Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Czech Literature and Literary Criticism

Miloš Matěj


Academic degree, name, surname:Prof. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.
Room, floor, building: DM 206, Building DM
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Art History and Cultural Heritage (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 2005
E-mail:No record found.Leopold a Paul Kupelwieser. Umění, průmysl a architektura
Miloš Matěj
Year: 2016, Galerie výtvarného umění v Ostravě
specialist book

Mapa příběhů. Technické dědictví Moravy a Slezska
Květa Jordánová, Petra Mertová, Radek Slabotínský, Miloš Matěj, Alena Borovcová, Bohumír Smutný ... other authors
Year: 2015, Technické muzeum v Brně
specialist book

Technické památky Moravy a Slezska
Alena Borovcová, Pavel Maren, Michaela Ryšková, Miloš Matěj, Květa Jordánová
Year: 2015
others

Kulturní dědictví Vítkovických železáren
Miloš Matěj, Irena Korbelářová
Year: 2014, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
specialist book

Podíl výrobních podniků na území dnešní České republiky na výstavbě flotily rakousko-uherských bitevních lodí
Miloš Matěj
Year: 2014, Zprávy památkové péče
journal article

Cultural monuments of the Rosice-Oslavany industrial area.
Miloš Matěj, Jaroslav KLÁT, Jarmila PLCHOVÁ, Jan KYSELÁK
Year: 2013, Národní památkový ústav
specialist book

Chceme, nebo nechceme technické a průmyslové památky?
Miloš Matěj
Year: 2013, Zprávy památkové péče
journal article

Industrial complexes in Ostrava to be nominated on the UNESCO tentativelist
Miloš Matěj
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koncepce a realizace obnovy a zpřístupnění Národní kulturní památky Dolu Michal / Petr Cingr
Miloš Matěj
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koncepty pro uchování industriálních kulturních památek v Evropě a České republice
Miloš Matěj
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Technické památky města Hranic a okolí
Miloš Matěj
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Technické památky na Moravě a ve Slezsku
Miloš Matěj
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace
Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Jarmila Plchová, Jan Kyselák
Year: 2012, NPÚ ÚOP v Ostravě
specialist book

Odešel ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc.
Miloš Matěj
Year: 2012, Zprávy památkové péče
journal article

Model dolu Alexandr a jeho využití v památkové praxi
Miloš Matěj
Year: 2011, Časopis Společnosti přátel starožitnost
journal article

Severní dráha císaře Ferdinanda
Alena Borovcová, Alena Borovcová, Miloš Matěj, Miloš Matěj
Year: 2010, Jaga Group s.r.o
specialist book chapter

Exkursion in das Mährische Ostrau zu Kohle und Stahl
Miloš Matěj
Year: 2009, Industrie-Kultur
journal article

Jihomoravský lignitový revír z hlediska zájmu památkové péče. In Sborník přednášek z pracovních seminářů Hornického muzea a Klubu přátel hornického muzea v Ostravě
Miloš Matěj, Jana Kynclová
Year: 2009
abstract in proceedings

Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru
Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Irena Korbelářová
Year: 2009, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
specialist book

Limity památkové péče a průmyslové dědictví
Miloš Matěj
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezinárodní konference Gotické umění Slezska pořádaná Národním památkovým ústavem a městem Krnovem
Miloš Matěj, Daniela Rywiková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postkongresová exkurze mezinárodní konference TICCIH.
Miloš Matěj, Alena Borovcová, Jana Kynclová, Květa Jordánová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průmyslová krajina-zahraniční příklady řešení a možnosti jejich využití v ostravské průmyslové aglomeraci. In. Sborník referátů odborné mezinárodní konference Průmyslová krajina 2009
Miloš Matěj
Year: 2009
abstract in proceedings

Průmyslová krajina-zahraniční příklady řešení a možnosti jejich využití v ostravské průmyslové aglomeraci In. Sborník referátů odborné mezinárodní konference Průmyslová krajina 2009
Miloš Matěj
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

XIV International TICCIH Congress ve  Freiberg, Německo - člen organizačního výboru a organizátor postkongresové exkurze v Ostravské průmyslové aglomeraci
Miloš Matěj
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

XIV. mezinárodní kongres TICCIH a navazující odborná exkurze v Ostravě
Miloš Matěj
Year: 2009, Zprávy památkové péče
journal article

Zachování a obnova kulturních památek železnice Severní dráhy Ferdinandovy na území České republiky.
Miloš Matěj
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zachování a obnova kulturních památek železnice Severní dráhy Ferdinandovy na území České republiky. In Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2008. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie.
Miloš Matěj
Year: 2009
abstract in proceedings

Cultural monuments of the Ostrava-Karviná coalfield
Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Irena Korbelářová
Year: 2008, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
specialist book

