Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts

Zdeněk Mlčák


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Room, floor, building: DM 414, Building DM
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Psychology (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1950
E-mail:
Personal website:http://ff.osu.eu/kps/index.php?id=4495No record found.Dimenze šestifaktorového a prosociálního modelu osobnosti
Zdeněk Mlčák, Nikol Wenclová
Year: 2019, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
specialist book chapter

Vztah přívětivosti adolescentů a jejich rodičů v závislosti na genderu
Zdeněk Mlčák, Grygarová Markéta
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Psychologické aspekty pomáhání 2018
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Ivana Poledňová, Josef Kundrát, Klára Machů, Marek Malůš ... other authors
Year: 2018
organizing conference, workshop

Empatie jako prediktor sebetranscendence
Zdeněk Mlčák
Year: 2017
abstract in proceedings

Mezinárodní studentské psychologické dny 2017
Zdeněk Mlčák, Marek Malůš
Year: 2017
editorial work

Prosociální osobnost a hodnotová preference u dárců krve
Zdeněk Mlčák, Kateřina Minková
Year: 2017
abstract in proceedings

Vybrané motivační charakteristiky studentů psychologie
Zdeněk Mlčák, Daniel Cabák, Klára Nečekalová
Year: 2017
abstract in proceedings

Dárcovství krve a dimenze pětifaktorového modelu osobnosti
Zdeněk Mlčák
Year: 2016
abstract in proceedings

Emocionální inteligence a prosociální chování v dispozičním paradigmatu
Zdeněk Mlčák, Klára Nečekalová, Daniel Cabák
Year: 2016, Psychologie a její kontexty
journal article

Preferované charakteristiky psychologů
Zdeněk Mlčák, Daniel Cabák, Klára Nečekalová
Year: 2016
abstract in proceedings

Přívětivost a prosociální osobnost
Zdeněk Mlčák
Year: 2016
abstract in proceedings

Psychologické aspekty pomáhání 2016
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Josef Kundrát, Klára Machů, Marek Malůš, Maria Vašutová ... other authors
Year: 2016
organizing conference, workshop

Teoretické a empirické aspekty prosociální osobnosti
Zdeněk Mlčák
Year: 2016
abstract in proceedings

Dárcovství jako projev sociální odpovědnosti
Helena Záškodná , Zdeněk Mlčák
Year: 2015
abstract in proceedings

K některým výsledkům osobnosti dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2015
abstract in proceedings

K problematice hodnotové orientace dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.
Year: 2015
abstract in proceedings

Motivation to short-term volunteering helping and prosocial personality dispositions
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2015, Didaktis
specialist book chapter

Hodnotová preference a dobrovolnické pomáhání
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2014
abstract in proceedings

Mezinárodní vědecká konference Psychologické aspekty pomáhání 2014
Zdeněk Mlčák
Year: 2014, Psychologie a její kontexty
journal article

Pojetí pracovní angažovanosti v současné psychologii práce a organizace.
Karel Paulík, Zdeněk Mlčák
Year: 2014
abstract in proceedings

Prosocial traits and tendencies of volunteers by genders
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák
Year: 2014
abstract in proceedings

Prosociální dimenze osobnosti u dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2014
abstract in proceedings

Psychologické aspekty pomáhání
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Viktória Kopuničová, Jan Sebastian Novotný, Anna Schneiderová, Maria Vašutová, Marek Malůš ... other authors
Year: 2014
organizing conference, workshop

Selected prosocial constructs in the context of volunteerism
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2014
abstract in proceedings

Motivace, intenzita a trvání dobrovolnické aktivity.
Zdeněk Mlčák
Year: 2013, Psychologie a její kontexty
journal article

Prosociální charakteristiky osobnosti dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2013, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book

The Big Five and prosocial personality aspects
Zdeněk Mlčák
Year: 2013
abstract in proceedings

The differences of the personality features and of the motivations for volunteering
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák, J. Šimek
Year: 2013
abstract in proceedings

3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/14 (OEDM-SERM 2013/2014).
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2013
organizing conference, workshop

Big Five personality Traits, prosocial behavior and empathy in high school and university students
Zdeněk Mlčák
Year: 2012
others

Pojetí prosociální osobnosti v současné psychologii.
Zdeněk Mlčák
Year: 2012
abstract in proceedings

Prosociální osobnost v kontextu dobrovolnictví
Zdeněk Mlčák
Year: 2012
abstract in proceedings

Prosociální osobnost v kontextu dobrovolnictví
Zdeněk Mlčák
Year: 2012
others

Emergentní psychologie a krizová intervence. 2.vyd.
Zdeněk Mlčák
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Některé výsledky výzkumu motivace k dobrovolnické činnosti u studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Michaela Pečtová
Year: 2011, Psychologie a její kontexty
journal article

Osobnostní aspekty prosociálního chování u adolescentů
Zdeněk Mlčák
Year: 2011
research reports and final reports of opposed grants

Paulík, Karel: Psychologie lidské odolnosti
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Prosociální aspekty osobnosti studentů středních a vysokých škol vzhledem k jejich pohlaví, studijní orientaci a dobrovolnické zkušenosti
Zdeněk Mlčák
Year: 2011
abstract in proceedings

Psychological issues of volunteering in the context of school education
Zdeněk Mlčák
Year: 2011
abstract in proceedings

Psychologie zdraví a nemoci. 2. vyd.
Zdeněk Mlčák
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Research of personality aspects of prosocial behavior. Outline of the present state of the analysed problem
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2011, Didaktis
specialist book chapter

Teoretická problematika přijímání pomoci
Zdeněk Mlčák
Year: 2011
abstract in proceedings

Teoretické a empirické aspekty motivace k  dobrovolnické činnosti
Zdeněk Mlčák
Year: 2011
abstract in proceedings

