Publications
Obraz české poezie v protektorátních časopisech (Kritický měsíčník, akord)
Iva Málková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obraz období 'socialismu' v českých a polských učebnicích / Obraz okresu 'socjalizmu' w czeskich i polskich podręcznikach
Blažena Gracová, Martin Tomášek
Year: 2016
editorial work

OBRAZ OBDOBÍ 'SOCIALISMU' v českých a polských učebnicích / OBRAZ OKRESU 'SOCJALIZMU' w czeskich i polskich podręcznikach. B. Gracová, M. Tomášek (eds)
Denisa Tkačíková
Year: 2016
editorial work

Obraz rozkoše v díle Bruna Schulze
Markéta FUCIMANOVÁ
Year: 2016
abstract in proceedings

Obraz rozkoše v díle Bruna Schulze
Markéta FUCIMANOVÁ
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obraz spożycia alkoholu we frazeologii Śląska Cieszyńskiego
Urszula Kolberová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obraz,obraz,obraz
Zdeňka Kalnická
Year: 2016, Romboid. Časopis pre literatúru, kritiku, umenie a interdisciplinaritu.
journal article

Obrazy války - záznamy paměti?
Iva Málková
Year: 2016, ÚČL AV ČR, Akropolis
specialist book chapter

Obyvatelé Moravské Ostravyna počátku 20. let 20. stoletína příkladu souborunájemních domů
Radmila KADĚROVÁ
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Occupational Structure in the Bohemian Crown Lands 1869-2011
Stanislav Knob
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Od konskripcí duší k prvnímu modernímu sčítání obyvatelstva v roce 1869
Ludmila Nesládková
Year: 2016, Těšínsko
journal article

Od počátků k současnosti (1955?2015). 60 let bohemistiky na ELTE
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Od starého Krausovce k novému. Kulturněhistorický pohled na transformaci vybrané lokality v Moravské Ostravě od konce prvního desetiletí 20. století
Radmila KADĚROVÁ
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

odborná recenze knihy Kapitoly o právech zvířat
Vlastimil Vohánka
Year: 2016
editorial work

odborný posudek pro Religious and Sacred Poetry
Iva Málková
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Odkaz prezidenta Beneše v poúnorovém exilu
Pavel Carbol
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Odkaz prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše
Pavel Carbol
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Odrodzenie narodowe na Słowacji
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016, Studia Filologiczne
journal article

Ojciec i syn. Wacław I i Przemysł Otokar II
Robert Antonín
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Okolnosti obnovení a proces zřízení samostatné duchovní správy v Třebovicích v letech 1901 - 1906
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2016, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
journal article

'Omnis potestas a deo est' The sacred aspects of the legitimacy of the ruler in the narrative sources from high medieval Bohemia
Robert Antonín
Year: 2016, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
journal article

Óndra Łysohorsky - outsider nebo Lašsko-evropský básník?
Svatava Urbanová
Year: 2016
published expert opinions, reviews

'One Must Not Be a Greenhorn?'
Stanislav Kolář
Year: 2016
abstract in proceedings

Online video tutorial: Monologue or Dialogue?
Simona KORYTÁŘOVÁ
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Opavský deník Deutsche Post. Domovský tisk sudetských Němců v západním Slezsku
Michael RATAJ
Year: 2016, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis
journal article

Oponentský posudek publikace Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii
Martin Tomášek
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Optics at the Prague Faculty of Arts in the Middle Ages: The Case of John of Borotin
Lukáš LIČKA
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Organizované dělnictvo optikou dobových elit na příkladu oslav 1. máje na Ostravsku (1890?1914)
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Osmdesát let od počátku Benešova prezidentství
Pavel Carbol
Year: 2016
abstract in proceedings

Osmdesát let poté: španělská občanská válka s (jistým) odstupem
Jiří Chalupa
Year: 2016, Dějiny a současnost
journal article

Osobnosť, depresivita a problematické používanie internetu
Viktória Kopuničová, František Baumgartner
Year: 2016, Psychologie a její kontexty
journal article

Osobnost, pracovní spokojenost a vztah k práci
Karel Paulík
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Osobnostné koreláty rizikového správania v kyberpriestore
František Baumgartner
Year: 2016, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Ostrava v letech 1945-1948 - politický vývoj a ekonomický význam
Nina Pavelčíková
Year: 2016, Slezské zemské muzeum, obec Hrabyně
specialist book chapter

Ostrava v publicistice Jana Balabána
Karel Střelec
Year: 2016, Protimluv
journal article

Ostrava ve válce: Příklad průmyslové aglomerace
Stanislav Knob
Year: 2016, Documenta Pragensia
journal article

Ostravská Libri prohibiti, Jaromír Šavrda a archivní nálezy
Iva Málková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ostravské a opavské synagogy v proměnách času
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ostravské sochy mají jeden rok
Jakub Ivánek
Year: 2016
abstract in proceedings

Ostravskijjam krau kato chudožestven obraz v tvorčestvoto na trima pisateli emigranti
Martin Pilař
Year: 2016, Slavjanski dialozi
journal article

Ostravský kulturní mecenát ? znovurození identity, na příkladu sbírky výtvarného umění Vítkovice, a.s.
Tomáš Koudela
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Osudová periferie (poznámky ke knize Straka na šibenici Daniela Petra)
Karel Střelec
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Otázka státního občanství železničních zřízenců na Těšínsku v letech 1918-1938
Michal SOJČÁK
Year: 2016, Slezský sborník
journal article

Oživená příroda a industriální pokrok. Procesy mytologizace v komparativním srovnání děl Vojtěcha Martínka a Augusta Scholtise
Lukáš PĚCHULA
Year: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Palác Muzea umění v Olomouci
Pavel Zatloukal
Year: 2016, Muzeum umění Olomouc
specialist book

Paměť zaniklého místa v zeměpisných jménech (na příkladu Staré Karviné)
Kristýna Bílková
Year: 2016, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Papal litterae minoris iustitiae
Pavel Hruboň
Year: 2016,
specialist book chapter

PAPEŽSKÁ PROTEKČNÍ PRIVILEGIA A LISTY 13.?15. STOLETÍ PRO MORAVSKÉ KLÁŠTERY
Pavel Hruboň
Year: 2016, Mediaevalia Historica Bohemica
journal article

Parémie národů slovanských VIII
Simona Mizerová
Year: 2016
editorial and language revision

Parémie národů slovanských VIII
Urszula Kolberová, Simona Mizerová
Year: 2016
organizing conference, workshop


