Projects & Grants
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Periodr9/2020 - 8/2023
ProviderKatedra českého jazyka, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Support of transferable work competencies for the labour market while studying at university
Main solverMgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Periodr9/2021 - 7/2023
ProviderKatedra sociologie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Statesolved
Propedeutika kritického myšlení a mediální gramotnosti ve výuce dějepisu na středních školách
Main solverMgr. David Černín, Ph.D.
Periodr4/2020 - 4/2023
ProviderKatedra filozofie, Program ÉTA
Statesolved
Diagnostický systém měření postojů žáků na principu testování psychologické vzdálenosti s využitím evolučních algoritmů
Main solverMgr. Josef Kundrát, Ph.D.
Periodr4/2020 - 3/2023
ProviderKatedra psychologie, Program ÉTA
Statesolved
Improving of educational infrastructure FF OU and improving the accessibility for students with special educational needs
Main solverdoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Periodr6/2017 - 12/2022
ProviderFilozofická fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Literary image of the region 1918-2018 (northeastern Moravia and Czech Silesia) personalities, events, institutions, places, texts
Main solverprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Periodr3/2020 - 12/2022
ProviderProgram NAKI
Statesolved
Reception of French historical avant-gardes in Czech interwar theatre
Main solverMgr. Mariana Orawczak Kunešová, Ph.D.
Periodr1/2020 - 12/2022
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
The Moravian Compromise as a Laboratory for the Nationalization of Politics and Law: The National Partitioning of Moravia?s Towns, 1905-1914
Main solverdoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Periodr1/2020 - 12/2022
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2019 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Periodr9/2019 - 8/2022
ProviderKatedra historie, Katedra českého jazyka, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Kvalitní studijní programy jako klíčový prvek přípravy odborníků na FF OU II
Main solverdoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Periodr1/2021 - 12/2021
ProviderDěkanát FF, Statutární město Ostrava
Statesolved
Reflection of Language and Linguistic Issues in Non-Linguistic Texts
Main solverdoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Periodr1/2020 - 12/2021
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Linguistic Contacts between French and Spanish: loanwords and interferences
Main solverMgr. Iva Dedková, Ph.D.
Periodr1/2021 - 12/2021
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Spanish Loan Words in Contemporary Czech
Main solverMgr. Irena Fialová, Ph.D.
Periodr1/2021 - 12/2021
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Fictional characters and subjects (types, stereotypes, archetypes) II
Main solverdoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Periodr1/2021 - 12/2021
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Portraying Countryside in Central European Literature
Main solverMgr. Jakub Ivánek, Ph.D.
Periodr4/2020 - 12/2021
ProviderVisegrad Fund
Statesolved
Landfrieden as the source of the provincial law in Moravia of the Estates era
Main solverMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Periodr1/2019 - 12/2021
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Neological loanwords and their equivalents in contemporary French and Czech, study tooled on corpus.
Main solverdoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Periodr1/2019 - 12/2021
ProviderMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Statesolved
THE GREAT HISTORICAL ATLAS OF CZECH SLESIA - Identity, Culture and Society of the Czech Silesia in the process of social modernization with the cultural landscape impact
Main solverMgr. Radek Lipovski, Ph.D.
Periodr3/2018 - 12/2021
ProviderProgram NAKI
Statesolved
New Ideologies in the Contemporary Spanish Prose
Main solverdr Jan Mlčoch
Periodr1/2021 - 12/2021
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
TRANSKUNST V. - Realizace a prezentace transkulturního projektu s těžištěm na překladu a tlumočení
Main solverMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Periodr3/2021 - 12/2021
ProviderAction
Statesolved

12