Vybrané osobnostní aspekty u středoškolských studentek s dobrovolnickou zkušeností
Zdeněk Mlčák, Ivana Půlpánová
Year: 2011
abstract in proceedings

Vyhledávání pomoci jako psychologický problém
Zdeněk Mlčák
Year: 2011
abstract in proceedings

Empatie u vybraných pomáhajících profesí
Zdeněk Mlčák
Year: 2010
abstract in proceedings

Pětifaktorový model a empatické tendence u studentů středních a vysokých škol
Zdeněk Mlčák
Year: 2010
abstract in proceedings

Pětifaktorový model osobnosti a empatické tendence u studentů středních a vysokých škol
Zdeněk Mlčák
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pětifaktorový model osobnosti, prosociální chování a empatie u studentů středních a vysokých škol
Zdeněk Mlčák
Year: 2010, Psychologie a její kontexty
journal article

Prosociální aspekty osobnosti studentů středních škol
Zdeněk Mlčák
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prosociální chování v kontextu dispozičních aspektů osobnosti
Zdeněk Mlčák
Year: 2010, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book

Prosociální třída
Zdeněk Mlčák
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prosociální třída jako nezbytná podmínka efektivní etické výchovy
Zdeněk Mlčák
Year: 2010
abstract in proceedings

Psychologická problematika dobrovolnictví v kontextu školní výchovy
Zdeněk Mlčák
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Teoretické problémy konceptualizace empatie v sociální a vývojové psychologii
Zdeněk Mlčák
Year: 2010, Psychologie a její kontexty
journal article

Vybrané aspekty motivace k dobrovolnictví
Ivana Půlpánová, Zdeněk Mlčák
Year: 2010
abstract in proceedings

Vybrané osobnostní aspekty prosociálního chování u českých studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Year: 2010
abstract in proceedings

Vybrané osobnostní aspekty u středoškolských studentek s dobrovolnickou zkušeností
Zdeněk Mlčák
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dispoziční empatie a syndrom vyhoření u hospicových a sociálních pracovnic
Zdeněk Mlčák
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dispoziční empatie a syndrom vyhoření u hospicových a sociálních pracovnic
Zdeněk Mlčák
Year: 2009
abstract in proceedings

K výzkumu prosociálního chování a jeho korelátů u vysokoškolských studentů pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Year: 2009
abstract in proceedings

Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák
Year: 2009, Triton
specialist book

Poznámky ke konceptualizaci empatie v současné psychologii
Zdeněk Mlčák
Year: 2009
abstract in proceedings

Prosociální chování a jeho rozvíjení u pomáhajících profesí
Helena Záškodná, Alina Kubicová, Zdeněk Mlčák
Year: 2009, Algoritmus
specialist book

Stres a syndrom vyhoření v práci sestry
Zdeněk Mlčák
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The structural personality aspects and relationships to prosocial tendencies and empathy in students of helping proffesions
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák
Year: 2009, Didaktis
specialist book chapter

Vybrané osobnostní aspekty prosociálního chování u českých studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Altruistic motivation, empathy and affiliation
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2008, Educational & Didactic Communication
specialist book chapter

Analysis of relationships between prosocial tendencies, empathy and five factor personality model in student of helping proffesions
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2008, STUD PSYCHOL
journal article

Empatie a syndrom vyhoření u hospicových sester a sociálních pracovnic
Zdeněk Mlčák
Year: 2008
abstract in proceedings

Empatie u vybraných pomáhajících profesí
Zdeněk Mlčák
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Etické kompetence sociálních pracovníků a jejich výzkum
Zdeněk Mlčák
Year: 2008
abstract in proceedings

K problému konceptualizace empatie v současné vývojové a sociální psychologii
Zdeněk Mlčák
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K výzkumu prosociálního chování a jeho korelátů u vysokoškolských studentů pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Year: 2008
abstract in proceedings

K výzkumu prosociálního chování a jeho korelátů u vysokoškolských studentů pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Strukturální aspekty osobnosti, prosociální chování, empatie a afiliace u studentů pomáhajích a technických oborů
Zdeněk Mlčák
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Terapeutická empatie v cyklickém pojetí
Zdeněk Mlčák
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Altruistic behavior and the potential of its development in the environment of present-day Czech schools
Zdeněk Mlčák
Year: 2007
abstract in proceedings

Altruistické jednání a možnosti jeho rozvoje v podmínkách současné české školy
Zdeněk Mlčák
Year: 2007
abstract in proceedings

Altruistické jednání a možnosti jeho rozvoje v podmínkách současné české školy
Zdeněk Mlčák
Year: 2007
abstract in proceedings

Analýza vztahu mezi prosociálními tendencemi, empatií a pětifaktorovým modelem osobnosti u studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2007
abstract in proceedings

Empatie a syndrom vyhoření u hospicových sester a sociálních pracovnic
Zdeněk Mlčák
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K problematice empatie a jejího výzkumu
Zdeněk Mlčák
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K problematice empatie a jejího výzkumu
Zdeněk Mlčák
Year: 2007
abstract in proceedings

K problematice empatie a jejího výzkumu u vysokoškolských studentek
Zdeněk Mlčák
Year: 2007
abstract in proceedings

K problematice empatie a jejího výzkumu u vysokoškolských studentek
Zdeněk Mlčák
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prosociální chování a altruismus v nouzové situaci
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2007, Kontakt
journal article

Prosociální tendence, empatie a osobnostní dimenze u studentek vybraných pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2007
abstract in proceedings

Prosociální tendence, empatie a osobnostní dimenze u studentek vybraných pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2007
abstract in proceedings

Prosociální tendence, empatie a osobnostní dimenze u studentek vybraných pomáhajících profesí
Zdeněk Mlčák
Year: 2007
abstract in proceedings

