Publications
Ostrava v síti hospodářských vztahů na moravsko-slezském pomezí
Michaela Antonín Malaníková, Robert Antonín
Year: 2017, Statutární město Ostrava
specialist book chapter

Ostrava-Hrabová. Vesnice na kraji města
Martin Slepička, Petr Žižka
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ostravský sad Milady Horákové a jeho umělecká výzdoba
Jakub Ivánek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Otec a syn Pappeové. Krátká existence krásnobarvířského rodu v Místku na přelomu 18. a 19. století
Radek Lipovski
Year: 2017, Hospodářské dějiny / Economic History
journal article

Otloh od sv. Jimrama: Liber de temptatione cuiusdam monachi. O pokušení jednoho mnicha.
Richard Psík, Anna Pumprová
Year: 2017, Repronis
specialist book

Památkové objekty a drobná sakrální architektura
Martin Slepička
Year: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
specialist book chapter

Památník revolučních bojů Vladislava Gajdy
Jakub Ivánek
Year: 2017
abstract in proceedings

Paměť a identita
Marek Petrů
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Paměť míst na 'okrajích' jako téma současné české prózy
Karel Střelec
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Paradoxy pohybu
Vladimír Šiler, Kateřina LOCHMANOVÁ
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Parémie národů slovanských VIII
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Year: 2017
editorial work

Parémie národů slovanských VIII
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Year: 2017
editorial and language revision

Particles with evaluative and postural modality as possible devices of manipulation
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Patočka a Zénón
Kateřina LOCHMANOVÁ
Year: 2017, Aluze: Revue pro literaturu, filozofii a jiné
journal article

Paweł Kubisz - poeta gniewu
Michal Przywara
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pedagogical Humanism and Creativity in ICT- oriented Elementary Schools.
Zdenka Stránská, Ivana Poledňová, Martina Keratová
Year: 2017
abstract in proceedings

PEJČOCH, Ivo: Ve znamení zeleného hákového kříže : Národně socialistická dělnická a rolnická strana - historie české obdoby NSDAP. Cheb 2016
Martin BRYCHTA
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Percepce a její klíčová role v Aristotelově etice
Roman Hloch
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Perception in Scholastics and Their Interlocutors
Lukáš Lička, Marek Otisk, Daniel Heider
Year: 2017
editorial work

Perspektivy českých sociálních dějin
Andrea Pokludová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil
Martina Dragonová, Jan Malura, Zdeněk Smolka
Year: 2017
organizing conference, workshop

Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil (moderování konference)
Zdeněk Smolka
Year: 2017
others

Petr Bezruč plný záhad
Zdeněk Smolka
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Philosophical Way to God's Wisdom: Arithmetic and the Definitions of a Number in Early Medieval Texts
Marek Otisk
Year: 2017, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej
journal article

Pijaństwo i trunki we frazeolgii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Year: 2017, Wydawnictwo WAM
specialist book chapter

Piotr Sawicki; Magdalena Pabisiak (2016). Refranero espaňol-polaco. 1551 przyslów hiszpańskich i ich polskich odpowiedników. Wroclaw: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Filologicznej we Wroclawiu. 311 pp. ISBN 978-83-60097-72-4 (PB), ISBN 978-83-60097-74-8 (HB), ISBN 978-83-60097-75-5 (PDF)
Jana Veselá
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Písně Jana Augusty a editorské strategie pořadatelů bratrských a jinokonfesijních kancionálů 16. - 18. století
Aneta MLADĚJOVSKÁ
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku
Irena Šebestová
Year: 2017
editorial work

Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku
Irena Šebestová
Year: 2017, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Pochybné preference
Vít Horák
Year: 2017
others

Počátky ostravského obvodu Hrabová sahají až do 13. století. Historii mapuje nová výpravná kniha
Martin Slepička
Year: 2017
radio and televison broadcast

Podíl umělců z Moravy a Rakouského Slezska na vnitřní výzdobě hornoslezských cisterciáckých klášterů v Jemielnici a v Rudách Velkých v době baroka
Jaromír Olšovský
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podíl umělců z těšínského Slezska na podobě protestantské výtvarné kultury
Jaromír Olšovský
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podnikatelé českých zemí. Pokus o historiografickou bilanci.
Petr Popelka, Eduard Kubů, Barbora Štolleová
Year: 2017, Český časopis historický
journal article

Poetika autorské písně (na slovanském materiálu)
Igor Jelínek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pohled do minulosti z našeho časového bodu (poznámky ke knižně vydaným zahraničním komiksovým a obrázkovým zpracováním tematiky holokaustu)
Svatava Urbanová
Year: 2017, O dieťati, jazyku, literatúre
journal article

Pokus o vyvrácení dvou nejčastějších stereotypů české a slovenské společnosti k Romům
Nina Pavelčíková
Year: 2017, Zeszyty Luźyckie
journal article

Pokušení
Tomáš Novotný
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polish Online
Simona Mizerová
Year: 2017
work experience abroad

Polská zpívaná poezie
Michal Przywara
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poľské, slovenské a české prekladové a terminologické slovníky v minulosti a dnes
Marta Pančíková
Year: 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
specialist book chapter

Polsko-czeska frazeologia porównawcza
Jana Raclavská
Year: 2017
work experience abroad

Polsko-czeska homonimia jako problem translatorski
Jiří Muryc
Year: 2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
specialist book chapter

Pomáhání studentům v stresové situaci před zkouškou
Zdeněk Vavrečka
Year: 2017
abstract in proceedings

Porodnost obyvatelstva evangelické farnosti Bystřice nad Olší v 'dlouhém' 19. století
Lukáš Turoň
Year: 2017
abstract in proceedings

Portrétní galerie proboštů a opatů kanonie premonstrátek v Chotěšově
Lubor Kysučan, Jana Oppeltová
Year: 2017, Minulostí západočeského kraje
journal article

Postkomunistická doba jako deziluzivní téma nejnovější české a ruské prózy
Karel Střelec
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postmoderní obraz smrti v románech Martina Komárka
Petr Hrtánek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Post-panoptické sociální sítě a cesta ke komplexnější sociolingvistice: teoreticko-metodologická reflexe
Ondřej PROCHÁZKA
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

posudek pro časopis Studia et documenta slavica
Iva Málková
Year: 2017
published expert opinions, reviews


