Publications
Poutní místo Hrabyně na Opavsku
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2016
radio and televison broadcast

Poválečná bohemizace oikonym (na příkladu Jesenicka)
Tereza Klemensová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pozapomenutý baladik a elegik Jaroslav Kolman Cassius
Martin Pilař
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pozice Církve československé v Ostravě za první republiky
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pozititvní indoktrinace s Aristotelem
Roman HLOCH
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pozitiva a nástrahy metody oralní historie při výzkumu nejnovějších církevních dějin
Lukáš VACULÍK
Year: 2016, Česká asociace orální historie
specialist book chapter

Pozůstalost autora jako zdroj práce literárního historika
Iva Málková
Year: 2016
others

Práce se sny a s kruhy
Jan Kubánek, Marcela Kubánková, Marek Malůš
Year: 2016
organizing conference, workshop

Praktyka frazeodydaktyczna na przykładzie nauczania języka chorwackiego polskich studentów kroatystyki
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Práva městská Království českého. Edice s komentářem, ed. Karel Malý a kol.
Dalibor Janiš, Jana Janišová
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Praxe a vzdělávání soudních znalců v oblasti psychiatrie a psychologie
Maria Vašutová, Sebastián Novotný, René Gregor
Year: 2016, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
specialist book chapter

Preferované charakteristiky psychologů
Zdeněk Mlčák, Daniel Cabák, Klára Nečekalová
Year: 2016
abstract in proceedings

Prefiksoidy kak aktivnye stroevye ehlementy slozhnyh slov v sovremennom russkom yazyke (teoreticheskij obzor)
Lukáš Plesník
Year: 2016, Studia Slavica
journal article

Preklad a tlmočenie 12
Milan Pišl
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Princeps deus. Obraz Augusta jako boha v Ovidiově exilové poezii
Jiří Šubrt
Year: 2016, Bibliotheca Alexandrina
journal article

Problém jáství
Kateřina LOCHMANOVÁ
Year: 2016
editorial and language revision

Problém jáství
Antonín Dolák
Year: 2016
editorial work

Problém jáství
Antonín Dolák
Year: 2016, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Problematika komunikace rizik v postindustriálních regionech / Problematyka komunikaciji ryzyka w regionach postindustrialnych
Petra Šobáňová
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Problematika polsko-české frazeologie. (Cyklus přednášek)
Jana Raclavská
Year: 2016
work experience abroad

Problem(atika) průmyslových regionů od poloviny 19. století do doby nedávno minulé? (na příklado ostravské průmyslové oblasti) / Problem(atyka) regionów przemysłowych od połowy 19 wieku do czasów niedawno minionych? (na przykładzie ostrawskiego obszaru przemysłowego)
Aleš Zářický
Year: 2016, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Problém(atika) průmyslových regionů včera, dnes a zítra (?)
Aleš Zářický
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problemes d´interférences linguistiques entre le français et l´espagnol par les locuteurs tcheques
Iva Dedková, Irena Fialová
Year: 2016, LINGUA VIVA 22
journal article

Proč je Španělsko krásné
Jan Mlčoch
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prokletí a vyloučení jako konstitutivní tematické rysy vybraných próz Miloše Urbana
Matěj Antoš
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prokletí a vyloučení jako konstitutivní tematické rysy vybraných próz Miloše Urbana
Matěj Antoš
Year: 2016, Studia i Szkice Slawistyczne
journal article

Prokletí, stigma, vyloučení - klíčové motivy současných českých románových kronik
Petr Hrtánek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prokletí, stigma, vyloučení: klíčové motivy současných českých románových kronik.
Petr Hrtánek
Year: 2016, Studia i szkice slawistyczne
journal article

Prolegomena do angažovanosti v literatuře po roce 2000 perspektivou generačního a žánrového střetu
Roman Polách
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proměny gotického románu v Mrchopěvcích Jana Křesadla
Petra Knesplová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proměny gotického románu v Sedmikostelí Miloš Urbana
Matěj Antoš
Year: 2016
abstract in proceedings

Pronásledování, paranoia a nadpřirozeno jako významné rysy prozaické tvorby Miloše Urbana
Matěj Antoš
Year: 2016, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Propoziční sémantika Waltera Burleyho
Jakub VARGA
Year: 2016, Filozofia
journal article

Proslogion 6: ... sentire non nisi cognoscere aut non nisi ad cognoscendum est...
Marek Otisk
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průmyslová krajina ve fotografiích Viktora Koláře
Svatava Urbanová
Year: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

První Lucemburkové v dějinách Evropy a českých zemí
Robert Antonín
Year: 2016, Národní muzeum
specialist book chapter

Prvomájové oslavy sociální demokracie a jejich zasazení do prostoru ostravských náměstí (1890 - 1938)
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Year: 2016, Hospodářské dějiny = Economic history
journal article

Předmluva
Vlastimil Vohánka
Year: 2016, Academia
specialist book chapter

Přednášková činnost na katedře filozofie univerzity ve Wroclawě
Petr Hromek
Year: 2016
work experience abroad

Přednášková činnost na katedře filozofie univerzity ve Wroclawě
Jan Herůfek
Year: 2016
work experience abroad

Přednášková činnost v rámci programu ERAMUS
Jan Lazar
Year: 2016
work experience abroad

Přednášková činnost v rámci programu ERASMUS
Jan Lazar
Year: 2016
work experience abroad

Přednaškový pobýt v ramcí Erasmus+, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko), 23-25.11.2016.
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2016
work experience abroad

Překladatelská soutěž
Irena Šebestová
Year: 2016
editorial and language revision

Překračování hranic regionu a jeho vliv na společenské kariéry vybraných příslušníků šlechty Opavského a Těšínského knížectví v 17. století a 1. polovině 18. století
Jiří Brňovják
Year: 2016, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
specialist book chapter

Přesouvání paměti místa prostřednictvím toponymie - na příkladu města Most
Jaroslav David
Year: 2016, Ostravská univerzita. Filozofická fakulta
specialist book chapter

Přijímání do armády jako proces přidělování identity? Výslechy a prověřování německých zajatců československého původu
Jiří NEMINÁŘ
Year: 2016, Historie - Otázky - Problémy
journal article

Příklady analýz historických hraných filmů pro potřeby výuky dějepisu
Kateřina Kyjovská
Year: 2016, Civilia - Odborná revue pro didaktiku společenských věd
journal article

Příroda vs. industriál
Martin Tomášek, Jan Malura
Year: 2016
editorial work

Příspěvek k historii a současnosti římskokatolické kaple sv. Josefa v Koblově
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2016, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article