Sociální kompetence I. Vybrané aspekty psychologie osobnosti
Zdeněk Mlčák
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sociální kompetence II. Vybrané aspekty sociální psychologie
Zdeněk Mlčák
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Syndrom vyhoření u vybraných zdravotnických profesí
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2007
abstract in proceedings

Altruistická motivace, emocionální empatie a afiliace u vysokoškolských studentek sociální práce
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2006
abstract in proceedings

Altruistická motivace, emocionální empatie a afiliace u vysokoškolských studentek sociální práce
Zdeněk Mlčák
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Altruistická motivace, emocionální empatie a afiliace u vysokoškolských studentek sociální práce
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2006
abstract in proceedings

Analýza vztahu mezi prosociálními tendencemi, empatií a pětifaktorovým modelem osobnosti u studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2006, Kontakt
journal article

Hodnocení soustavy praktických kompetencí vedoucími a řadovými pracovníky sociálně-právní ochrany dětí
Zdeněk Mlčák
Year: 2006
abstract in proceedings

K pojetí klienta v sociální práci: manažerismus nebo humanistický přístup?
Zdeněk Mlčák, Alina Kubicová
Year: 2006
abstract in proceedings

K výzkumu profesních kompetencí sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Year: 2006
abstract in proceedings

K výzkumu profesních kompetencí sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

New ways and means of scietific communication - interdisciplinary web conference.
Zdeněk Mlčák, P. Tarábek, Helena Záškodná, P. Záškodný
Year: 2006, Educational Publisher Didaktis
specialist book chapter

Profesní kompetence vychovatelů a jejich hodnocení
Zdeněk Mlčák
Year: 2006
abstract in proceedings

Prosociální chování, altruismus, empatie, afiliace a současná česká škola
Zdeněk Mlčák
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Psychologie zdraví a kvalita života
Zdeněk Mlčák, B. Koukola, J. Mareš
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Vztah empatie a vybraných pomáhajících osobnostních dimenzí u studentů pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vztah prosociálního chování, empatie a afiliace u studentů vybraných pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Emergentní psychologie a krizová intervence
Zdeněk Mlčák
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Etické kompetence sociálních pracovníků a jejich výzkum
Zdeněk Mlčák
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Etické kompetence sociálních pracovníků a jejich výzkum
Zdeněk Mlčák
Year: 2005
abstract in proceedings

Hodnocení kompetencí sociálních pracovníků klienty.
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

K problematice profesních kompetencí sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K problematice profesních kompetencí sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Year: 2005
abstract in proceedings

K výzkumu profesních kompetencí sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Year: 2005
abstract in proceedings

Kompetenční přístup a jeho aplikace v sociální práci.
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Osobnost a profesní kompetence sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Osobnost a profesní kompetence sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Year: 2005
abstract in proceedings

Potenciální zdroje stresu v sociální práci a jejich zvládání.
Zdeněk Mlčák
Year: 2005, Sociální práce - Sociálna práca
journal article

Pracovní a životní spokojenost sociálních pracovníků a percepce rozvoje jejich profesních kompetencí
Zdeněk Mlčák, Karel Slíva
Year: 2005, Universitas Bohemiae Meridionalis Budovicensis Medico Socialis
journal article

Pracovní a životní spokojenost sociálních pracovníků a percepce rozvoje jejich profesních kompetencí
Zdeněk Mlčák
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profesní hodnoty v sociální práci
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Profesní kompetence sociálních pracovníků a hodnocení jejich významu
Zdeněk Mlčák
Year: 2005
abstract in proceedings

Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Year: 2005, FF OU
specialist book

Profesní kompetence vychovatelů a jejich diagnostika
Zdeněk Mlčák
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profesní schopnosti a dovednosti v sociální práci
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Profesní vědomosti v sociální práci
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Psychologie zdraví a nemoci
Zdeněk Mlčák
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Stres v profesi vychovatelů
Zdeněk Mlčák
Year: 2005
abstract in proceedings

Subjektivní bariéry efektivní sociální práce s klienty
Zdeněk Mlčák
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Suggestion of scientific project
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2005
abstract in proceedings

Vybrané systémy profesních kompetencí v sociální práci
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Výzkum hodnocení profesních kompetencí sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Výzkumné závěry
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Altruistická motivace studentů sociální práce a jejich emocionální empatie
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
abstract in proceedings

Altruistická motivace studentů sociální práce a jejich emocionální empatie
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Emergentní psychologie a krizová intervence
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Motivace ke studiu sociální práce a úroveň emocionální empatie
Zdeněk Mlčák, Jiřina Sotorníková
Year: 2004
abstract in proceedings

Osobnostní charakteristiky adolescentů užívajících návykové látky
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná, Maria Vašutová
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Profesní kompatence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Psychologie zdraví a nemoci
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sborník prací FF OU
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
editorial and language revision

Stres a syndrom vyhaslosti v pomáhajících profesích
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
abstract in proceedings

Stres v pomáhajících profesích
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stres v profesi vychovatelů
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stresory a strategie jejich zvládání v profesi vychovatelů
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stressors and strategies for coping with stress in profession of educators
Zdeněk Mlčák
Year: 2004, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Syndrom vyhaslosti v kontextu osobnostních dimenzí
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
abstract in proceedings

Syndrom vyhaslosti v kontextu osobnostních dimenzí
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Týden v regionech
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
radio and televison broadcast

Týden v regionech
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
radio and televison broadcast

Vybrané osobnostní dimenze a syndrom vyhaslosti v profesi sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Year: 2004, FF OU
specialist book chapter

Základní psychologické aspekty sociální práce: afiliace, empatie a prosociální chování
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
abstract in proceedings

