Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Czech Language

Hana Šústková


Academic degree, name, surname:Mgr. Hana Šústková, Ph.D.
Room, floor, building: DM 506, Building DM
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Centre for Economic and Social History (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1966
E-mail:

Education

2007 – nowUniversity of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – Doctoral studies of Economic and Social History
1996 – 2001University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – Master’s studies of Specialized History (Mgr.)

Experience

2008 – nowUniversity of Ostrava, Centre for Economic and Social History – Academic staff member
2002 – 2007Ostrava City Archives – Specialized archivist

Research and Grant Activity

Inactive grants

IGS 25/1065 Rekonstrukce členské základny politických spolků a stran Rakouského Slezska mezi lety 1861-1918
IGS 25/1060 Vznik a vývoj politických stran v Rakouském Slezsku v období 1861-1918

Membership in Advisory Boards and Professional Organizations

Česká archivní společnost

Basic research specialization

Social history focused on the Habsburg monarchy and Germany from the 18th century to the mid-20th century formation of political parties and autonomy and their impact on the modernization of society


Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... other authors
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book

Paul Kupelwieser: Paměti
Aleš Zářický, Milan Pišl, Milan Myška, Hana Šústková, Eva Polášková, Michaela Závodná, Iveta Zlá, Jana Davidová Glogarová, Věra Šustková ... other authors
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book

Maximilan Munk - from Vienna to Vítkovice
Hana Šústková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

August Scholtis albo z Bolacic do Berlina i z powrotem
Hana Šústková, Krzysztof Czajkowski, Aleš Zářický, Jan Malura, Janusz Jan Spyra
Year: 2015, Ostravská univerzita
specialist book chapter

August Scholtis - věčný rebel
Hana Šústková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

August Scholtis a Fran Směja - dva pohledy na jednu zemi
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Hana Šústková, Jiří Šouša, Aleš Zářický
Year: 2014, Dokořán - Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

August Scholtis aneb z Bolatic do Berlína a zase zpátky
Aleš Zářický, Hana Šústková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die Generationenforschung. Perspektiven und Grenzen der Methode für die historische Forschung der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts
Hana Šústková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die Welt der verlorenen Illusionen in der ČSR
Aleš Zářický, Hana Šústková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koexistence starých a nových středních vrstev v procesu modernizace
Hana Šústková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezigenerační kontinuita technické inteligence na provincii (na příkladu Vítkovického horního a hutního těžířstva)
Hana Šústková, Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Agrareliten in Österreichisch-Schlesien
Hana Šústková, Eduard Kubů, Aleš Zářický, Torsten Lorenz, Uwe Müller, Jiří Šouša ... other authors
Year: 2013, Dokořán
specialist book chapter

Die Beziehung der Fürstenfamilie von Liechtenstein zu (Österreichisch) Schlesien
Hana Šústková, Marek Vařeka, Aleš Zářický
Year: 2013, Universität Ostrava - Liechtensteinisches Landesmuseum
specialist book chapter

Dva pohledy na jednu zemi / Hlučínsko očima Frana Směji a Augusta Scholtise
Aleš Zářický, Hana Šústková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezigenerační kontinuita inteligence na provincii
Hana Šústková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Netradiční úkoly firemního archivnictví
Hana Šústková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ostrava
Hana Šústková, Radoslav DANĚK, Jozef Šerka, Blažena Przybylová, Jiří Brňovják, Martin Juřica, Antonín Barcuch, Šárka Glombíčková, Vladimír Maňas, Zbyněk Moravec, Eva Rohlová, Michal Zezula ... other authors
Year: 2013, Nakladatelství Lidových novin
specialist book

Rozvoj výzkumu hospodářských a sociálních dějin na Ostravské univerzitě
Hana Šústková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka
Jaroslav David, Radek Čech, Lucie Radková, Jana Davidová Glogarová, Hana Šústková
Year: 2013, Host
specialist book

Centre for Economic and Social History 2008-2012
Aleš Zářický, Radek Lipovski, Hana Šústková, Michaela Závodná
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Histories of Capitalism: Specific Ways of of Capitalism in Austro-Hungary.
Hana Šústková, Michaela Závodná
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The VMIC Social System. The View of Historians over the Past 100 Years
Hana Šústková
Year: 2012, Hospodářské dějiny/Economic History
journal article

Agrareliten in Österreichisch-Schlesien 1848-1914
Hana Šústková, Aleš Zářický
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historie centra Moravské Ostravy v kostce
Hana Šústková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poslanci Rakouského Slezska na zemském sněmu 1861-1914 (slezské hospodářské, intelektuální a politické elity)
Hana Šústková
Year: 2010
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Prameny vztahující se ke spolkové činnosti (spolkové katastry, spolkové spisy, výroční a jubilejní zprávy spolků)
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Hana Šústková
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Session S8: Xth International Conference on Urban History
Andrea Pokludová, Hana Šústková
Year: 2010
organizing conference, workshop

