucie Radková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Gdy twoja mowa cię (nie)zdradza
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Year: 2015, Socjolingwistyka
journal article

Gebauer Paul (1888 - 1951)
Jaromír Olšovský
Year: 2015, Slezské zemské muzeum
specialist book chapter

Gebets und Meditationsbücher des tschechischen Barock
Jan Malura
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Genealogické a heraldické zájmy Leopolda Johanna Scherschnika v kontextu dobových vzdělaneckých kontaktů
Tomáš Krejčík
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Generic and evaluative patterns in science news
Gabriela Zapletalová
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Geneze nesklonných slov v ruštině
Zdeňka Nedomová
Year: 2015, Studia Slavica
journal article

Geological Imagination in California Literature
Petr Kopecký
Year: 2015
abstract in proceedings

Germanistik und die deutsche Sprache in der Tschechischen Republik: Bestandsaufnahme und Perspektiven
Lenka Vaňková
Year: 2015, ELTE Germanistisches Institut
specialist book chapter

Girona, University of Girona, aktivní účast na konferenci, 7.-10. 9. 2015
Pavel Pumpr
Year: 2015
work experience abroad

Glaube und Aberglaube in spätmittelalterlichen deutschen heilkundlichen Texten
Lenka Vaňková
Year: 2015
abstract in proceedings

Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu
Urszula Kolberová
Year: 2015, -Rocznik Historii Prasy Polskiej
journal article

Graf Albert Joseph Hoditz (1706 - 1778) als deutschsprachiger Autor und literarisches Vorbild unter dem hermeneutischen Aspekt
Iveta Zlá
Year: 2015
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Graf Albert Joseph Hoditz (1706-1778) im Spiegel der deutschsprachigen Literatur
Iveta Zlá
Year: 2015, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA
journal article

Grantový projekt SGS12/FF/2015
Maria Vašutová, Viktória Kopuničová
Year: 2015
others

Gutmannové aneb Šlechticův žid - žid šlechticem
Aleš Zářický, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Jan Županič
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
specialist book chapter

Gwarowe i niegwarowe kreowanie obrazu świata (na podstawie materiału językowego Zaolzia)
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Year: 2015, Uniwersytet Opolski
specialist book chapter

Hebrejský jazyk - vývoj, písmo, současné použití
Tomáš Novotný
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Helping as part of professional activities of psychologists
Karel Paulík
Year: 2015, Didaktis
specialist book chapter

Hérakleitos a metoda interpretace: od fysis k politice nebo od politiky k fysis?
David ČERNÍN
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Heraldik
Milan Pišl
Year: 2015
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Historia Głosu Ludu
Urszula Kolberová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 6, č. 1
Petr Kadlec
Year: 2015
editorial and language revision