K problematice rozvoje vybraných profesních kompetencí studentů sociální práce
Zdeněk Mlčák
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nondirektivní komunikace učitelů s výchovně problémovými dětmi a jejich rodiči
Zdeněk Mlčák
Year: 2003
abstract in proceedings

Nondirektivní komunikace učitelů s výchovně problémovými dětmi a jejich rodiči
Zdeněk Mlčák
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obecná psychologie pro učitele odborných předmětů
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Sociální psychologie pro učitele odborných předmětů
Zdeněk Mlčák
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Temperament, syndrom vyhaslosti a sociální opora u vybraných skupin sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Temperament, syndrom vyhaslosti a sociální opora u vybraných skupin sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Year: 2003
abstract in proceedings

Základy psychopatologie
Zdeněk Mlčák
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dobré ráno s ČT
Zdeněk Mlčák
Year: 2002
radio and televison broadcast

K některým aspektům manželské spokojenosti
Zdeněk Mlčák
Year: 2002
abstract in proceedings

Poradenství a sociální práce s osobami závislými na sektách.
Zdeněk Mlčák
Year: 2002
abstract in proceedings

Psychická krize a problematika jejího zvládání
Zdeněk Mlčák
Year: 2002
abstract in proceedings

Psychická zátěž učitelů a sociálně suportivní chování ředitele školy
Zdeněk Mlčák
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Psychická zátěž učitelů a sociálně suportivní chování ředitele školy
Zdeněk Mlčák
Year: 2002
abstract in proceedings

Temperamentové dimenze osobnosti, syndrom vyhaslosti a sociální opora ve vybraných pomáhajících profesích
Zdeněk Mlčák
Year: 2002, Kontakt
journal article

Mikrořízení a interpersonální vztahy v organizačních ústavech výchovy
Zdeněk Mlčák, Julius Sekera
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Sociálně suportivní chován í ředitele školy jako významný moderátor psychivké zátěže učitelů
Zdeněk Mlčák
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociálně suportivní chování ředitele školy jako významný moderátor psychické zátěže učitelů
Zdeněk Mlčák
Year: 2001
abstract in proceedings

Sociálně suportivní chování ředitele školy jako významný moderátor psychické zátěže učitelů
Zdeněk Mlčák
Year: 2001
abstract in proceedings

Funkční a dysfunkční rodina
Zdeněk Mlčák
Year: 2000, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
specialist book chapter

Funkční a dysfunkční rodina v systémovém pojetí. In: Záškodná, H. a kol.: Společenské minority a sociální práce
Zdeněk Mlčák
Year: 2000
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

K některým výsledkům výzkumu psychické zátěže dětí ZŠ
Zdeněk Mlčák
Year: 2000
abstract in proceedings

K problematice diagnostiky rodinného prostředí
Zdeněk Mlčák
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K problematice diagnostiky rodinného prostředí
Zdeněk Mlčák
Year: 2000
abstract in proceedings

K problematice psychické zátěže učitelů
Zdeněk Mlčák
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K teoretickému paradigmatu psychické zátěže učitelů
Zdeněk Mlčák
Year: 2000, Pedagogická orientace
journal article

On Several Findings of Research into Psychological Stress among Primary School Children
Zdeněk Mlčák
Year: 2000
abstract in proceedings

Percepce rodiny u adolescentních chlapců s poruchami chování
Zdeněk Mlčák
Year: 2000
abstract in proceedings

Primary Family Environment Rating of Selected Problematic Adolescent Groups
Zdeněk Mlčák
Year: 2000
abstract in proceedings

Diagnostika rodinného prostředí adolescentů, nepublikovaná závěrečná výzkumná zpráva projektu FRVŠ
Zdeněk Mlčák, Linda Palatá, A. Tomancová
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Dítě a současný svět
Zdeněk Mlčák, M. Prokešová
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Fenomén úzkosti z hlediska hlubinné psychologie
Zdeněk Mlčák
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fenomén úzkosti z pohledu hlubinné psychologie
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík
Year: 1999
abstract in proceedings

K problematice nevládních institucí v České republice
Zdeněk Mlčák
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K problematice psychické zátěž dětí v základních školách
Zdeněk Mlčák
Year: 1999
abstract in proceedings

K teoretickému a výzkumnému paradigmatu psychické zátěže učitelů
Zdeněk Mlčák
Year: 1999
abstract in proceedings

Ostravská univerzita zvýšila svou přestiž další konferencí
Zdeněk Mlčák
Year: 1999, Svoboda
journal article

Primary family environment rating of selected problematic adolescent group
Zdeněk Mlčák
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Primary Family Environment Rating of Selected Problematic Adolescent Groups
Zdeněk Mlčák
Year: 1999
abstract in proceedings

Problematika psychické zátěže u dětí základní školy
Zdeněk Mlčák
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Před 60 lety zemřel otec psychoanalýzy
Zdeněk Mlčák
Year: 1999, Moravskoslezský den 24.9.1999
journal article

Psychická zátěž u dětí základní školy
Zdeněk Mlčák
Year: 1999, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book

Psychologické aspekty pracovní spokojensti učitelů
Zdeněk Mlčák, Jan Vrak, Karel Paulík
Year: 1999
editorial and language revision

Report
Zdeněk Mlčák, D. Račáková
Year: 1999
radio and televison broadcast

S. Freud - poselství a inspirace
Zdeněk Mlčák, S. Spisarová
Year: 1999
radio and televison broadcast

Sborník referátů z mezinárodního sympozia
Zdeněk Mlčák, Kolektiv Autorů
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Vybraná témata z psychologie pro učitele
Zdeněk Mlčák
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Závěry z dlouhodobého výzkumu psychické zátěže dětí ZŠ
Zdeněk Mlčák
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Závěry z dlouhodobého výzkumu psychické zátěže u dětí ZŠ
Zdeněk Mlčák
Year: 1999
abstract in proceedings