Péče o technické a industriální památky
Miloš Matěj
Year: 2008, Zprávy památkové péče, č. 5
journal article

Promarněná příležitost...
Miloš Matěj
Year: 2008, Zprávy památkové péče, č. 4
journal article

Příklady zachování kulturního dědictví textilního průmyslu v Polsku a Francii
Miloš Matěj
Year: 2008, Zprávy památkové péče, č. 3
journal article

Hlubina coal mine, coking plant and blast furnaces at Vítkovice iron works
Miloš Matěj
Year: 2007
abstract in proceedings

Industrial Complexes in Ostrava. To be nominated for Inscription on the UNESCO
Miloš Matěj, Věra Kučová
Year: 2007, National Institute for the Protection and Conservation of Monuments and Sites, Central unit in Prague and Regional Department in Ostrava
specialist book

Industriální soubory v Ostravě. Vybrané k nominaci na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO
Miloš Matěj, Věra Kučová
Year: 2007, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
specialist book

National Cultural Heritage Site Michal / Petr Cingr Coal Mine, Ostrava
Miloš Matěj, Jaroslav Klát
Year: 2007, National Institute for the Protection and Conservation of Monuments and Sites Regional Unit in Ostrava
specialist book

National report
Miloš Matěj
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ostravská průmyslová aglomerace. Příklad celkového řešení průmyslového dědictví (hornické, hutnické a železniční památky a dělnické kolonie)
Miloš Matěj
Year: 2007, Národní muzeum
specialist book chapter

Ostravská průmyslová aglomerace. Technické památky v památkové péči
Miloš Matěj
Year: 2007, Národní muzeum
specialist book chapter

Preserving and restoring cultural heritage sites of the Northern Ferdinand railway
Miloš Matěj
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Národní kulturní památka Důl Michal / Petr Cingr v Ostravě
Miloš Matěj, Jaroslav Klát
Year: 2006, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
specialist book

Praktické příklady zachování průmyslového kulturního dědictví a jeho animace v oblasti Porúří ve Spolkové republice Německo
Miloš Matěj
Year: 2006, Zprávy památkové péče, č. 5
journal article

Technické a průmyslové památky z hlediska zájmů památkové péče
Miloš Matěj
Year: 2006
abstract in proceedings

Plnění výzkumného záměru Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě v letech 1999 - 2004
Miloš Matěj
Year: 2005
abstract in proceedings

Úvodem
Miloš Matěj
Year: 2005
abstract in proceedings

Vývoj průmyslu jako předpoklad rozvoje Ostravy
Miloš Matěj
Year: 2005
abstract in proceedings

Animace průmyslového dědictví
Miloš Matěj, Eva Dvořáková
Year: 2004, Zprávy památkové péče, č. 4
journal article

Obnova národních kulturních památek v Ostravě
Miloš Matěj, Jana Kynclová
Year: 2004, Zprávy památkové péče, č. 4
journal article

Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. IV. díl, Š-Ž. Slovníky. Dodatky, (hesla pod šifrou MAT). Ed. Hana Hlušičková
Miloš Matěj
Year: 2004, Libri
specialist book chapter

Industrie-kultur
Miloš Matěj
Year: 2003, Zprávy památkové péče, č. 4
journal article

Památky hornické činnosti
Miloš Matěj
Year: 2003
abstract in proceedings

Průmyslové dědictví ostravské aglomerace
Miloš Matěj
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. III. díl, P-S, (hesla pod zkratkou MAT). Ed. Hana Hlušičková
Miloš Matěj
Year: 2003, Libri
specialist book chapter

Zpřístupnění depozitáře vybraného technického zařízení Vítkovických železáren
Miloš Matěj, Petr Bajs, Jana Kynclová
Year: 2003
abstract in proceedings

Zpřístupnění depozitáře vybraného technického zařízení Vítkovických železáren
Miloš Matěj, Jana Kynclová
Year: 2003
abstract in proceedings

Das Industriebe des Ostrauer Ballungsgebietes
Miloš Matěj
Year: 2002, Industrie - kultur
journal article

Industriedenkmalpflege in der Tschechischen Republik. Entwicklung und Strukturn
Miloš Matěj
Year: 2002, Industrie - kultur
journal article

Opomíjená součást kulturního dědictví
Miloš Matěj
Year: 2002, Fórum architektury a stavitelství
journal article

Průmyslové dědictví jako prostředek vzájemné evropské integrace
Miloš Matěj
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. II. díl H-O, (hesla pod zkratkou MAT). Ed. Hana Hlušičková
Miloš Matěj
Year: 2002, Libri
specialist book chapter

Kulturní dědictví centrálního kladenského revíru
Miloš Matěj
Year: 2001, Zprávy památkové péče
journal article

Limity indrustriálního skanzenu
Miloš Matěj
Year: 2001, Fórum architektury a stavitelství
journal article