Slezská šlechta na politické a podnikatelské scéně 19. století
Hana Šústková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Centrum a *periférie*. Dva rody - dva osudy.
Aleš Zářický, Hana Šústková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Entrepreneurs in Communal and Country Politics of Austrian Silesia in the second half of the 19. Century
Hana Šústková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Entrepreneurs in Communal and Country Politics of Austrian Silesia in the second half of the 19. Century
Hana Šústková
Year: 2009
abstract in proceedings

Galician Migrations for Work to Moravská Ostrava in the second half of the 19. century
Hana Šústková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Galitian Migrations for Work to Moravská Ostrava in the second half of the 19. Century
Hana Šústková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Aleš Zářický, Hana Šústková, Martin Jemelka, Stanislav Knob, Vladimír Horák, Radoslav Daněk, Andrea Pokludová ... other authors
Year: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book

Podnikatelé v komunální a zemské politice Rakouského Slezska ve 2. polovině 19. století
Hana ŠUSTKOVÁ
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II. (4 biogramy)
Hana Šústková, Milan Myška
Year: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Podnikatelské aktivity nobilitovaných poslanců slezského zemského sněmu
Hana Šústková, Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Year: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Research Efforts of Count Wilczek
Hana Šústková, Aleš Zářický
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Struktury skupin poslanců slezského zemského sněmu 1861-1918.
Hana Šústková
Year: 2008, Slezský sborník
journal article

Struktury skupin poslanců slezského zemského sněmu 1861-1918.
Hana Šústková
Year: 2008, Slezský sborník
journal article

Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století (ved. autorského kolektivu)
Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Milan Myška, Radoslav Daněk, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Zbyněk Žouželka, Hana Šústková ... other authors
Year: 2008, Ostravská univerzita
specialist book

The Influance of Galicians on Life in Moravian Ostrava/Ostrau and its Surroundings during the Era of Industrialization
Hana Šústková
Year: 2008
abstract in proceedings

Člověk v Ostravě v 19. století
Milan Myška, Aleš Zářický, Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Martin Jemelka, Radoslav Daněk, Hana Šústková, Karel Jiřík ... other authors
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Haličan
Hana Šústková, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské Univerzity
specialist book chapter

Hostinský
Hana Šústková, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2007, Filoozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Knihkupecká a nakladatelská rodina Buchsbaumů z Přívozu
Hana Šústková
Year: 2007
abstract in proceedings

Kořalečník, vetešník, lichvář
Hana Šústková, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 10. (22.) (1 biogram)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Německé divadelnictví v Moravské Ostravě do roku 1918
Hana Šústková
Year: 2007
abstract in proceedings

Nobilitovaní příslušníci slezského zemského sněmu v letech 1861-1918
Hana Šústková
Year: 2007
abstract in proceedings

Osudy rodiny Wechsbergů
Hana Šústková
Year: 2007
abstract in proceedings

Žena středních vrstev
Hana Šústková, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Biografický slovník poslanců Slezského zemského sněmu v Opavě (1861-1918)
Hana Šústková
Year: 2006, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
specialist book

Ignatz Buchsbaum-knihkupec a nakladatel z Přívozu
Hana Šústková
Year: 2006
abstract in proceedings

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.) (3 biogram)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.) (1 biogram)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Dokoupil, L. - Myška, M. - Svoboda, J. (eds.): Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (23 hesel)
Hana Šústková, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jiří Svoboda
Year: 2005, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.) (2 biogramy)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) (3 biogramy)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Osudy frenštátské rodiny Kohnů
Hana Šústková
Year: 2005
abstract in proceedings

Patscheiderova aféra-velezrádný proces s představiteli sudetoněmeckých stran
Hana Šústková
Year: 2005
abstract in proceedings

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 5. (17.) (3 biogramy)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2004, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Ohlas moravskoostravského tisku na příliv židovských emigrantů z Německa po roce 1933
Hana Šústková
Year: 2004
abstract in proceedings

Moravskoostravská pobočka Spolku pro podporu rakouské mořeplavby
Hana Šústková
Year: 2003
abstract in proceedings

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 4. (16.) (2 biogramy)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2003, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Sklárna v Karviné a její místo v průmyslovém rozvoji Ostravska-Karvinska
Hana Šústková
Year: 2003, Těšínsko. Vlastivědný časopis
journal article

Židé v díle Františka Sokola-Tůmy
Hana Šústková
Year: 2003
abstract in proceedings

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 3. (15.) (3 biogramy)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2002, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Ústav pro regionální výzkum
specialist book chapter

Národnostní stratifikace slezského zemského sněmu od jeho vzniku v roce 1861 do rozpadu habsburské monarchie (Příspěvek k problematice fomování občanské společnosti v Rakouském Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století)
Aleš Zářický, Hana Šústková
Year: 2002
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsNo record found.No record found.No record found.

instagram
rss
social hub