Algoritmus specifického modelu přijímacího řízení na FF OU
Zdeněk Mlčák
Year: 1998
abstract in proceedings

K problematice psychické zátěže učitelů základních škol
Zdeněk Mlčák
Year: 1998
abstract in proceedings

K problematice školní anxiety
Zdeněk Mlčák
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K problematice školní anxiety
Zdeněk Mlčák
Year: 1998
abstract in proceedings

Linka důvěry jako indikátor zdraví regionu
Zdeněk Mlčák
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přijímací řízení na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Psychická zátěž u dětí základní školy
Zdeněk Mlčák
Year: 1998
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Psychická zátěž u učitelů velkoměstských a venkovských škol
Zdeněk Mlčák
Year: 1998
abstract in proceedings

Sigmund Freud a jeho význam pro moderní psychologii
Zdeněk Mlčák
Year: 1998
abstract in proceedings

Význam Sigmunda Freuda pro moderní psychologii
Zdeněk Mlčák
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Algoritmus specifického modelu přijímacího řízení na FF OU a jeho základní validizace
Zdeněk Mlčák
Year: 1997
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Femina - magazín pro ženy
Zdeněk Mlčák, S. Součková
Year: 1997
radio and televison broadcast

Postoje k sexualitě u středoškolské mládeže
Zdeněk Mlčák
Year: 1997
abstract in proceedings

Povodně mohou u lidí vyvolávat stresové poruchy
Zdeněk Mlčák
Year: 1997, Svoboda 16.7.1997
journal article

Psychologický monitoring jako součást další přípravy vysokoškolských studentů
Zdeněk Mlčák
Year: 1997
abstract in proceedings

Radiokontakt
Zdeněk Mlčák, J. Spisarová
Year: 1997
radio and televison broadcast

Selected Aspects of Crisis Phone Intervention in Ostrava, Czech Republic
Zdeněk Mlčák
Year: 1997
abstract in proceedings

Využití psychologických metod ve specifickém modelu přijímacího řízení
Zdeněk Mlčák
Year: 1997
abstract in proceedings

Diagnostické využití dětské kresby v práci učitele
Zdeněk Mlčák
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dysfunkční rodina. Teoretické a diagnostické aspekty
Zdeněk Mlčák
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Femina - magazín pro ženy
Zdeněk Mlčák, S. Součková
Year: 1996
radio and televison broadcast

Filozofické aspekty úzkosti
Zdeněk Mlčák
Year: 1996
abstract in proceedings

Ideální interpersonální chování učitele
Zdeněk Mlčák
Year: 1996
abstract in proceedings

Ideální interpersonální chování učitele
Zdeněk Mlčák
Year: 1996, Pedagogická orientace
journal article

K fenoménu psychické zátěže dětí základní školy
Zdeněk Mlčák
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K problematice sexuality středoškolské mládeže
Zdeněk Mlčák
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K problematice sexuality středoškolské mládeže
Zdeněk Mlčák
Year: 1996
abstract in proceedings

K problematice sexuality středoškolské mládeže
Zdeněk Mlčák
Year: 1996
abstract in proceedings

K sexualitě studentů středních škol
Zdeněk Mlčák
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O budoucích učitelkách a sexu
Zdeněk Mlčák
Year: 1996, Svoboda
journal article

Ostravská univerzita provedla sexuální výzkum budoucích učitelek
Zdeněk Mlčák
Year: 1996, Zpravodaj Centrum
journal article

Pedagogicko-psychologický profil učitele sexuální výchovy
Zdeněk Mlčák
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Preferované interpersonální chování učitele
Zdeněk Mlčák
Year: 1996, Pedagogika
journal article

Před 140 lety se narodil geniální myslitel a tvůrce psychoanalýzy Sigmund Freud
Zdeněk Mlčák
Year: 1996, For men 7.5.1996
journal article

Psychiatr, jenž sexuální energii nazval libidem
Zdeněk Mlčák
Year: 1996, Svoboda
journal article

S psychology na lince důvěry
Zdeněk Mlčák
Year: 1996, Zpravodaj Centrum
journal article

Sexuální chování a prožívání studentů středních škol
Zdeněk Mlčák
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané kapitoly z psychologie manželství a rodiny
Zdeněk Mlčák
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Diskrétně
Zdeněk Mlčák, L. Lipková
Year: 1995
radio and televison broadcast

Diskrétně
Zdeněk Mlčák, L. Lipková
Year: 1995
radio and televison broadcast

Diskrétně
Zdeněk Mlčák, L. Lipková
Year: 1995
radio and televison broadcast

Fenomén školní anxiety
Zdeněk Mlčák
Year: 1995
abstract in proceedings

Ideální interpersonální chování učitele
Zdeněk Mlčák
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kapitoly z výchovy k manželství
Zdeněk Mlčák
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kritické pondělí
Zdeněk Mlčák
Year: 1995, Moravskoslezský večerník
journal article

Podnikání jako stres a příčina manželského nesouladu?
Zdeněk Mlčák
Year: 1995, World Invest magazín pro instituce, firmy a podnikatele
journal article

Psychologie školní třídy. Diagnostické aspekty
Zdeněk Mlčák
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sex a studium
Zdeněk Mlčák, M. Petrov, Š. Bednářová
Year: 1995
radio and televison broadcast

Sexuální život studentek Ostravské univerzity
Zdeněk Mlčák
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sexuální život studentek Ostravské univerzity
Zdeněk Mlčák
Year: 1995, Planované rodičovství
journal article

Sexuální život studentek OU
Zdeněk Mlčák
Year: 1995, Československý NEIreport
journal article

