Publications
Blogový román? Podoby blogu a mikroblogu jako médií nejnovější české literatury
Karel Střelec, Eva Plačková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Boethius mathematicus: From Arithmetic to Metaphysics
Marek Otisk
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bohemica Litteraria
Iva Málková
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Bohemistyczne zainteresowania Władysława Nehringa
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017, Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydawcniwto PRO
specialist book chapter

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
editorial work

Brixen, Freie Universität Bozen, aktivní účast na konferenci 19.-21. 4. 2017
Pavel Pumpr
Year: 2017
work experience abroad

Budování míst posledního odpočinku jako příklad společenského etablování rodů Rakouského Slezska v 19. století
Michal KUBICA
Year: 2017, Genealogické a heraldické informace
journal article

CAT-Werkzeuge im Übersetzungsprozess - Beschleunigung durch Technik?
Milan Pišl
Year: 2017, ACC Journal
journal article

Centralisté = komunisté
Stanislav Knob
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Certifikovaná metodika: Ochrana místních a pomístních jmen a urbanonym jako zdroje lokální, regionální a národní identity a kulturního dědictví
Jaroslav David, Přemysl Mácha
Year: 2017
certified methodologies and procedures

Cesta za postavením uznávaného spisovatele (Jaromír Šavrda a půl století české literatury)
Iva Málková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cestování a prostorová mobilita ve venkovském a městském prostředí v 19. století: životní světy, aktéři, sociální praktiky
Jan PEZDA
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cestování před rokem 1989 na příkladu venkovského regionu v Moravskoslezském kraji
Radmila KADĚROVÁ
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Changes in static perimetry during chamber-REST: A pilot study
David Škrda, Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, Tereza Ekrtová, Martin Kempný, Vojtěch Jarkuliš, Pavol Švorc
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Changing Position of the May Day Celebration in Perspective of Establishment and Elites (Case of Coal Mining Regions in Czech Lands and Upper Silesia, 1890 - 1989)
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Charakteristika hrdiny ve slovanských fantasy literaturách
Lucie Fiurášková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Charakteristika hrdiny ve slovanských fantasy literaturách
Lucie Fiurášková
Year: 2017
abstract in proceedings

Chasidské niguny
Tomáš Novotný
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chonnam National University, Gwangju, South Korea
Lenka Naldoniová
Year: 2017
work experience abroad

Chronica Aulae Regiae and the Collective Identity of the Cistercians Monasteries in Medieval Czech Lands
Robert Antonín
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chudoba s otazníky
Vladimír Šiler
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cinco esquinas y Panama Papers: la novela que predijo la realidad
Jan Mlčoch
Year: 2017, Studia Romanistica
journal article

Co zbylo z básníka Františka Matouše Klácela?
Martin Tomášek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comenius's Emendation of Society and its Limits
Jan Čížek
Year: 2017, Studia Comeniana et Historica
journal article

Comenius's Pansophia in the Context of Renaissance Neo-Platonism
Jan Čížek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Communicating emotions. The message of the moment in social media and the recipient
Paulina ŻMIJOWSKA
Year: 2017, Media i Społeczeństwo
journal article

CONSIDERACIONES EN TORNO AL INFORME 'SEXISMO LINGÜÍSTICO Y VISIBILIDAD DE LA MUJER' Y A ALGUNAS DE LAS REACCIONES SUSCITADAS EN EL ÁMBITO ACADÉMICO
Begońa García Ferreira
Year: 2017, STUDIA ROMANISTICA
journal article

'Contar y cantar'. La lógica del poema extenso (casos de Ernesto Cardenal y Roque Dalton)
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2017, Studia romanistica, Vol. 17, Num. 2 /2017
journal article

Contenidos de la revista Studia romanistica (1995-2016)
Jana Veselá
Year: 2017, Studia romanistica, Vol. 17, Num. 1 / 2017
journal article

Copper Production in the Habsburg Monarchy during the 18th Century - Quantification of the Production and Profitability
Miroslav Lacko
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Crusading and the Crusader Movement in the Peripheries of the Christian West 1100-1500
Robert Antonín, Paul Srodecki, Dalibor Janiš, Michaela Antonín Malaníková, Norbert Kersken
Year: 2017
organizing conference, workshop

Currículum profesional del prof. Piotr Sawicki
Jan Mlčoch
Year: 2017, Studia Romanistica
journal article

Czech soldiers as an object of Bolshevik and opposition propaganda
Berik Dulatov
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Czech Travelogues about Soviet Russia and the Soviet Union - a Neglected Source for Historical Geography
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2017, Hungarian Geographical Bulletin
journal article

Czechy i Czesi w polskojęzycznych nowych mediach
Piotr SZAŁAŚNY
Year: 2017, Ostravská univerzita Filozofická fakulta
specialist book

Czeska literatura na Śląsku Cieszyńskim po 1989 roku
Michal Przywara
Year: 2017, Kongres Polaków, Instytut Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego
specialist book chapter

Czeski Śląsk Cieszyński we obecnej sytuacji społeczno-politycznej
Irena Bogoczová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Czy będzie Pan zadowolony w naszym nowym domu pomimo usterki. O językowym obrazie i stereotypie rzemieślnika w polskiej i czeskiej telewizji.
Urszula Kolberová
Year: 2017, Studia Slavica
journal article

Časopisy a knižní publikace pro dětí a mládež z prostředí polské národnostní menšiny po roce 1989
Michal Przywara
Year: 2017
abstract in proceedings

Česká literatura pozdního humanismu
Jan Malura
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Česká literatura 2016: První bilance
Iva Málková
Year: 2017, HOST - literární měsíčník
journal article

Česká šlechta, nobilitace, inkolát a stavovská společnost v období od porážky stavovského povstání do prvních tereziánských reforem
Jiří Brňovják
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Česká věta na rozhraní mezi gramatikou a pragmatikou
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Česko-polské písňové vztahy na příkladu vydavatelské strategie Orlovy tiskárny
Monika Szturcová
Year: 2017, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Česko-polské vztahy v poutních písních 18. - 19. století
Monika Szturcová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Český hraný film jako historický pramen a možnosti jeho využití ve výuce dějepisu z pohledu empirického výzkumu
Kateřina KYJOVSKÁ
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Český hraný film jako historický pramen a možnosti jeho využití ve výuce dějepisu z pohledu empirického výzkumu
Kateřina KYJOVSKÁ
Year: 2017, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, INSTYTUT HISTORII
specialist book chapter

Češi ve wehrmachtu?
Jiří NEMINÁŘ
Year: 2017
abstract in proceedings

Čtenářský klub - Elena Ferrante Geniální přítelkyně
Iva Málková
Year: 2017
organizing conference, workshop

Čtenářský klub - Jiří Hájíček Dešťová hůl
Iva Málková
Year: 2017
organizing conference, workshop


