Publications
Život s Reálnem
Roman Rakowski
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Život v pražských městech lucemburské doby
Robert Antonín
Year: 2016, Národní muzeum
specialist book chapter

Životní jubileum prof. PhDr. Lenky Vaňkové, Dr.
Martin Mostýn
Year: 2016, Časopis pro moderní filologii
journal article

Životní osudy legionáře, důstojníka četnictva a odbojáře Rudolfa Košťáka
Martin LOKAJ
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Životní osudy 'soldáta' Jana Němčického z Němčic ke klientelským vztahům a kariérním strategiím nižší šlechty v předbělohorském období. II. část
Jan Saheb
Year: 2016, Těšínsko
journal article

Životní osudy 'soldáta' Jana Němčického z Němčic. Ke klientským vztahům a kariérním strategiím nižší šlechty v předbělohorském období, 1. část
Jan Saheb
Year: 2016, Těšínsko
journal article

Životní spokojenost a angažovanost učitelů v povolání
Karel Paulík, Aneta Bajgarová, Sandra Ščudlova
Year: 2016
abstract in proceedings

07.-11.11. 2016Výuka na Vysoké škole Zittau/Görlitz
Irena Šebestová
Year: 2016
work experience abroad

14 Stationen der deutschen Geschichte
Iveta Zlá
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

22. studentská vědecká konference KGE FF OU
Irena Šebestová
Year: 2016
organizing conference, workshop

26. 06.-02. 07. 2016 Studijní pobyt - Mitteleuropazentrum der Technischen Universität Dresden
Irena Šebestová
Year: 2016
work experience abroad

72 hodin tmy vs. EKG mladých lidí
Vojtěch Jarkuliš, Ondřej Černocký, Zdeněk Vavřina, Martin Kempný, Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Pavol Švorc
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A Great Loss in the Field of American Studies
Stanislav Kolář
Year: 2015, Ostrava Journal of English Philology
journal article

A propos de la préposition CHEZ en français actuel
Iva Dedková
Year: 2015, Écho des études romanes. Vol. XI / Num. 2
journal article

A propos des pratiques scripturales dans l´espace virtuel : entre Facebook et Twitter
Jan Lazar
Year: 2015, Ostravská univerzita
specialist book

A study of the im/personal reality in the advertising leaflets on non-prescriptive pharmaceutical products
Ivana Řezníčková
Year: 2015
abstract in proceedings

A Walk Through the Multimodal Landscape of University Websites
Renáta Tomášková
Year: 2015, Brno Studies in English
journal article

Absolvent střední školy ovládá práci s jazykovými příručkami. Skutečnost, nebo fikce?
Lucie Radková, Lucie Nováková
Year: 2015, Studia Slavica
journal article

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 16/2015
Lenka Vaňková
Year: 2015
editorial work

Adam Zagajewski: Zkušenost exilu a návratu / autorské čtení
Jiří Muryc
Year: 2015
others

Aforyzm w perspektywie genologicznej i dyskursywnej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
abstract in proceedings

Afro-Pessimism and a Progressive Black Sexual Politics
Karla Kovalová
Year: 2015
abstract in proceedings

Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa
Marta Pančíková
Year: 2015
work experience abroad

Akademia Jana Długosza Częstochowa
Jiří Muryc
Year: 2015
work experience abroad

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Michal Przywara
Year: 2015
work experience abroad

Akademie slovanské kultury. Moskva
Jana Raclavská
Year: 2015
work experience abroad

America as the Promised Land?
Stanislav Kolář
Year: 2015
organizing conference, workshop

Analytická adjektiva v ruštině včera a dnes
Lukáš Plesník
Year: 2015
abstract in proceedings

Analytická adjektiva v současné češtině jako projev demokratizačních tendencí jazyka
Lukáš Plesník
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza archetypálních motivů v rané tvorbě Michala Ajvaze
Tomáš HRABEC
Year: 2015
abstract in proceedings

Änderungen in der Stadtverwaltung von Troppau und Olmütz nach dem Ersten Weltkrieg und die Wahrnehmung von Ethnizität/Identität in der Volkszählung 1921
Andrea Pokludová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Angažovanost jako zločin
Roman Polách
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Architektura Hlučína
Jiří Jung, Adam HUBÁČEK
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Architektura zámku v Čechách pod Kosířem
Pavel Zatloukal
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Area Slavica
Zdeňka Nedomová, Irena Bogoczová
Year: 2015
organizing conference, workshop

Ars moriendi. Nástěnné malby v broumovském karneru v kontextu dobové pastorační praxe a homiletiky
Daniela Rywiková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Art and Touch
Zdeňka Kalnická
Year: 2015, Wydawnictwo LIBRON
specialist book chapter

Aspekte des Fachverstehens im Deutschen bei Studenten mit Legasthenie
Libuše Halfarová
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Ateistická a antiklerikální kampaň na Ostravsku v 50. letech 20. století
Lukáš VACULÍK
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Au sujet de la préposition SOUS
Iva Dedková
Year: 2015, Romanica Olomucensia. Vol. 27, Num. 2
journal article

August Scholtis albo z Bolacic do Berlina i z powrotem
Hana Šústková, Krzysztof Czajkowski, Aleš Zářický, Jan Malura, Janusz Jan Spyra
Year: 2015, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Augustine's Confessions as Autobiography
Jiří Šubrt
Year: 2015, Eirené. Studia Graeca et Latina
journal article

Aus Böheimischer Königlicher Macht und Vollkommenheit
Jiří Brňovják
Year: 2015, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
journal article

Autorčino misijní svědectví o duchovním životě
Lukáš Průša, Adéla Senecká
Year: 2015, vlastním nákladem
specialist book chapter

Autorská píseň a její básnické transformace: ve světě písní Vladimíra Vysockého
Igor Jelínek, Kolektiv Autorů
Year: 2015, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Babička, matka, macecha - krajina českého filmu
Martin Škabraha
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bajerová, Eva: Textverständlichkeit und Textstruktur in der Wissensvermittlung. Analyse von Fachtexten mit biologischer Thematik. ISBN 978-80-7464-293-7
Pavla Zajícová, Eva Bajerová
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Bankéř a matka představená
Tomáš Krejčík, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Jan Županič
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
specialist book chapter

Bartimeus
Tomáš Novotný
Year: 2015, Staršovstvo Sboru Církve bratrské v Praze 5
specialist book chapter

Bartoszewicz, Iwona / Szczęk, Joanna / Tworek, Artur: Phrasenstrukturen und -interpretationen im Gebrauch I. Wrocław; Dresden: Neisse Verlag, 2014, 271 S. ISSN 2084-3062.
Milan Pišl
Year: 2015
published expert opinions, reviews