Techniky efektivního rozhodování
Zdeněk Mlčák
Year: 1995, World invest magazín pro instituce, firmy a podnikatele
journal article

Výchova k manželství a rodičovství v učitelské přípravě na FF OU
Zdeněk Mlčák
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza zdrojů psychické zátěže v profesi učitele
Zdeněk Mlčák
Year: 1994
abstract in proceedings

K některým zdrojům psychické zátěže v profesi učitele
Zdeněk Mlčák
Year: 1994
abstract in proceedings

Manželské poradenství. In: Paulík, K: Kapitoly z biodromálního poradenství
Zdeněk Mlčák
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Poradenství pro somaticky handicapované. In: Paulík, K: Kapitoly z biodromálního poradenství
Zdeněk Mlčák
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psychická zátěž v učitelské profesi a některé její zdroje
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík
Year: 1994, Regionální revue
journal article

Psychologie školní třídy. Teoretické problémy
Zdeněk Mlčák
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Radiokontakt
Zdeněk Mlčák, E. Dlabalová
Year: 1994
radio and televison broadcast

Radiokontakt
Zdeněk Mlčák, E. Dlabalová
Year: 1994
radio and televison broadcast

Rodinná a partnerská problematika na Lince důvěry v Ostravě
Zdeněk Mlčák
Year: 1994
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rodinné poradenství. In: Paulík, K: Kapitoly z biodromálního poradenství
Zdeněk Mlčák, Ivana Fialová
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Autodiagnostické aspekty v práci učitele
Zdeněk Mlčák
Year: 1993
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fenomén školní anxiety
Zdeněk Mlčák
Year: 1993
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nokturno pro osamělé srdce
Zdeněk Mlčák
Year: 1993
radio and televison broadcast

Anxieta v situacích experimentální školní zátěže
Zdeněk Mlčák
Year: 1992
abstract in proceedings

Důsledky nerozvážnosti ve vztahu muže a ženy
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Oldřich Solanský
Year: 1992
published expert opinions, reviews

K některým zdrojům psychické zátěže v profesi učitele
Zdeněk Mlčák
Year: 1992
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Konfliky v pedagogických sborech
Zdeněk Mlčák, Julius Sekera
Year: 1992
published expert opinions, reviews

Linka důvěry
Zdeněk Mlčák, S. Součková
Year: 1992
radio and televison broadcast

O niektórych aspektach frustracji experimentalnej
Zdeněk Mlčák
Year: 1992, Zeszyt nr. 16, Polka akademia nauk, Katowice
journal article

Nové formy studia
Zdeněk Mlčák
Year: 1991, Moravskoslezský den
journal article

Psychologické aspekty somatických postižení s trvalými následky
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 1991, Praktický lékař
journal article

Zkušenosti s poradenskou prací pro studenty PF v Ostravě
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 1991
published expert opinions, reviews

Lehká mozková dysfunkce u dětí
Zdeněk Mlčák
Year: 1990, Zdraví
journal article

Návrh nového systému přijímacího řízení na PF v Ostravě
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 1990
research reports and final reports of opposed grants

Potřeba úspěšného výkonu ve výchově a vzdělávání
Zdeněk Mlčák
Year: 1990, Vchovávatel
journal article

Anamnéza. In: Paulík, K. Cvičení z psychologie
Zdeněk Mlčák
Year: 1989
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dětská kresba. In: Paulík, K. Cvičení z psychologie
Zdeněk Mlčák
Year: 1989
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

K některým aspektům experimentální frustrace u dětí
Zdeněk Mlčák
Year: 1989
abstract in proceedings

K problematice psychické zátěže u dětí
Zdeněk Mlčák
Year: 1989
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Školní připravenost. In: Paulík, K. Cvičení z psychologie
Zdeněk Mlčák
Year: 1989
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psychická zátěž v závislosti na některých osobnostních dimenzích a jejich diagnostika v procesu adaptace dětí základní školy
Zdeněk Mlčák
Year: 1987
research reports and final reports of opposed grants

