Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts

Jan Hruboš


Academic degree, name, surname:PhDr. Jan Hruboš, Ph.D.
Room, floor, building: DM 506, Building DM
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of History (Faculty of Arts)
Centre for Economic and Social History (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1966
E-mail:No record found.Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... other authors
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book

Polský původ moravské šlechty v genealogickém díle Bartoloměje Paprockého z Hlohol a Paprocké Vůle (1543-1614)
Jan Hruboš
Year: 2019, Fundacja Silva Rerum Polonarum
specialist book chapter

Zámky, statky a úřady // Pałace, posiadłości i pamięć
Marek Vařeka, Jiří Brňovják, Marek Starý, Boguslaw Czechowicz, Jan Kilián, Radek Polách, Jana Janišová, Ewelina Mika, Krzysztof Czajkowski, Jan Hruboš ... other authors
Year: 2019, Fundacja Silva Rerum Polonarum
specialist book

Dopady třicetileté války na hmotné poměry šlechty v oblasti moravskoslezského pomezí (na příkladu Paskova)
Jan Saheb
Year: 2018, Muzeum Těšínska
specialist book chapter

Galerie držitelů Paskova
Jan Saheb, Karel Müller
Year: 2018, Město Paskov
specialist book

Migrace a konfese jako determinující faktory osobní kariéry raněnovověkého šlechtice. Z Moravy přes Evropu do Horního Slezska - příběh Jana Němčického z Němčic
Jan Saheb
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

'...Mnoho zlého, hladu, vody pití a velkého strachu pocítiti...'. Osudy vrchnostenského úředníka Fridricha Sovineckého z Mohelnice během třicetileté války
Jan Saheb
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu
Marek Vařeka, Aleš Zářický, Peter Caban, Drahomír Suchánek, Marek Šmíd, Krzysztof Czajkowski, Jan Saheb, Lenka Nováková, Kateřina Tvrdá, Marzena Agnieszka Bogus, Janusz Jan Spyra, Mikolaj Czajkowski, Pavel Marek, Jan Županič, Jitka Jonová, Václav Hořčička, Václav Horák, Michal Pehr, Beata Kempná, Eva Richtrová ... other authors
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book

Němčický z Němčic Jan
Jan Saheb
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book chapter

'Poslední století' Tvorkovských z Kravař
Jan Saheb, Pavel Solnický
Year: 2018, Zemský archiv v Opavě - Slezská univerzita
specialist book chapter

Sovinský z Mohelnice Fridrich
Jan Saheb
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Strukturální proměny církevní správy Rakouského Slezska na prahu modernismu. K procesu transformace duchovní správy v 18. a v první polovině 19. století
Jan Saheb
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Dějiny Paskova
Jan Saheb
Year: 2017, Město Paskov
specialist book

Dopady třicetileté války na hmotné poměry šlechty v oblasti moravskoslezského pomezí (na příkladu Paskova)
Jan Saheb
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Frýdlant nad Ostravicí
Jan Saheb
Year: 2017, Wart
specialist book chapter

Historie obce Hrabová. Dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost
Martin Slepička, Lumír Dokoupil, Iva Málková, Jan Saheb, Petr Přendík, Jan Slepička, Jan Gromnica, Jiří Slepička, Jan Dvořák, Radomír Seďa, Markéta Orkáčová, Anotnín Barcuch, Karel Müller ... other authors
Year: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
specialist book

Kariéra ve víru válek s Osmanskou říší.
Jan Saheb
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book

Kauza obležení paskovské tvrze v roce 1484. Beneš a Dobeš Černohorští z Boskovic v zápase o lenní statek Paskov
Jan Saheb
Year: 2017, Těšínsko
journal article

Moravská epizoda v životě humanisty Ondřeje Dudiče z Hořehovice (1533-1589)
Jan Saheb
Year: 2017, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
journal article

Vrátil čes habsburskému dělostřelectvu i celé armádě.
Jan Saheb
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vysvěcení kostela Všech svatých ve Vlčovicích v kontextu předbělohorské rekatolizace
Jan Saheb
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K procesu rekatolizace na Moravě v prvních desetiletích po tridentském koncilu (do roku 1619). S přihlédnutím k poměrům na tzv. mensálních statcích olomouckého biskupství.
Jan Saheb
Year: 2016, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
journal article

Marginálie k dějinám západních Čech z let 1545-1568 v registrech korespondence olomouckých biskupů
Jan Al Saheb
Year: 2016, Bohemiae Occidentalis Historica
journal article

