Publications
Die interkulturellen Dimensionen literarischer Texte am Beispiel des Hultschiner Ländchens
Irena Šebestová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die Lebensgrundsätze des Grafen Albert Joseph Hoditz im Fokus seines literarischen Schaffens
Iveta Zlá
Year: 2016, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica
journal article

Die Rolle der Roma-Minderheit in der Tschechischen Republik
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2016
abstract in proceedings

Die Widerspiegelung des interkulturellen Milieus des Hultschiner Ländchens in August Scholtis´ Roman 'Ein Herr aus Bolatitz'
Irena Šebestová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dinamičeskije izmenenija nesklonjajemych suščestvitelnych v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Discourses in the times of multimodal change: MOOCs mean 'massive open online courses'
Gabriela Zapletalová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Discursive Legitimation of Major World Oil Companies on Their Official Websites
Dita Trčková, Renáta Tomášková, Christopher Hopkinson, Gabriela Zapletalová
Year: 2016, Cambridge Scholars Publishing
specialist book chapter

Diskrimination oder Diskriminierung von Frauen? Vorüberlegungen zur Analyse von deverbalen Derivaten von Verben auf -ier(en)
Martin Mostýn
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dobývání země v české a německé literatuře raného novověku
Jan Malura
Year: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Domy olomoucké univerzity v letech 1946?1989
Pavel Zatloukal
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Doporučení do tisku: Realizacija semantičeskogo priznaka kratnosti dejstvija na urovne širokogo konteksta
Zdeňka Nedomová
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Doznania emocjonalne w konstruowaniu tożsamości
Jan Kajfosz
Year: 2016, Wydawnictwo UMCS
specialist book chapter

Dramatické a filmové postupy v Romanci pro křídlovku na pozadí komparace básnického textu, rukopisu filmové povídky a filmu
Markéta Kročilová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Drobky z Havla
Martin Tomášek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dva historické pohledy na Ostravu
Martin Tomášek
Year: 2016, Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
journal article

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text
Miroslav Kubát, Radek Čech
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dynamické změny současné ruštiny
Zdeňka Nedomová
Year: 2016, Studia Slavica
journal article

Dyskurs analityczny i syntetyczny, czyli myślenie magiczne w perspektywie antropologii kognitywnej
Jan Kajfosz
Year: 2016, Artes Humanae
journal article

EAUH 2016 - Session S24: Cultural heritage of the Post-totalitarian cities: 20th and 21st Centuries
Andrea Pokludová
Year: 2016
organizing conference, workshop

Edition der Predigtsammlung Peters von Zittau
Anna Pumprová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Editorial
Jan Mlčoch
Year: 2016, Studia Romanistica
journal article

Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry - tendence - proměny
Richard Psík, Pavel Hruboň, Pavel Otmar Krafl, Jana Zachová, Petr Elbel, Stanislav Bárta, Anders Leengaard Knudsen, Thomas Bruggmann, Dalibor Havel, Lukáš Führer, Myron Kapral, Jan Hanousek, Tomáš Černušák, Karel Maráz, Tomáš Sterneck, Jana Vojtíšková
Year: 2016, Historický ústav
specialist book

Eduard Ovčáček Slova Znova Slova
Iva Málková
Year: 2016
exhibition foreword

Eduard Ovčáček SLOVA ZNOVA SLOVA
Iva Málková
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Edukace dětí a mládeže v tzv. nových průmyslových muzeích jako fenomén německé muzejní pedagogiky
Monika KUDELOVÁ
Year: 2016, Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd.
journal article

Ejercicios gramaticales del espaňol 1. Gramatická cvičení ze španělštiny 1
Jana Veselá, Lukáš Hotový
Year: 2016
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ejercicios gramaticales del espa?ol II /Gramatická cvičení ze španělštiny II
Irena Fialová, Begońa García Ferreira
Year: 2016
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

El concepto de la comunión universal en los textos poéticos de Ernesto Cardenal
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
specialist book chapter

El recorrido ideológico por la obra de Mario Vargas Llosa
Jan Mlčoch
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Elektronické studentské portfolio jako podpůrný prostředek rozvoje kariéry
Lucie Dokoupilová
Year: 2016
abstract in proceedings

Emocionální inteligence a prosociální chování v dispozičním paradigmatu
Zdeněk Mlčák, Klára Nečekalová, Daniel Cabák
Year: 2016, Psychologie a její kontexty
journal article

Emocionální přetížení - odvrácená strana pomáhajících profesí
Karel Paulík
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Encuentro de hispanistas 2016 'Caminos del hispanismo'
Jan Mlčoch, Irena Fialová, Begońa García Ferreira
Year: 2016
organizing conference, workshop

Encuentro de Hispanistas 2016 'Caminos del Hispanismo', Ostrava (República Checa), 13-15 octubre de 2016
Jan Mlčoch, Begońa García Ferreira
Year: 2016, Studia Romanistica
journal article

Encyklopedie spících jazyků
Miroslav Černý
Year: 2016
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Entstehung und Konstruktion von Minderheiten in der Region Ostrava
Marco Winkler
Year: 2016, Peter Lang
specialist book chapter

Epizující lyrik Jaroslav Kolman Cassius v době válečné
Martin Pilař
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Erasmu+ staff training
Jiří Brňovják
Year: 2016
work experience abroad

ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Jan Vorel
Year: 2016
work experience abroad

ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Igor Jelínek
Year: 2016
work experience abroad

Erasmus+ staff training
Jiří Brňovják
Year: 2016
work experience abroad

ERASMUS+ v Debrecenu 04. - 07.12.2016
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2016
work experience abroad

Ernesto Cardenal y Francisco. La Iglesia como objeto de análisis poético-teológico
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Essentia and Substantia in the Trinitarian Dispute of Roscelin of Compiegne and Anselm of Canterbury
Marek Otisk
Year: 2016, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej / Archive of the History of Philosophy and Social Thought
journal article

Etický vegetarianismus a efektivní altruismus pro speciesisty
Vlastimil Vohánka
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Euroazijské akademické fórum jako platforma mezinárodní spolupráce
Aleš Zářický
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Existence uměleckého díla a teorie Čisté formy podle Stanisława Ignaceho Witkiewicze
Michal Przywara
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Existential meaning in life, mindfulness and self-esteem in the context of restricted environmental stimulation
Marek Malůš, Martin Kupka, Daniel Dostál
Year: 2016, Psychologie a její kontexty
journal article

Experiencing Immigration and Its Economic and Emotional Fallout in Selected Works of Hispanic American Literature
Magdalena Hanusková
Year: 2016
abstract in proceedings

Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber REST 2015 - 2016
Marek Malůš, Pavol Švorc
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