Pravda posledního pracovního dne
Miloš Matěj
Year: 2001, Fórum architektury a stavitelství
journal article

Specifický charakter průmyslových a technických památek
Miloš Matěj
Year: 2001
abstract in proceedings

Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. I. díl, A-G, (hesla pod zkratkou MAT). Ed. Hana Hlušičková
Miloš Matěj
Year: 2001, Libri
specialist book chapter

Zabytki przemyslu w republike Czeskiej
Miloš Matěj
Year: 2001
abstract in proceedings

Technické památky a problematika ruin
Miloš Matěj
Year: 1998, Zprávy památkové péče
journal article

Třinecké železárny z hlediska náprav památkové péče
Miloš Matěj, Michaela Ryšková
Year: 1998
abstract in proceedings

Železniční stavby a zařízení z hlediska památkové péče
Miloš Matěj, Alena Borovcová
Year: 1998
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Rosová RomanaWooden churches in Těšínsko and their cultural-historical contextDoctoral thesis 2018 
Borovcová AlenaThe Emperor Ferdinand Exclusively Privileged Northen RailwayDoctoral thesis 2014 
Klučarovská NikolaPresentation of Cultural Heritage in Online EnviromentMaster's thesis 2021 
Špacírová MonikaPower distribution system from the view of heritage careMaster's thesis 2019 
Hajnová RenátaSugar rafineries, selected locations in BohemiaMaster's thesis 2018 
Mrázková MagdalénaFormation of opinion on the value of industrial heritage and modern architecture of city centre of Moravian OstravaMaster's thesis 2018 
Recht PavlaReconstruction of the building development of the coking plant at the Vítkovice ironworksMaster's thesis 2018 
Míšanec RadekHistorical and architectural development of Žofie (Sofien) iron works in Moravian Ostrava in 20th centuryMaster's thesis 2017 
Pavelková LucieGlass production in Zlín region from the care of historical monumentsMaster's thesis 2017 
Plachý FilipTelevision Sets Manufactured in Czechoslovakia from the Museology PerspectiveMaster's thesis 2017 
Barišová LenkaTextile industry and its ways of museum presentationMaster's thesis 2015 
Pavelek HubertThe History of Organ Building Technologies in the 19th Century by the Examples of Moravian and Silesian Organ-BuildersMaster's thesis 2013 
Gašpárek PetrMiller's farm families Podešvových and work on the water stream Věžeckého. Cataloging water mills in the district. KromerizMaster's thesis 2012 
Nohavicová LadaThe Ammunition Factory in Vsetín in the Context of the Companies with ammunition and related Production with the Intention of Moravian Area. The History of the Company, monument Preservation, the Possibilities of new Usage.Master's thesis 2012 
Pečenka LukášTitle of the Thesis Recent documentation of turn-tables in the region of central Bohemia, regarding technical development and its manufacturers in terms of care of historical monumentsMaster's thesis 2011 
Flokovičová PetraFood industry in region Bruntál in term of care of historical monumentsMaster's thesis 2009 
Martišková IvanaQuestions of history and developmend of bee hives as a cultural - historical phenomenonMaster's thesis 2009 
Krasnyanyk LesyaEntrepreneurial activities of architekt Jindřich Freiwald in Carpathian RutheniaMaster's thesis 2008 
Kudrna JanProtection and renewal historical cars-reflex contemporary access and motion methodicsMaster's thesis 2008 
Nitra TomášThe Development of regional Airports in ex-Czechoslovakia oriented on their architectural characterMaster's thesis 2008 
Skulina MichalSlag dumps in Ostrava regionMaster's thesis 2008 
Vitásková KarinThe history of handling with the industrial culture. The monument preservation and his growing mesningin this section.Master's thesis 2008 
Borovcová AlenaBREWING AND MALTING UNDUSTRIES IND THE FORMER OLOMOUCMaster's thesis 2007 
Grymová KarolínaTHE ELECTRIFICATION OF THE OSTRAVA REGION AND PRESNTATION AS EXPOSITION OF STEAM AND ELECTRICAL ENERGY NATIONAL CULTURAL HERITAGE MINE MICHAL/ PETR CINGR IN OSTRAVA ? MICHÁLKOVICEMaster's thesis 2006 
Jung JiříJulius Bühler - prince Karl Max Lichnowsky´s architectMaster's thesis 2006 
Nováková MartinaArchitecture of sugarfactories of Proskowetz´s Family - Sugarfactories in Břeclav, Kvasice and Všetuly from view of historical monumental careMaster's thesis 2006 
Sternadelová JanaPublic narrow-gauge railways in the industrial area of Ostrava and KarvináMaster's thesis 2006 
Lasotová VladimíraINTERMEDIATION OF THE SIGNIFICANCE AND VALUES TO THE GENERAL PUBLIC OF OSTRAVA´S INDUSTRIAL AREAMaster's thesis 2005 