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Fehérová IvanaThe problematics of volunteering as a specific form of prosocial behaviourDoctoral thesis 2013 
Pečtová MichaelaProsocial aspects of voluntariness among adolescentsDoctoral thesis 2011 
Zemanová TerezaThe Relationship of Life and Job Satisfaction among TeachersMaster's thesis 2019 
Čikasová KláraSecondary school studentMaster's thesis 2018 
Grygarová MarkétaThe relations between dimensions of prosocial personality and family social environment.Master's thesis 2018 
Nečekalová KláraPreferred personality characteristics of psychologistsMaster's thesis 2017 
Antlová AnnaPresentation of domestic violence in the Czech mediaMaster's thesis 2015 
Milatová AndreaChanges in food habits in old ageMaster's thesis 2015 
Tobola KamilLoss of employment as strainMaster's thesis 2015 
Motyková ZdeňkaThe issue of motivation of volunteer activitiesMaster's thesis 2014 
Antal MartinA relation between spirituality and aspects of prosocial behaviour of social workersMaster's thesis 2013 
Vaňková SylvieValue orientation for volunteersMaster's thesis 2013 
Šamajová JanaVolunteering in the context of the aspects of humanistic psychologyMaster's thesis 2012 
Šebestová VeronikaSome of the personal qualities of volunteers working with youthMaster's thesis 2012 
Jochová MichaelaProsocial behavior and its motivation of future nursesMaster's thesis 2011 
Klanicová TerezaProsocial personality aspects of volunteersMaster's thesis 2011 
Smitalová LucieProsocial orientation of high school studentsMaster's thesis 2011 
Vojvodíková ŠárkaThe Prosocial aspects of behavior of the high schools students of chosing branchesMaster's thesis 2011 
Volná RadkaVolunteer personality in the context of prosocial behaviorMaster's thesis 2011 
Butulová BronislavaEmpathy and altruism in helping professionsMaster's thesis 2010 
Marenčák JakubEmpathy and pro-social behaviour with high school studentsMaster's thesis 2010 
Kozubová JanaBurnout syndrome sources of medicalMaster's thesis 2009 
Stwiertniová NaděždaStress and burnout syndrome of medical workersMaster's thesis 2009 
Vítková EmanuelaPsychological pressure on adolescents and copying with its managingMaster's thesis 2009 
Dlouhá Petra Stress, burnout syndrome, and empathy in helping professionsMaster's thesis 2008 
Kozelková IvanaProsocial behavior and empathy in adolescents with behavior disordersMaster's thesis 2008 
Ondroušková KateřinaAnxiety and empathy of adolescentsMaster's thesis 2008 
Pietrzalová DanaThe dilemma of the syndrome burn-out and empathy by social workersMaster's thesis 2008 
Repová HanaEmpathy and burnout syndrome in social workersMaster's thesis 2008 
Sácký Vladimír Psychic crisis in adolescence with the view to the family dysfunctionMaster's thesis 2008 
Špryňarová PetraStress management by workers of lenitive careMaster's thesis 2008 
Štěpánová VeronikaProblems of prosocial behaviour of university students of helping professionsMaster's thesis 2008 
Čapková MichaelaStress and burnout syndrome in social workers professionMaster's thesis 2007 
Kacerovská JanaExistential frustration and the quality of seniors´ lifeMaster's thesis 2007 
Rečková AnnaAnalysis of Civil Counseling ServicesMaster's thesis 2007 
Šindelková JiřinaThe Quality of Life of the Sanctuary Facility's for Mother and Child ClientsMaster's thesis 2007 
Školová JanaGroup Therapy of Drug addictionsMaster's thesis 2007 
Šuláková PavlaExistential frustration of people with alcohol addictionMaster's thesis 2007 
Vranková HanaABOUT SOME OF COMPETENCES OF SOCIAL WORKERSMaster's thesis 2007 
Chalupová RomanaEfectivity of socio-psychological training of students of social workMaster's thesis 2006 
Krasulová RenataProfessional competences of social workersMaster's thesis 2006 
Mičaníková PavlaThe problems of a stress in the assistants´professionMaster's thesis 2006 
Šafrová SilvieWorkload stress analysis of health workersMaster's thesis 2006 
Vekrbauerová AlenaProblems of stress in helping professions with a view to the occupation of a teacher in medical schoolsMaster's thesis 2006 
Čočková GabrielaPersonalities of social workers and their vocational useMaster's thesis 2005 
Mašková LudmilaProfession competences and their diagnosticsMaster's thesis 2005 
Nytrová LucieCurrent issues of social worker´s professional competencyMaster's thesis 2005 
Papavasiliová EleniStress in the family and methods of copingMaster's thesis 2005 
Putniořová KateřinaThe personality and profession of a social workerMaster's thesis 2005 
Sotorníková JiřinaPersonal groundwork of future social workers for their professionMaster's thesis 2005 
Životská LudmilaA client and his perception of the  achievement of a social workerMaster's thesis 2005 
Boraková VeronikaProsocial personality in high school youthBachelor's thesis  
Bělohlávek JaroslavdoplnitBachelor's thesis 2022 
Bončková VeronikaThe relationship between empathy and the personality dimension of individualism - collectivismBachelor's thesis 2022 
Dugáčková KristýnaEmpathy and narcissismBachelor's thesis 2022 
Vitásková GabrielaMeaning of life and prosocial tendency of personalityBachelor's thesis 2022 
Kohnová Dominika Religiosity and prosocial behaviourBachelor's thesis 2021 
Kohoutková PetraNarcissism in relation to six-factor model of personalityBachelor's thesis 2021 
Novotná Simona JasmínaNarcissism and value orientationBachelor's thesis 2021 
Panocová HanaSix-factor model of personality and emotional intelligenceBachelor's thesis 2021 
Rábelová SáraMachiavelism in relation to the six-factor personality modelBachelor's thesis 2021 
Badurová KláraDepressiveness in Adolescence, Loneliness and Selected Factors of Family EnvironmentBachelor's thesis 2020 
Dubnická AnetaSix-factor personality model and life satisfactionBachelor's thesis 2020 
Komár DavidAdolescent's perception of marital communication and satisfaction of their parentsBachelor's thesis 2020 
Macurová VeronikaSix-factor model of personality in context of empathy - systematisationBachelor's thesis 2020 
Pečonková KarinProsocial behavior in fairy talesBachelor's thesis 2020 
Glombková KateřinaPerception of life satisfaction and meaningfulness by protagonists of bullyingBachelor's thesis 2019 
Holubová AnetaPsychological aspects of tattooBachelor's thesis 2019 
Szczyrbová KateřinaEmpathy and machiavelismus in high school studentsBachelor's thesis 2019 
Karasová AnetaThe Triangular Theory of Love and the Level of Partnership SatisfactionBachelor's thesis 2018 
Mazochová NelaBody image and life satisfaction of young womenBachelor's thesis 2018 