Normativní rámec temporální správy olomouckého biskupství v době sedisvakance v předbělohorském obdob
Jan Saheb
Year: 2016, Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
journal article

Působení rytíře Jana Němčického z Němčic na Vyškovsku.
Jan Saheb
Year: 2016
abstract in proceedings

Vzájemné styky českých zemí a Polska v raném novověku (1490-1740)
Jan Saheb
Year: 2016, Fundacja Silva Rerum Polonarum
specialist book chapter

Životní osudy 'soldáta' Jana Němčického z Němčic ke klientelským vztahům a kariérním strategiím nižší šlechty v předbělohorském období. II. část
Jan Saheb
Year: 2016, Těšínsko
journal article

Životní osudy 'soldáta' Jana Němčického z Němčic. Ke klientským vztahům a kariérním strategiím nižší šlechty v předbělohorském období, 1. část
Jan Saheb
Year: 2016, Těšínsko
journal article

Církevní vrchnost a Židé na Moravě v raném novověku
Jan Al Saheb, Aleš Zářický, Jan Županič, Janusz Jan Spyra
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
specialist book chapter

Galerie držitelů Paskova
Jan Al Saheb, Karel Müller
Year: 2015, Město Paskov
specialist book

Instrukce pro tzv. vybrance z roku 1715 (příspěvek k vojenským dějinám Těšínska)
Jan Al Saheb, Martin Krůl
Year: 2015, Těšínsko
journal article

Kníže Josef Václav z Lichtenštejna
Jan Al Saheb
Year: 2014, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Kníže Josef Václav z Lichtenštejna - diplomat, vojevůdce a reformátor
Jan Al Saheb
Year: 2014, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Malenovice
Jan Al Saheb, David Pindur
Year: 2014, Obec Malenovice
specialist book

Místek na sklonku středověku a v raném novověku (do roku 1648)
Jan Al Saheb, Tomáš ADAMEC
Year: 2014, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book chapter

Nepravidelné ozbrojené útvary na Moravě a ve Slezsku v raném novověku
Jan Al Saheb, Svatava Urbanová, Martin Krůl, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec ... other authors
Year: 2014, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita - Valašské muzeum a skanzen v Rožnově pod Radhoštěm
specialist book chapter

Osídlení a demografický vývoj / Osadnictwo i rozwój demograficzny
Jan Al Saheb
Year: 2014, Muzeum Těšínska
specialist book chapter

Počátky a rozvoj Místku do roku 1434
Jan Al Saheb
Year: 2014, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book chapter

"...abychom je za poddané přijali a jim živnosti přáli...". Církevní vrchnost a Židé na Moravě v raném novověku
Jan Al Saheb
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Gundakar von Liechtenstein und seine Aktivitäten in Oberschlesien
Jan Al Saheb
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kníže Josef Václav z Lichtenštejna - diplomat, vojevůdce a reformátor
Jan Al Saheb, Martin Krůl
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Möglichkeiten und Grenzen der Rekatholisierungspolitik der Liechtensteiner im Fürstentum Troppau
Jan Al Saheb, Marek Vařeka, Aleš Zářický
Year: 2013, Universität Ostrava - Liechtensteinisches Landesmuseum
specialist book chapter

Moravští nekatolíci a Těšínsko v předtolerančním období
Jan Al Saheb
Year: 2013, Muzeum Těšínska
specialist book

Nepravidelné ozbrojené útvary na Moravě a ve Slezsku v raném novověku. Valaši a jejich podíl na obraně zemských hranic
Jan Al Saheb, Martin Krůl
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Územní aspirace Lichtenštejnů ve Slezsku
Jan Al Saheb, Radim Jež
Year: 2013
abstract in proceedings

...Aby opravdově chudí byli zaopatřeni a žebrota přestala... Úloha římskokatolické církve při potírání chudoby na přelomu 18. a 19. století
Jan Al Saheb
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historiografická reflexe předbělohorské etapy dějin olomouckého biskupství
Jan Al Saheb
Year: 2012, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
journal article

Osobnost olomouckého biskupa Stanislava I. Thurza z Béthlenfalvy (1470-1540)
Jan Al Saheb
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Osobnost olomouckého biskupa Stanislava I. Thurza z Béthlenfalvy (1470-1540)
Jan Al Saheb
Year: 2012
abstract in proceedings

Slezská nižší šlechta ve službách olomouckého biskupství před Bílou horou.
Jan Al Saheb
Year: 2012, Muzeum Těšínska ; Kysucké múzeum v Čadci ; Považské múzeum v Žiline
specialist book chapter