Nováková HanaKlein`s ironworks, their historical development and evaluation in term of monument preservationMaster's thesis 2005 
Šťastná MarieWORKS OF ARCHITECTS JOSEF MÍSTECKÝ AND BOHUMÍR KUPKA IN CONNECTION WITH ACTIVIES OF THE NATIONAL WOOD PROCESSING VOCATIONAL SCHOOL AT VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍMaster's thesis 2005 
Telařík LiborSmall hydralic power stations connected to the public electricity network on the territory of the former North-Moravia region from the point of view of the care of historical monumentsMaster's thesis 2005 
Zajícová IvanaSchool buildings in Bruntal and in the surrounding area realized at the turn of the 19 and 20 centuryMaster's thesis 2005 
Zajícová IvanaSchool buildings in Bruntal and in the surrounding area realized at the turn of the 19 and 20 centuryMaster's thesis 2005 
Sedláčková AnnaSuspended cablewaysBachelor's thesis 2020 
Klučarovská NikolaIndustrial Heritage in Košice and its presentation via modelBachelor's thesis 2019 
Recht PavlaReconstruction of the building development of the mine HlubinaBachelor's thesis 2016 
Míšanec RadekHistorical and architectural development of Žofie (Sofien) iron works in Moravská Ostrava.Bachelor's thesis 2015 
Jurošková PetraLandsberger, family business in Frýdek-MístekBachelor's thesis 2012 
Šádková LucieBell´s tradition of Manoušek´s familyBachelor's thesis 2011 
Gašpárek PetrWater Mills in Roštín from Standpoint of Care of historical MonumentsBachelor's thesis 2010 
Balabán KryštofDocumentation of hammer pond in Ostrava in term of care of historical monumentsBachelor's thesis 2009 
Buček TomášBUILDING TOSTOCKING PLANTS COMMODIT IN OLOMOUC IN LIGHT OF CARE OF HISTORICAL MONUMENTSBachelor's thesis 2009 
Kotlandová MichaelaPublic garages Palace from point of view of historical care in Hradec KrálovéBachelor's thesis 2009 
Myška JanDocumentation and evaluation of heating plant in Jaroměř in term of care of historical monumentsBachelor's thesis 2009 
Nohavicová LadaThe premises of The Ammunition factory in Vsetín from standpoint of Care of historical monumentsBachelor's thesis 2009 
Pečenka LukášCurrent documentation and development of the railway turning tables in the czech republic of historical monumentsBachelor's thesis 2009 
Vališová KláraActivity of architect Arthur Corazza in Jihlava and development of his buildingsBachelor's thesis 2009 
Flokovičová PetraMunicipal food industry in KrnovBachelor's thesis 2007 
Křížová Roztomilá MichalaMunicipal industry in Krnov-gasworks, power station, public lighing, sewerage,water system from viewpoint monumental careBachelor's thesis 2007 
Martišková IvanaThe history and development of bee habitations from natural bee hives to the present in the territory of Czech republicBachelor's thesis 2007 
Rojčíková VěraThe Mill Samuely-Wechsberg in Moravian Ostrava, the millrace in Moravian OstravaBachelor's thesis 2007 
Suchánková PavlínaDevelopment, structure and cultural value of circus tents and their facilitiesBachelor's thesis 2007 
Ždiniaková PavlínaAgriculture supply and purchase in Nový Jičín, joint - stock company; from viewpoint monumental careBachelor's thesis 2007 
Krasnyanyk LesyaA settlement of family houses in the townof Chust. Architect Jindrich FteiwaldBachelor's thesis 2006 
Kudrna JanHistorical fire technics Moravian Silesian regionBachelor's thesis 2006 
Nitra TomášOstrava Mošnov airport - the documentation and the evaluation of its heritage management aspectsBachelor's thesis 2006 
Řeháková JanaFoundation and development of tourist center Pustevny and its cultural and social influence in Wallachian RegionBachelor's thesis 2006 
Kuchejdová KristaKLASSICISM PROFAL ARCHITECTURE IN BRUNTALBachelor's thesis 2005 
Pavlovič Martin MichalDevelopment of archbishop water-gang and its contemporaneous stateBachelor's thesis 2005 
Rucká PavlaKošice - Bohumín railwayBachelor's thesis 2005 
Šíl JiříBreweries in the Region of Dvůr Králové nad Labem from the Conservation´s Point of ViewBachelor's thesis 2005 
Šíl JiříBreweries in the Region of Dvůr Králové nad Labem from the Conservation´s Point of ViewBachelor's thesis 2005 
Vitásková KarinBIW, Corp. and its influence onto newforming Novy Bohumin townBachelor's thesis 2005 


Milling Culture in Moravia
Main solverProf. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Milling Culture in Moravia
Main solverProf. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
instagram
rss
social hub