Novák JiříAchievement motivation and learning styles of academic studentsBachelor's thesis 2018 
Pokludová AnetaRelation between family environment and selected personality aspects of psychology studentsBachelor's thesis 2018 
Smolková GabrielaMental load during psychology studiesBachelor's thesis 2018 
Strakošová AdélaSense of life and value orientation issues in university studentsBachelor's thesis 2018 
Vránová BarboraEmocional intelligence and prosocial personalityBachelor's thesis 2018 
Wenclová NikolaRelation between dimensions of six-factor and prosocial personality modelBachelor's thesis 2018 
Cabák DanielSelected Students Personality Dimension of Artistic and Technical FieldsBachelor's thesis 2017 
Dudová AnetaThe influence of family on satisfaction with the choice of partnerBachelor's thesis 2017 
Kotačka TomášAttitudes of teachers for selected positive and negative aspects of  teaching professionBachelor's thesis 2017 
Minková KateřinaSelected personality characteristics of blood donorsBachelor's thesis 2017 
Šodková SandraThe relationship between selected personal characteristics and risky sexual behaviorBachelor's thesis 2017 
Grygarová MarkétaPositive and negative aspects of teaching proffesionBachelor's thesis 2016 
Hejňáková TerezaThe relationship between self-esteem and coping strategiesBachelor's thesis 2016 
Sácký VladimírTheoretic and diagnostic aspects of narcissism and machiavellianismBachelor's thesis 2016 
Šimečková TerezaParental Rearing Style and the Choice of Coping Strategies in AdolescentsBachelor's thesis 2016 
Rečka KarelPsychological characteristics of narcissistic personalityBachelor's thesis 2015 
Russková JanaThe psychological crisis among secondary school studentsBachelor's thesis 2015 
Štencel MarekThe relationship between time perspective and life satisfactionBachelor's thesis 2015 
Valtr LukášSatisfaction with the Services of Seniors in the Seniors HouseBachelor's thesis 2015 
Wojnarová DianaSocial perception of teacher personality by their pupilsBachelor's thesis 2015 
Budová MartinaThe Issue of Bullying in Elementary School ChildrenBachelor's thesis 2014 
Chylíková KristýnaIssues of senior adaptation in collective facilitiesBachelor's thesis 2014 
Czerniková VeronikaMeaning of life in old ageBachelor's thesis 2014 
Gasmanová KateřinaVolunteering in Europe and the Czech republicBachelor's thesis 2014 
Hruschková KateřinaThe characteristics personality of teacher preferred by future pedagogues.Bachelor's thesis 2014 
Lomozníková ZuzanaPsychological aspects of cohabitationBachelor's thesis 2014 
Němec DavidVolunteerism predictorsBachelor's thesis 2014 
Plechová MartinaPossibilities of using sociometry to diagnose aggressive behaviour in the school environmentBachelor's thesis 2014 
Podžorský PavelProsocial behavior and machiavellismBachelor's thesis 2014 
Sedláčková JanaContent Analysis of the School Psychologist ActivitiesBachelor's thesis 2014 
Mojová NikolaPossibilities of Canistherapy in Social ServicesBachelor's thesis 2013 
Pelcová VeronikaProsocial behavior and meaning of lifeBachelor's thesis 2013 
Unzeitigová AnetaValue orientation, belief in a just world and narcissism of university studentsBachelor's thesis 2013 
Benová BarboraAtittudes of university students to volunteeringBachelor's thesis 2012 
Byrtusová BlankaStructure of the volunteer activities specializated on canistherapy.Bachelor's thesis 2012 
Grunt MatějReceptive Group Music Therapy for Psychotic ClientsBachelor's thesis 2012 
Kroupa OndřejCauses and prevention of drug addictionBachelor's thesis 2012 
Bartoňová EvaPsychological issues of domestic violenceBachelor's thesis 2011 
Čechovská KateřinaProblems of prosocial behavior in drug addictsBachelor's thesis 2011 
Glumbíková KateřinaPsychological issues of eating disorders focusing on family environmentBachelor's thesis 2011 
Mžyková KristýnaThe psychological issue of obsessive compulsive disorderBachelor's thesis 2011 
Huňka JiříThe issue of stress and a burnout syndrome in social workBachelor's thesis 2010 
Oplová EvaOntogenetic aspects of empathyBachelor's thesis 2010 
Orlická JanaRelation of the empathy between the adolescents and their parentsBachelor's thesis 2010 
Slezáková LucieAspects of ontogeny in gender problemsBachelor's thesis 2010 
Šumná VeronikaEmpathy and possibilities its developmentBachelor's thesis 2010 
Antal MartinA relation between religiosity and prosocial behaviour of university studentsBachelor's thesis 2009 
Jochová MichaelaIntercultural competence as a key social worker qualificationsBachelor's thesis 2009 
Klanicová TerezaStress and burnout syndrome in social workBachelor's thesis 2009 
Smitalová LucieProsocial behavior of future social workersBachelor's thesis 2009 
Volná RadkaEmpathy and altruism of students of preceptorshipBachelor's thesis 2009 
Holaňová BarboraAchievement motivation and empathy of adolescentsBachelor's thesis 2008 
Ondrušková MichaelaThe quality of life of students social workBachelor's thesis 2008 
Butulová BronislavaProsocial tendencies and empathy of students of helping disciplinesBachelor's thesis 2007 
Vrbová RadkaProsocial behavior, empathy and selected personality dimensionsBachelor's thesis 2007 
Čmielová MartinaAnalysing the process of helping and its determinantsBachelor's thesis 2005 
Fichnová PetraEffects of the process of helpingBachelor's thesis 2005 
Kosťuková VendulaCharacterization of helping in social workBachelor's thesis 2005 
Kunčická GabrielaProblematika agrese a šikany v základních školáchBachelor's thesis 2005 
Masopustová ŠárkaPsychological aspects of the process of helpingBachelor's thesis 2005 


Relevant personality characteristics of psychology students
Main solverdoc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Prosocial behaviour and its personality aspects in the context of volunteering
Main solverdoc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2013
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Personality aspects of prosocial behavior in adolescents
Main solverdoc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Prosocial behavior and interaction with altruism, affiliation and empathy
Main solverdoc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Period1/2006 - 12/2008
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Professional competence of social workers and their assesment by clients
Main solverdoc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Period1/2003 - 12/2005
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
instagram
rss
social hub