Slezská nižší šlechta ve službách olomouckého biskupství před Bílou horou - osobní aspirace versus reálné kariérní možnosti na příkladu Valentina Pavlovského
Jan Al Saheb
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spor o výstavbu mostu mezi Frýdkem a Místkem ve světle dokumentů z roku 1639
Jan Al Saheb
Year: 2012, Těšínsko
journal article

Územní aspirace Lichtenštejnů ve Slezsku
Jan Al Saheb, Radim Jež
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Územní vývoj přímé majetkové držby olomouckých biskupů v letech 1553-1619
Jan Al Saheb
Year: 2012, Sborník archivních prací
journal article

Což tamž do Slezska nenáleží a sem k Moravě přísluší
Jan Al Saheb
Year: 2011, Historica Olomucensia
journal article

Hraniční dohoda dominií Hukvaldy, Bytča a Meziříčí z roku 1653
Jan Al Saheb
Year: 2011
abstract in proceedings

Hukvaldské panství před Bílou Horou (1553-1619)
Jan Al Saheb
Year: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

K některým aspektům pobělohorské rekatolizace opavského knížectví
Jan Al Saheb
Year: 2011, Neuveden
specialist book chapter

Proměny uvnitř rytířského stavu v 16. století na příkladu severovýchodní Moravy
Jan Al Saheb, Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Wacław Gojniczek
Year: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Instytut Historii UŚ w Katowicach
specialist book chapter

Protihabsburské stavovské povstání Imricha Tökölyho v Uhrách a obrana moravsko-slezsko-uherské hranice
Jan Al Saheb
Year: 2011, Slezský sborník
journal article

Předbělohorské dějiny hukvaldského panství v dosavadní historiografické reflexi
Jan Al Saheb
Year: 2011, Práce a studie Muzea Beskyd - společenské vědy
journal article

Události patnáctileté války v Uhrách (1593-1608) ve světle korespondence olomouckých biskupů Stanislava Pavlovského a Františka z Ditrichštejna
Jan Al Saheb
Year: 2011, Nakladatelství Univerzita Pardubice
specialist book chapter

Vrchnost a její dominium-hukvaldský hrad a panství v době předbělohorské
Jan Al Saheb
Year: 2011, Hlasy Muzea ve Frenštátě p. R.
journal article

Zabezpečení moravských a slezských hranic v době Tökölyho povstání
Jan Al Saheb
Year: 2011
abstract in proceedings

Hraniční kameny z roku 1669 v údolí Černé Ostravice
Jan Al Saheb, Karel Müller
Year: 2010
abstract in proceedings

Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště. Paměti hornoslezského barokního šlechtice
Jiří Brňovják, Jan Al Saheb, Jiří Stibor, Karel Müller
Year: 2010, Ostravská univerzita, Zemský archiv v Opavě, Muzeum Těšínska
specialist book

Mezi konfrontací a smírem. K charakteru rekatolizačního postupu na hukvaldském panství v předbělohorském období
Jan Al Saheb
Year: 2010, Studia Comeniana et Historica
journal article

Třanovice v proměnách staletí
Jan Al Saheb, Radim Jež, Jiří Kristian, David Pindur
Year: 2010, Obec Třanovice
specialist book

Urbáře
Jan Al Saheb, Milan Myška, Marek Vařeka, Aleš Zářický
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Malčok JanRaimondo Montecuccoli (1609-1680) and his doctrine in the context of Military RevolutionMaster's thesis 2018 
Fryšerová ZuzanaDevelopment of defense mechanisms of mountain passes of the eastern borders of Moravia and Silesia in the 16th - 18th centuries.Bachelor's thesis 2022 
Jeziorski JanEvents of the Danish War (1625-1629) in the historiography of the 17th centuryBachelor's thesis 2020 
Přibyl OndřejSocial picture of city Bouzov in the light of poperty book from years 1613-1666Bachelor's thesis 2019 
Rzymanková AndreaThe Bohemian Revolt in the historiography of the 1st half of the 17th centuryBachelor's thesis 2019 
Sekerová DarinaThe social view city of Ostrava in the light of book from years 1626-1783Bachelor's thesis 2019 
Jeziorek DanielAdministration of orphanage wealth in 16th and 17th century on example of the city of OstravaBachelor's thesis 2018 
Foltisová AnnaJuridical office of city Paskov in XVII. centuryBachelor's thesis 2017 
Karásková KristýnaJosephine reform and the beginnings of the parish st. Thomas in BrnoBachelor's thesis 2017 


No record found.

instagram
rss
social hub