Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts

Lenka Nováková


Academic degree, name, surname:Mgr. Lenka Nováková, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Centre for Economic and Social History (Faculty of Arts)
Phone number, mobile:
E-mail:No record found.Hospodářský a sociální vývoj od poloviny 19. století do současnosti
Lenka Nováková
Year: 2020, Muzeum Těšínska
specialist book chapter

Hospodářský a sociální vývoj od poloviny 19. století do současnosti
Lenka Nováková
Year: 2020, Muzeum Těšínska
specialist book chapter

K otázce přechodného ubytování židovských uprchlíků v obci Ostravice v letech 1938-1939
Lenka Nováková
Year: 2020, neuvedeno
specialist book chapter

Poddanské město a jeho hradby na příkladu hukvaldského panství.
Lenka Nováková
Year: 2020, Veduta
specialist book chapter

Příběh historické budovy Muzea Těšínska.
Lenka Nováková, Zbyšek Ondřeka, Ilona Pavelková
Year: 2020, Těšínsko
journal article

Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... other authors
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book

Svibice
Lenka Nováková
Year: 2020, Muzeum Těšínska
specialist book chapter

Svibice
Lenka Nováková
Year: 2020, Muzeum Těšínska
specialist book chapter

Tesař, Petr (ed.): Vůkol Slezska.
Lenka Nováková
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Těšínské Slezsko a jeho proměny v době modernizace
Radim Jež, Radek Lipovski, David Pindur, Nela KOTÁSKOVÁ, Martin Krůl, Lenka Nováková, Karolína Ondřeková, Ilona Pavelková, Petr Popelka, Kateřina Stenchlá ... other authors
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book

Vzpomínka na Karla Budina.
Lenka Nováková
Year: 2020, Těšínsko
journal article

Bei diesem amt viele unerträgliche verantwortungen zugemutet werden". Příspěvek k byrokratizaci v poddanských městech na hukvaldském panství
Lenka Nováková
Year: 2019, Folia Historica Bohemica
journal article

K otázce přechodného ubytování židovských uprchlíků v místeckém okrese v letech 1938-1939
Lenka Nováková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Každodenní život v poddanských městech na hukvaldském panství pod vlivem válečných událostí
Lenka Nováková
Year: 2019, Bohemiae Occidentalis historica
journal article

Památník bojů o Těšínsko v Orlové.
Lenka Nováková
Year: 2019, Těšínsko
journal article

Pindur, David: Domus orationis: Farní chrám sv. Jana a Pavla v Místku v proměnách staletí.
Lenka Nováková
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Poddanské město a jeho hradby na příkladu hukvaldského panství
Lenka Nováková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reformy Marie Terezie a města hukvaldského panství.
Lenka Nováková
Year: 2019, neuvedeno
specialist book chapter

Slepička, Martin: Hrabová v čase první světové války a formování samostatného Československa 1914-1919
Lenka Nováková
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Spor o Těšínsko ve sbírkách Muzea Těšínska
Lenka Nováková, Martin Krůl
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Toulky údolím Olše
Lenka Nováková, Martina Uhlářová
Year: 2019, Muzeum Těšínska
specialist book

Žena v roli živitelky. Hospodaření žen v 18. století na příkladu hukvaldského panství
Lenka Nováková
Year: 2019, Ostravská univerzita - Muzeum v přírodě
specialist book chapter

Haničák, Ondřej - Kolář, Ondřej (edd.): 140 let Matice opavské. Vybrané kapitoly z dějin české národnostní emancipace na Slezsku. Opava: Matice slezská - Slezské zemské muzeum 2017, 163 s. Těšínsko 61, 2018, č. 2, s. 158-160
Lenka Nováková
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Každodenní život v poddanských městech na hukvaldském panství pod vlivem válečných událostí
Lenka Nováková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Knihy v měšťanských domácnostech na moravskoslezském pomezí na počátku 19. století
Lenka Nováková
Year: 2018, Acta Musei Nationalis Pragae, Historia litterarum
journal article

Lokální kaplanství na Moravě od josefinismu do první poloviny 19. století
Lenka Nováková
Year: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Marin Slepička a kol.: Historie obce Hrabová. Dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost. Ostrava: Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová 2017, 527 s. Těšínsko 61, 2018, č. 2., s. 160-162.
Lenka Nováková
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Měšťanská domácnost na hukvaldském panství ve druhé polovině 17. a v 18. století
Lenka Nováková
Year: 2018, Muzeum Těšínska
specialist book chapter

Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu
Marek Vařeka, Aleš Zářický, Peter Caban, Drahomír Suchánek, Marek Šmíd, Krzysztof Czajkowski, Jan Saheb, Lenka Nováková, Kateřina Tvrdá, Marzena Agnieszka Bogus, Janusz Jan Spyra, Mikolaj Czajkowski, Pavel Marek, Jan Županič, Jitka Jonová, Václav Hořčička, Václav Horák, Michal Pehr, Beata Kempná, Eva Richtrová ... other authors
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book

Pořádnost strany šenkování pivních pořádek z roku 1698.
Lenka Nováková
Year: 2018, Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv ve Frýdku-Místku
specialist book chapter

Uprchlíci v Ostravici v letech 1938-1939.
Lenka Nováková
Year: 2018, Těšínsko
journal article

Žena v roli živitelky
Lenka Nováková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsNo record found.No record found.No record found.

instagram
rss
social hub